Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Track
Intended for
DetailsOccupied/Max.Project participants
1.
BTFaktory formování poptávky po venkovské a šetrné turisticeMiškolci, S.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / 2
--
2.
DT
Faktory ovlivňují porodnostDepartment of Statistics and Operation Analysis (FBE)C-EMC-EM-ME
--
FBEprohlížet0 / 1--
3.
DT
Faktory ovlivňující cenu nových bytů v Česku (v Praze)Žáková, K.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)C-EM
C-EM-ME
--
FBEprohlížet0 / 2
--
4.
DisT
Faktory ovlivňující dopady potravního chování zvěře na dřeviny a možnosti jejího objektivního hodnocení
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM
--
--
FFWT
0 / 1
--
5.
DisT
Faktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorových souprav
Bauer, F.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA
0 / --
--
6.
DTFaktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorů.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AT--
FA
prohlížet
0 / 1
--
7.DisT
Faktory ovlivňující jízdní vlastnosti vozidel
Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS
D-AS
--
--
--
--
FA
prohlížet
0 / --
--
8.BTFaktory ovlivňující kariérové rozhodování žáků vybraných středních odborných školPírko, M.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
--
--
ILE
0 / 2
--
9.DT
Faktory ovlivňující kvantitu silice, zadáno Žembová
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HEN
--
NH
FH
prohlížet1 / 1
10.
DTFaktory ovlivňující rozhodnutí o implementaci chatbota v malých a středních podnicíchKormaňáková, M.Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBE1 / 1
11.DT
Faktory ovlivňující spotřebu paliva a výkonnost traktorů CASE CVX
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----
FA
prohlížet0 / --
--
12.DT
Faktory ovlivňující tahové vlastnosti traktorů.
Bauer, F.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
------
FA
prohlížet0 / --
--
13.
BT
Faktory ovlivňující výkonovou motivaci žáků SOŠŠtěpánková, L.Department of Social Science (ILE)B-SP
--
--
ILE
prohlížet0 / --
--
14.DTFaktory ovplyvňujúce spokojnosť obyvateľstva krajín Európy
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
--
--
--
FBE
prohlížet1 / --
15.BT
Faktory rozvoje crowdfundingu
Kouba, L.
Department of Economics (FBE)
B-EPAB-EPA-F
--
FBEprohlížet0 / 1--
16.
DisT
Faktory rozvoje podnikání v cestovním ruchu v regionech
Ryglová, K.
Department of Marketing and Trade (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
17.
BT
Faktory udržitelného rozvoje podniku
Svatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDISprohlížet
0 / --
--
18.
DT
Farní a klášterní zahradyKrejčiřík, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
0 / ----
19.
BT
Fauna a flora v umění Slovanů,Řehoříková, L.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS0 / 2--
20.
BTFauna a flora v umění Slovanů,Řehoříková, L.
Department of Languages (FRDIS)
------FRDISprohlížet0 / 2
--
21.BTFaunisticko-ekologická studie populace druhů Cordulegastridae (páskovcovití, řád vážky Odonata) v oblasti západních KarpatHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
0 / 3
--
22.DTFenologické a pomologické hodnocení odrůd asijských hrušníNečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
------
FH
0 / ----
23.
BT
Fenologické modely a jejich využití (rešerše)
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
------
FA
0 / --
--
24.
DisTFenologie vybraných plodin v současných a změněných klimatických podmínkách Trnka, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
--
FA
prohlížet0 / --
--
25.
DT
Fenomén druhého bydlení ve vybraném periferním mikroregionuVaishar, A.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
----
MENDELU
prohlížet
0 / 1
--
26.
BT
Fenomén naučenej bezmocnosti medzi žiakmi strednej odbornej školy
Department of Social Science (ILE)--
--
--
ILE
0 / 2--
27.
BT
Fenomén "retro" a jeho uplatnění v nábytkářské tvorbě
Kanická, L.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FURB-FUR-FDM--FFWTprohlížet0 / --
--
28.
DisTFenotypizace odolnosti k houbovým chorobám s využitím optických metod spektrální odrazivosti, termálního zobrazování a chlorofylové fluorescence
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP
D-PP-GPP
D-PP-GPP
--
--
FA
0 / --
--
29.
BT
Fenotypová klasifikace lesních porostů vybraných dřevin na Školním lesním podniku
Longauer, R.Department of Silviculture (FFWT)B-FOR
B-FOR
B-FOR
B-FOR-ARB
B-FOR-FOR
B-FOR-TROP
--
--
--
FFWT0 / ----
30.
DisT
Fenotypová plasticita odrůd révy vinné v on-farm podmínkách
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR
--
--FH
1 / 1
31.
DT
Financial analysis and business valuation of a selected enterprise
Blažková, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1
--
32.BTFinancial analysis of a business and its influence on the local economic development.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / --
--
33.
