Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.
TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
SpecializaceUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Faktory formování poptávky po venkovské a šetrné turistice
Miškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
MENDELU
0 / 2
--
2.
DP
Faktory ovlivňují porodnostŽáková, K.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
0 / 1
--
3.
DP
Faktory ovlivňující cenu nových bytů v Česku (v Praze)Žáková, K.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEFprohlížet0 / 2--
4.DisP
Faktory ovlivňující dopady potravního chování zvěře na dřeviny a možnosti jejího objektivního hodnocení
Kamler, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM----
LDF
prohlížet
0 / 1
--
5.DisPFaktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorových soupravBauer, F.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
prohlížet
0 / --
--
6.
DP
Faktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorů.
Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZSN-ZS-AD
--
AF
0 / 1
--
7.
DisP
Faktory ovlivňující jízdní vlastnosti vozidel
Sedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS
--
--
--
--
AFprohlížet0 / --
--
8.
BP
Faktory ovlivňující kariérové rozhodování žáků vybraných středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
--
--
ICV
0 / 2
--
9.BPFaktory ovlivňující komunikaci při úspěšném vedení obchodního jednání
Ústav managementu (PEF)
------PEF
1 / 1
10.
DP
Faktory ovlivňující rozhodnutí o implementaci chatbota v malých a středních podnicích
Kormaňáková, M.Ústav marketingu a obchodu (PEF)N-EMN-EM-REO
--
PEF
1 / 1
11.
DPFaktory ovlivňující spotřebu paliva a výkonnost traktorů CASE CVXÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----
AF
prohlížet0 / --
--
12.
DP
Faktory ovlivňující tahové vlastnosti traktorů.Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--AF0 / ----
13.BP
Faktory ovlivňující výkonovou motivaci žáků SOŠ
Štěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--
--
ICV
prohlížet
0 / --
--
14.
BPFaktory rozvoje crowdfundinguÚstav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEFprohlížet
2 / 1
15.DisP
Faktory rozvoje podnikání v cestovním ruchu v regionech
Ústav marketingu a obchodu (PEF)D-EAM
--
--
PEF
0 / 1
--
16.
BP
Faktory udržitelného rozvoje podnikuSvatošová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
17.
BP
Fauna a flora v umění Slovanů,Řehoříková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / 2
--
18.BPFauna a flora v umění Slovanů,Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
0 / 2
--
19.BPFaunisticko-ekologická studie populace druhů Cordulegastridae (páskovcovití, řád vážky Odonata) v oblasti západních Karpat
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 3--
20.
BP
Fenologická pozorování v kontextu agroekologie
Stehnová, E.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-AEG
--
--
AF
prohlížet0 / 1--
21.
DPFenologické a pomologické hodnocení odrůd asijských hrušníÚstav ovocnictví (ZF)--
--
--
ZF
0 / --
--
22.
BP
Fenologické modely a jejich využití (rešerše)Bartošová, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
23.
DisP
Fenologie vybraných plodin v současných a změněných klimatických podmínkách
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR--AF
0 / --
--
24.DP
Fenomén druhého bydlení ve vybraném periferním mikroregionu
Vaishar, A.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS--
--
MENDELUprohlížet
0 / 1
--
25.
BPFenomén naučenej bezmocnosti medzi žiakmi strednej odbornej školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
prohlížet
0 / 2
--
26.
BPFenomén "retro" a jeho uplatnění v nábytkářské tvorběÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NAB
B-NAB-TVN
--LDF
0 / --
--
27.
DisPFenotypizace odolnosti k houbovým chorobám s využitím optických metod spektrální odrazivosti, termálního zobrazování a chlorofylové fluorescenceKlem, K.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-GPP
D-FYTO-OPR
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
28.
BP
Fenotypová klasifikace lesních porostů vybraných dřevin na Školním lesním podniku
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
29.
DisPFenotypová plasticita odrůd révy vinné v on-farm podmínkách
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
1 / 1
30.
DP
Financial analysis and business valuation of a selected enterprise
Blažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
31.
BP
Financial analysis of a business and its influence on the local economic development.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / --
--
32.DisPFinancial cycle, identification, determinants, synchronisation with economic cycle, stabilisation instruments of macroeconomic policiesÚstav financí (PEF)
D-HPSA
D-HPSA-FA
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
33.
