Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramOborSpecializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BPEarly Retirement Age and the Shadow Economies of Central European CountriesNchor, D.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EAM
--
--
PEF
prohlížet0 / 2
--
2.
BP
Economic and regional context of a selected commodity chain
Blažková, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet0 / 1
--
3.
DP
Economic and social consequences of internal migration in the P. R. C.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EMAJ----PEFprohlížet
1 / 1
4.
DP
Economic consequences of (un)ethical behaviorFoltýnek, T.Ústav informatiky (PEF)N-EMAJ
--
--
PEFprohlížet
0 / --
--
5.
DPEconomic Determinants of Gender Employment GapNchor, D.Ústav ekonomie (PEF)N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEFprohlížet0 / 2--
6.DPEconomic development of a selected country in a selected period
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
0 / 1
--
7.
DP
Economic impacts of international migration. RemitenceStojanov, R.Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEFprohlížet
0 / 3
--
8.
DP
Economic impacts of international migration. Remitence
Ústav informatiky (PEF)
N-HPSA--
--
PEFprohlížet0 / 3--
9.
DisP
Ecophysiological reaction of spruce and oak seedlings to stress condition
Krejza, J.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDF1 / 1
10.
DPEcosystem services of the wine regionSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)----
--
FRRMSprohlížet
0 / 5
--
11.
BP
Ecosystem services within spatial planning in selected country
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
----
--
FRRMS
prohlížet0 / 5
--
12.
DP
Efektivita a ekologie výroby a úpravy zemědělských strojůÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZS
N-ZS-AD
--AFprohlížet
0 / 1
--
13.
BP
Efektivita migračních objektů na silničních komunikacích pro savce v Moravské bráně
Kutal, M.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
14.
DisP
Efektivita pěstitelských technologií v zelinářství
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI--
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
15.
BP
Efektivita používání mikrobiálních přípravků u sazenic révy vinné
Burgová, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZIZ
--
VAV
ZF
prohlížet0 / 1
--
16.
DisPEfektivní dopady změn nominálních sazeb všeobecné spotřební daněÚstav účetnictví a daní (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
17.
DisP
Efektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínky
Křen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AF
0 / --
--
18.
DisP
Efektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínky
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AFprohlížet0 / 1--
19.BP
Efektivnost finančních prostředků vynaložených na podporu zaměstnanosti ve vybraném regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
20.
DisP
Efektivnost finančních prostředků vynaložených na zvýšení zaměstnanosti ve vybraných regionech
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EM
--
--
PEF
0 / 2
--
21.
BP
Efektivnost hospodaření na nelesních pozemcích v ZCHÚ
Březina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-KRAJ
B-KRAJN
B-KRAJ-KRAJ
--
--
--
LDF
0 / 2
--
22.
DPEfektivnost mechanických způsobů regulace plevelůÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--AF0 / 1--
23.DPEfektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČR
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LSNI
--
LI
LDF
prohlížet0 / 2
--
24.DPEfficiency and function of green bridges on motrways in the Austria and the Czech RepublicKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDF
0 / 1
--
25.
BP
Efficiency of selected business functions in relation to solving the identified economic problem of a particular economic entity, involving EU public financial resources.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EMAJ
B-EMAJ-MEAJ
--
PEF0 / 1
--
26.
BP
Ekofyziologické příčiny chřadnutí borovice lesní
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
--
LDF
0 / --
--
27.
BP
Ekokriticismus v britské literatuře
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / 2--
28.
BP
Ekologická charakteristika ohrožených druhů pavouků
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF0 / 1
--
29.
BPEkologická stopa hospodárskeho vývoja vo vybraných krajinách
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--PEFprohlížet
1 / 1
30.
DP
Ekologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasu
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
31.
DP
Ekologické aspekty obnovy a regenerace památek zahradního uměníKučera, P.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-MZKU
--
ZF
0 / 1
--
32.
DP
Ekologické aspekty obnovy a regenerace památek zahradního uměníÚstav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
0 / 1
--
33.DPEkologické farmy - podnikání v ekologickém zemědělství
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RRN-RR-SERR
--
FRRMS
0 / 1
--
34.
