Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Špecializácia:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Por.
TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Odbor
Špecializácia
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DizP
Calibration of measuring equipment of geometrical parameters of round wood
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--LDFPodrobnosti témy0 / --
--
2.
DizPCarbon and water relations in the coppice forestsUrban, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / --
Matoušková, M.
3.
BPCelogenomové sekvenování - využití pro studium variabilityKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBB--AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
4.
BP
Cenová diskriminace a památky v ČRMachay, M.Ústav ekonomie (PEF)B-EMB-EM-MCR--PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DP
Cenové a produkční strategie podniků
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
--
--
PEFPodrobnosti témy
2 / 1
6.
BP
Cenové porovnání roubených stavebÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-STAV
B-STAV-STAV
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
7.
BP
Cenové porovnání srubových staveb
Lenoch, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-STAVB-STAV-STAV
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
8.
DP
Cenový vývoj materiálů na bázi dřeva dle RTS a reálných cen.Ústav dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
9.DPCeny zasílání remitencí. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.Stojanov, R.Ústav informatiky (PEF)N-EM
N-EM
N-EM
N-EM-ME
N-EM-ES
N-EM-REO
--
--
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 3
--
10.
DPCeny zasílání remitencí. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.Stojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-HPS
N-HPS
N-HPS
N-HPS-UAD
N-HPS-VS
N-HPS-FIM
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
11.
DP
Ceny zasílání remitencí na příkladu USA. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.Stojanov, R.Ústav informatiky (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
--
PEFPodrobnosti témy1 / 1 Kaštánek, P.
12.
BP
Cestovní ruch ve venkovské krajině
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS-AE
--AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
13.
BP
Cílená manipulace s hladinou protinu DELLA a jeho efekt na růst rostlin
Černý, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGB
B-AGB-MBB
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
DP
Cílové charakteristiky krajiny v Zásadách územního rozvoje
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----MENDELUPodrobnosti témy
0 / 1
--
15.
DP
Cirkulární ekonomika a reverzní logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti dřevozpracujících podniků.
Michal, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-DI
N-DI
N-DI
N-STAV
N-TMZD
N-DI-PRV
N-DI-NVD
N-DI-DI
N-STAV-STAV
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.DizP
Climate change impacts, adaptation or mitigation - OPEN TOPIC
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABC
--
AF
Podrobnosti témy0 / ----
17.
DP
Climate change impacts and population dynamics (migration)
Stojanov, R.
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEFPodrobnosti témy0 / 2--
18.
DP
Climate change impacts and population dynamics (migration)
Stojanov, R.Ústav práva a humanitních věd (PEF)
N-HPSA
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
19.
BP
Climatic conditions of ecosystem stations of the National network CzeCOS
Janouš, D.Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--AFPodrobnosti témy
0 / 2
--
20.
DP
Communication and public relations in forestry
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-EUFO
N-LI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
21.
DP
Communication and public relations in forestry
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
22.
DP
Comparative advantages of the Czech (or Slovak) export in relation to the European UnionAdamec, V.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
DP
Comparison of factors of safety obtained from pulling test and acoustic tomography
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFO
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
N-EUFO-FLM
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
24.
DP
Comparison of open-source data mining tools for textual data analysisÚstav informatiky (PEF)
N-SIA
----PEF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
25.
DizP
Construction of technical equipment of historical wooden water driven sawmills
Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
26.
BP
ConTeXt on webÚstav informatiky (PEF)B-SI
B-AII
B-OI
--
--
--
--
--
--
PEFPodrobnosti témy0 / 3
--
27.
DP
ConTeXt on webHála, T.Ústav informatiky (PEF)N-OI
N-SI
N-II
--
--
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 2
--
28.
DizP
Continuous monitoring of air-drying of wood in timber kiln using an Arduino board
Vavrčík, H.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-WME
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
29.
DizPConvergence of the Central and Eastern European countries and regions to the Euro areaRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)D-HPSA--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.DPConvergence Processes in the European Union and WorldwideÚstav ekonomie (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
31.
DP
Corporate Financial and Treasury Management 4.0
Polák, P.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-EM-ME-AJ--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
32.
DP
Creation of an instrument for the management of the results of automated tests and their assessment
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
N-SIA-EIA
--PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
33.DizPCultural tourism and its potentialŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
D-EOP
D-EOP-AKE
D-EOP-ALE
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
DP
Czech Expats in PeruHorák, M.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)N-MTSAN-MTSA-MRSAGDE
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.
BP
Czech Expats in South America
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSAB-MTSA-MRSA
GD
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1--
36.BPCzechoslovak government in exile (1939 - 1945) and its recognition throughout Europe
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSAB-MTSA-MRSA--FRRMSPodrobnosti témy
0 / 1
--