Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Špecializácia:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Špecializácia
Určené pre
PodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Baktérie a fytoplazmy z EPPO A1 zoznamu a ich význam pre ovocné druhy pestované v Českej republikeÚstav ovocnictví (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BPBariéry rozvoje alternativních zdrojů energie na území vybraného regionu a možnosti jejich překonáníKlusáček, P.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 5
--
3.
BP
Benefity rostlin ve vztahu k psychice člověka
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.BP
Benfordův zákon a testování velkých souborů dat
Ústav matematiky (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
5.
BP
Bezoár, jeho výskyt a morfologie u přežvýkavé zvěře
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
DP
Bezobalový prodej na trhu potravinStávková, J.Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM
--
N-EM-ME
--
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
7.
BP
Bezobratlí živočichové a jejich interakce s cizorodými látkami v životním prostředí.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
8.
BP
Bezpečnost cyklistů na pozemních komunikacích
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TZPB-TZP-TZP--ICVPodrobnosti témy
0 / 2
--
9.
BP
Bezpečnost práce s motorovou pilou a křovinořezem v tropických oblastech
Ústav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-TROP
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.BPBezpečnost tlakových zásobníkůTrávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZSB-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
11.BPBezreziduální produkce zeleninyKopta, T.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
12.
DP
Bílá vína a jejich antioxidační kapacity
Soural, I.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)N-ZIZ--NVAVZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
13.
DizP
Bilance emisí CO2 při energetickém využívání biomasyÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)D-EOP
D-EOP
D-EOP-ABC
D-EOP-ABK
--
--
AFPodrobnosti témy0 / ----
14.
DP
Bilance organických látek v půdě v průběhu dlouhodobých pokusůPospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
------AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
15.BPBIO trendy ve vinařstvíPrůšová, B.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Matejička, J.
16.BPBiodegradabilní obalové materiály
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy1 / 1
17.
BP
Biodegradabilní obalové materiály
Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
DP
Biodegradabilní plasty a jejich vliv na odpadové hospodářstvíVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)------
AF
Podrobnosti témy1 / 1
19.BPBiodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
20.
BPBiodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
--
AF
Podrobnosti témy1 / --
21.
BP
Biodegradable packaging and their impact on waste management
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 2--
22.
BPBiodegradace antibiotik působením hub bílé hnilobyVršanská, M.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
DizP
Biodesign veřejného interiéru
Brunecký, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTN--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1 Obdržálek, M.
24.
DP
Biodiverzita nížinných lesů s podporou alternativních způsobů lesnického hospodaření (zaměřeno na společenstva pavouků, tzv. arachnofauna)
Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
25.
BP
Biodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
26.DPBiodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
27.
BP
Biodiverzita pavouků v nížinných lesích jižní Moravy s návrhem vhodného hospodářského managementu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3--
28.BPBiofertilizační a biostimulační vlastnosti jednobuněčných řas na růst a vývoj rostlin v přítomnosti abiotických stresových faktorů.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / ----
29.
DP
Biofortifikace hrachu setého mikroelementy
Škarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
30.
DP
Biofortifikace slunenčice roční (Helianthus annuus L.) selenem
Škarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
N-FYTO
N-FYTO-F--AFPodrobnosti témy
0 / --
--
31.
DPBioinformatické přístupy k vyhodnocení metagenomických datEichmeier, A.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
32.
DP
Bioinformatické přístupy k vyhodnocení souborů ze sekvenování nové generace (Next Generation Sequencing)
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
33.
BP
Biologická aktivita půd pokusných ploch v lokalitě Domanínek
Kučerová, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
DizP
Biologická dostupnost rtuti pro užitkové plodiny
Pelcová, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE
D-CHE-ZCH
D-CHE-ACH
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
35.DizP
Biologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin Zambie
Pavliš, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
36.
BP
Biologicky aktivní látky v potravinách
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
2 / 2
Janoušková, A.
Shykhnenko, Y.
37.
BP
Biologicky šetrné oleje a maziva
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 3--
38.
DPBiomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
39.
BP
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
40.DPBionomie invazního kůrovce Dryocoetes himalayensis na jižní Moravě
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
41.
BP
Biopesticides – their pottential and pitfallsPurchart, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / ----
42.
BP
Biopesticidy – jejich potenciál a úskalí jejich používání
Purchart, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
----
--
AFPodrobnosti témy0 / ----
43.BP
Bioplasty a jejich vliv na životní prostředí
Adamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-AEG
B-TO
--
B-TO-OH
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
44.
BP
Biotopová preference puštíka bělavého na ŠumavěÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
45.
BPBiotopové nároky roháčka jedlového (Ceruchus chrysomelinus) v České republiceKašák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
46.BPBiovína v České republice a ve světěHorák, M.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZIB-ZI-VIN--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
47.
DP
Blockchain based applicationsFoltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / --
--
48.
DizP
Bobr evropský v agrární krajiněSuchomel, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
--
--AFPodrobnosti témy0 / ----
49.
DPBocciuv herbář-identifikace sortimentu rostlin historického herbářeNeugebauerová, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZIZ--
NZ
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Linhová, D.
50.
BPBritish foreign policy in India after World War II.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSAB-MTSA-MRSA
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
51.
DizPBusiness cycles: causes, consequences and forms of stabilisationRozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EMA--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.
DP
Business Intelligence projects
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA----PEFPodrobnosti témy0 / 3--
53.BPBydlení na minimální ploše
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDFPodrobnosti témy0 / 3
--
54.BPBydlení v domově seniorů
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
------LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
55.
BP
Bydlení 60. let a jeho vliv na současnost
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NAB
--
--LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
56.BP
bylení 30. let 20. století, vliv na současnost
Kanická, L.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
57.
DP
Bytový nábytek z překližky optimalizovaný pro CNC výrobu
Fictum, L.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
58.
BP
BY-2 tabáková buněčná suspenze jako model v biotechnologiích
Ústav biologie rostlin (AF)B-AGB
B-AGB-BR
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--