BP
Ekologické systémy chovu zvířat - volné téma
Nevrkla, P.Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / --
--
35.
DP
Ekologické vědomí studentů vysoké školyAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDFprohlížet0 / --
--
36.DP
Ekologické zmeny a ich vplyv na ekonómiu
Blašková, V.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
--
----PEF
1 / 1
Snopková, M.
37.
BP
Ekologický chov nosnicNevrkla, P.
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
38.BPEkologický nábytek z kartonuÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DESGN
B-DSGN
B-DREV
B-NAB
B-TVN
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
LDF0 / 3--
39.
BP
Ekologicky šetrné budovy - potenciál pro zvýšení poptávky po „zelených výrobcích“ ze dřevaÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-TVN
B-SNBD
B-TVN
B-DESGN
B-STAV
B-TMZD
--
--
--
--
B-STAV-STAV
--
NAV
--
VYR
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
40.
BPEkologický výkrm kuřat
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
--
--
--
AF
0 / --
--
41.
DP
Ekologie a vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Šebesta, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
42.BP
Ekologie ohrožených motýlů
Hula, V.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZS-AE--AFprohlížet
0 / 5
--
43.DPEkologie ohrožených motýlů
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
AF
0 / 5
--
44.
DP
Ekologie "polních" druhů motýlů
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 5
--
45.
DP
Ekologie přirozené obnovy klimaxových dřevin - buk, dub, smrk, borovice, jedle... platí stále, různé lokality
Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
46.DisP
Ekologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných ekosystémech.
Suchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-KRAJ
--
--
LDF
0 / --
--
47.
DisP
Ekologie sinic a řas vybraných vodních ploch
Kopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
D-ZOO
D-EOP-AKE
--
--
--
AF
0 / ----
48.
BP
Ekologie vláknitých sinic ve vodním prostředí.
Kopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
AF
1 / 1 Habardík, D.
49.
BP
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----
--
AF2 / 5 Zaoralová, N.
Strnadová, E.
50.
DisP
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinySuchomel, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP--
--
AF
1 / --
Dvořáková, D.
51.DPEkologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajinyÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
----
AF
prohlížet0 / 3
--
52.DP
Ekologie/vývoj osikových lesů v CR na bazi pedoantrakologie
Kusbach, A.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
53.
DP
Ekologie/vývoj osikových lesů na středním UraleKusbach, A.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------
LDF
prohlížet
0 / 2
--
54.
DP
Ekologizace v zemědělství - případová studieŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AE
--
AFprohlížet1 / 1 Štecová, L.
55.
DP
Ekonometrické modelování produkční funkce pro zvolené odvětví
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-EMN-EM-ME
--
PEF
0 / 3
--
56.DP
Ekonomická analýza rezervy na pěstební činnost ve vybraném lesnickém subjektu
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LSNI
N-LI
--
N-LI-LI
LI
--
LDFprohlížet0 / 2--
57.
DP
Ekonomická analýza rezervy na pěstební činnost ve vybraném lesnickém subjektu
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)--
--
--
LDF
0 / 2
--
58.
DisP
Ekonomická efektivnost nástrojů politiky životního prostředí
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDF
0 / 2
--
59.BPEkonomická efektivnost podniku a možnosti jeho dalšího rozvojeŽivělová, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
60.
BP
Ekonomická výkonnost podniků
Syrovátka, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)B-EM
--
--
PEF
prohlížet0 / 1
--
61.
BPEkonomické a právní dopady novely zákoníku práce v oblasti čerpání dovolenéÚstav práva a humanitních věd (PEF)
--
--
--
PEF
prohlížet1 / 1
62.
DisP
Ekonomické a ekologické aspekty přechodu k nepasečnému hospodaření ve středoevropských podmínkách
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI--
--
LDFprohlížet1 / 1 Pospíšil, T.
63.DisPEkonomické a právní podmínky podnikání v EU se zaměřením na daňovou problematikuÚstav podnikové ekonomiky (PEF)D-EM
D-EM-ŘEP
--PEF
0 / 1
--
64.
DP
Ekonomické aspekty pěstování javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
prohlížet0 / 2
--
65.
