Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Špecializácia:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramOdbor
Špecializácia
Určené pre
PodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DP
A custom topic
Valtera, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
Z-EXC
N-EUFOR
N-EUFO
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
2.
DP
A decision support system for customers
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
3.
DizP
A methodology for exploiting value potential of digital ecosystems with System Engineering
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)D-SIA----PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
4.
BPAboriginal Australians and their assimilation in 20th centuryNovák, P.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)B-MTSAB-MTSA-MRSA--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 1--
5.
DizP
Accuracy improvement of quality determination of construction wood at the sawmills and at the building companies
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
6.
DizP
Acoustic properties of materials for musical iunstruments
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
7.
BP
Active employment policy instruments in a firm
Ústav ekonomie (PEF)B-EMAJB-EMAJ-MEAJ--PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DizP
Active fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungi
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-WME
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.BPAdaptace města Brna na změnu klimatu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-AEG
B-AEG
B-AEG
--
--
--
SBAE
SBVAES
SBPUOP
AFPodrobnosti témy0 / 1--
10.BP
Adaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠ
Kamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
--ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
11.
BP
Agilní přístupy k řízení projektů
Dolinová, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 1--
12.
BP
Agresivní chování žáků vůči učitelům středních škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
DP
Agroforestry systems in regions of Czech RepublicMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-EUFO
----
LDF
Podrobnosti témy
1 / --
14.
DizP
Agrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klima
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOPD-EOP-ABK
--
AF
Podrobnosti témy1 / -- Bohuslav, J.
15.
DP
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
16.
BP
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
17.
BP
Aktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
----
ICV
Podrobnosti témy0 / ----
18.
BP
Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacíchPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
19.
DP
Aktuální a potenciální vegetace na úhorech
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
--AFPodrobnosti témy1 / -- Smetanová, S.
20.
BP
Aktuální pohled na hodnocení kvality rostlinných bioproduktů a biopotravinKopta, T.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)------ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
21.
DP
Aktuální problémy českého zdravotnictví
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME--PEFPodrobnosti témy1 / 2 Kliková, G.
22.BPAktuální stav EZ a produkce biopotravin v ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--AFPodrobnosti témy
3 / 4
23.
BP
Akumulace rtuti do rostlinných částí hrachu setého: vztah k historické těžbě cinabaritu
Pelcová, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
24.
BP
Akumulace rtuti do vodních rostlin - laboratorní studie
Pelcová, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
25.
DizP
Aleje a stromořadí v historickém vývoji kulturní krajiny
Ústav plánovania krajiny (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
26.DPAleje a stromořadí v Jihomoravském krajiVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
Landgráf, M.
27.
BP
Aleje a stromořadí v malých městech Jihomoravského krajeÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
28.
BP
Alergenní rostliny ve floristické tvorbě, zadáno Vyvlečková
Neugebauerová, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)B-FTB-FT-FT--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Vyvlečková, A.
29.DizPAllowable cut evaluation methods for rich-structure forests
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.DP
Alocasia, Colocasia a Xanthosoma v ornamentálních záhonových výsadbách
Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / --
--
31.
DP
Alometrické rovnice pro odhad nadzemní biomasy mladých smrkových porostů na ŠLP Křtiny
Světlík, J.
Ústav ekologie lesa (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
BP
Alternativní investice na trhu nemovitostí
Toman, P.
Ústav financí (PEF)
B-F
B-HPS
--
B-HPS-F
--
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
33.
BP
Alternativní systémy ustájení prasnicNevrkla, P.
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
--
----AFPodrobnosti témy0 / --
--
34.
DP
Alto Adige - nejsevernějsí italská vinařská oblast
Kumšta, M.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)------
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
Bureš, M.
35.
BPAmfiteátr jako prvek zahradní a krajinářské architekturyMartinková Kuchyňková, H.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
36.
DizP
Amniová membrána, její struktura, funkce a využití v současných biotechnologiích
Sláma, P.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
D-ZOO
----
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
37.DizPAnalyses of water balance parameters of different forest micro-watershedsKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOK
--
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
38.
BP
Analysis and evaluation of questionnaireÚstav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti témy
0 / 1
--
39.
DPAnalysis of contract cheating market in selected country
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / --
--
40.DP
Analysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and Halophytophthora
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.
BP
Analysis of financial performance of a selected enterprise
Blažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
42.
DP
Analysis of human behaviour using cell phone dataStojanov, R.Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1--
43.