BP
Financováni inovativních startupůToman, P.
Ústav financí (PEF)
B-HPS
B-F
B-HPS-F
--
--
--
PEF
0 / 1
--
34.DP
Financování neziskového projektu
Rajchlová, J.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMSprohlížet0 / 1--
35.
BP
Financování vybraného podniku
Svatošová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / ----
36.
DP
Financování zvoleného projektu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------
FRRMS
1 / 5 Kupcová, M.
37.
BPFinanční analýza podniku na základě rozboru účetních výkazůBlažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 4
--
38.
DisP
Finanční cyklus, jeho měření, role při výskytu finanční krize, synchronizace s hospodářským cyklem, stabilizační možnosti hospodářské politiky
Kučerová, Z.Ústav financí (PEF)
D-EAM
----
PEF
0 / 1
--
39.
DisP
Finanční cyklus, jeho měření, role při výskytu finanční krize, synchronizace s hospodářským cyklem, stabilizační možnosti hospodářské politiky
Ústav financí (PEF)
D-HPSD-HPS-F--
PEF
0 / 1--
40.DP
Finanční dostupnost bydlení v ČR
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM-ME
--
--
--
PEF
prohlížet1 / 1 Dudová, M.
41.DP
Finanční gramotnost v ČR
Benada, L.Ústav financí (PEF)
N-EM
N-EM-ME
SNGL
PEF
prohlížet
4 / 1
42.
DisP
Finanční kontrola ve veřejné správě
Jurčík, R.Ústav práva a humanitních věd (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
0 / 2--
43.
DP
Finanční řízení vybraného podniku
Svatošová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / ----
44.
BPFinanční transakce z pohledu převodních cenSolilová, V.Ústav účetnictví a daní (PEF)
B-HPS
--
--
PEF
prohlížet0 / 1
--
45.
BP
Finanční vyhodnocení investičního záměru firmy
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-HPS
B-EM
B-II
--
--
--
--
--
--
PEF
1 / 2
46.
DisPFiscal federalism: Formulary apportionment of common consolidated corporate tax base in federal economies.Lacina, L.Ústav financí (PEF)
D-HPS
----
PEF
prohlížet
1 / 1
Mlčúchová, M.
47.DP
Fiskální dopady imigrace, imigrační politiky, veřejné finance
Palát, M.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / 1
--
48.
DisPFiskální integrace a konvergence v Evropské uniiRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
----PEF
0 / 1
--
49.
BP
Flóra a vegetace vybraných rašelinišť
Ústav biologie rostlin (AF)
B-ZS
B-ZS-AE--
AF
0 / 1
--
50.
BP
Floristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
51.
BP
Floristická tvorba a její potenciál pro ergoterapii.
Martinek, J.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-FT
B-FT-FT
--
ZFprohlížet
1 / 1
Fiedlerová, A.
52.BP
Floristické a vegetační průzkumy
Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LESN
B-LES
B-KRAJN
--
--
B-LES-LES
--
--
LES
--
--
LDF
0 / 4
--
53.
DP
Floristické a vegetační průzkumy
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KJNI
N-LSNI
N-LI
N-KI
--
--
N-LI-LI
N-KI-KI
--
LI
--
--
LDF
prohlížet
0 / 4
--
54.
DP
Food waste management - Perceptions, Decisions, and Actions
Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
------AF1 / --
55.
DisPForest birds – indicator species of forest habitat qualityÚstav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
56.
DisP
Forest carbon exchange derived by different means
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
--
--
LDF
0 / 2
--
57.
DisPForest carbon exchange derived by different meansÚstav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
--
--
LDFprohlížet0 / 2
--
58.
DisP
Forest ecosystem services - cesa study from temperate floodplain forests
Machar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
59.
DisP
Forest soil organic matter at selected study plots on SLP Masaryk Forest Krtiny
Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
60.
BPFormování cen v rámci vybrané komoditní vertikályTamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
61.
BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály mléka
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR----FRRMSprohlížet0 / 1--
62.
BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály mléka
Bečvářová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
----
FRRMS
0 / 1
--
63.
BPFormování cen v rámci komoditní vertikály prasata - vepřové masoÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-RR
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 1
--
64.
BPFormování cen v rámci komoditní vertikály skot - hovězí maso
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
----FRRMSprohlížet
0 / 1
--
65.
