Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgram
Obor
SpecializaceUrčené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol
Pavlikovská, A.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
1 / 2
2.BPDaňová gramotnost studentů na území ČR/SRFormanová, L.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEF
prohlížet
1 / 1
3.
DP
Daňová gramotnost studentů navazujícího studia VŠ v České republice
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
SNZA
PEF
prohlížet
1 / 1
4.
DisP
Daňová konkurence v oblasti spotřebních daní
Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEFprohlížet0 / 1
--
5.
BP
Daňová soustava jeko nástroj ochrany životního prostředíStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--
--
AFprohlížet0 / 2--
6.BPDaňové zatížení dřevařských podnikůÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREV----
LDF
prohlížet
0 / 1
--
7.
BPDaňové zatížení podnikatelů v lesním hospodářstvíÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LESN
B-LES-LES
--
--
LES
LDF
0 / 2--
8.
DisP
Datování půd přirozených temperátních lesůÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJ--
--
LDF
prohlížet0 / 1--
9.
DisP
Decentralisation and the Ghananian economy: Harnessing the Economic Potential of the Eastern Region of Ghana As a Panacea Towards Achieving The Sustainable Development Goals
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EMNG
--
--
LDF
1 / 1
10.
BP
Deformace pneumatiky při zatíženíÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ATE
--
SBPTAFprohlížet0 / --
--
11.
DPDeformace pneumatiky při zatíženíČermák, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZS
N-ZS
N-ZS-AD
N-ZS-PT
--
--
AF
0 / --
--
12.
DisP
Degradace kapalných maziv v zemědělské technice
Kumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
prohlížet
0 / --
--
13.DP
Demografický potenciál vybraného kraje
Hübelová, D.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
14.
BP
Demografický vývoj ČR v rámci EUPalát, M.Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / 2--
15.DP
Demografický vývoj ve vybraných regionech
Hübelová, D.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
prohlížet1 / 3
16.
BP
Demokratický deficit v Evropské uniiMocek, O.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----FRRMS0 / ----
17.BP
Demonstrační farmy s environmentálním zaměřením
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE--AF0 / 1
--
18.
ZP
Dendrochronologické datování a stavebně historický průzkum vybraného objektuRybníček, M.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
19.
BPDendrochronologické datování dřevěných kostelů na UkrajiněKolář, T.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-DREV
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
20.
BP
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na Ukrajině
Rybníček, M.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-TMZD
B-STAV
--
B-STAV-STAV
--
--
LDF
prohlížet2 / 1 Košťák, M.
Bujnoch, O.
21.BP
Dendrochronologické datování historického dřevěného objektu
Kolář, T.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-TMZD
B-DREV
--
--
--
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 1--
22.
BP
Dendrochronologické datování subfosilního dřevaKolář, T.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-DREV
B-STAV
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
LDF
0 / 1
--
23.
BP
Dendrochronologické datování subfosilního dřeva
Rybníček, M.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-TMZD
B-DREV
--
B-DREV-DREV
--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
24.
BP
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský Mlýn
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFprohlížet0 / ----
25.
BP
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský Mlýn
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJN--
--
LDFprohlížet0 / ----
26.
BP
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelata
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
prohlížet0 / --
--
27.
BP
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelata
Jelínek, B.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJN--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
28.
BP
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelata
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJN
----LDFprohlížet
0 / --
--
29.
BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Jelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDFprohlížet0 / ----
30.
DPDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra SoutokÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LSNI
N-KJNI
--
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
31.
DPDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra SoutokJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
32.BPDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řeka
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
33.BPDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řeka
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJN
B-LES
--
B-LES-LES
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
34.
DP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řeka
Jelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KJNI
N-LSNI
--
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
35.
DPDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDF
0 / --
--
36.
BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v Brně
Jelínek, B.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
--
LDF0 / --
--
37.
BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněJelínek, B.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB
--
LDF
0 / --
--
38.
BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněJelínek, B.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARBO
--
--
LDF
0 / --
--
39.
DP
Dendrologicko-ekologické hodnocení skladebných částí ÚSES
Jelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDF0 / ----
40.
DP
Dendrologicko-ekologické hodnocení skladebných částí ÚSES
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KJNI
N-LSNI
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / --
--
41.
DisP
Dendrometric model based on data of National Forest Inventory and its practical useAdamec, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--LDFprohlížet0 / ----
42.
DisPDendrometrické modelování na základě dat Národní inventarizace lesů a jeho využití v praxi
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL--
--
LDF
0 / --
--
43.
