Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.
TypNázev tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.DP
A custom topic
Ústav geologie a pedologie (LDF)
Z-EXC
N-EUFOR
N-EUFO
--
--
--
--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
2.
DP
A decision support system for customersDařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
prohlížet0 / 5--
3.DisPA methodology for exploiting value potential of digital ecosystems with System EngineeringDařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
--
--
PEF
prohlížet
1 / 1
4.
BPAboriginal Australians and their assimilation in 20th century
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSAB-MTSA-MRSA--FRRMS
0 / 1
--
5.
DisP
Accuracy improvement of quality determination of construction wood at the sawmills and at the building companies
Janák, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
6.
DisP
Acoustic properties of materials for musical iunstrumentsTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-WME----
LDF
prohlížet
0 / 1
--
7.BPActive employment policy instruments in a firmDušková, J.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EMAJB-EMAJ-MEAJ--
PEF
prohlížet0 / 1--
8.
DisP
Active fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungi
Baar, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
----
LDF
0 / 1--
9.
BP
Adaptace města Brna na změnu klimatu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-AEG
B-AEG
B-AEG
--
--
--
SBAE
SBVAES
SBPUOP
AFprohlížet0 / 1
--
10.
BP
Adaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠ
Kamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--
ICV
prohlížet
1 / 1
11.
BP
Agilní přístupy k řízení projektůÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
12.
BP
Agresivní chování žáků vůči učitelům středních škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
--
--
ICV
prohlížet
0 / 1
--
13.DP
Agroforestry systems in regions of Czech Republic
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-EUFO
--
--LDFprohlížet1 / --
14.DisPAgrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klimaŽalud, Z.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOPD-EOP-ABK
--
AFprohlížet
1 / --
Bohuslav, J.
15.
BP
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
----LDF0 / 2--
16.
DPAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF0 / 2
--
17.
BPAktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICVprohlížet0 / --
--
18.
BP
Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
------ICV0 / ----
19.
DP
Aktuální a potenciální vegetace na úhorechZdražílková, M.Ústav biologie rostlin (AF)
--
----
AF
1 / --
Smetanová, S.
20.
BP
Aktuální pohled na hodnocení kvality rostlinných bioproduktů a biopotravinKopta, T.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
21.
DP
Aktuální problémy českého zdravotnictví
Dušková, J.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
prohlížet
1 / 2
22.
DisP
Aleje a stromořadí v historickém vývoji kulturní krajiny
Ústav plánování krajiny (ZF)D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZF
prohlížet
1 / 1
23.DPAleje a stromořadí v Jihomoravském krajiVavrouchová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
1 / 1
24.
BP
Aleje a stromořadí v malých městech Jihomoravského krajeVavrouchová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AF0 / 2
--
25.
BP
Alergenní rostliny ve floristické tvorbě, zadáno Vyvlečková
Neugebauerová, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-FT
B-FT-FT
--
ZFprohlížet
1 / 1
Vyvlečková, A.
26.
DisP
Allowable cut evaluation methods for rich-structure forestsÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM
--
--
LDF
0 / 1
--
27.
DP
Alocasia, Colocasia a Xanthosoma v ornamentálních záhonových výsadbách
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----ZFprohlížet
0 / --
--
28.
DPAlometrické rovnice pro odhad nadzemní biomasy mladých smrkových porostů na ŠLP KřtinySvětlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
29.
DP
Alto Adige - nejsevernějsí italská vinařská oblastÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
1 / -- Bureš, M.
30.
BP
Amfiteátr jako prvek zahradní a krajinářské architekturyMartinková Kuchyňková, H.Ústav plánování krajiny (ZF)B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
ZFprohlížet
1 / 1
31.
DisP
Amniová membrána, její struktura, funkce a využití v současných biotechnologiích
Sláma, P.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
D-ZOO
--
--
AF
0 / --
--
32.
DisP
Analyses of water balance parameters of different forest micro-watershedsKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDF0 / --
--
33.
BP
Analysis and evaluation of questionnaire
Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
34.DP
Analysis of contract cheating market in selected country
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
0 / --
--
35.DP
Analysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and Halophytophthora
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
36.
BPAnalysis of financial performance of a selected enterprise
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet
0 / 2
--
37.