DP
Ekonomické aspekty pěstování javoru mléče (Acer platanoides L.) na Školním lesním podniku Masarykův les KřtinyÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDF
0 / 2
--
66.DP
Ekonomické aspekty pěstování jeřábu břeku (Sorbus torminalis /L./ Crantz) na příkladu Lesní správy Buchlovice
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
67.
DP
Ekonomické aspekty použití kompozitních materiálů v dřevostavbách
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-DI
----
MENDELU
prohlížet0 / 3--
68.
DP
Ekonomické aspekty vertikálních kartelůFuchs, K.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMN-EM-ME
--
PEFprohlížet
1 / 1
69.DPEkonomické aspekty využívání dendromasy pro energetické účely Badal, T.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
------LDF
0 / 2
--
70.
BP
Ekonomické aspekty zelené energie
Benada, L.Ústav financí (PEF)B-HPSB-HPS-FSBFM
PEF
0 / 1
--
71.
DP
Ekonomické dopady mezinárodní migrace. Remitence
Stojanov, R.Ústav informatiky (PEF)N-EM
N-EM
N-EM
N-EM-ES
N-EM-ME
N-EM-REO
--
--
--
PEF
prohlížet
0 / 3
--
72.
DP
Ekonomické dopady mezinárodní migrace. Remitence
Ústav informatiky (PEF)
N-HPS
N-HPS
N-HPS
N-HPS-FIM
N-HPS-UAD
N-HPS-VS
--
--
--
PEF
0 / 3
--
73.
BPEkonomické dopady nelegálního zaměstnávání (osazeno - Hájková Helena)Otavová, M.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
B-EM--
--
PEF1 / 1 Hájková, H.
74.
BP
Ekonomické dopady pandémie na hospodárenie a vybrané ukazovatele v podnikoch
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)B-EAM
--
--
PEF
prohlížet0 / 1--
75.
DP
Ekonomické důsledky ohrožení porostů jasanu (Fraxinus sp.) nekrózou Chalara fraxinea Kowalski na území Lesního závodu Židlochovice
Holušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet0 / 2--
76.
BP
Ekonomické důvody neschválení S.3277 - Space Frontier Act of 2019
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-VS
--
PEFprohlížet0 / ----
77.
DPEkonomické hodnocení postupů při mechanizované sklizni hroznů v reginech jižní MoravyZemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)N-ZIZ
--
--
ZF
0 / 1
--
78.
BPEkonomické srovnání produkce travních osiv a obilovinHejduk, S.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
----
--
MENDELUprohlížet
0 / --
--
79.
DP
Ekonomické vyhodnocení výroby 4m KPZ oproti 2m vláknině vzhledem k tržbám za dříví (lokalita OM)Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
80.
DP
Ekonomické zhodnocené cenných listnatých dřevin na polesí Vranov, ŠLP Ml Křtiny
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet0 / 1--
81.
DP
Ekonomický dopad stárnutí populace v ČR
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
--
--
--
PEF
0 / --
--
82.
DisP
EKONOMICKÝ MODEL VYUŽITÍ SRÁŽKOVÉ VODY V KRAJINÁŘSKÉ TVORBĚKrejčiřík, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZF
prohlížet1 / 1
83.
DP
Ekonomika versus politika
Ústav financí (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
SNST
PEF
0 / 1
--
84.
BP
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny - literární přehled
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 3
--
85.
DisP
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném území
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--LDFprohlížet
1 / 3
86.
DP
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném území
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet1 / 3 Szewieczek, J.
87.
DisP
Ekosystémové služby lesa - případová studie lužního lesa temperátní klimatické zóny
Machar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet1 / 1 Černá, I.
88.BPEkosystémové služby v územních plánech vybraných měst a obcí v ČR
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
------FRRMSprohlížet
0 / 5
--
89.
DP
Ekosystémové služby ve strategických plánech MAS
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)----
--
FRRMS
prohlížet
0 / 5
--
90.DPEkosystémové služby zemědělských brownfields
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 3
--
91.
DisP
Electrochemical detection of bacteria using the nanomaterials
Adam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH--AFprohlížet0 / ----
92.
DisP
Electrochemical detection of bacteria using the nanomaterials
Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCH
--
AF
0 / --
--
93.