DisT
Financial cycle, identification, determinants, synchronisation with economic cycle, stabilisation instruments of macroeconomic policiesKučerová, Z.
Department of Finance (FBE)
D-HPSAD-HPSA-FA--
FBE
prohlížet0 / 1
--
34.
DT
Financování neziskového projektuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet
0 / 1
--
35.
BT
Financování vybraného podniku
Svatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
--
FRDIS
prohlížet0 / --
--
36.
DT
Financování zvoleného projektu
Rajchlová, J.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
1 / 5 Kupcová, M.
37.
DTFinanční analýza nábytkářského podnikuHlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
--
--
FFWTprohlížet0 / 2--
38.
BT
Finanční analýza podniku na základě rozboru účetních výkazů
Blažková, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
--
FRDIS
prohlížet0 / 4--
39.DisTFinanční cyklus, jeho měření, role při výskytu finanční krize, synchronizace s hospodářským cyklem, stabilizační možnosti hospodářské politikyDepartment of Finance (FBE)D-EPA
D-EPA-F
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
40.DisTFinanční cyklus, jeho měření, role při výskytu finanční krize, synchronizace s hospodářským cyklem, stabilizační možnosti hospodářské politikyKučerová, Z.
Department of Finance (FBE)
D-EAM
--
--
FBEprohlížet0 / 1
--
41.
DT
Finanční dostupnost bydlení v ČR
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM-ME
--
--
--
FBEprohlížet1 / 1
42.
DT
Finanční gramotnost v ČRDepartment of Finance (FBE)
C-EM
C-EM-ME
SNGL
FBE4 / 1 Skalská, N.
Mesarčová, E.
Řídká, L.
Havlíková, J.
43.
DisT
Finanční kontrola ve veřejné správě
Department of Law and Social Sciences (FBE)
D-EPA
D-EPA-F--
FBE
prohlížet
0 / 2
--
44.DT
Finanční řízení vybraného podniku
Svatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / ----
45.
BT
Finanční vyhodnocení investičního záměru firmyŠevela, M.Department of Business Economics (FBE)
B-EPA
B-EM
B-II
--
--
--
--
--
--
FBE
prohlížet
0 / 2
--
46.
DisT
Fiscal federalism: Formulary apportionment of common consolidated corporate tax base in federal economies.
Lacina, L.
Department of Finance (FBE)
D-EPA
--
--
FBE1 / 1
47.
DT
Fiskální dopady imigrace, imigrační politiky, veřejné finance
Palát, M.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
48.
DisT
Fiskální integrace a konvergence v Evropské unii
Rozmahel, P.
Department of Economics (FBE)
D-EPA
--
--FBE0 / 1
--
49.DTFlavonoidy rodu Origanum, zadáno FialaDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HEN
--
NH
FH1 / 1 Fiala, J.
50.BTFlóra a vegetace vybraných rašelinišťJiroušek, M.
Department of Plant Biology (FA)
B-AS
B-AS-AE
--
FAprohlížet0 / 1
--
51.
BT
Floristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)Řepka, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
52.DT
Food waste management - Perceptions, Decisions, and Actions
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
0 / ----
53.DisTForest birds – indicator species of forest habitat quality
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
--
--
FFWT
0 / 2
--
54.DisT
Forest carbon exchange derived by different means
Department of Forest Ecology (FFWT)D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
D-LAND-LM
--
--
FFWT
0 / 2
--
55.
DisT
Forest carbon exchange derived by different means
Department of Forest Ecology (FFWT)D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
D-LAND-LM
--
--
FFWT
0 / 2
--
56.
DisT
Forest ecosystem services - cesa study from temperate floodplain forestsDepartment of Forest Ecology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
0 / 1
--
57.
DisT
Forest soil organic matter at selected study plots on SLP Masaryk Forest Krtiny
Vranová, V.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOL
--
FFWTprohlížet0 / 1
--
58.BT
Formování cen v rámci vybrané komoditní vertikály
Tamáš, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
59.
BT
Formování cen v rámci komoditní vertikály mléka
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
60.
BTFormování cen v rámci komoditní vertikály mlékaBečvářová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 1
--
61.
BTFormování cen v rámci komoditní vertikály prasata - vepřové masoBečvářová, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
--
--
FRDIS
0 / 1
--
62.
BT
Formování cen v rámci komoditní vertikály skot - hovězí masoBečvářová, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
--
--
FRDIS0 / 1
--
63.
DisT
Fotovoltaika jako součást technického zařízení energeticky úsporných domůKlepárník, J.
Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
64.