DP
Analysis of human behaviour using cell phone data
Stojanov, R.Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--PEFprohlížet0 / 1
--
38.BPAnalysis of the branch structure of the chosen regionRedlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
B-RRA
B-MTSA
B-MTS
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS
0 / ----
39.
DP
Analysis of the branch structure of the chosen region
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
40.
DP
Analysis of the municipalities' economy in a selected region.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
41.
DP
Analytické a senzorické hodnocení odrůdových ovocných šťávÚstav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZTKPZFprohlížet1 / 1
42.
DP
Analytické a senzorické hodnocení hroznových moštů
Šnurkovič, P.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZFprohlížet0 / 1
--
43.
DP
Analýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komodit
Los, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)------AFprohlížet0 / 2
--
44.
DisPAnalýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computinguŠťastný, J.
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
----PEF
1 / 2
45.DisP
Analýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computingu.
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEF
0 / --
--
46.
DisP
Analýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástrojeTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
47.
DisPAnalýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástrojeTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-DI-TZD
--LDF0 / 3
--
48.BPAnalýza a návrh modulu pro automatizované multiplatformní sdílení a synchronizaci souborůTrenz, O.Ústav informatiky (PEF)B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEF
prohlížet1 / 1
49.DPAnalýza a návrh optimalizace firemního informačního systémuÚstav informatiky (PEF)N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEFprohlížet0 / 1--
50.
DP
Analýza a predikce lokálních struktur DNA
Šťastný, J.Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-II-ARI
--
PEF
prohlížet0 / 1--
51.
DP
Analýza a vizualizácia bibliografických referencií v službe CORE Reader
Ústav informatiky (PEF)N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
prohlížet
1 / --
52.
BP
Analýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném kraji
Dolinová, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / 5
--
53.
BP
Analýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směruÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----LDF
0 / 1
--
54.BP
Analýza demografického vývoje vybraného regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
55.
DPAnalýza diference obvodové rychlosti hnacích kol traktoru 4WD
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF0 / 1--
56.
DP
Analýza dlouhodobého měření na klimatologické stanici s využitím metadat
Středová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
0 / 3
--
57.DisPAnalýza dynamických parametrů motorových vozidel a jejich vztah k emisím Sedlák, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AFprohlížet0 / ----
58.BP
Analýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČR
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF
0 / --
--
59.
DisP
Analýza efektivního využití tuhých biopaliv
Klepárník, J.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
60.
DPAnalýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti Beskydy
Ústav ekologie lesa (LDF)
N-LI
N-EUFO
N-KI
--
--
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
61.
BP
Analýza faktorů udržitelného rozvoje regionu
Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMS
0 / 2
--
62.
DP
Analýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní Moravy
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
--AF0 / 1
--
63.
BPAnalýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--PEFprohlížet0 / --
--
64.
DP
Analýza finanční stability vybraného podnikuÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
N-DI
--
--
--
--
LDF
0 / 2--
65.
BP
Analýza formální úrovně závěrečných prací na PEF
Ústav informatiky (PEF)--
--
--PEFprohlížet
1 / 1
66.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
--
LDF
0 / 2
--
67.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
68.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--LDFprohlížet
0 / 2
--
69.DisPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--LDFprohlížet
0 / 2
--
70.
BP
Analýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EU
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
1 / 1
Kalmusová, S.
71.
DP
Analýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířat
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZB
--
AF
prohlížet
1 / 1
Ryšavá, M.
72.
BPAnalýza historického vývoje systému zeleně sídlaÚstav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--ZFprohlížet1 / 1 Vondálová, M.
73.
DP
Analýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
----LDFprohlížet
0 / 2
--
74.
DP
Analýza hospodaření vybrané municipalityŽivělová, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / --
--
75.
DisPAnalýza chování stavební konstrukce v návaznosti na chování zabudovaného dřeva při změně okrajových podmínekÚstav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
76.DisPAnalýza IADF u jehličnatých dřevinGryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTA
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
77.BPAnalýza image střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
prohlížet
0 / --
--
78.BP
Analýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firmě
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR--
FRRMS
0 / 2
--
79.