DisPDESIGN AND VERIFICATION OF ACTIVE PROTECTION PROTECTIONÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ
--
--
LDFprohlížet0 / 2
--
44.DP
Design exteriérového mobiliáře
Buganská, T.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-DSGN
N-DSGN-DSGN
--
LDF
prohlížet0 / --
--
45.
BP
Design hovorového křesla
Svoboda, J.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NABB-NAB-TVN--LDFprohlížet0 / 3
--
46.
BPDesign nábytku - technologie a materiályÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)--
--
--MENDELUprohlížet
0 / 2
--
47.DP
Design nábytku - nové technologie a materiály
Šimek, M.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
----
--
MENDELUprohlížet
0 / 2
--
48.DPDesign nábytku pro specifické účelyŠimek, M.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 3
--
49.
DisP
Design of solid-wood beams and panels without glue jointTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
--
LDF0 / 1
--
50.
BP
Design světelného objektuBuganská, T.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DESGN--
--
LDF
0 / --
--
51.DPDetection and identification of possible mycoviruses within Diaporthe sp., a major pathogen of Czech grapevinesMendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--ZF0 / 1--
52.
DP
Detection of forest pathogens using Pollen Information Service sampling networkDvořák, M.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------
LDF
1 / 1
53.
DP
Detection of RNA viruses by RT-PCR in forest fungal pathogens
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDFprohlížet
0 / 1
--
54.BP
Detection of RNA viruses by RT-PCR in forest fungal pathogens
Botella Sánchez, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------
LDF
0 / 1
--
55.
DisP
Detekce a ochrana vůči patogenním organismům zelenin čeledi ApiaceaeBaránek, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI
--
--
ZFprohlížet
1 / 1
56.
BP
Detekce biogenních aminů z pohledu indikátoru kažení potravin u vybraných druhů ryb
Cernei, N.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AF1 / 1 Jurečková, D.
57.
DP
Detekce háďátka zhoubného pomocí PCR v reálném čase
Knoll, A.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
--
AFprohlížet1 / 1
58.BPDetekce houbových chorob pšenice a ječmene pomocí zobrazovací fluorescence a termálního zobrazováníÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
----
AF
prohlížet
2 / 2
Dubravec, M.
Holzmannová, K.
59.
DP
Detekce hub rodu Cadophora ve dřevě révy vinné
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
60.
DP
Detekce kvasinek rodu Brettanomyces metodou Real-time PCR
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet0 / 1
--
61.
DP
Detekce napadení ječmene listovými chorobami pomocí termálního zobrazování
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
62.
BP
Detekce patogenu Candidatus Liberibacter solanacearum molekulárními metodamiMendeleum - ústav genetiky (ZF)----
--
ZFprohlížet
0 / --
--
63.
DP
Detekce polymorfizmu DNA u rostlin - praktické aplikace
Ústav biologie rostlin (AF)
N-FYTO
N-FYTO
N-FYTO-BR
N-FYTO-F
--
--
AF
prohlížet
2 / 2
Skotáková, L.
Papanová, M.
64.
DP
Detekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostem
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
----
AF
prohlížet0 / ----
65.
DP
Detekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostemÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--AFprohlížet
0 / --
--
66.
DP
Detekce virů v rostlinách révy vinné napadených patogeny komplexu GTD
Eichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----ZFprohlížet1 / 1
67.DPDeterminants of Economic Growth in India, Indonesia and Pakistan
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJN-EMAJ-MEAJ
--
PEF
prohlížet
1 / 1
68.
DisP
Determinanty kapitálové struktury firem
Chmelíková, G.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)D-EM----PEFprohlížet0 / --
--
69.BPDeterminanty zatížení exekucemiÚstav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-VS
--
PEF
0 / 1
--
70.
DP
Determining biodegradablility of plastic materials under controlled and natural composting conditions
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----
--
AF
0 / 1
--
71.
DisP
Development of LED lighting in intensive production systems
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZAHR
D-EUHO
--
--
--
--
ZFprohlížet0 / --
--
72.
DisPDevelopment of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.Adam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
prohlížet1 / -- Mitrevska, K.
73.
DisP
Development of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
0 / --
--
74.
DisP
Development of volume or biomass models of stem from NFI data
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
75.
BP
Dezintegrace planktonních sinic.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
AF0 / 1--
76.
DisP
Diagnostika virových patogenů okrasných rostlin a možnosti ochrany.
Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
D-RL-RL
--AF0 / --
--
77.
