Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgram
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
A custom topicValtera, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
Z-EXC
N-EUFOR
N-EUFO
--
--
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
2.
DP
A decision support system for customers
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
3.
DisP
A methodology for exploiting value potential of digital ecosystems with System Engineering
Dařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Nürk, J.
4.
BP
Aboriginal Australians and their assimilation in 20th centuryÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
DisP
Accuracy improvement of quality determination of construction wood at the sawmills and at the building companies
Janák, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
6.
DisP
Acoustic properties of materials for musical iunstruments
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
7.
BP
Active employment policy instruments in a firm
Ústav ekonomie (PEF)
B-EMAJ
B-EMAJ-MEAJ--PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
8.
DisP
Active fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungi
Baar, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
BP
Adaptace města Brna na změnu klimatu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-AEG
B-AEG
B-AEG
--
--
--
SBAE
SBVAES
SBPUOP
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
10.
BP
Adaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
--
ICV
Podrobnosti tématu1 / 1 Kamenská, Z.
11.
BPAgilní přístupy k řízení projektůÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
12.BPAgresivní chování žáků vůči učitelům středních školČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
DP
Agroforestry systems in regions of Czech Republic
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-EUFO--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
14.DisP
Agrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klima
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
--
AFPodrobnosti tématu
1 / --
Bohuslav, J.
15.
DP
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Šlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
16.
BP
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
17.BP
Aktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
------
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
18.
BP
Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
19.
DP
Aktuální a potenciální vegetace na úhorech
Zdražílková, M.Ústav biologie rostlin (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
20.
BP
Aktuální pohled na hodnocení kvality rostlinných bioproduktů a biopotravinÚstav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.
DP
Aktuální problémy českého zdravotnictví
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--PEF
Podrobnosti tématu
1 / 2
22.
BP
Aktuální stav EZ a produkce biopotravin v ČR
Dryšlová, T.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu3 / 4
23.
BP
Akumulace rtuti do rostlinných částí hrachu setého: vztah k historické těžbě cinabaritu
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
24.
BP
Akumulace rtuti do vodních rostlin - laboratorní studie
Pelcová, P.Ústav chemie a biochemie (AF)----
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
25.DP
Akviziční proces obchodní korporace (Dominika Nováčková - vlastní téma)
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
N-EM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.
DP
Aleje a stromořadí v Jihomoravském kraji
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu1 / 1 Landgráf, M.
27.
BPAleje a stromořadí v malých městech Jihomoravského krajeVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
28.
DisPAllowable cut evaluation methods for rich-structure forests
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
DP
Alocasia, Colocasia a Xanthosoma v ornamentálních záhonových výsadbách
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
------
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
30.
DP
Alometrické rovnice pro odhad nadzemní biomasy mladých smrkových porostů na ŠLP Křtiny
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
BP
Alternativní investice na trhu nemovitostí
Toman, P.
Ústav financí (PEF)
B-F
B-HPS
--
B-HPS-F
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
32.
BP
Alternativní systémy ustájení prasnic
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
33.
DP
Alto Adige - nejsevernějsí italská vinařská oblast
Kumšta, M.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / -- Bureš, M.
34.
DisP
Amniová membrána, její struktura, funkce a využití v současných biotechnologiích
Sláma, P.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
D-ZOO
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
35.DisP
Analyses of water balance parameters of different forest micro-watersheds
Kupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOK--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
36.
BPAnalysis and evaluation of questionnaireJadczaková, V.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
37.
DP
Analysis of contract cheating market in selected country
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
38.
DP
Analysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and HalophytophthoraBotella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
BP
Analysis of financial performance of a selected enterprise
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
40.
DP
Analysis of human behaviour using cell phone data
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
BP
Analysis of the branch structure of the chosen region
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
B-RRA
B-MTSA
B-MTS
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
42.
DP
Analysis of the branch structure of the chosen region
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
43.
DPAnalysis of the municipalities' economy in a selected region.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--
44.
DPAnalytické a senzorické hodnocení odrůdových ovocných šťávÚstav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)N-ZIZ--
NZTKP
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
45.
DP
Analytické a senzorické hodnocení hroznových moštů
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
46.DP
Analýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komodit
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
47.
DisP
Analýza a indentifikace lokálních struktur DNA
Šťastný, J.Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
48.
DisP
Analýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computingu.
Ústav informatiky (PEF)D-SI
D-SI-EI
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
49.BP
Analýza aktuálního stavu trhu se zvěřinou a návrh řešení pro podmínky ŠLP Křtiny, příp. jiné vybrané organizace
Dvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
50.