BP
Analýza kmitání stromu metodou konečných prvkůTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
80.
BPAnalýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný regionHübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 2
--
81.
DP
Analýza konstrukčního spoje
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
82.
DP
Analýza konstrukčních/návrhových postupů ve vývoji nábytku
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
------
LDF
prohlížet0 / --
--
83.
BP
Analýza konvergence regionálního rozvoje
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / 4--
84.
DP
Analýza lesnické techniky v lesním hospodářství z pohledu jejího stáří a poptávky po nové technice
Ústav techniky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / --
--
85.
DPAnalýza lidského chování pomocí dat z mobilních telefonůÚstav informatiky (PEF)N-SI
--
--
PEFprohlížet0 / 1
--
86.
DP
Analýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínek
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
87.
DisP
Analýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TO--AF1 / --
88.
DP
Analýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěže
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-TO
N-ZS-AE
N-TO-TMO
--
--
MENDELU0 / 1
--
89.
DP
Analýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.
Ústav techniky (LDF)--
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / --
--
90.
DP
Analýza možností využití organizačních systémů s využitím GPS v logistickém řetězci těžby a dopravy dříví.
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
91.
BP
Analýza možností využívání různých komponentů pro tvorbu školkařských substrátů
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)----
--
ZF0 / --
--
92.BP
Analýza nabídky keřů na českém trhu
Šimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)----
--
ZFprohlížet1 / 1
93.
BP
Analýza nabídky trvalek na českém trhu
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
----
--
ZF
1 / 1
94.
DP
Analýza nábytku vzhledem k technickému řešení a funkci
Šimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
----LDF0 / 2--
95.
DP
Analýza nakládání s odpady ve vybrané obciKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TO
N-TO-TMO
--AFprohlížet0 / 2
--
96.
BPAnalýza naučných stezek ve vybraném modelovém územíÚstav plánování krajiny (ZF)------ZF
2 / 2
Skalníková, D.
Cichrová, M.
97.BPAnalýza naučných stezek ve vybraném modelovém územíLacina, D.Ústav plánování krajiny (ZF)
--
----
ZF
prohlížet1 / 1 Dědová, I.
98.DP
Analýza, návrh a implementace modulu informačního systému pro sběr a vyhodnocení podnikových dat
Trenz, O.Ústav informatiky (PEF)N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEFprohlížet0 / 1
--
99.
DisP
Analýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EU
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG
--
--
LDF
0 / 1
--
100.
DisP
Analýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostů
Cudlín, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--LDF
0 / 1
--
101.
DP
Analýza odpadového hospodářsví ve vybrané firmě
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
------
AF
prohlížet
0 / 2
--
102.
DPAnalýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDFprohlížet0 / --
--
103.
DP
Analýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízeníÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-BON-BO-BMO
--
AF
prohlížet0 / 2
--
104.
BPAnalýza plodnosti dubu letního na LZ Židlochovice
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
--
--LDF0 / 1--
105.
BP
Analýza podmínek pro vynětí půdy za zemědělského půdního fondu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
----
AF
0 / 2
--
106.
BP
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
107.
DP
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostůKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------
LDF
0 / ----
108.
BP
Analýza principů a způsobů uplatnění systémů navigace strojů v LH a jejich experimentální ověření.
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
109.
DisP
Analýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvků
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
0 / 1
--
110.
DP
Analýza procesu Národního lesnického programu
Vala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet0 / 1
--
111.
BP
Analýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkem
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN--
LDF
0 / 1
--
112.
DP
Analýza provozu a jeho klasifikace podle neobvyklosti provozu
Jedlička, P.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEFprohlížet0 / 1--
113.BPAnalýza předpokladů úspěšného projektového manažeraÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet0 / 1--
114.
DisPAnalýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republiceZemánek, T.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
----
LDF
prohlížet
0 / 1
--
115.
BP
Analýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školce
Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
116.DPAnalýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2--
117.
BP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
118.
DP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN
--
--
MENDELUprohlížet
0 / --
--
119.
BP
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDFprohlížet0 / 5
--
120.
DPAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
prohlížet
0 / 5
--
121.DP
Analýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - Hády
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
MENDELU
prohlížet0 / 1--
122.BPAnalýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionuÚstav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
123.