BPAnalysis of the branch structure of the chosen regionÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
B-RRA
B-MTSA
B-MTS
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / --
--
44.DP
Analysis of the branch structure of the chosen region
Redlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
45.
DP
Analysis of the municipalities' economy in a selected region.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
46.
DP
Analytické a senzorické hodnocení odrůdových ovocných šťáv
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZTKP
ZFPodrobnosti témy1 / 1
47.
DP
Analytické a senzorické hodnocení hroznových moštů
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
48.DP
Analýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komodit
Los, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 2--
49.
DizPAnalýza a indentifikace lokálních struktur DNA
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
50.DizPAnalýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computingu.
Ústav informatiky (PEF)
D-SID-SI-EI
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / --
--
51.
BP
Analýza aktuálního stavu trhu se zvěřinou a návrh řešení pro podmínky ŠLP Křtiny, příp. jiné vybrané organizaceDvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
52.
DizP
Analýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástroje
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
53.
DizP
Analýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástroje
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DID-DI-TZD--LDF
Podrobnosti témy
0 / 3--
54.
BP
Analýza a návrh modulu pro automatizované multiplatformní sdílení a synchronizaci souborů
Trenz, O.
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEFPodrobnosti témy
1 / 1
Borák, M.
55.
DP
Analýza a návrh optimalizace firemního informačního systému
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1--
56.DP
Analýza a predikce lokálních struktur DNA
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-II-ARI--PEF
Podrobnosti témy
0 / 1--
57.
DPAnalýza a predikce lokálních struktur DNAÚstav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
58.BPAnalýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném krajiDolinová, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 5
--
59.DP
Analýza dat pozemní fenologie a fenokamer ve smíšeném lužním lese
Nezval, O.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
60.
BP
Analýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směruSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
61.
BP
Analýza demografického vývoje vybraného regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
62.DPAnalýza diference obvodové rychlosti hnacích kol traktoru 4WDSlimařík, D.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
63.
DP
Analýza dlouhodobého měření na klimatologické stanici s využitím metadat
Středová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
------
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
64.
DizP
Analýza dynamických parametrů motorových vozidel a jejich vztah k emisím
Sedlák, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZSD-ZS-TMZ--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
65.
BP
Analýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČR
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
66.DizPAnalýza efektivního využití tuhých biopalivKlepárník, J.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
67.
BPAnalýza faktorů hluku motorových pil během těžbyStaněk, L.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
68.
BP
Analýza faktorů hluku působeného harvestory v lesní těžbě
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
69.
DPAnalýza faktorů ovlivňujících škody na hospodářských zvířatech způsobených vlkem obecným (Canis lupus).Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
70.
DP
Analýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti BeskydyKutal, M.
Ústav ekologie lesa (LDF)
N-LI
N-EUFO
N-KI
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
71.
BP
Analýza faktorů udržitelného rozvoje regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
72.
DP
Analýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní MoravyÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 1
--
73.
BP
Analýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------PEFPodrobnosti témy0 / --
--
74.
DP
Analýza finanční stability vybraného podniku
Březina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
N-DI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
75.
BPAnalýza formální úrovně závěrečných prací na PEF
Ústav informatiky (PEF)
--
--
--
PEFPodrobnosti témy1 / 1 Mitrová, V.
76.DizP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
77.
DizP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
78.
DizP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
79.
DizPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
----LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
80.
BP
Analýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EU
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
1 / 1
81.
DizPAnalýza geneze půdních typů pomocí indexování makroprvků
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
82.DP
Analýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířat
Urban, T.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
--
AF
Podrobnosti témy1 / 1
83.BPAnalýza historického vývoje systému zeleně sídla
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
84.
DP
Analýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
85.
DP
Analýza hospodaření vybrané municipality
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
86.
DP
Analýza chování spotřebitelů na trhu dřevostaveb
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-SNBD--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
87.
DizP
Analýza chování stavební konstrukce v návaznosti na chování zabudovaného dřeva při změně okrajových podmínek
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
88.DizPAnalýza IADF u jehličnatých dřevinÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-BOTA--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
89.
BP
Analýza image střední odborné školy
Adamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
Podrobnosti témy0 / --
--
90.
BP
Analýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firměÚstav sociálních studií (FRRMS)B-RRB-RR-SERR
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
91.