DisP
Analýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástrojeTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
51.
DisP
Analýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástroje
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD--LDFPodrobnosti tématu0 / 3
--
52.
BPAnalýza a návrh modulu pro automatizované multiplatformní sdílení a synchronizaci souborůÚstav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
53.
DP
Analýza a návrh optimalizace firemního informačního systému
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
54.
DP
Analýza a predikce lokálních struktur DNA
Šťastný, J.
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-II-ARI
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
55.
DP
Analýza a predikce lokálních struktur DNAŠťastný, J.Ústav informatiky (PEF)N-SI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
56.
BP
Analýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném krajiDolinová, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
57.
DP
Analýza dat pozemní fenologie a fenokamer ve smíšeném lužním lese
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
58.BPAnalýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směruSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
59.
BP
Analýza demografického vývoje vybraného regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
60.
DP
Analýza diference obvodové rychlosti hnacích kol traktoru 4WDSlimařík, D.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
61.
DP
Analýza dlouhodobého měření na klimatologické stanici s využitím metadat
Středová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
62.
DisPAnalýza dynamických parametrů motorových vozidel a jejich vztah k emisím Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
63.
BP
Analýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČR
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
64.
DisP
Analýza efektivního využití tuhých biopaliv
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
65.
BP
Analýza faktorů hluku motorových pil během těžbyStaněk, L.Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
66.
BP
Analýza faktorů hluku působeného harvestory v lesní těžbě
Staněk, L.
Ústav techniky (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
67.
DP
Analýza faktorů ovlivňujících škody na hospodářských zvířatech způsobených vlkem obecným (Canis lupus).
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
68.
DP
Analýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti BeskydyKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)
N-LI
N-EUFO
N-KI
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
69.
BP
Analýza faktorů udržitelného rozvoje regionu
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
70.
DP
Analýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní MoravyÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
71.BPAnalýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..Chmelíková, G.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--PEFPodrobnosti tématu
0 / --
--
72.
DP
Analýza finanční stability vybraného podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
N-DI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
73.
BP
Analýza formální úrovně závěrečných prací na PEFÚstav informatiky (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
74.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
75.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
76.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
77.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
78.
BP
Analýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EU
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti tématu1 / 1 Kalmusová, S.
79.
DisPAnalýza geneze půdních typů pomocí indexování makroprvků
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
80.
DP
Analýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířat
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOON-ZOO-ZB
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ryšavá, M.
81.
DP
Analýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podniku
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
82.DP
Analýza hospodaření vybrané municipality
Živělová, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / --
--
83.
DPAnalýza chování spotřebitelů na trhu dřevostaveb
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-SNBD
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
84.
DisPAnalýza chování stavební konstrukce v návaznosti na chování zabudovaného dřeva při změně okrajových podmínek
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
85.
DisPAnalýza IADF u jehličnatých dřevin
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTA--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
86.
BP
Analýza image střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
87.BP
Analýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firmě
Hort, Z.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / 2
--
88.
BP
Analýza kmitání stromu metodou konečných prvků
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
89.
BP
Analýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný region
Ústav sociálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 2--
90.
DP
Analýza konstrukčního spojeÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)----
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
91.
DP
Analýza konstrukčních/návrhových postupů ve vývoji nábytku
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
92.
BPAnalýza konvergence regionálního rozvoje
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
93.
DPAnalýza lidského chování pomocí dat z mobilních telefonů
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
94.
DPAnalýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínekLongauer, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
95.
BP
Analýza morfologie kořene mutantů v drahách odpovědí na stres endoplazmatického retikula
CEITEC MENDELU (AF)
B-AGB
B-AGB
B-MBI
B-AGB
B-AGB-FY
B-AGB-MBB
--
B-AGB-BR
--
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Orlova, S.
96.DisPAnalýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TO--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
97.DPAnalýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěže
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-TO
N-ZS-AE
N-TO-TMO
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 1--
98.
DPAnalýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
------MENDELUPodrobnosti tématu
0 / --
--
99.
BPAnalýza možností využívání různých komponentů pro tvorbu školkařských substrátů
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu0 / ----
100.BP
Analýza nabídky keřů na českém trhu
Šimek, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
101.BP
Analýza nabídky trvalek na českém trhu
Šimek, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Koluchová, L.
102.
DP
Analýza nábytku vzhledem k technickému řešení a funkci
Šimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
103.
DP
Analýza nakládání s odpady ve vybrané obci
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO--AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
104.
BP
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém územíLacina, D.Ústav plánování krajiny (ZF)B-RSZ----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
105.