BP
Analýza rentability provozu odvozní soupravy
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDF0 / 2
--
124.
DisP
Analýza rozhodovacích procesů člověka vyvolaných působením změn životního prostředíMarek, M. V.Ústav ekologie lesa (LDF)D-EOP
--
--
AF
prohlížet0 / --
--
125.
BPAnalýza rozvoje vybrané obceÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMS0 / 3--
126.
BP
Analýza rozvoje vybrané obce
Dolinová, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / 3--
127.
BP
Analýza rozvojových problémů AfrikyGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2--
128.
DP
Analýza rozvojových problémů AfrikyGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMS0 / 2
--
129.DP
Analýza rozvojových problémů Afriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
130.
BP
Analýza rozvojových problémů Asie
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS0 / 2--
131.
BP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 2
--
132.
BPAnalýza rozvojových problémů Latinské AmerikyÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
133.
DP
Analýza rozvojových problémů Latinské AmerikyÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2--
134.
BPAnalýza sil působící na automobil
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
--
--
AFprohlížet
1 / --
Bednář, Š.
135.
BP
Analýza sil působící na automobilČermák, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
136.BP
Analýza složení KO se zaměřením na využitelné složky
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----
--
MENDELU
0 / 5
--
137.
BPAnalýza složení komunálního odpadu se zaměřením na využitelné složkyAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
138.
BP
Analýza sociální politiky vybraného latinskoamerického státu
Hrabálek, M.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
0 / --
--
139.
BP
Analýza sortimentu a jakostních parametrů oranžových vín na českém trhuÚstav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZIB-ZI-VIN
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
140.
ZP
Analýza spojovací lamely Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
--
LDFprohlížet0 / ----
141.BPAnalýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwary
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / 6
--
142.
BP
Analýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní Moravy
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
MENDELU
prohlížet0 / 2--
143.BP
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
144.
DP
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
0 / 2
--
145.DP
Analýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podloží
Ševelová, L.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
0 / 1--
146.
BP
Analýza stávajících programů EVVO ve vybraném regionu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----
AF
prohlížet0 / 5
--
147.
BP
Analýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochrany
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
LDF
0 / 2
--
148.
BP
Analýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v Brně
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
--
LDF
0 / 5--
149.
BP
Analýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionu
Hübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / 1--
150.DP
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.
Somerlíková, K.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / ----
151.
DP
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.
Somerlíková, K.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
152.
BP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-RRA
B-MTSA
B-RR
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS0 / ----
153.
DPAnalýza struktury odvětví ve vybraném regionuRedlichová, R.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-MTS
N-MTSA
N-RR
N-RRA
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
154.BP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
155.
DP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN
--
--
LDF0 / ----
156.
DP
Analýza systému BOZP v lesní těžbě a návrh opatření vedoucích ke zvýšení jeho účinnosti
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
157.DPAnalýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celkuÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-BO
N-TO
N-BO-BMO
N-TO-TMO
--
--
AF
0 / 2
--
158.
DP
Analýza systému nakládání s odpady ve vybrané firmě
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AFprohlížet0 / 1
--
159.
DP
Analýza systémů terénních a technologických klasifikací a typizací.Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
----
--
LDF
prohlížet0 / ----
160.
BP
Analýza témat a zaměření českých vědeckých lesnických časopisů
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LESN
--
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
161.DisPAnalýza toků skleníkových plynů v lužním lesePavelka, M.Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet0 / 1--
162.DisPAnalýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystémuÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOP
D-EOP-ABK
--AFprohlížet0 / --
--
163.
DP
Analýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionech
Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
164.
DP
Analýza tuzemských a zahraničních směrnic managementu těžebně-dopravních technologií.
Ústav techniky (LDF)
----
--
LDFprohlížet0 / --
--
165.DPAnalýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)N-RR--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
166.
BP
Analýza učebnice odborného předmětu
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--
--
ICV
2 / -- Brhlová, M.
Aulichová, T.
167.
DP
Analýza uplatnění absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studia
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2--
168.
BP
Analýza území s hodnocením dopadu rekreačních a sportovních aktivit na krajinu
Ústav plánování krajiny (ZF)
----
--
ZF
1 / 1
169.