DPElektrické a elektronické komponenty automatických kotlů na biomasu - průzkum trhu a návrh vlastního řešeníKlepárník, J.Ústav techniky (LDF)----
--
LDF
0 / --
--
94.BPElektrický ohradník jako nástroj ochrany lesa před škodami divokým prasetem (Sus scrofa)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet
1 / 1
Hvižď, F.
95.
DPElektrochemická detekce specifických virových a bakteriálních nukleoých kyselinHynek, D.
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
--
AF
prohlížet0 / 5
--
96.
DisP
Elektrochemické biosenzory využívajících nanotechnologie pro analýzu biomolekulZítka, O.Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AFprohlížet
1 / --
Příborský, J.
97.
DP
Elektrochemické studium interakcí protinádorových léčiv s cílovými molekulami
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
--
AF
0 / --
--
98.
DP
Elektronická evidence tržeb v České republice
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
--
PEFprohlížet
0 / --
--
99.
BP
Elektronická evidence tržeb v České republice
Semerád, P.Ústav účetnictví a daní (PEF)B-HPSB-HPS-F
--
PEF
0 / 1
--
100.
BP
Elektronické měření kulatiny
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-TMZD
B-DREV
--
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
101.
DPElektronické mýtnéÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZS
--
--
MENDELU
0 / --
--
102.DisPElektronické řízení spalovacích motorů a jeho vliv na ekonomiku provozu Sedlák, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF0 / ----
103.
DisPElektronické systémy pro správu elektrické energie vozidelČupera, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS
D-ZS-TMZ
D-ZS-TAM
--
--
AF0 / --
--
104.
BP
Eliminace neproduktivních semen v předosevní přípravě
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
105.
DP
Eliminace neproduktivních semen v předosevní přípravě
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
1 / 2
106.
BP
Emisní normy Stage a Tier a jejich naplňování v lesnických technologiíchÚstav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
107.
BP
Endofyty a fytoplazmy v ovocných drevináchKiss, T.Ústav ovocnictví (ZF)------
ZF
0 / 1
--
108.
BPEnergetická analýza produkčního procesu polních plodin
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
------MENDELU
0 / --
--
109.
DP
Energetická bilance lesního porostu
Marková, I.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--LDF
0 / 2
--
110.
DisPEnergetická bilance využívání cíleně pěstované biomasy
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
--
AFprohlížet
0 / --
--
111.
BP
Energetická náročnost budov
Junga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--AF
0 / 1
--
112.
BP
Energetická politika EU
Strejček, P.Ústav financí (PEF)
--
--SBPEPEFprohlížet
0 / 3
--
113.DPEnergetická politika EUStrejček, P.
Ústav financí (PEF)
N-HPS
N-EM
N-HPS-FIM
--
SNAF
--
PEF0 / 3
--
114.
DP
Energetická politika EU
Strejček, P.
Ústav financí (PEF)
N-EM
N-HPS
--
N-HPS-FIM
--
SNFR
PEF
0 / 3
--
115.BPEnergetické parametry při obrábění tepelně modifikovaného buku
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-TMZD----
LDF
0 / ----
116.
BP
Energetické využití odpadních produktů z vinařských provozůMašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
1 / 1
117.DP
Energetické využití odpadních produktů ze zpracování ovoce
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZF0 / 1
--
118.
DPEnergetické zhodnocení biopaliv různé skladby ze surovin vinohradnické a vinařské produkce
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--ZFprohlížet
0 / 1
--
119.
BP
Energetický efekt a produktivnost osevních postupů v dlouhodobých polních pokusech
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / ----
120.
DP
Entering foreign markets - investment plans, business plans, financial budgetsÚstav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-EMAJ
Z-EXC
N-HPSA
N-HPS
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
PEFprohlížet
0 / 2
--
121.DP
Environmental analysis of an in-vessel food waste composting
Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
0 / --
--
122.DPEnvironmental analysis of an in-vessel food waste compostingVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
0 / --
--
123.
DisP
Environmental effects of landfills -understanding and evaluating
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALE
--
AF
prohlížet
0 / --
--
124.
DisP
Environmental effects of landfills -understanding and evaluating
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
D-EOP-ALE
--
AF
0 / --
--
125.
