Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracoviště
Program
OborSpecializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Habitat preferences of Eurasian lynx and predator-prey interactions in Moravian Karst
Kutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.BPHistologické aspekty hojení kožních ran.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
3.
DPHistologické aspekty hojení kožních ran.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu
1 / 1
4.
DP
Historická struktura krajiny a její význam v ekologickém urbanismu
Kučera, P.Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
5.
BP
Historické aspekty lesnického hospodaření na ŠLP
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
6.
DP
Historické aspekty lesnického hospodaření na ŠLP
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
7.
DisP
Historický kontext léčivých rostlin na území českých zemí
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
DPHistorický přínos lesnictví a lesního hospodářství pro rozvoj společnosti
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
9.
DPHistorický vývoj zpřístupnění krajiny/lesa v porovnání se současným stavem na vybraném území.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
------LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
10.
BPHistorie a perspektivy ovocných sadů v CHKO PálavaMatějka, D.Ústav plánování krajiny (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKR
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.BP
Historie lesnické hydrologie v Českých zemích
Kupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
12.
BP
Historie, pěstování a využití konopí v českých zemíchKopta, T.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
BP
Historie, pěstování a využití tabáku v českých zemích
Kopta, T.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
14.DPHistorie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinami
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
DPHistorie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
16.DPHladkoplodá krajová - podmínky obnovy a péče o genofond rodu Glycyrrhiza L.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZIZ--NZ
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.DisPHlavní faktory podmiňující produkční potenciál půd v podmínkách změny klimatu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / -- Stehnová, E.
18.
DP
Hledání optimální dřevinné a tloušťkové struktury pro vybraný soubor stanovišť v lese trvale tvořivém (Dauerwald)
Kneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LIN-LI-LI--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
19.
DP
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Foit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
20.
BPHlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.BP
HMI v zemědělské technice
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
DP
Hmotnost posečené biomasy u extenzivně ošetřovaného trávníkového porostu
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
23.
BP
Hmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
24.
DP
Hmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
LI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
25.
BPHnojení fosforem "pod patu" u kukuřiceRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
26.
DisP
Hnojení krytokořenného sadebního materiálu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST
--
LDF
Podrobnosti tématu1 / 1 Bárta, A.
27.
BPHodnocení aberace půdy vybraného katastruÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
28.
DP
Hodnocení aberace vybraných ploch katastruVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
29.
DisP
Hodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací Vitis se zvýšenou odolností k houbovým chorobám
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
DisP
Hodnocení alternativních výrobních postupů zeleniny
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Heinrich, M.
31.DP
Hodnocení asijských odrůd slivoní při posklizňovém dozrávání
Kožíšková, J.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZI
N-ZIZ
N-ZI-ZZP
--
JRPZ
NZTKP
ZF
Podrobnosti tématu
0 / ----
32.
DisP
Hodnocení biodiverzity vybraného území
Laštůvka, Z.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
33.
DisPHodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOPD-EOP-AZO
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
34.DisP
Hodnocení biodiverzity vybraných skupin organismů v nížinných lesích v kontextu environmentálních faktorů, typu managementu a sukcese
Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
35.
DPHodnocení degradace strojních součástí ze záznamu napěťových pulzů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS-PT
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
36.
BP
Hodnocení designu výrobků
Kovařík, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DSGN
B-NAB
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
37.
DPHodnocení destilátů z asijských odrůd peckového ovoceKožíšková, J.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
38.
BP
Hodnocení dostupnosti bioaditiv v zahradnické produkci
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
BP
Hodnocení efektivnosti vybraného sektoru v zemích EU
Staňková, M.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EMB-EM-ME--PEFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
40.BPHodnocení eko-efektivnosti činnosti podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3--
41.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských BeskydHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
42.BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Ždánického lesa
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Králického Sněžníku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
44.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Přírodní lesní oblasti Polabí
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
45.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
46.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
47.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - dub zimní (Quercus petraea.)
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
48.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - duby zimní (Quercus petraea.)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
49.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
50.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
51.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
52.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
53.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti moravských západních Karpat - buk lesní (Fagus sylvatica).Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
54.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Orlických horÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
55.
BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
LESLDF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
56.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
LI
LDF
Podrobnosti tématu0 / 5--
57.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu modřínu opadavého (Larix decidua) v oblasti Lesní správy HanušoviceÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Benda, J.
58.
DP
Hodnocení ekosystémových služeb vybraného územíÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / --
--
59.