BP
Analýza území z pohledu rekreačního využívání krajiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--LDFprohlížet0 / 3--
170.
DP
Analýza vhodných operačních systémů pro HMI v zemědělské technice
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--
AF
0 / 1--
171.
DisPAnalýza vícerozměrných obrazových dat v roboticeÚstav informatiky (PEF)
D-ARI
--
--PEF
1 / 1
Čížek, R.
172.
DisP
Analýza vlastností svarových spojů pomocí nedestruktivní defektoskopieDostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
prohlížet1 / -- Černý, P.
173.
DisP
Analýza vlivu parametrů pracovních nástrojů křovinořezů a motorových pil na BOZP
Zemánek, T.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP--
--
LDFprohlížet0 / 1--
174.
DP
Analýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané země
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / 2
--
175.
BP
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutíÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
176.
BP
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínek
Longauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
177.
BP
Analýza vybrané komoditní vertikály
Blažková, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / 3
--
178.
BP
Analýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské Ameriky
Hrabálek, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / --
--
179.BP
Analýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristiky
Redlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / ----
180.
BPAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
--
--
MENDELU
0 / 1
--
181.
BP
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
--
--
MENDELUprohlížet
0 / 3
--
182.
DP
Analýza vybraných rizikových vlastností elektroodpadu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
--
AF
0 / 1
--
183.BPAnalýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchoviněKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF0 / ----
184.DisP
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPR--
AF
0 / --
--
185.DisPAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK--
AF
prohlížet1 / -- Meitner, J.
186.
BP
Analýza výše škod na zvěři ve vybrané modelové honitbě
Vala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / 1
--
187.BP
Analýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ
B-STAV
B-DREV
B-KRAJ-KRAJ
B-STAV-STAV
B-DREV-DREV
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1
--
188.
DisP
Analýza využití matoliny pro separaci semen a energetické účely
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
--
--
ZF0 / 1
--
189.
BPAnalýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČRJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
MENDELU0 / 2
--
190.
BP
Analýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
191.
BP
Analýza vývoje krajiny vybraného územíKozlovská, S.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 2
--
192.
BPAnalýza vývoje nakládání s odpadem v ČRKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO
B-TO-OH
--
AF
prohlížet0 / 2--
193.
DisP
Analýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesaJankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDFprohlížet0 / 1--
194.
DisP
Analýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostů
Jankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-BOTA
--
--
LDF
1 / 1
Surovcová, K.
195.BP
Analýza změn struktury krajiny s využitím digitalizace mapových podkladů
Mašíček, T.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AF
1 / 1 Horníček, M.
196.
DisP
Analýza změn technicko-ekonomických parametrů motorů pracujících s biopalivy
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
prohlížet
0 / --
--
197.DPAnalýze větrné kamamity z léta 2017 v NP ŠumavaMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
prohlížet
0 / --
--
198.
BP
Analyzing the state of digital knowledge and skillsÚstav informatiky (PEF)B-SIA
B-EMAJ
--
--
--
--
PEF
prohlížet0 / 2--
199.
BP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
--
LDFprohlížet0 / 2
--
200.
DP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
201.
DP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDFprohlížet0 / ----
202.
BP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Gebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
--
--
LDF
0 / --
--
203.BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
204.DPAnatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2--
205.BPAnatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
206.
DP
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
207.
DPAnonymita v informační doběPřichystal, J.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEFprohlížet
0 / --
--
208.DisPAntimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM
--
AF
1 / --
209.
DisPAntimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismyKalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TP
--
--
AF
prohlížet0 / --
--
210.
BP
Antioxidanty v bylinných čajích
Ústav chemie a biochemie (AF)B-TP
B-TP-TP
--AFprohlížet0 / 3
--
211.
DP
Antioxidanty v bylinných čajích
Ústav chemie a biochemie (AF)N-TP
N-TP-JZP
--AF0 / 3
--
212.DPAntitrust policy and its manifestations in the food processing industryÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet
0 / 1
--
213.
BPAntropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusÚstav geologie a pedologie (LDF)------
LDF
prohlížet
0 / 2
--
214.
DP
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Bajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
----
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
215.