DisP
Environmental effects of landfills -understanding and evaluating
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALE
--
AFprohlížet
0 / --
--
126.DPEnvironmental migrationÚstav práva a humanitních věd (PEF)N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-ESAJ
N-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
0 / 2--
127.DPEnvironmental migration
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
N-HPSA
--
--
PEF
prohlížet0 / 1
--
128.
DPEnvironmental Taxation
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPSA
--
--
PEF
prohlížet0 / ----
129.
DisP
Environmentálně přijatelná hnojiva s řízeným uvolňováním živin
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
--
AF
prohlížet1 / -- Mikušová, D.
130.
DP
Environmentální aspekty inteligentních vesnic a měst
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZSN-ZS-AE
--
AF
2 / 2
Pechová, V.
Kruntorád, V.
131.BP
Environmentální aspekty rozvoje cestovního ruchu
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
prohlížet0 / 1--
132.
BP
Environmentální aspekty zdaňování silničních motorových vozidel ve světě
Ústav účetnictví a daní (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEF
0 / 1
--
133.
DP
Environmentální indikace vybraných hospodářských aktivit v krajině
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR
--
FRRMS0 / 2
--
134.DPEnvironmentální manažerské účetnictví nábytkářského podnikuÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
135.
DP
Environmentální migraceStojanov, R.
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
N-EM----
PEF
0 / 2
--
136.
DP
Environmentální migrace
Stojanov, R.
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
N-HPS
--
--
PEFprohlížet
0 / 2
--
137.
DP
Environmentální migrace a ekonomický rozvoj
Ústav informatiky (PEF)
N-EM
--
--
PEF
prohlížet0 / 2--
138.
DP
Environmentální migrace a ekonomický rozvoj
Ústav informatiky (PEF)
N-HPS
--
--
PEF
0 / 2
--
139.
BP
Environmentální migrace a její socioekonomické souvislosti
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 2
--
140.
BPEnvironmentální prvky zdanění silničních motorových vozidel ve státech mimo EU (obsazeno Simona Kokšová)Andrlík, B.Ústav účetnictví a daní (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEF
prohlížet1 / 1
141.
DP
Environmentální sucho
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
------AF0 / 1
--
142.
BP
Environmentální suchoÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AFprohlížet1 / 1 Vacková, E.
143.
BP
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--
ICV
prohlížet
0 / 2
--
144.BP
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.
Horáčková, M.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--
--
ICV
0 / 3--
145.
BP
Environmentální vzdělávání studentů středních škol
Balátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
prohlížet1 / 1
146.
DisP
Environmentální zdanění silničních motorových vozidel
David, P.Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
0 / 1--
147.
DP
Environmetální prvky provozu silničních vozidel v zemích Evropské unie (obsazeno Bobčíková Petra)Ústav účetnictví a daní (PEF)N-HPS----PEFprohlížet1 / 1
148.
BP
Enzymatické biosenzory enkapsulované v polymerních kompozitech pro screening toxicity
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
149.
DisP
Epigeická arachnoentomofauna v území ovlivněném lesním požárem
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL
--
LDF0 / 1
--
150.
BP
Epigenetika u zvířat
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGB
B-AGB-MBB
--
AF
1 / 1
Abramov, D.
151.
BP
Ergonomie pracovního místaAbramuszkinová Pavlíková, E.
Ústav techniky (LDF)
------
LDF
0 / --
--
152.
DP
Ergonomie pro 21. století
Ústav techniky (LDF)
--
--
--LDFprohlížet1 / 1 Chmeliar, B.
153.DP
Erozní procesy a jejich vliv na kvalitu půdy a její chemismus
Pospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--AF0 / 1
--
154.
DisP
Estimation of dendrometric quantities on the base of continuous national forest inventory (NFI) data
Drápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
----
LDF
0 / --
--
155.
DisP
Estimation of selected dendrometric parameters of national forest inventory (NFI) with using of auxiliary data and two-phase estimators
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDF
0 / --
--
156.
DP
Etnicita Bělorusů jako sociokulturní fenomén
Kedron, K.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)----
--
FRRMSprohlížet0 / 1--
157.
BP
EU external policies and their impact on various regions of the worldMocek, O.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / ----
158.