DP
Dielektrické vlastnosti majonéz různých výrobcůKřivánek, I.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-TP
N-TP-TP
--
AFprohlížet
0 / 2
--
78.
DP
Dielektrické vlastnosti motorových olejů v závislosti na ujetých kilometrech při mikrovlnných frekvencíchKřivánek, I.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZSN-ZS-PT
--
AF
0 / 3--
79.
DP
Dielektrické vlastnosti Polyurethanu s uhlíkovými vlákny při mikrovlnných frekvencíchKřivánek, I.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
MENDELUprohlížet0 / 2
--
80.
DP
Dielektrické vlastnosti různých provozních olejů při mikrovlnných frekvencích
Křivánek, I.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS-PT
--AFprohlížet
0 / 2
--
81.BPDiferenciace krajiny v územně analytických podkladech ČR.Kučera, P.Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
82.
DP
Differential equations and their applications in life sciences and forestry.
Ústav matematiky (LDF)
N-EUFO
--
--
LDFprohlížet0 / 1
--
83.
BP
Digitalizace významných krajinných prvků na vybraném území
Deutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
--LDF
0 / 2
--
84.
DisP
Digitální dvojčata v technologiích podporující chytrá řešení
Trenz, O.Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI--PEFprohlížet0 / 1
--
85.
BP
Digitální technologie ve vzdělávání
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
--
--
ICVprohlížet
3 / 4
Lipowski, D.
Vavruška, M.
Sklenář, Z.
86.
DP
Diplomní projekt - Studie obnovy historické zahrady
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
0 / 1
--
87.DPDiplomní projekt - Uplatnění krajinářské architektury v přeměnách historických prostorůWilhelmová, D.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
prohlížet0 / 1--
88.DPDiplomní projekt - volné témaÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--ZF0 / 2--
89.DP
Diplomní projekt - VOLNÉ ZADÁNÍ
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKAN-ZKA-ZAKA--ZF
0 / 1
--
90.DP
Diplomní projekt - Výtvarně architektonická studie náměstí.
Wilhelmová, D.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKAN-ZKA-ZAKA
--
ZFprohlížet0 / 1--
91.DPDiplomní projekt dotvoření vybraných urbánních prostorůDamec, J.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--ZF
0 / 1
--
92.DP
Diplomní projekt dotvoření vybraných urbánních prostorů
Děkanát ZF (ZF)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
93.
DP
Diplomní projekt obnovy historické zahrady
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)N-ZKAN-ZKA-ZAKA--ZF0 / 1
--
94.
DP
Discrete models of population dynamics
Ústav matematiky (LDF)N-EUFO
N-EUFOR
N-EUFO-EUFO
--
--
--
LDF
0 / 1
--
95.
BP
Distribuce predačního tlaku na živné rostlině zavíječe (Pleuroptya ruralis).Šipoš, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--AF
0 / 1
--
96.
DisP
Distribuce živin u révy vinné a vliv na výnos a kvalitu
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
1 / 1
97.
DisP
Diversity leadershipÚstav práva a humanitních věd (PEF)
D-EMA
D-EAM
--
--
--
--
PEF
2 / 2
98.
DPDiverzita půd přirozených temperátních lesůŠamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
99.DP
Diverzita vybraných skupin živočichů určitého území (ptáci, obojživelníci, hmyz)
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
100.
DisPDizertační práce na volné témaKopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
--
--AF
1 / --
Doležal, T.
101.
DisPDizertační práce na volné témaÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
D-EOP-AKE
--
AF
prohlížet
2 / --
Melezínková, P.
Chmelický, P.
102.
DisP
Dle výběru studenta
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
D-ZOO
D-ZOO
D-ZOO
D-ZOO-SZ
D-ZOO-OZ
D-ZOO-MGZ
--
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
103.
DP
Dlouhodobý vývoj borových lesů v severním MongolskuÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------
LDF
0 / 1--
104.
DisP
Dlouhodobý vývoj lesních společenstev západní a centrální Asie
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
105.
DP
Dlouhodobý vývoj osikových lesů v severním MongolskuKusbach, A.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
----LDF
1 / 1
Jaroš, L.
106.BPDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republice
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 3--
107.
DisP
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasy
Šamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
108.
DP
Dokumentace pro provádění stavby rodinného domuÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-STAV
--
--
LDF
0 / 2
--
109.
DisP
Dolování a využití kontextově specifických znalostí z textových dat
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
--
--
PEFprohlížet
0 / --
--
110.
