Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
OborSpecializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DisP
Calibration of measuring equipment of geometrical parameters of round wood
Janák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
0 / --
--
2.
DisP
Carbon and water relations in the coppice forests
Urban, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
--
LDF
prohlížet1 / -- Matoušková, M.
3.
BP
Celogenomové sekvenování - využití pro studium variability
Knoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGB
B-AGB-MBB
--
AF0 / 1
--
4.
BP
Cenová diskriminace a památky v ČR
Machay, M.Ústav ekonomie (PEF)B-EM
B-EM-MCR
--
PEF
1 / 1 Shancharbayev, D.
5.
DP
Cenové a produkční strategie podnikůSyrovátka, P.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM----PEF2 / 1 Dostal, Š.
Ozorák, M.
6.BPCenové porovnání roubených staveb
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-STAVB-STAV-STAV
--
LDF
prohlížet0 / 2--
7.
BP
Cenové porovnání srubových staveb
Lenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV
--
LDF
prohlížet0 / 2--
8.DPCenový vývoj materiálů na bázi dřeva dle RTS a reálných cen.Ústav dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
9.
DP
Ceny zasílání remitencí. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.
Stojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM
N-EM-ME
N-EM-ES
N-EM-REO
--
--
--
PEF0 / 3--
10.
DP
Ceny zasílání remitencí. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.
Ústav informatiky (PEF)
N-HPS
N-HPS
N-HPS
N-HPS-UAD
N-HPS-VS
N-HPS-FIM
--
--
--
PEFprohlížet
0 / 3
--
11.
DP
Ceny zasílání remitencí na příkladu USA. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.Stojanov, R.Ústav informatiky (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
--
PEF
prohlížet
1 / 1
12.
BP
Cestovní ruch ve venkovské krajině
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
0 / 1--
13.
DP
Cílem práce bude zhodnotit současný stav a pěstební potenciál listnatých dřevin v středně starých uschlých smrkových porostech na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
--
--
LDF0 / 1--
14.
BP
Cílená manipulace s hladinou protinu DELLA a jeho efekt na růst rostlin
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGB
B-AGB-MBB
--
AF
0 / 1
--
15.DPCílové charakteristiky krajiny v Zásadách územního rozvojeVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
MENDELU
0 / 1
--
16.
DP
Cirkulární ekonomika a reverzní logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti dřevozpracujících podniků.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-TMZD
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
17.DisPClimate change impacts, adaptation or mitigation - OPEN TOPIC
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABC
--
AF
prohlížet0 / --
--
18.
DP
Climate change impacts and population dynamics (migration)
Ústav práva a humanitních věd (PEF)N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEF
0 / 2
--
19.DPClimate change impacts and population dynamics (migration)Ústav práva a humanitních věd (PEF)N-HPSA
--
--PEF0 / 2--
20.
BP
Climatic conditions of ecosystem stations of the National network CzeCOS
Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--
AFprohlížet0 / 2
--
21.
DP
Communication and public relations in forestry
Meňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-EUFO
N-LI
--
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 5
--
22.
DP
Communication and public relations in forestry
Meňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 5
--
23.DPComparative advantages of the Czech (or Slovak) export in relation to the European Union
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ-ESAJ--PEF
0 / 1
--
24.
DP
Comparison of factors of safety obtained from pulling test and acoustic tomography
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFO
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
N-EUFO-FLM
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
25.
DPComparison of open-source data mining tools for textual data analysisÚstav informatiky (PEF)N-SIA
--
--
PEFprohlížet0 / 5--
26.DisP
Construction of technical equipment of historical wooden water driven sawmills
Janák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFprohlížet
0 / --
--
27.
BP
ConTeXt on web
Hála, T.Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-AII
B-OI
--
--
--
--
--
--
PEF
prohlížet
0 / 3
--
28.
DP
ConTeXt on web
Hála, T.Ústav informatiky (PEF)
N-OI
N-SI
N-II
--
--
--
--
--
--
PEF0 / 2
--
29.
DisP
Continuous monitoring of air-drying of wood in timber kiln using an Arduino board
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
--
LDF0 / 1
--
30.
DisP
Convergence of the Central and Eastern European countries and regions to the Euro areaRozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPSA
--
--
PEF
prohlížet0 / 1--
31.
DP
Convergence Processes in the European Union and Worldwide
Ústav ekonomie (PEF)
--
--
--
PEF
prohlížet1 / 1 Babič, P.
32.
DP
Corporate Financial and Treasury Management 4.0Polák, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-EM-ME-AJ
--
PEF
prohlížet
0 / 2
--
33.
DP
Creation of an instrument for the management of the results of automated tests and their assessment
Ústav informatiky (PEF)N-SIAN-SIA-EIA
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
34.
DisP
Cultural tourism and its potential
Šťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-AKE
D-EOP-ALE
--
--
AF
prohlížet0 / 1--
35.
DP
Czech Expats in Peru
Horák, M.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
N-MTSA
N-MTSA-MRSA
GDE
FRRMS0 / 1--
36.
BP
Czech Expats in South AmericaHorák, M.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
GDFRRMS0 / 1
--
37.
BP
Czechoslovak government in exile (1939 - 1945) and its recognition throughout Europe
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
prohlížet0 / 1--