DisT
Fracture thoughness of bondline in beech wood composites in three modes of loading
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME----FFWTprohlížet0 / 1--
65.DT
Fragmentace krajiny
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
--
--
FHprohlížet0 / 1--
66.BTFragmentace krajiny
Department of Landscape Planning (FH)
B-LAA--
--
FHprohlížet0 / 1
--
67.
BTFragmentace krajiny
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA--
--
FH
0 / 1
--
68.
DisT
Fragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuře
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOL--FFWT
1 / 2
69.
DisTFraming efekt - možnosti jeho využití při tvorbě marketingové a obchodní stretegieKubíčková, L.
Department of Marketing and Trade (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
0 / 1--
70.
DT
Framing efekt a jeho využití při tvorbě marketingové a obchodní strategie
Kubíčková, L.Department of Marketing and Trade (FBE)C-EM
C-EM-REO
--
FBE
1 / 1
71.
DisT
Fraud management system - detekce rizikových pojistných událostí
Mareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--FA0 / ----
72.
DisT
Free topicFialová, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
--FFWTprohlížet0 / 1--
73.
DisT
Free topicHorký, P.
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
D-AP
D-AP-GAB--
FA
prohlížet0 / ----
74.
DisT
Free topic
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ--
--
FFWTprohlížet
0 / 1
--
75.
DisT
Free topicSvětlík, J.Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
--
--FFWT
0 / --
--
76.DisT
Free topic
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--FFWT0 / 2
--
77.
DisT
Freie ThemaKrontorád, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)D-PFD----
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
78.DT
Frekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
MENDELUprohlížet0 / --
--
79.
BT
Friedensreich Hundertwasser a jeho odkaz pro současnou krajinářskou architekturu
Filipi, V.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSAB-LSA-LA
--
FH
prohlížet
1 / 1
Štemberková, K.
80.
BT
Friedensreich Hundertwasser a jeho odkaz pro současnou krajinářskou architekturu
Filipi, V.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
prohlížet0 / 1--
81.BT
Fungování úrokového kanálu transmisního mechanismu ve vybrané zemi
Department of Economics (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
--
FBE
1 / 1
82.
DT
Funkce pavouků v dekompozičním řetězci různých typů a věkových tříd znovuzalesnění tropických lesů Thajska
Michalko, R.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / --
--
83.
BT
Funkční a taxonomická diverzita hmyzu v různých typech krajinných prvků.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--
FA0 / 3
--
84.
DT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentu
Kučera, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
C-LE--
--
FFWT
0 / 2
--
85.BT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentu
Kučera, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-LAND
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
86.
BT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostu
Department of Geology and Pedology (FFWT)B-FOR--
--
FFWTprohlížet0 / 4--
87.DisTFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
--
--
FFWTprohlížet
0 / 4
--
88.
DT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostu
Department of Geology and Pedology (FFWT)
C-FEN--
--
FFWT
0 / 4
--
89.DTFurniture design
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / 2
--
90.
DisT
Fusariózy ječmene
Šafránková, I.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
D-PM
--
--FAprohlížet
0 / --
--
91.
DTFuture features and development of connected model of public administration in the Czech RepublicDorée, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
C-RDEC-RDE-SEDRE
--
FRDIS
0 / 1
--
92.
DT
Fuzzy control application
Department of Informatics (FBE)
C-SIA
C-SIA-EIA
--
FBE
0 / 1--
93.
DT
Fuzzy control system
Department of Informatics (FBE)
C-SIA
C-SIA-EIA
--
FBE
0 / 1
--
94.
BT
Fytoplazmy napadající révu
Nečas, T.Department of Fruit Science (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
prohlížet0 / 1
--
95.
BT
Fytoplazmy napádajúce vinič a možnosti ich detekcieKiss, T.
Department of Fruit Science (FH)
B-HEN
B-HE
--
B-HE-VV
VAV
--
FH
0 / 1
--
96.
DT
Fytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu
Vaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AE--FA
0 / 1
--
97.
DT
Fytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpaduVaverková, M. D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AE
--
FA
0 / 1--
98.
DT
Fytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AE
--
FA
prohlížet0 / 1--
99.
BT
Fyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zráníKožíšková, J.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)B-H
B-HE
B-H-JRPZ
B-HE-PHP
--
--
FHprohlížet
1 / 1
Spurná, K.
100.
DisT
Fyzikální a mechanické vlastnosti zemědělských produktů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-FTE
D-AS
D-FTE-PAP
D-AS-ATM
--
--
FA
0 / --
--
101.
DT
Fyzikální vlastnosti paliv a biopaliv
Department of Technology and Automobile Transport (FA)----
--
FAprohlížet
0 / 3
--
102.
DisT
Fyziologické aspekty růstu cibulí a jejich vliv na obsah vybraných chemických složek u narcisů (Narcissus, Amaryllidaceae)
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HE--
--
FH
prohlížet1 / 1