DisPDolování a využití kontextově specifických znalostí z textových dat
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
--
--
PEF
prohlížet
0 / 3
--
111.
DisP
Dolování znalostí z textových dat
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
--
--
PEF
0 / 3--
112.
BP
Dopad koronavirové krize na cestovní ruch v ČR
Franc, A.Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-MCR--PEF
1 / 1
113.BPDopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půdŠamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
--
LDF0 / 1--
114.
BP
Dopad omezení obchodu s Čínou na automobilový průmyslDušková, J.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF1 / 1
115.
BPDopad pandemie na hotelové službyRyglová, K.Ústav marketingu a obchodu (PEF)--
--
--
PEF1 / 1
116.
DisP
Dopad společné zemědělské politiky na změny podnikatelského prostředí agrárního sektoru
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EM
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
117.
DisPDopady, adaptace a zmírnění změn klimatu - Volné témaÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOP
D-EOP-ABK
--
AF
2 / 2
118.BPDopady auditu na hospodářskou činnost obchodní firmy (obsazeno Zdeňka Filipi)Ústav účetnictví a daní (PEF)------
PEF
prohlížet
1 / 1
Filipi, Z.
119.
DisP
Dopady cenové volatility komodit na makroekonomické ukazatele zemí komodity vyvážející
Adamec, V.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)D-EAM--
--
PEF
0 / 1
--
120.BP
Dopady COVID-19 na zásadu srovnatelnosti
Ústav účetnictví a daní (PEF)
B-HPS
--
--
PEF0 / 1
--
121.
BP
Dopady COVID19 na firmy vybraného sektoru
Svoboda, P.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
B-F
--
--
PEF
prohlížet0 / 1
--
122.BPDopady COVID19 na firmy vybraného sektoruSvoboda, P.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
B-HPSB-HPS-F--PEF
0 / 1
--
123.DP
Dopady fiskální a monetární politiky na zvolený sektor ve vybraných zemích
Kajurová, V.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME--
PEF
0 / 1
--
124.DP
Dopady IFRS 9 do kvality úvěrového portfolia bank
Ústav financí (PEF)N-HPS----PEF0 / 1
--
125.
BPDopady inkasa daně z nemovitých věcí na rozpočty obcíGrásgruber, M.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEF
0 / 1
--
126.
BP
Dopady kampaní na nehodovost v ČR v letech 2010 -2020
Blašková, V.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
--
--
--
PEF
prohlížet1 / 1
127.DisPDopady klimatických změn na vitalitu a zdravotní stav porostů s převahou smrku ztepilého Picea abiesČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
0 / 1
--
128.
BP
Dopady Lisabonské smlouvy na Evropskou unii
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet0 / --
--
129.
BP
Dopady opatření přijatých v souvislosti s nemocí COVID-19 na daňové příjmy obcíÚstav účetnictví a daní (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEF0 / 1
--
130.
DP
Dopady přehnojení dusíkem na biologickou aktivitu půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
------AF0 / ----
131.
BP
Dopady přijetí Eura na cenu nemovitostí
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
0 / 2
--
132.
DP
Dopady regulací na bankovní trh
Ústav financí (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
SNFRPEFprohlížet
0 / 1
--
133.DisP
Dopady sezonních klimatických výkyvů na chřadnutí lesů během environmentální změny
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
134.DP
Dopady sucha a dalších klimatických extrémů na zdravotní stav a vitalitu smrku ztepilého v nižších a středních polohách.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDF0 / ----
135.
DisP
Dopady zahraničních investic do automobilového průmyslu v zemích střední a východní EvropyAdamec, V.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)D-EAM--
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
136.
DisP
Dopady zavedení eura na ekonomiku ČR ( Impacts of the introduction of the euro on the Czech economy)
Ústav financí (PEF)
D-HPSD-HPS-F--PEFprohlížet
1 / 1
137.
DisP
Dopady zavedení eura na ekonomiku ČR ( Impacts of the introduction of the euro on the Czech economy)
Lacina, L.
Ústav financí (PEF)
D-HPSD-HPS-F--
PEF
1 / 1
Horák, I.
138.DisPDopady zavedení eura na ekonomiku ČR ( Impacts of the introduction of the euro on the Czech economy)
Ústav financí (PEF)
D-HPS
D-HPS-F--
PEF
1 / 1
Pomykalová, L.
139.
BP
Dopady zavedení Eura na makroekonomické ukazatele slovenské ekonomiky
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--PEFprohlížet0 / 1
--
140.