BPAnalýza kmitání stromu metodou konečných prvkůTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy0 / ----
92.
BP
Analýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný regionÚstav sociálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
93.
DP
Analýza konstrukčního spoje
Šimek, M.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
94.
DP
Analýza konstrukčních/návrhových postupů ve vývoji nábytku
Šimek, M.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
95.
BP
Analýza konvergence regionálního rozvoje
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 4
--
96.
DP
Analýza lidského chování pomocí dat z mobilních telefonů
Stojanov, R.Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
97.
DP
Analýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínekÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
98.
BP
Analýza morfologie kořene mutantů v drahách odpovědí na stres endoplazmatického retikula
Zouhar, J.
CEITEC MENDELU (AF)
B-AGB
B-AGB
B-MBI
B-AGB
B-AGB-FY
B-AGB-MBB
--
B-AGB-BR
--
--
--
--
AFPodrobnosti témy1 / 1 Orlova, S.
99.
DizP
Analýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TOD-TO-TO
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
Smutný, L.
100.
DP
Analýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěže
Junga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-TO
N-ZS-AE
N-TO-TMO
--
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / 1
--
101.
DP
Analýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.
Ústav techniky (LDF)
----
--
MENDELUPodrobnosti témy
0 / --
--
102.
BP
Analýza možností využívání různých komponentů pro tvorbu školkařských substrátů
Salaš, P.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
103.
BP
Analýza nabídky keřů na českém trhuÚstav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
104.BPAnalýza nabídky trvalek na českém trhuŠimek, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
105.DP
Analýza nábytku vzhledem k technickému řešení a funkci
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
106.
DP
Analýza nakládání s odpady ve vybrané obciKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
107.
BP
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém území
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-RSZ--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
108.
BP
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém území
Lacina, D.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1 Dědová, I.
109.BP
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém území
Lacina, D.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
2 / 2
Cichrová, M.
Skalníková, D.
110.
DP
Analýza, návrh a implementace modulu informačního systému pro sběr a vyhodnocení podnikových dat
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 1
--
111.
DizP
Analýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EU
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
112.DizPAnalýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostůCudlín, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
113.
DPAnalýza odpadového hospodářsví ve vybrané firměAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
114.
DP
Analýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
115.
DPAnalýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízeníKrčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-BO
N-BO-BMO
--
AFPodrobnosti témy0 / 2--
116.BPAnalýza plodnosti dubu letního na LZ Židlochovice
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
117.
BP
Analýza podmínek pro vynětí půdy za zemědělského půdního fondu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS----
AF
Podrobnosti témy0 / 2
--
118.
BPAnalýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostůÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
119.
DP
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
120.
DizP
Analýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvků
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
121.
DPAnalýza procesu Národního lesnického programuVala, V.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
122.
BP
Analýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkem
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
123.
DP
Analýza provozu a jeho klasifikace podle neobvyklosti provozuJedlička, P.Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
124.BP
Analýza předpokladů úspěšného projektového manažera
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
125.
DizPAnalýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republice
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
126.BP
Analýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školce
Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
127.
DP
Analýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / 2
--
128.
DP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN----
MENDELU
Podrobnosti témy0 / ----
129.
BP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
130.BP
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)
Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 5
--
131.
DP
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
132.
DP
Analýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - Hády
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
133.
BPAnalýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionuÚstav sociálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
134.
BP
Analýza rentability provozu odvozní soupravy
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
135.DizPAnalýza rozhodovacích procesů člověka vyvolaných působením změn životního prostředíMarek, M. V.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-EOP
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
136.BPAnalýza rozvoje vybrané obceDolinová, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3
--
137.
BPAnalýza rozvoje vybrané obceÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3
--
138.
BP
Analýza rozvojových problémů Afriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
139.
DP
Analýza rozvojových problémů Afriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
140.
DP
Analýza rozvojových problémů Afriky
Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 2
--
141.BP
Analýza rozvojových problémů Asie
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2--
142.BP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 2
--
143.
DP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / 2
--
144.
BP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
145.BPAnalýza sil působící na automobilČermák, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
146.
BP
Analýza sil působící na automobil
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
--
--
AFPodrobnosti témy0 / --
--
147.
BP
Analýza složení KO se zaměřením na využitelné složky
Kotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----MENDELUPodrobnosti témy
0 / 5
--
148.
BP
Analýza složení komunálního odpadu se zaměřením na využitelné složky
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
--
AFPodrobnosti témy0 / 1--
149.