DP
Analýza, návrh a implementace modulu informačního systému pro sběr a vyhodnocení podnikových dat
Trenz, O.
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
106.
DisP
Analýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EU
Šafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
107.DisP
Analýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
108.
DPAnalýza odpadového hospodářsví ve vybrané firměAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
------
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
109.DP
Analýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
110.
DPAnalýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízeníKrčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-BON-BO-BMO--AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
111.
BPAnalýza plodnosti dubu letního na LZ ŽidlochoviceMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
112.
BP
Analýza podmínek pro vynětí půdy za zemědělského půdního fondu
Středová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
113.
BPAnalýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostůKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
114.
DP
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
115.
DisP
Analýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvků
Čermák, P.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
116.
DP
Analýza procesu Národního lesnického programu
Vala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LI
N-LI-LI
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
117.BPAnalýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkemHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
118.
DP
Analýza provozu a jeho klasifikace podle neobvyklosti provozuÚstav informatiky (PEF)N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
119.BP
Analýza předpokladů úspěšného projektového manažera
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
120.
DisP
Analýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republiceÚstav techniky (LDF)D-TTLP
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
121.
BP
Analýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školceÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
122.DPAnalýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
123.
DP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
124.
BP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
125.BP
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 5
--
126.DPAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
127.DP
Analýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - Hády
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 1--
128.
BP
Analýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
129.BPAnalýza rentability provozu odvozní soupravyHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
130.
DisP
Analýza rozhodovacích procesů člověka vyvolaných působením změn životního prostředíMarek, M. V.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-EOP
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
131.
BPAnalýza rozvoje vybrané obceDolinová, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 3
--
132.
BP
Analýza rozvoje vybrané obceDolinová, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------FRRMSPodrobnosti tématu0 / 3
--
133.
BP
Analýza rozvojových problémů AfrikyGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 2
--
134.DP
Analýza rozvojových problémů Afriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2--
135.
DP
Analýza rozvojových problémů AfrikyÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
136.BPAnalýza rozvojových problémů AsieGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 2
--
137.BP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / 2
--
138.DPAnalýza rozvojových problémů Latinské AmerikyGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2--
139.
BPAnalýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
140.
BP
Analýza sil působící na automobilČermák, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Bednář, Š.
141.
BPAnalýza sil působící na automobilČermák, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
142.
BP
Analýza složení KO se zaměřením na využitelné složky
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 5--
143.
BP
Analýza složení komunálního odpadu se zaměřením na využitelné složky
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
144.
BP
Analýza sociální politiky vybraného latinskoamerického státu
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / ----
145.
BP
Analýza sortimentu a jakostních parametrů oranžových vín na českém trhuÚstav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZIZ
--
VAVZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
146.
ZP
Analýza spojovací lamely
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
147.
BP
Analýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwary
Lenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 6
--
148.BPAnalýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní MoravyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
149.
BP
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
150.
DP
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
151.
DP
Analýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podloží
Ševelová, L.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
152.
BP
Analýza stávajících programů EVVO ve vybraném regionuÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 5--
153.BP
Analýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochrany
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
154.
BP
Analýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v Brně
Praus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
155.
BP
Analýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
156.
DP
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.
Ústav sociálních studií (FRRMS)------
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / ----
157.
DP
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
158.
BP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionuRedlichová, R.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-RRA
B-MTSA
B-RR
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / ----
159.
DP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionuRedlichová, R.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-MTS
N-MTSA
N-RR
N-RRA
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
160.
BPAnalýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
161.
DP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
162.
DP
Analýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celkuKonrád, Z.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-BO
N-TO
N-BO-BMO
N-TO-TMO
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
163.DP
Analýza systému nakládání s odpady ve vybrané firmě
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
164.BP
Analýza témat a zaměření českých vědeckých lesnických časopisů
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LESN
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
165.
DisP
Analýza toků skleníkových plynů v lužním lese
Pavelka, M.Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
166.DisP
Analýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystému
Janouš, D.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
167.
DPAnalýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionechÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)------AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
168.DP
Analýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-RR
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
169.BP
Analýza učebnice odborného předmětu
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--
--
ICVPodrobnosti tématu
2 / --
Brhlová, M.
Aulichová, T.
170.
DP
Analýza uplatnění absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studiaHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
171.
BP
Analýza území s hodnocením dopadu rekreačních a sportovních aktivit na krajinu
Žallmannová, E.Ústav plánování krajiny (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
172.
BP
Analýza území z pohledu rekreačního využívání krajiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
173.