BP
Aplikace a životnost anorganických antikorozních systémůÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--AF
0 / 3
--
216.BPAplikace a životnost organických nátěrových systémůÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)------
AF
0 / 2
--
217.BPAplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SR
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
prohlížet
1 / 1
218.
BPAplikace aditivní výroby v průmyslu
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--AFprohlížet
2 / --
219.DP
Aplikace agroenvironmentálních opatření v konkrétním podniku
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZEI
N-ZEI-ABY--
AF
prohlížet0 / 1--
220.
DisP
Aplikace akustické emise pro monitoring stresu rostlinDostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AFprohlížet
0 / 1
--
221.
DP
Aplikace akustické emise v zemědělství
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
0 / 2
--
222.DisP
Aplikace digestátu k meziplodinám při pěstování silážní kukuřice
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
--AF
0 / --
--
223.DisPAplikace digitálního tisku v interiéruHála, B.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTN
--
--LDFprohlížet
0 / 1
--
224.
DisPAplikace digitálního tisku v interiéru
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTNB
--
--LDFprohlížet1 / 2
225.
BP
Aplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxi
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES----LDF0 / ----
226.DisPAplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodováníÚstav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI--PEFprohlížet
0 / --
--
227.
DisP
Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování
Farana, R.
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
--
--
PEF
prohlížet
1 / 1
Rouš, R.
228.BPAplikace informatiky při řešení ekonomických problémůHaluza, P.Ústav informatiky (PEF)B-HPS
B-EM
--
--
--
--
PEF
prohlížet0 / 2--
229.
BPAplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP KřtinyDvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / 1
--
230.
BP
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP Křtiny
Dvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
231.
DisP
Aplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismy
Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
0 / ----
232.
DP
Aplikace kryoterapie jako metody pro eliminaci rostlinných virůVetešková, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
233.
DisP
Aplikace PPL a jejich vliv na kvalitu půdy
Pospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOD-FYTO-OPR--AF
0 / --
--
234.
DPAplikace pro online testování žáků na základních a středních školáchÚstav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
prohlížet
1 / 1
235.
DP
Aplikace růstových regulátorů pro multiplikaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Vetešková, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--ZF
0 / 1
--
236.
DisP
Aplikace statistického řízení v procesu měření akustické emise
Dostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--
--
AFprohlížet2 / --
237.
DisPAplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské technikyÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZS----
AF
prohlížet0 / 1--
238.DP
Aplikace teorie portfólia na vybrane trhy
Ústav financí (PEF)
--
--
--
PEF
2 / 1 Sychra, J.
Frýbort, L.
239.
DisP
Aplikace UI pro zjištění závislostí mezi růstovým prostředím a zdravotním stavem lesů.Vranová, V.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
0 / 1
--
240.DPAplikace vápenatých přípravků a kaolínu jako možnost ochrany proti sluneční spále hroznů révy.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)------
ZF
prohlížet0 / 1--
241.
DP
Aplikace založené na blockchainu
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
--
--
--
--
PEF
0 / --
--
242.
BPAplikace založené na blockchainuFoltýnek, T.Ústav informatiky (PEF)B-II
B-SI
--
--
--
--
PEF
prohlížet0 / --
--
243.
BP
Aplikačně specifická hesla / Více hesel pro jednoho uživatele ve FreeIPAJedlička, P.
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEF
0 / 1
--
244.
DisPAplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných územíÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG
--
--
LDF0 / 2
--
245.DisPApplication of hierarchical fuzzy expert systems for decision supportÚstav informatiky (PEF)D-SIA
D-SIA-EIA
--
PEF
0 / --
--
246.
DPApplication of multiple transport connections to improve the response characteristics
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
N-SIA-EIA
SNANPEFprohlížet0 / 1
--
247.
DisPApplication of quantile regression for distribution exploration of income and consumption expendituresÚstav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
D-EMA
D-EAM
D-EMA-REPA
--
--
--
PEF
0 / 1--
248.
BP
Application-specific passwords / Multiple passwords for one user in FreeIPA
Ústav informatiky (PEF)B-SIA
B-SIA-EIA
--
PEF
0 / 1
--
249.
DisP
Aquaponic vegetable production
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZFprohlížet
0 / 2
--
250.