DisP
Hodnocení energetického potenciálu a výroby tvarovaných biopaliv z vybraných odpadních surovin v oblasti zahradnictví
Burg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
60.
DP
Hodnocení energetického potenciálu u matolin
Burg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
61.
BP
Hodnocení environmentálních rizik z pohledu zákona o prevenci závažných haváriíÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
62.
DPHodnocení experimentálních linií ječmene z hlediska tolerance k suchu a rezistence vůči padlíSmutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
N-RL
N-RL-RL
--
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
63.
DP
Hodnocení fenologických a pomologických charakteristik u zvolených odrůd mandloně obecné.
Ústav ovocnictví (ZF)
------
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Zbiták, R.
64.
DP
Hodnocení fytotoxicity kompostu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
65.
DPHodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky odpadůÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
66.
DPHodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu KuchyňkyÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
67.
DP
Hodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádrže
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
68.
DP
Hodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádrže
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZSN-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
69.
DisP
Hodnocení fyzikálních vlastností půd v podmínkách trvale udržitelného vývoje vinicBurg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
70.
BPHodnocení fyziologických parametrů u révyJezdinský, A.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
VAV
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
71.
BPHodnocení genetické diverzity genových zdrojů rostlin; programy, modely, využitíMendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
72.
BP
Hodnocení genofondu rodu Canna - z hlediska obsahových látek.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
73.
BP
Hodnocení hlavních stresových faktorů při pěstování zeleninyJezdinský, A.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
----
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 2--
74.DPHodnocení hospodářské situace územně správních celků
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
75.
DisP
Hodnocení intenzity a efektivity ochrany rostlin jako součást komplexních analýz setrvalosti hospodaření zemědělského podnikuÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
76.
DisPHodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevinHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
77.
DisP
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevin
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
78.
BP
Hodnocení investičních příležitostí a činností vybraného podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--
79.
DP
Hodnocení kompostu vznikajícího na skládce tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZSN-ZS-AE--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
80.DPHodnocení konkurenceschopnosti masivního nábytku na trhu s bytovým nábytkemÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
81.
DP
Hodnocení křížové ochrany (cross protection) u meruněk infikovaných fytoplazmou ESFY
Nečas, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
82.
DP
Hodnocení kvalitativních parametrů sortimentu rostlinných proteinů
Horák, M.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
83.
DP
Hodnocení kvalitativních parametrů zrna u vybraných odrůd pšenice ozimé
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
84.
DP
Hodnocení kvality brambor pro potravinářské využitíHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)
N-TP
N-TP-TP
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
85.
DP
Hodnocení kvality pomocí nedestruktivních technologií
Dostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu1 / 1 Procházka, V.
86.BP
Hodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů
Šťastná, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
87.
DP
Hodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / ----
88.
BPHodnocení kvality půdy vybranými biologickými metodamiVoběrková, S.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
89.
DP
Hodnocení kvality svarových spojů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
------AFPodrobnosti tématu0 / ----
90.BP
Hodnocení kvality technických prvků v objektech krajinářské architektury
Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
91.
BP
Hodnocení mechanických vlastností 3D výtisků
Šustr, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZSB-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Benda, V.
92.
DP
Hodnocení metod ekologické produkce (vybraného druhu) zeleniny na certifikovaném biopozemkuKopta, T.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
2 / 2
Vyhnánek, M.
Řičánková, A.
93.
BP
Hodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělstvíÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti tématu0 / 2
--
94.DP
Hodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělství
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
95.
DP
Hodnocení míry výskytu a dynamiky symptomatických projevů choroby ESCA ve vegatečním obdobíMendeleum - ústav genetiky (ZF)N-ZIN-ZI-RZT
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Růžičková, T.
96.
BP
Hodnocení možností povrchové ochrany stavebních prvků používaných v zahradní tvorběÚstav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZAKA
B-ZI-Z
B-ZAKA-MZKU
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
97.
DP
Hodnocení nákladů na zakládání vinice a stavbu opěrné konstrukce
Ústav zahradnické techniky (ZF)------ZFPodrobnosti tématu1 / 1 Fojtík, T.
98.
DP
Hodnocení nákupního chování spotřebitelů na trhu s nábytkem
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI----LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
99.DP
Hodnocení obsahu humusových látek u kambizemí po aplikaci exogenní organické hmoty
Pospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
------
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
100.
BP
Hodnocení odkových poměrů na vybraném povodí
Marková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
101.