DP
Analýza vhodných operačních systémů pro HMI v zemědělské technice
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
174.DisP
Analýza vlastností svarových spojů pomocí nedestruktivní defektoskopie
Dostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AFPodrobnosti tématu1 / --
175.
DisP
Analýza vlivu parametrů pracovních nástrojů křovinořezů a motorových pil na BOZP
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
176.
DP
Analýza vlivu rozteče u tříbodého ohybu na výslednou tuhost a pevnost dřevaSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-STAV
N-DI
N-NI
N-SNBD
N-STAV-STAV
N-DI-DI
N-NI-NI
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
177.DPAnalýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané země
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / 2
--
178.BPAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutíÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
179.
BP
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínek
Longauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
180.
BP
Analýza vybrané části krajiny a návrh kompenzačních opatření v kontextu přítomných enviromentálních problémůBalková, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-KRAJ
----LDFPodrobnosti tématu
1 / 2
181.BP
Analýza vybrané komoditní vertikály
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
182.BPAnalýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské Ameriky
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
183.BP
Analýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristiky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
184.
BP
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
185.BPAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu0 / 3--
186.DP
Analýza vybraných rizikových vlastností elektroodpadu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
187.BPAnalýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchovině
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
188.
DisP
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AFPodrobnosti tématu0 / ----
189.
DisP
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK--AF
Podrobnosti tématu
1 / -- Meitner, J.
190.BPAnalýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.Michal, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ
B-STAV
B-DREV
B-KRAJ-KRAJ
B-STAV-STAV
B-DREV-DREV
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
191.
DisP
Analýza využití matoliny pro separaci semen a energetické účely
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
192.BPAnalýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČRJunga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu0 / 2
--
193.
BP
Analýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
Krčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OH--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
194.BP
Analýza vývoje krajiny vybraného území
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
195.
BP
Analýza vývoje nakládání s odpadem v ČR
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
196.BPAnalýza vývoje poptávky na trhu se stavbami na bázi dřeva
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-SNBD
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
197.
DisP
Analýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesaJankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
198.
DisP
Analýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-BOTA
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Surovcová, K.
199.BP
Analýza změn struktury krajiny s využitím digitalizace mapových podkladů
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Horníček, M.
200.
DisP
Analýza změn technicko-ekonomických parametrů motorů pracujících s biopalivy
Sedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS-TMZ
--AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
201.DPAnalýze větrné kamamity z léta 2017 v NP ŠumavaMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
202.BPAnalyzing the state of digital knowledge and skills
Ústav informatiky (PEF)
B-SIA
B-EMAJ
--
--
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
203.BPAnamorfózy a jejich použití v zahradní tvorběÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-KA
B-ZKA
--
B-ZKA-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
204.
BP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
205.DPAnatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
206.
DP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
207.BPAnatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
208.
BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
209.
DP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
210.
BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
211.
DP
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
212.
DP
Anonymita v informační době
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / ----
213.DisP
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TP
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
214.DisP
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM
--AF
Podrobnosti tématu
1 / -- Chodáková, K.
215.
DP
Antitrust policy and its manifestations in the food processing industryÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
216.
BP
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Bajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
217.
DP
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusÚstav geologie a pedologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
218.
BP
Aplikace a životnost anorganických antikorozních systémů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
219.BPAplikace a životnost organických nátěrových systémůVotava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
220.BPAplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SRÚstav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
--
--
ZFPodrobnosti tématu1 / 1 Bačkovský, R.
221.
BP
Aplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SR
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-KA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
222.
BP
Aplikace aditivní výroby v průmyslu
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZSB-ZS-PT--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Šenkýř, J.
223.
DP
Aplikace agroenvironmentálních opatření v konkrétním podniku
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZEI
N-ZEI-ABY
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
224.
DisP
Aplikace akustické emise pro monitoring stresu rostlin
Dostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
225.
DP
Aplikace akustické emise v zemědělství
Dostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
226.DisP
Aplikace digitálního tisku v interiéru
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
227.
DisP
Aplikace digitálního tisku v interiéru
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTNB
--
--LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2
228.BPAplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxiÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
229.
DisPAplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodováníFarana, R.
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
230.
DisP
Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování
Farana, R.
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
--
--PEFPodrobnosti tématu
1 / 1
Rouš, R.
231.BP
Aplikace informatiky při řešení ekonomických problémů
Haluza, P.Ústav informatiky (PEF)
B-HPS
B-EM
--
--
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 2
--
232.
BP
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP KřtinyDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
233.
BP
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP Křtiny
Dvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
234.