BP
Analýza sociální politiky vybraného latinskoamerického státu
Hrabálek, M.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
------FRRMSPodrobnosti témy0 / ----
150.
BP
Analýza sortimentu a jakostních parametrů oranžových vín na českém trhuHorák, M.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--ZFPodrobnosti témy0 / 1--
151.
ZPAnalýza spojovací lamely Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
152.
BP
Analýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwaryÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 6
--
153.
BPAnalýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní MoravyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
154.
BP
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
155.
DP
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
156.
DPAnalýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podloží
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
157.
BP
Analýza stávajících programů EVVO ve vybraném regionu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 5
--
158.
BP
Analýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochranyPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
159.BPAnalýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v Brně
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
160.BPAnalýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionuHübelová, D.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
161.DPAnalýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.Somerlíková, K.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
------
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
162.
DPAnalýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / --
--
163.
BP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Redlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-MTS
B-RRA
B-MTSA
B-RR
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
164.
DPAnalýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-MTS
N-MTSA
N-RR
N-RRA
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
165.BP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
166.
DP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
167.
DP
Analýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celku
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-BO
N-TO
N-BO-BMO
N-TO-TMO
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
168.
DP
Analýza systému nakládání s odpady ve vybrané firměAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZSN-ZS-AE--AFPodrobnosti témy0 / 1
--
169.
BPAnalýza témat a zaměření českých vědeckých lesnických časopisů
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LESN
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
170.
DizP
Analýza toků skleníkových plynů v lužním lesePavelka, M.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
171.
DizP
Analýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystémuJanouš, D.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABK
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
172.
DP
Analýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionechÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
173.
DPAnalýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-RR
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
174.
BP
Analýza učebnice odborného předmětuDanielová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--
ICV
Podrobnosti témy
2 / --
175.DP
Analýza uplatnění absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studia
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
176.
BP
Analýza území s hodnocením dopadu rekreačních a sportovních aktivit na krajinu
Ústav plánovania krajiny (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1
177.
BP
Analýza území z pohledu rekreačního využívání krajiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ
--
LDFPodrobnosti témy0 / 3
--
178.
DP
Analýza vhodných operačních systémů pro HMI v zemědělské techniceČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--AFPodrobnosti témy0 / 1--
179.
DizPAnalýza vlastností svarových spojů pomocí nedestruktivní defektoskopieÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ--AF
Podrobnosti témy
1 / -- Černý, P.
180.
DizP
Analýza vlivu parametrů pracovních nástrojů křovinořezů a motorových pil na BOZPZemánek, T.Ústav techniky (LDF)D-TTLP--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
181.
DPAnalýza vlivu rozteče u tříbodého ohybu na výslednou tuhost a pevnost dřevaSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-STAV
N-DI
N-NI
N-SNBD
N-STAV-STAV
N-DI-DI
N-NI-NI
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
182.
DP
Analýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané zeměGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
183.
BPAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutíÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
184.
BP
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínek
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
185.BPAnalýza vybrané části krajiny a návrh kompenzačních opatření v kontextu přítomných enviromentálních problémů
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-KRAJ
--
--LDFPodrobnosti témy
1 / 2
Šenk, M.
186.
BP
Analýza vybrané komoditní vertikályÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 3
--
187.BPAnalýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské AmerikyHrabálek, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
188.
BP
Analýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristikyÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / ----
189.
BPAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
190.BPAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
191.
DP
Analýza vybraných rizikových vlastností elektroodpaduKudělka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
192.
BP
Analýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchovině
Knott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
193.
DizP
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPR--AF
Podrobnosti témy
0 / ----
194.DizP
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
--
AFPodrobnosti témy
1 / --
195.
BP
Analýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ
B-STAV
B-DREV
B-KRAJ-KRAJ
B-STAV-STAV
B-DREV-DREV
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
196.
DizP
Analýza využití matoliny pro separaci semen a energetické účelyÚstav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
197.
BP
Analýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČR
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
198.
BP
Analýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
199.
BP
Analýza vývoje krajiny vybraného území
Kozlovská, S.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
200.
BP
Analýza vývoje nakládání s odpadem v ČR
Krčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH--
AF
Podrobnosti témy0 / 2
--
201.
BP
Analýza vývoje poptávky na trhu se stavbami na bázi dřeva
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-SNBD
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
202.