BP
Aquaponie pro produkci rostlin a ryb
Pokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / --
--
251.BP
Arabsko-izraelský konflikt
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
252.
DP
Arabsko-izraelský konflikt
Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
253.
BP
Archeologie v zahradě
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA--
ZF
0 / 1
--
254.BP
Architektonická studie obnovy vybraného městského prostoru
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
1 / 1
255.
BPArchitektonická studie obnovy vybraného městského prostoruÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA--
ZF
0 / 1
--
256.DPArchitektura a tvar stromu jako tvůrčí nástroj v díle krajinářského architektaÚstav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
257.
BP
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Rožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet
0 / 2
--
258.DP
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)N-ZIZ--
NVAV
ZFprohlížet
1 / 2
Brimusová, L.
259.
BPAromatické látky v bílých vínechHorák, M.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZIB-ZI-VIN
--
ZF
prohlížet0 / 1
--
260.BP
Art déco a jeho vliv na současný nábytkový design
Kanická, L.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DREV
B-DSGN
B-DREV-DREV
B-DSGN-DSGN
--
--
LDF
0 / 1
--
261.
DP
Artificial Intelligence in Corporate Financial Management.
Polák, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-EM-ME-AJ
--
PEF
0 / 2
--
262.
BPAsistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzděláváníOddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
1 / 2
Šťastná, R.
263.DPAsociace vybraného genu kura s fyziologickými parametryUrban, T.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOON-ZOO-ZB
--
AF
0 / 2
--
264.BP
Aspekty moderných dřevostaveb
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----LDFprohlížet
1 / --
Čiháček, M.
265.
BP
Aspekty výběru vinohradnické mechanizace s ohledem na spon výsadby
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----ZFprohlížet0 / 1--
266.
BP
Aspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
--
ICV
1 / 1
267.
DisP
Assessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banksŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
--
--
LDF0 / 2--
268.
DPAssessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.Kusbach, A.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-EUFO----LDFprohlížet0 / 2--
269.
DP
Audio-Video nábytek
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-DESGN
----
LDF
prohlížet0 / --
--
270.
BP
Aukce dříví jako obchodní příležitost
Pospíšil, T.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / 5--
271.
BP
Australská „ovčí“ kampaň
Hrkalová, E.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2--
272.BP
Autodiagnostika učitele střední školy
Janderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--
ICVprohlížet0 / --
--
273.
DisP
Automated machine learning
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA----PEF0 / 3
--
274.
DP
Automatic categorization of customer requests
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
prohlížet
0 / 5
--
275.
DP
Automatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between trees
Kneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--
LDF
0 / 1
--
276.
DP
Automatická kategorizace zákaznických požadavků
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
----PEFprohlížet0 / 5
--
277.
DisP
Automation of repeated statistic forest management inventory data analysis as a base for management planning in rich-structure forests
Kneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
----LDF0 / 1--
278.
DisP
Automatizace logistických procesů zemědělské výrobyKebo, V.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
--
AF
0 / 1
--
279.
DP
Automatizace povrchového kaleníČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZS
N-ZS-AD
--
AFprohlížet0 / 1
--
280.
DisP
Automatizace vyhodnocení dat opakovaných inventarizací trvalých zkusných ploch jako základ hospodářské úpravy strukturně bohatých lesů
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
0 / 2
--
281.
BPAutomatizované sledování konkurence
Ústav informatiky (PEF)
B-SI----
PEF
0 / 5
--
282.
DisPAutomatizované strojové učení
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
D-SI
--
--
--
--
PEF
0 / 3
--
283.
DPAutomatizované vyhodnocování odpovědí na otevřené otázky v didaktickcýh testech
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
--
--
--
--
PEF
0 / --
--
284.DPAutoredukce přirozené obnovy - NP KrkonošeÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
285.
BP
Autorita učitele na středních školách
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
2 / 2
286.
BP
Autorita učitele pohledem žáků střední odborné školyPírko, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICV
1 / 2
Horáková, L.
287.
BP
Autorita v kontexte strednej odbornej školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
0 / 2
--
288.BPAUTOSARČupera, J.Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP--
ICV
0 / 1
--