BP
Formy podnikání ve vazbě na daňové zatížení (obsazeno - Aleš Kala)Otavová, M.Ústav účetnictví a daní (PEF)
B-HPS
--
--
PEFprohlížet1 / 1 Kala, A.
66.DisP
Fotovoltaika jako součást technického zařízení energeticky úsporných domů
Ústav techniky (LDF)D-TTLP----
LDF
prohlížet0 / 1
--
67.
DisPFracture thoughness of bondline in beech wood composites in three modes of loadingÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-WME
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
68.
DP
Fragmentace krajiny
Sedláček, J.Ústav plánování krajiny (ZF)N-ZKA
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
69.BPFragmentace krajiny
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA
----ZFprohlížet
0 / 1
--
70.
BP
Fragmentace krajinyÚstav plánování krajiny (ZF)
B-KA
--
--
ZF0 / 1--
71.
DisPFragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuřeŠtykar, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--
LDF
prohlížet1 / 2
72.
DisP
Framing efekt - možnosti jeho využití při tvorbě marketingové a obchodní stretegie
Kubíčková, L.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
D-EAM----PEF0 / 1
--
73.
DP
FRANK L. WRIGHT A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF0 / 1--
74.DisPFraud management system - detekce rizikových pojistných událostí
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZSD-ZS-TMZ
--
AF
0 / --
--
75.DisP
Free topic
Fialová, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-TOK
--
LDF
0 / 1
--
76.
DisP
Free topic
Světlík, J.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--
LDF
prohlížet0 / ----
77.
DisP
Free topic
Horký, P.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-GAB--
AF
prohlížet
0 / --
--
78.
DisPFree topic
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
79.
DisPFree topic
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
----
LDF
0 / 1
--
80.DisPFreie ThemaKrontorád, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-PTN--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
81.DP
Frekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / ----
82.
DP
Funkce microRNAs na metabolismus aminokyselin u Zea mays L.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
83.
DP
Funkce pavouků v dekompozičním řetězci různých typů a věkových tříd znovuzalesnění tropických lesů Thajska
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
84.BP
Funkční a taxonomická diverzita hmyzu v různých typech krajinných prvků.
Šipoš, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
----AFprohlížet0 / 3
--
85.BP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentu
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-KRAJ----
LDF
prohlížet
0 / 2
--
86.DPFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentuÚstav geologie a pedologie (LDF)
N-KI
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
87.
BP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostu
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
--
--
LDFprohlížet
0 / 4
--
88.
DisP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
--
--
LDFprohlížet0 / 4
--
89.DPFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-LI
--
--
LDF
prohlížet
0 / 4
--
90.
DP
Furniture design
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / 2
--
91.BPFurniture, materials and ecodesign
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 3--
92.DP
Furniture, materials and ecodesign for sustainable development
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 3
--
93.
DisPFusariózy ječmene Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
--
AF0 / --
--
94.DPFuture features and development of connected model of public administration in the Czech RepublicDorée, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
N-RRA
N-RRA-SERRA--
FRRMS
0 / 1--
95.
DP
Fuzzy control application
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
N-SIA-EIA
--
PEFprohlížet0 / 1
--
96.
DP
Fuzzy control systemFarana, R.Ústav informatiky (PEF)N-SIA
N-SIA-EIA
--PEFprohlížet0 / 1
--
97.
BPFytoplazmy napadající révu
Ústav ovocnictví (ZF)
B-ZIZ
--
VAVZF
0 / 1
--
98.
BP
Fytoplazmy napádajúce vinič a možnosti ich detekcie
Kiss, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
B-ZIZ--VAV
ZF
prohlížet
0 / 1
--
99.
DP
Fytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu
Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZSN-ZS-AE--AFprohlížet0 / 1--
100.DPFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpaduVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
N-ZS-AE
--
AF0 / 1
--
101.
DP
Fytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AFprohlížet
0 / 1
--
102.
DisP
Fyzikální a mechanické vlastnosti zemědělských produktů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-TPO
D-ZS
D-TPO-ZZM
D-ZS-TMZ
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
103.
DisP
Fyziologické aspekty růstu cibulí a jejich vliv na obsah vybraných chemických složek u narcisů (Narcissus, Amaryllidaceae)Uher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--
ZFprohlížet
1 / 1
Slezák, K. A.