DP
Hodnocení odrůdového sortimentu pro hydroponickou produkci zeleniny v ČR
Kopta, T.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1 Špaček, J.
102.BPHodnocení odrůdových sortimentů huseníků (Arabis) a tařiček (Aubrieta)Ústav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
103.DisP
Hodnocení opotřebení spalovacích motorů kogeneračních jednotek na základě tribodiagnostiky
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS
D-ZS-TAM
D-ZS-TMZ
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
104.DisP
Hodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dříví
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
105.
DisP
Hodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dříví
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
106.
BP
Hodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevin
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
107.
DP
Hodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
108.
DP
Hodnocení pomologických a kvantitativních znaků u vybraných Asijských a Evropských odrůd slivoníÚstav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
109.DP
Hodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientu
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
110.DisPHodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientuÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
111.
DP
Hodnocení potenciálních donorů vyšší odolnosti k suchu u pšenice oziméSmutná, P.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
N-FYTO
N-FYTO-F
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
112.
DisP
Hodnocení pozice lesnictví a odvětví lesního hospodářství v národním hospodářství makroekonomickými ukazateliŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
113.
DPHodnocení produkční schopnosti čekanky obecné pro pastevní využitíÚstav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
114.
DP
Hodnocení produkční schopnosti jitrocele kopinatého pro pastevní využitíÚstav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
----AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
115.
BP
Hodnocení profilové bazální respirace vybrané půdy
Vlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
116.DPHodnocení provozních parametrů lanových dopravních zařízení LARIXZemánek, T.
Ústav techniky (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
117.
BP
Hodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIXNeruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
118.DisP
Hodnocení průběhu fázových transformací slitin
Černý, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
Šmak, R.
Pejřilová, N.
119.
DP
Hodnocení přínosů environmentálních statků a služebHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-KI
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
120.
BP
Hodnocení přirozeného zmlazení v PR na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
121.
DP
Hodnocení půdního smyvu ve vinicích s využitím dešťových simulací
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Záklasníková, L.
122.
DP
Hodnocení půdního smyvu ve vinicích s využitím dešťových simulací
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIZ
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
123.DP
Hodnocení půdního zhutnění u vinic
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
124.
BP
Hodnoceni pylu a semen pomoci moderních metod mikroskopie u vybraných odrůdových skupin révy vinné
Sotolářová, O.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
VAV
ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
125.
BP
Hodnocení realizovaných prvků ÚSES v modelovém území
Ústav plánování krajiny (ZF)
------ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
126.
BP
Hodnocení realizovaných prvků ÚSES v modelovém územíLacina, D.Ústav plánování krajiny (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
127.BPHodnocení rezistence asijských odrůd hrušní ke spále růžovitých
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
128.
DP
Hodnocení rozchodníků typové sekce rodu Hylotelephium
Uher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
129.DPHodnocení rozkladu různých typů degradovatelných plastů v laboratorních podmínkách kompostoávníAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
130.
DP
Hodnocení rozložitelnosti vybraných biopolymerů v podmínkách aerobního prostředíÚstav zahradnické techniky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Wallová, V.
131.DPHodnocení rozpadu biodegradabilních plastů při procesu kompostování v pásových zakládkáchÚstav zahradnické techniky (ZF)
--
----ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Minksová, D.
132.DP
Hodnocení rozvojového potenciálu brownfields na území vybraného regionu
Klusáček, P.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
133.
BPHodnocení rozvojového potenciálu vybraného regionuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
134.
DP
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností nových PIWI odrůd révy vinné
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
135.
BPHodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožíchPavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)B-ZIB-ZI-VIN--ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
136.
DP
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožíchPavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
137.
DP
Hodnocení růstových, kvalitativních a zdravotních aspektů při využití zahuštěných výsadeb révy vinné
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
138.BPHodnocení růstových, kvalitativních a zdravotních aspektů při využití zahuštěných výsadeb révy vinnéÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
139.
BP
Hodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevin
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
140.DPHodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
141.
BP
Hodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML KřtinyÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
142.BPHodnocení růstu lísky turecké na TVP BíloviceÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
143.
DP
Hodnocení smyvu půdy v meziřadí vinic
Ústav zahradnické techniky (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
144.BPHodnocení sortimentu kakostů (Geranium L.) podrodu Unguiculata Ústav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
145.
BP
Hodnocení sortimentu podzimních aster z rodů Symphyotrichum a EurybiaUher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
146.
DP
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodu Phedimus
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / ----
147.
