Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Baktérie a fytoplazmy z EPPO A1 zoznamu a ich význam pre ovocné druhy pestované v Českej republike
Ústav ovocnictví (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
BP
Bariéry rozvoje alternativních zdrojů energie na území vybraného regionu a možnosti jejich překonání
Klusáček, P.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
3.BPBenefity rostlin ve vztahu k psychice člověka
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hromková, H.
4.
BP
Benfordův zákon a testování velkých souborů dat
Mařík, R.
Ústav matematiky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
5.
BP
Bezoár, jeho výskyt a morfologie u přežvýkavé zvěře
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.DPBezobalový prodej na trhu potravinÚstav marketingu a obchodu (PEF)N-EM
N-EM
--
N-EM-ME
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
7.
BPBezobratlí živočichové a jejich interakce s cizorodými látkami v životním prostředí.
Ústav ekologie lesa (LDF)
------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
8.
BP
Bezpečnost cyklistů na pozemních komunikacích
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TZP
B-TZP-TZP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
9.
BP
Bezpečnost práce s motorovou pilou a křovinořezem v tropických oblastech
Ústav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-TROP
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
10.
BP
Bezpečnost tlakových zásobníků
Trávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSB-ZS-PT--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
11.DPBílá vína a jejich antioxidační kapacity
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ--
NVAV
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
12.
DisP
Bilance emisí CO2 při energetickém využívání biomasy
Fajman, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ABC
D-EOP-ABK
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
13.
DP
Bilance N v půdě ve víceletých polních experimentech
Lošák, T.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
14.
DP
Bilance organických látek v půdě v průběhu dlouhodobých pokusů
Pospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
15.
BPBilance ploch golfových trávníků v České Republice
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
B-AGBB-AGB-VS--AFPodrobnosti tématu0 / 1--
16.
BP
BIO trendy ve vinařstvíPrůšová, B.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)B-ZIB-ZI-VIN--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
17.
BP
Biodegradabilní obalové materiály
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
18.
BPBiodegradabilní obalové materiály
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
19.
DP
Biodegradabilní plasty a jejich vliv na odpadové hospodářství
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Trlidová, A.
20.BP
Biodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.
Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
21.
BPBiodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Radová, K.
22.
BP
Biodegradable packaging and their impact on waste management
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2--
23.
BP
Biodegradace antibiotik působením hub bílé hniloby
Vršanská, M.
Ústav chemie a biochemie (AF)
------AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
24.
DisP
Biodesign veřejného interiéruÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTN
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
25.
DP
Biodiverzita nížinných lesů s podporou alternativních způsobů lesnického hospodaření (zaměřeno na společenstva pavouků, tzv. arachnofauna)Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
26.
BP
Biodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)
Košulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
27.
DP
Biodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
28.BPBiodiverzita pavouků v nížinných lesích jižní Moravy s návrhem vhodného hospodářského managementuKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
29.BP
Biofertilizační a biostimulační vlastnosti jednobuněčných řas na růst a vývoj rostlin v přítomnosti abiotických stresových faktorů.
Húska, D.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
30.
DPBiofortifikace hrachu setého mikroelementy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
31.DPBiofortifikace slunenčice roční (Helianthus annuus L.) selenem
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
N-FYTO
N-FYTO-F
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
32.
DPBioinformatické přístupy k vyhodnocení metagenomických datMendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
33.
DP
Bioinformatické přístupy k vyhodnocení souborů ze sekvenování nové generace (Next Generation Sequencing)
Eichmeier, A.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / ----
34.
BPBiologická aktivita půd pokusných ploch v lokalitě DomanínekKučerová, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.DPBiologická dostupnost kovů pro kořenovou zeleninuPelcová, P.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu1 / -- Hrachovinová, J.
36.
BP
Biologická dostupnost rtuti pro Eruca sativa
Pelcová, P.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--
AFPodrobnosti tématu
1 / --
37.
DisP
Biologická dostupnost rtuti pro užitkové plodiny
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE
D-CHE-ZCH
D-CHE-ACH
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
38.
DisP
Biologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin ZambiePavliš, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
BP
Biologicky aktivní látky v medu
Ústav chemie a biochemie (AF)
B-TP
B-TP-TP--AFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
40.BP
Biologicky aktivní látky ve funkčních potravinách
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
41.
DP
Biologicky aktivní látky v meduÚstav chemie a biochemie (AF)
N-TP
N-TP-JZP
--AFPodrobnosti tématu0 / 2--
42.
BP
Biologicky šetrné oleje a maziva
Kumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)------
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
43.
DP
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
44.BP
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
Šamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
45.
BP
Bioplasty a jejich vliv na životní prostředíAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-AEG
B-TO
--
B-TO-OH
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
46.
BPBiotopová preference puštíka bělavého na ŠumavěFoit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
47.
BP
Biotopové nároky roháčka jedlového (Ceruchus chrysomelinus) v České republice
Kašák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
48.BPBiovína v České republice a ve světěÚstav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
49.DP
Blockchain based applications
Foltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
50.
DisP
Bobr evropský v agrární krajiněSuchomel, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
51.
DP
Bocciuv herbář-identifikace sortimentu rostlin historického herbářeNeugebauerová, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)N-ZIZ--
NZ
ZFPodrobnosti tématu1 / 1 Linhová, D.
52.BP
British foreign policy in India after World War II.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
53.
DisPBusiness cycles: causes, consequences and forms of stabilisationÚstav ekonomie (PEF)D-EMA----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
54.DP
Business Intelligence projects
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
55.
BP
Bydlení na minimální ploše
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVN--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
56.
BP
Bydlení v domově seniorů
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
57.
BP
Bydlení 60. let a jeho vliv na současnost
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
--
--
LDFPodrobnosti tématu1 / 1
58.
BPbylení 30. let 20. století, vliv na současnost
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NABB-NAB-TVN
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
59.
DP
Bytový nábytek z překližky optimalizovaný pro CNC výrobu
Fictum, L.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
60.
BP
BY-2 tabáková buněčná suspenze jako model v biotechnologiích
Klemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB-BR
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--