Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.BP
Baktérie a fytoplazmy z EPPO A1 zoznamu a ich význam pre ovocné druhy pestované v Českej republike
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF0 / 1
--
2.
BPBariéry rozvoje alternativních zdrojů energie na území vybraného regionu a možnosti jejich překonáníKlusáček, P.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMS
0 / 5
--
3.
BP
Benefity rostlin ve vztahu k psychice člověkaKopřivová, I.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
prohlížet0 / 1
--
4.BPBenfordův zákon a testování velkých souborů datÚstav matematiky (LDF)----
--
LDF0 / 2
--
5.BP
Bezoár, jeho výskyt a morfologie u přežvýkavé zvěře
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDF
0 / 1
--
6.
DP
Bezobalový prodej na trhu potravin
Stávková, J.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM
--
N-EM-ME
--
--
PEF
prohlížet1 / 1
7.
BPBezobratlí živočichové a jejich interakce s cizorodými látkami v životním prostředí.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
8.
BP
Bezpečnost cyklistů na pozemních komunikacích
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TZP
B-TZP-TZP
--ICVprohlížet0 / 2--
9.
BP
Bezpečnost práce s motorovou pilou a křovinořezem v tropických oblastech
Ústav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-TROP
--
LDFprohlížet0 / 1--
10.
BP
Bezpečnost tlakových zásobníků
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
0 / 1
--
11.
BP
Bezreziduální produkce zeleniny
Kopta, T.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
12.
DPBílá vína a jejich antioxidační kapacitySoural, I.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)N-ZIZ--NVAV
ZF
prohlížet
0 / 1
--
13.
DisP
Bilance emisí CO2 při energetickém využívání biomasy
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-EOP
D-EOP
D-EOP-ABC
D-EOP-ABK
--
--
AF
0 / --
--
14.DP
Bilance N v půdě ve víceletých polních experimentech
Lošák, T.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--AF
0 / 1
--
15.DPBilance organických látek v půdě v průběhu dlouhodobých pokusůÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
--
AFprohlížet0 / 1
--
16.
BP
BIO trendy ve vinařství
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)B-ZIB-ZI-VIN--ZF1 / 1 Matejička, J.
17.
BPBiodegradabilní obalové materiályÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)------
AF
prohlížet
1 / 1
18.
BP
Biodegradabilní obalové materiály
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
19.
DP
Biodegradabilní plasty a jejich vliv na odpadové hospodářství
Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
--
AFprohlížet
1 / 1
Trlidová, A.
20.
BP
Biodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.
Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AF
1 / 1
21.
BP
Biodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----
--
AF
1 / --
Radová, K.
22.
BP
Biodegradable packaging and their impact on waste management
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 2--
23.
BP
Biodegradace antibiotik působením hub bílé hniloby
Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--AFprohlížet0 / 1--
24.
DisPBiodesign veřejného interiéruBrunecký, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTN
--
--
LDF
prohlížet1 / 1 Obdržálek, M.
25.
DP
Biodiverzita nížinných lesů s podporou alternativních způsobů lesnického hospodaření (zaměřeno na společenstva pavouků, tzv. arachnofauna)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
26.
BP
Biodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
27.
DP
Biodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDF
prohlížet0 / 2--
28.
BP
Biodiverzita pavouků v nížinných lesích jižní Moravy s návrhem vhodného hospodářského managementu
Košulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDFprohlížet
0 / 3
--
29.BPBiofertilizační a biostimulační vlastnosti jednobuněčných řas na růst a vývoj rostlin v přítomnosti abiotických stresových faktorů.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--AF0 / --
--
30.
DP
Biofortifikace hrachu setého mikroelementy
Škarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
0 / 2
--
31.DPBiofortifikace slunenčice roční (Helianthus annuus L.) selenemŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)N-FYTO
N-FYTO-F
--
AF
0 / --
--
32.
DPBioinformatické přístupy k vyhodnocení metagenomických datEichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
33.
DP
Bioinformatické přístupy k vyhodnocení souborů ze sekvenování nové generace (Next Generation Sequencing)
Eichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--
ZF
prohlížet
0 / --
--
34.
BP
Biologická aktivita půd pokusných ploch v lokalitě DomanínekÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
35.
DisPBiologická dostupnost rtuti pro užitkové plodiny
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE
D-CHE-ZCH
D-CHE-ACH
--
--
AF
prohlížet0 / ----
36.DisP
Biologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin Zambie
Pavliš, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
--LDFprohlížet
0 / 1
--
37.
BP
Biologicky aktivní látky v medu
Klejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)
B-TP
B-TP-TP--
AF
0 / 3
--
38.
BPBiologicky aktivní látky ve funkčních potravináchKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)----
--
AFprohlížet0 / 1
--
39.
DP
Biologicky aktivní látky v medu
Ústav chemie a biochemie (AF)N-TP
N-TP-JZP
--
AFprohlížet
0 / 2
--
40.
BP
Biologicky šetrné oleje a maziva
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--AFprohlížet0 / 3
--
41.
DP
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
--
LDFprohlížet0 / 2
--
42.
BPBiomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
43.
BPBiopesticides – their pottential and pitfallsPurchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------
AF
prohlížet
0 / --
--
44.
BP
Biopesticidy – jejich potenciál a úskalí jejich používáníPurchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
AF
0 / ----
45.
BP
Bioplasty a jejich vliv na životní prostředíAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-AEG
B-TO
--
B-TO-OH
--
--
AF0 / 2--
46.
BPBiotopová preference puštíka bělavého na ŠumavěÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
47.BPBiotopové nároky roháčka jedlového (Ceruchus chrysomelinus) v České republiceKašák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF0 / --
--
48.
BP
Biovína v České republice a ve světě
Horák, M.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
prohlížet0 / 1--
49.DPBlockchain based applicationsÚstav informatiky (PEF)
N-SIA
----
PEF
prohlížet
0 / --
--
50.DisP
Bobr evropský v agrární krajině
Suchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOP
--
--
AF0 / ----
51.
DPBocciuv herbář-identifikace sortimentu rostlin historického herbářeNeugebauerová, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZIZ
--
NZ
ZFprohlížet1 / 1 Linhová, D.
52.
BP
British foreign policy in India after World War II.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
53.
DisP
Business cycles: causes, consequences and forms of stabilisationRozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EMA----PEFprohlížet
0 / 1
--
54.
DP
Business Intelligence projects
Přichystal, J.
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA--
--
PEF
prohlížet
0 / 3
--
55.
BP
Bydlení na minimální ploše
Tauber, J.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDFprohlížet0 / 3
--
56.BPBydlení v domově seniorůÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
----
LDF
0 / 1
--
57.
BP
Bydlení 60. let a jeho vliv na současnost
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
--
--
LDF
prohlížet1 / 1
58.
BPbylení 30. let 20. století, vliv na současnostÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN--
LDF
0 / 1
--
59.
DP
Bytový nábytek z překližky optimalizovaný pro CNC výrobu
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)----
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
60.
BP
BY-2 tabáková buněčná suspenze jako model v biotechnologiích
Klemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-AGB
B-AGB-BR
--AF0 / 1--