DP
Eurovision song contest - geopolitika nebo pěvecká soutěž?Mocek, O.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 1
--
159.BPEvaluace předmětu Jezdectví z pohledu studentů oboru Chov koníČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UOP
--
ICV
prohlížet1 / 1 Kubíková, Z.
160.BPEvaluation and financing of foreign investment projectsŠevela, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)B-HPSA
B-HPS
B-EM
B-EMAJ
--
--
--
--
--
--
--
--
PEF0 / 1--
161.
DP
Evaluation of achieving the Sustainable Development Goals
Issever Grochová, L.Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--PEFprohlížet0 / 1--
162.
BP
Evaluation of a publicly beneficial project.Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMS0 / ----
163.
DP
Evaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Norway Spruce (Picea abies)
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO----LDF0 / 2
--
164.DP
Evaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Oaks (Quercus sp.)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO--
--
LDF0 / 2
--
165.
DP
Evaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in Europe
Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFO--
LDF
0 / 1
--
166.
DPEvaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO--LDFprohlížet
0 / 1
--
167.
DisP
Evaluation of new and promising botanical preparations on insecticidal activity of brassica vegetable pests
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZFprohlížet
1 / --
Jababu, N.
168.
DisPEvaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EMA
--
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
169.
DisPEvaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EMA
--
--PEFprohlížet
2 / 2
170.
BP
Eventy a jejich role v rozvoji cestovního ruchu
Zámečník, S.Ústav managementu (PEF)B-EM----
PEF
1 / 1
171.
BPEvidence sortimentu rostlin ve sbírkáchKuťková, T.Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-RSZ
--
ZKR
ZFprohlížet0 / 2--
172.DisP
Evoluce nížinných půd: testováíní holocénní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémů
Šamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
0 / 1
--
173.
DP
Evoluce půd v nížinných lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDF
0 / 2
--
174.BP
Evropská integrace
Ústav financí (PEF)B-EAM
--
--
PEF0 / 3
--
175.
BPExcesy ve výživě polních plodin a jejich dopad na výnos a kvalitu produkceHřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
B-AGB----AF0 / 2--
176.
BP
Exogenní organická hmota
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
------AF0 / 1--
177.
BP
Exotické rostliny, jejich úpravy a možnosti jejich využití ve floristiceÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
B-FT
B-FT-FT
--
ZF
prohlížet1 / 1
178.
DisPExperimental and numerical analysis of fracture characteristics of oakSebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI
D-DI-TZD
D-DI-TZD
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
179.DPExperimental and numerical analysis of mechanical performance of wood-based compositeÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--LDF0 / 1--
180.
DisP
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubu
Sebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI
D-DI-TZD
D-DI-TZD
--
--
LDF
0 / 1
--
181.
DisPExperimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubuÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID
--
--
LDF
prohlížet
1 / 1
182.BP
Experimentální metody sledování vodní bilance v krajině
Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / 1
--
183.ZPExperimentální modální analýza dřevěného tělesaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
--
LDF
0 / --
--
184.
ZPExperimentální modální analýza rezonanční desky klavíruTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF0 / ----
185.
BP
Experimentální modální analýza stromuTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / 2--
186.
DP
Experimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDF0 / 2
--
187.BP
Experimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
188.
DisP
Experimentální vývoj konstrukčního materiálu na bázi dřeva s nízkou objemovou hmotnostíÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-PTN
D-DI-TZD
--
--
--
LDF0 / 3--
189.
DisP
Expertní diagnostický systém zemědělské techniky
Čupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
0 / 1
--
190.
DPExport of commodities in African countryAdamec, V.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EMAJ
----
PEF
0 / 1
--
191.
BP
Ex-post evaluation of chosen public development project
Dorée, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
B-RRA
B-RRA-SERRA--
FRRMS
0 / 1--
192.
DP
Externý audit ako nástroj na zníženie hospodárskej kriminality v podniku
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
SNZAPEFprohlížet
1 / --
Bulková, M.
193.
BP
Extrakce silic kmínu pomocí superkritické fluidní extrakce (SFE)
Pluháčková, H.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
194.
DP
Extrakce silic kmínu pomocí superkritické fluidní extrakce (SFE)
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--AFprohlížet0 / 1
--