DizP
Analýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesaJankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LID-LI-OCHRL--LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
203.
DizP
Analýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostůJankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-BOTA
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1 Surovcová, K.
204.BP
Analýza změn struktury krajiny s využitím digitalizace mapových podkladů
Mašíček, T.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
205.DizPAnalýza změn technicko-ekonomických parametrů motorů pracujících s biopalivy Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
206.DP
Analýze větrné kamamity z léta 2017 v NP Šumava
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
207.BPAnalyzing the state of digital knowledge and skillsDannhoferová, J.Ústav informatiky (PEF)B-SIA
B-EMAJ
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
208.
BP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
209.DP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
210.
DP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
211.
BP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
212.
BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
213.
DP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
214.
BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
215.
DPAnatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
216.
DP
Anonymita v informační době
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
----PEF
Podrobnosti témy
0 / --
--
217.
DizP
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismyKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TP
----
AF
Podrobnosti témy0 / ----
218.
DizPAntimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismyKalhotka, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TPOD-TPO-ZZM--AFPodrobnosti témy
1 / --
Chodáková, K.
219.
DP
Antitrust policy and its manifestations in the food processing industry
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSPodrobnosti témy0 / 1--
220.BPAntropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusÚstav geologie a pedologie (LDF)------
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
221.
DP
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
222.
BP
Aplikace a životnost anorganických antikorozních systémů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
223.
BP
Aplikace a životnost organických nátěrových systémů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
224.
BP
Aplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SR
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1
225.
BP
Aplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SR
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-KA
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
226.
BP
Aplikace aditivní výroby v průmyslu
Šustr, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
Šenkýř, J.
227.
DP
Aplikace agroenvironmentálních opatření v konkrétním podniku
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZEIN-ZEI-ABY
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
228.
DizP
Aplikace akustické emise pro monitoring stresu rostlin
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZ--AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
229.
DP
Aplikace akustické emise v zemědělství
Dostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
230.
DizP
Aplikace digitálního tisku v interiéru
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
231.DizP
Aplikace digitálního tisku v interiéru
Tauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTNB
----
LDF
Podrobnosti témy
1 / 2
Bastlová, I.
232.BPAplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxiHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
233.DizP
Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování
Ústav informatiky (PEF)D-SI
D-SI-EI
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / --
--
234.
DizP
Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
235.
BP
Aplikace informatiky při řešení ekonomických problémůHaluza, P.Ústav informatiky (PEF)B-HPS
B-EM
--
--
--
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 2
--
236.
BP
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
237.
BPAplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP KřtinyDvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
238.DizP
Aplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismy
Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
239.
DP
Aplikace kryoterapie jako metody pro eliminaci rostlinných virů
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZIN-ZI-Z--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
240.
DizP
Aplikace PPL a jejich vliv na kvalitu půdyÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOD-FYTO-OPR
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
241.
BP
Aplikace pro vyhodnocování výsledků analýzy sentimentu
Přichystal, J.
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti témy1 / 1
242.
DPAplikace růstových regulátorů pro multiplikaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitroVetešková, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
243.
DizP
Aplikace statistického řízení v procesu měření akustické emiseDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--
--
AF
Podrobnosti témy2 / --
244.DizP
Aplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské techniky
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
----AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
245.DP
Aplikace teorie portfólia na vybrane trhy
Benada, L.
Ústav financí (PEF)
--
--
--PEFPodrobnosti témy2 / 1
246.
DP
Aplikace vápenatých přípravků a kaolínu jako možnost ochrany proti sluneční spále hroznů révy.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
247.
BP
Aplikace založené na blockchainu
Foltýnek, T.Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / ----
248.
DP
Aplikace založené na blockchainu
Foltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / --
--
249.
BP
Aplikačně specifická hesla / Více hesel pro jednoho uživatele ve FreeIPA
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 1--
250.BPAplikační možnosti aditivních technologií
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
251.
DizPAplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných území
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
252.DizPApplication of hierarchical fuzzy expert systems for decision supportFarana, R.Ústav informatiky (PEF)D-SIAD-SIA-EIA--PEFPodrobnosti témy0 / --
--
253.
DP
Application of multiple transport connections to improve the response characteristics
Ústav informatiky (PEF)N-SIAN-SIA-EIA
SNAN
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
Awuni, D.
254.