BP
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodu Phedimus
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / ----
148.
BP
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodů Sedum a Oreosedum
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
149.
BP
Hodnocení sortimentu třapatkovek (Echinacea) v klimatických podmínkách středoevropského termofytikaUher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
150.
BP
Hodnocení souboru odrůd rakytníku řešetlákovéhoDokoupil, L.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
151.
DPHodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 4--
152.
DPHodnocení stavu korun a aktivity kůrovců pozemním monitoringem a jeho srovnání s UAV monitoringemČermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LSNI
N-LI
--
N-LI-LI
LI
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
153.
BP
Hodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 4--
154.
DPHodnocení stavu porostů obilnin pomocí kontaktních a bezkontaktních spektrálních měřeníLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)------AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
155.
DisP
Hodnocení stavu porostů plodin na základě spektrálních měření a tvorba doporučení pro lokálně cílené hospodařeníSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Mezera, J.
156.
BP
Hodnocení struktury porostu, výnosu a kvality zrna u hybridních a liniových odrůd ječmene/pšeniceSmutná, P.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-AGB
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
157.
DP
Hodnocení sukcesní změn revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-KI-KI--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
158.
BP
Hodnocení sukcesní změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
159.
DPHodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
160.
DP
Hodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KI
N-KI-KI
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
161.BPHodnocení sukcesních změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
162.
DisP
Hodnocení tolerance ječmene k abiotickým stresům
Smutná, P.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
D-FYTO-SPR
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
163.DisP
Hodnocení tolerance pšenice k suchu pomocí fyziologických a molekulárně genetických metod
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-FYTO
D-FYTO-SPR
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
Frantová, N.
Prokešová, L.
164.DisP
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
165.
DPHodnocení toxicity půd vybrané lokalityAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
166.
DP
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
167.DP
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementu
Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
168.
DPHodnocení účinnosti herbicidů ve vybraných plodinách.Smutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
169.
DisP
Hodnocení účinnosti nanomateriálů k eliminaci bakteriálních patogenů rostlin z čeledi Xanthomonadaceae
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI--
--
ZFPodrobnosti tématu1 / 1
170.DP
Hodnocení ujímatelnosti a afinity očkovanců asijských slivoní očkovaných v jarním termínu metodou chip budding
Wolf, J.Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
171.
BP
Hodnocení úrovně tolerance k PPV u vybraných odrůd švestek
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
172.DP
Hodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP Křtiny
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
173.DP
Hodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI----LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
174.
BP
Hodnocení vegetativního stádia u botanických narcisů
Jezdinský, A.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
175.BPHodnocení veřejně prospěšného projektu.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--PEFPodrobnosti tématu
0 / --
--
176.
DP
Hodnocení veřejných projektů pomocí kvantitativních manažerských metodDorée, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1--
177.
DisP
Hodnocení vhodnosti trav a dalších bylin pro ozelenění meziřadí sadů a vinohradů
Hejduk, S.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-FYTO--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
178.
BP
Hodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
179.
DP
Hodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescence
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
180.
DP
Hodnocení vlastností broskví při rázu
Buchar, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
181.
DisPHodnocení vlastností peletizovaného kompostu a ověření jeho účinku na půdní vlastnostiBurg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
182.DisP
Hodnocení vlhkosti půdy v závislosti na způsobu kultivace ve vinicích
Ústav zahradnické techniky (ZF)D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
183.
DP
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření - biopásy
Marada, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZSN-ZS-ZEI
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
184.
DP
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření v podmínkách intenzivního zemědělství
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
----MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / 1
185.DPHodnocení vlivu fytoplasmy ESFY na dormanci a fenologické charakteristiky u meruněk
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / ----
186.
DP
Hodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování broskvoní
Nečas, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
187.
BP
Hodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování meruněk
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / ----
188.DPHodnocení vlivu hloubkového kypření vinic na změny půdních vlastností
Ústav zahradnické techniky (ZF)
------
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
189.
DisPHodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)
D-TP
D-TP-ZZM
--
AFPodrobnosti tématu0 / ----
190.
DisP
Hodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Hřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
191.
DisPHodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TPD-TP-ZZM
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
192.BP
Hodnocení vlivu zvěře na lesní porosty na úrovni honitby
Plhal, R.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu1 / --
193.DP
Hodnocení vybrané strojní techniky pro terénní úpravy
Junga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
194.