DP
Dopady zdaňování tabákových výrobků v České republice
David, P.Ústav účetnictví a daní (PEF)N-HPSN-HPS-UAD--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
141.
BP
Dopady změn zdaňování příjmů ze závislé činnosti (obsazeno - Míča Lukáš)
Ústav účetnictví a daní (PEF)
B-EM
--
--
PEF
prohlížet
1 / 1
Míča, L.
142.DPDopady změny klimatu a populační dynamika (migrace obyvatel)Stojanov, R.
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM
N-EM-ME
N-EM-ES
N-EM-REO
--
--
--
PEFprohlížet0 / 2
--
143.
DP
Dopady změny klimatu na četnost a intenzitu sucha na území ČR
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
--
MENDELUprohlížet
0 / 1
--
144.
BP
Dopady změny stanovení základu daně z příjmů v ČR
Ústav účetnictví a daní (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEF
1 / 1
145.BPDopady zrušení superhrubé mzdySolilová, V.Ústav účetnictví a daní (PEF)
B-HPS
--
--
PEF
prohlížet
1 / 1
Peřinová, A.
146.BP
Dopady zrušení superhrubé mzdy
Nerudová, D.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
--
--
--
PEF
prohlížet
2 / 1
Zalubilová, A.
Vymětalíková, H.
147.
DP
Dopady zrušení superhrubé mzdy a další možnosti řešení zdanění fyzických osob
Nerudová, D.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
--
--
--
PEF
prohlížet
2 / 1
Akisheva, Y.
Stahlová, V.
148.BP
Dopady zrušení „superhrubé” mzdy na daňově zatížení fyzických osob. OBSAZENO, Simona Morkusová
Ústav účetnictví a daní (PEF)
B-HPSB-HPS-F
--
PEF
prohlížet
1 / 1
149.
BP
Dopravní telematika
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TZP
--
--
ICV
prohlížet
0 / 2
--
150.
BP
Dopravní telematika
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
MENDELUprohlížet0 / 2
--
151.
DP
Drobní savci Orlických hor
Čepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)
N-EUFOR
N-LI
N-EUFO
N-LSNI
N-KI
N-KJNI
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
LDF
0 / 2
--
152.
BP
Drobní savci Orlických horČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)B-KRAJN
B-LESN
B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2
--
153.
DPDrobní zemní savci versus výsadby listnatých dřevin - reálná hrozba?Purchart, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 3
--
154.BPDroga v životě žáka střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
--
ICV
0 / 1
--
155.
DP
Druhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 3
--
156.
BP
Druhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementuKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESN
B-KRAJ
--
B-KRAJ-KRAJ
LES
--
LDF0 / 3--
157.
BP
Druhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostech
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet
1 / 2
Balášová, K.
158.
BPDruhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostechKošulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2--
159.
BP
Druhová identifikace forenzně významných druhů na základě analýz DNAKnoll, A.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
160.
BP
Druhová identifikace hmyzu na základě analýz DNA
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
--AF0 / 1
--
161.
BP
Druhová identifikace pomocí genů CytB a COII u řádu Diptera
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGBB-AGB-MBB--AF
0 / 1
--
162.DP
Druhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderného genu DDC a ribozomálního genu 28S
Knoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZB
--
AF0 / 1--
163.
BP
Druhové složení vegetace na železnici
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
--
AFprohlížet
2 / --
Hotárek, M.
Dočekalová, J.
164.BP
Druhové složení vegetace ve vybraných lokalitách „Brownfields“
Winkler, J.
Ústav biologie rostlin (AF)
--
----AFprohlížet
5 / --
165.
BP
Družicové lokalizační systémyČupera, J.
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-TZPB-TZP-TZP--ICVprohlížet
1 / 1
Smejkal, J.
166.BPDružicové lokalizační systémyÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
ICV
prohlížet
0 / 1
--
167.
BP
Dřevostaba rodinného domu
Slávik, R.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----
LDF
8 / --
Moščáková, H. S.
Neužil, T.
Tschertner, J.
Zástěra, P.
Nejedlý, M.
Fabiánová, A.
Přerovský, P.
Zichová, R.
168.BPDřevostavba
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-STAV
B-SNBD
--
--
--
--
LDF
0 / 3
--
169.
DPDřevostavba bytového domuSlávik, R.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF1 / --
170.
DP
Dřevostavba rodinného domuHavířová, Z.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-SNBD
--
--
LDF
0 / 1--
171.
DPDřevostavba rodinného domuSlávik, R.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
1 / --
172.