DizP
Application of quantile regression for distribution exploration of income and consumption expenditures
Adamec, V.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)D-EMA
D-EAM
D-EMA-REPA
--
--
--
PEFPodrobnosti témy0 / 1--
255.
BP
Application-specific passwords / Multiple passwords for one user in FreeIPA
Jedlička, P.Ústav informatiky (PEF)B-SIAB-SIA-EIA--PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
256.
DizP
Aquaponic vegetable productionPokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZID-ZI-Z--ZFPodrobnosti témy0 / 2--
257.BPAquaponie pro produkci rostlin a ryb
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
258.
DPArabsko-izraelský konflikt
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
259.BPArabsko-izraelský konfliktNovotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
260.
BP
Are climate clubs a solution to the free-riding in environmental conventions?
Ústav ekonomie (PEF)
B-EMAJ----PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
261.
BP
Archeologie v zahradě
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
262.
BP
Architektonická studie obnovy vybraného městského prostoru
Filipi, V.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
263.
BP
Architektonická studie obnovy vybraného městského prostoru
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
264.
DP
Architektura a tvar stromu jako tvůrčí nástroj v díle krajinářského architektaBulíř, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKAN-ZKA-ZAKA--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
265.DP
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZIZ
--
NVAV
ZF
Podrobnosti témy1 / 2
266.
BP
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Rožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
------ZFPodrobnosti témy
0 / 2
--
267.
BP
Aromatické látky v bílých vínech
Horák, M.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
268.
BPArt déco a jeho vliv na současný nábytkový design
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DREV
B-DSGN
B-DREV-DREV
B-DSGN-DSGN
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
269.
DP
Artificial Intelligence in Corporate Financial Management.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-EM-ME-AJ
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 2
--
270.
BP
Asistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzdělávání
Kamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 2 Šťastná, R.
271.
DP
Asociace vybraného genu kura s fyziologickými parametry
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
--
AFPodrobnosti témy1 / 2
272.
BP
Aspekty moderných dřevostaveb
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy1 / --
273.BP
Aspekty výběru vinohradnické mechanizace s ohledem na spon výsadby
Ústav zahradnické techniky (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
274.BP
Aspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
275.
DizPAssessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banksŠlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
276.
DP
Assessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-EUFO
----LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
277.
DP
Audio-Video nábytek
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-DESGN--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
278.
BP
Aukce dříví jako obchodní příležitostPospíšil, T.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 5--
279.
BP
Australská „ovčí“ kampaň
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--FRRMSPodrobnosti témy0 / 2
--
280.BPAutodiagnostika učitele střední školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
281.
DizP
Automated machine learning
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
--
--PEF
Podrobnosti témy
0 / 3--
282.
DP
Automatic categorization of customer requestsÚstav informatiky (PEF)N-SIA
--
--PEFPodrobnosti témy
0 / 5
--
283.
DP
Automatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between trees
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
284.
DP
Automatická kategorizace zákaznických požadavkůÚstav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
285.
DP
Automatické zapalování kotlů na biomasu - ověření funkce a experimentální stanovení energetické náročnosti
Klepárník, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
286.DizP
Automation of repeated statistic forest management inventory data analysis as a base for management planning in rich-structure forests
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
287.DizP
Automatizace logistických procesů zemědělské výroby
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZS----AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
288.
DP
Automatizace povrchového kalení
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS-AD
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
289.
DizPAutomatizace vyhodnocení dat opakovaných inventarizací trvalých zkusných ploch jako základ hospodářské úpravy strukturně bohatých lesůÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
290.
BPAutomatizované sledování konkurenceDařena, F.Ústav informatiky (PEF)B-SI
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 5--
291.
DizPAutomatizované strojové učeníDařena, F.Ústav informatiky (PEF)D-ARI
D-SI
--
--
--
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 3
--
292.
DP
Automatizované vyhodnocování odpovědí na otevřené otázky v didaktickcýh testech
Foltýnek, T.Ústav informatiky (PEF)N-SI
N-II
--
--
--
--
PEFPodrobnosti témy0 / ----
293.
DP
Autoredukce přirozené obnovy - NP Krkonoše
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
294.
BPAutorita učitele na středních školáchAdamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
--
ICV
Podrobnosti témy2 / 2
295.
BP
Autorita učitele pohledem žáků střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 2
Horáková, L.
296.
BP
Autorita v kontexte strednej odbornej školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
----
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
297.
BPAUTOSARČupera, J.
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--