DP
Hodnocení vybraného území z hlediska rozvoje regionů ve vazbě na rekreační využití územíFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 3
--
195.
BP
Hodnocení vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-DREV
B-LES
B-LES
--
--
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
196.DP
Hodnocení vybraných fenologických parametrů révy vinné ve vztahu k výživovým podmínkám
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
197.
DP
Hodnocení vybraných genotypů broskvoní a nektarinek.
Ondrášek, I.
Ústav ovocnictví (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
198.
BP
Hodnocení vybraných pomologických a popisných znaků v genofondu meruněk
Nečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)--
--
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
199.
DP
Hodnocení vybraných potomstev křížení révy vinné z hlediska rezistence k houbovým chorobám
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
200.
DP
Hodnocení vybraných znaků odrůd a hybridů meruněk
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
201.
DP
Hodnocení výhřevnosti réví a možností jeho využití pro energetické účely
Burg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1
202.DPHodnocení výkonnosti podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / --
--
203.
DP
Hodnocení výnosotvorných prvků, výnosu a kvality zrna ječmene po řízené výživě dusíkem a sírouHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)
M-ZEI
M-ZEI-VS
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
204.
DP
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
205.
BP
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / --
--
206.
DP
Hodnocení vzájemného synergismu u fytoplazmy ESFY a viru šarky švestky (PPV) u vybraných peckovinÚstav ovocnictví (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
207.DP
Hodnocení změn látkových složek ovoce v průběhu skladování s využitím metody NIR spektroskopie.
Šnurkovič, P.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZTKP
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
208.
BP
Hodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Moravskoslezských Beskyd
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
209.
BP
Hodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Žďárských vrchů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
210.
DP
Hodnocení způsobu lisování na množství kalových částic v moštu
Ústav zahradnické techniky (ZF)
------ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Jančura, Š.
211.
BP
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOV
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / 1
--
212.BP
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV--ICVPodrobnosti tématu0 / 2--
213.
DP
Hodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů Ivančice
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
214.
DP
Hodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů IvančiceHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
215.
DisP
Hodnocenní biodiverzity vybraného území nebo krajinného celkuÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
216.
DisP
Holocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL--LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Jaroš, J.
217.ZPHormonální regulace růstu a vývoje rostlinProcházka, S.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
218.BPHospoda pro vyhraněnou skupinu klientůÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
219.DisPHospodářská soutěž jako faktor ovlivňující podnikatelské prostředí a chování firmy.Ústav ekonomie (PEF)D-EMD-EM-ŘEP--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
220.
BPHospodářské cykly: deskripce, datování, příčiny, důsledky, formy stabilizaceÚstav ekonomie (PEF)
B-HPS
----PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
221.DisP
Hospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizace
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1--
222.
DP
Hospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizaceÚstav ekonomie (PEF)N-EMN-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Jeřábková, Z.
223.
BPHospodářský vývoj vybrané země ve zvoleném období
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM----
PEF
Podrobnosti tématu
3 / 1
Rebrová, D.
Königová, K.
Plećković, A.
224.BPHoubové choroby jehlic Abies nordmanniana, Abies koreana, Abies alba, Abies concolor,
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
225.BP
Houbové choroby révy vinné.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hrazdilová, M.
226.BP
Hraboš polní a škody na cukrovce
Suchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)------AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Černá, S.
227.
BP
Hranice a rozhraní - DETAIL MĚSTAÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-KA----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
228.
DP
Hranice mezi ekosystémy v krajině. Gradienty a kontrasty.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKAN-ZKA-MZKU
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
229.
DP
Hromadění likvidity v bankovních systémech zemí EU
Ústav financí (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
230.
DisP
Hromadění likvidity v bankovních systémech zemí EU
Ústav financí (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
231.
DisP
Hromadění likvidity v bankovních systémech zemí EU
Ústav financí (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEFPodrobnosti tématu
1 / 1
232.
BP
Humusové poměry a stav půdy ve smíšených lesních porostech
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
233.
BP
Humusové poměry lesních porostů ve fázi obnovy.Kulhavý, J.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
234.
DP
Humusové poměry smrkových porostů při různé fytotechnice
Kulhavý, J.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
235.
BP
Hydromechanické pohony traktorů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZS
B-ZS-PT
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
236.
DPHydroponická kultivace révy vinné
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / --
--
237.DPHygienická jakost sladovnického ječmene po diferencovaném hnojení dusíkem a sírouHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)N-TPN-TP-TP
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--