DP
Důchodový systém ČR ve výhledu budoucího demografického vývojeAdamec, V.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
173.DisPDuplexní antikorozní systémy na bázi kovových prvkůÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZ
--
AFprohlížet
0 / 1
--
174.BPDusíkatá hnojiva s humáty ve výživě pšenice oziméÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-RL
B-ZEI
B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-RL-RL
B-ZEI-ABY
B-AGB-BR
B-AGB-VS
--
--
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
175.
BP
Dusíkatá hnojiva s humáty ve výživě řepky ozimé
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-ZEI
B-RL
B-AGB
B-AGB
B-AGB-VS
B-ZEI-ABY
B-RL-RL
B-AGB-BR
B-AGB-FY
--
--
--
--
--
AF
0 / 1--
176.
BP
Důsledky antropogenních aktivit na krajinu a její fungování
Vavrouchová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 2--
177.
ZPDynamická analýza bubenické paličky pomocí MKPTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
178.ZP
Dynamická analýza dřevěného stativu.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----MENDELUprohlížet
0 / --
--
179.ZP
Dynamická analýza rezonanční desky hudebního nástroje
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--LDF
0 / --
--
180.
DisP
Dynamická analýza stromuTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
181.
DisP
Dynamická analýza stromu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
182.
BP
Dynamická analýza větve stromu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
183.
DisP
Dynamické vlastnosti dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
----LDFprohlížet1 / --
184.
DisPDynamické vlastnosti dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--
LDF0 / ----
185.DPDynamics of wood decayng fungi infection in a living treePraus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFON-EUFO-EUFO
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
186.
BP
Dynamika fyzikálních vlastností půdy během vegetačního období v závislosti na aplikovaném hnojivu
Šimečková, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-ZS
B-AGB
B-AGB-VS
B-ZS-AE
B-AGB-FY
--
--
--
AFprohlížet0 / 1--
187.
DPDynamika labilního organického uhlíku u černozemě luvické v průběhu dlouhodobých pokusůPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
--
AF
0 / 1
--
188.BP
Dynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2--
189.DisP
Dynamika organického uhlíku a jeho sekvestrace při různých způsobech obhospodařování půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
--
--AFprohlížet0 / ----
190.DPDynamika planktonních společenstev chráněných vodních ploch soustavy NATURA 2000.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
191.
BP
Dynamika přírůstu kruhové výčetní základny mladých smrkových porostů v závislosti na výchovném zásahu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet
1 / 1
Peterková, A.
192.
BP
Dynamika přírůstu kruhové výčetní základny vybraných porostů borovice lesní ve vybrané lokalitě v závislosti na porostní výchově.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESN
B-LES
--
B-LES-LES
LES
--
LDFprohlížet
0 / 7
--
193.
BP
Dynamika přírůstu kruhové výčetní základny vybraných porostů smrku ztepilého ve vybrané lokalitě ČR v závislosti na porostní výchově.
Černý, J.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LESN
B-LES
--
B-LES-LES
LES
--
LDF
0 / 8
--
194.BPDynamika půdního stavu během vegetačního obdobíÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-AGB-VS
--
--
AF
1 / -- Trnka, T.
195.
BP
Dynamika růstu javoru v mladých porostech na vybraném zájmovém územíMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
0 / 2
--
196.DisPDynamika sledovaných hydrofyzikálních parametrů fluvizemě lužního lesa v nivě Dyje
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--
AF
1 / 2
Sedlák, L.
197.BPDynamika teploty a vlhkosti vzduchu v porostu jahodRožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
--
--
ZF
0 / --
--
198.
BP
Dynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední les
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
0 / ----
199.
DP
Dynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--LDF
0 / --
--
200.BPDynamika ukazatele zavlažení na jižní MoravěRožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
0 / --
--
201.
DP
Dynamika vláhové bilance na území jižní MoravyRožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZIN-ZI-Z
--
ZF
0 / 1--
202.DPDynamika vláhové bilance na území jižní MoravyÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----
ZF
1 / 1
203.
DPDynamika vláhové bilance na území jižní MoravyRožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
------ZF
1 / 1
Kupská, V.
204.
DP
Dynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci Ščúrnica
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
--
--
LDF
0 / --
--
205.
DisP
Dynamika změn přírůstu výmladků po provedéném výchovném zásahu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST--LDFprohlížet0 / --
--
206.DP
Dynamika změn tloušťkového přírůstu výmladků v průběhu vegetační sezony po provedéném výchovném zásahu
Knott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--