DisP
Aplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismy
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHED-CHE-ZCH--
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
235.DPAplikace kryoterapie jako metody pro eliminaci rostlinných virůVetešková, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
236.
DisP
Aplikace PPL a jejich vliv na kvalitu půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO
D-FYTO-OPR
--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
237.
BP
Aplikace pro vyhodnocování výsledků analýzy sentimentu
Přichystal, J.Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
238.DP
Aplikace růstových regulátorů pro multiplikaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Vetešková, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
239.
DisP
Aplikace statistického řízení v procesu měření akustické emise
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
--
--
AF
Podrobnosti tématu2 / --
240.
DisP
Aplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské technikyKebo, V.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
241.
DP
Aplikace teorie portfólia na vybrane trhy
Benada, L.Ústav financí (PEF)
--
----
PEF
Podrobnosti tématu
2 / 1
Sychra, J.
Frýbort, L.
242.
DP
Aplikace vápenatých přípravků a kaolínu jako možnost ochrany proti sluneční spále hroznů révy.Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
243.
BP
Aplikace založené na blockchainu
Foltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / ----
244.
DP
Aplikace založené na blockchainu
Foltýnek, T.Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / ----
245.
BP
Aplikačně specifická hesla / Více hesel pro jednoho uživatele ve FreeIPA
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
246.
BP
Aplikační možnosti aditivních technologií
Šustr, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZSB-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / -- Krejčí, O.
247.
DisP
Aplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných území
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
248.
DisP
Application of hierarchical fuzzy expert systems for decision support
Farana, R.
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
D-SIA-EIA
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
249.
DP
Application of multiple transport connections to improve the response characteristicsSochor, T.Ústav informatiky (PEF)N-SIA
N-SIA-EIA
SNAN
PEF
Podrobnosti tématu1 / 1
250.DisP
Application of quantile regression for distribution exploration of income and consumption expenditures
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
D-EMA
D-EAM
D-EMA-REPA
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
251.
BPApplication-specific passwords / Multiple passwords for one user in FreeIPAJedlička, P.Ústav informatiky (PEF)
B-SIA
B-SIA-EIA--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
252.DisP
Aquaponic vegetable production
Pokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZID-ZI-Z--ZFPodrobnosti tématu0 / 2
--
253.
BPAquaponie pro produkci rostlin a ryb
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
254.
DP
Arabsko-izraelský konfliktNovotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
255.BP
Arabsko-izraelský konflikt
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
256.
BP
Are climate clubs a solution to the free-riding in environmental conventions?
Issever Grochová, L.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1--
257.
DP
Architektura a tvar stromu jako tvůrčí nástroj v díle krajinářského architekta
Bulíř, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
258.
DP
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Rožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZIZ
--
NVAVZF
Podrobnosti tématu
1 / 2 Brimusová, L.
259.
BP
Aroklimatická rajonizace vinné révyRožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--ZFPodrobnosti tématu0 / 2
--
260.
DP
Aroklimatická rajonizace vinné révyÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
NVAV
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
261.BP
Art déco a jeho vliv na současný nábytkový design
Kanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DREV
B-DSGN
B-DREV-DREV
B-DSGN-DSGN
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
262.
DP
Artificial Intelligence in Corporate Financial Management.
Polák, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)N-EM
N-EM-ME-AJ
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 2--
263.
BP
Asistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzdělávání
Kamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 2
264.
DP
Asociace vybraného genu kura s fyziologickými parametry
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
--
AFPodrobnosti tématu
2 / 2
Bartošková, A.
Petrášová, A.
265.BP
Aspekty moderných dřevostaveb
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
266.
BPAspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučováníPecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOV
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lupač, M.
267.DisP
Assessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banks
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
268.DP
Assessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-EUFO
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
269.DP
Audio-Video nábytek
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DESGN--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
270.
BP
Aukce dříví jako obchodní příležitost
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LESB-LES-LES--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
271.
BP
Australská „ovčí“ kampaňHrkalová, E.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
272.
BP
Autodiagnostika učitele střední školy
Janderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / ----
273.
DisP
Automated machine learningDařena, F.Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
--
--PEFPodrobnosti tématu0 / 3
--
274.DPAutomatic categorization of customer requestsDařena, F.Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--PEFPodrobnosti tématu0 / 5
--
275.
DP
Automatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between trees
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFO--LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
276.
DPAutomatická kategorizace zákaznických požadavkůÚstav informatiky (PEF)N-SI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 5
--
277.
DP
Automatické zapalování kotlů na biomasu - ověření funkce a experimentální stanovení energetické náročnosti
Ústav techniky (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
278.
DisPAutomation of repeated statistic forest management inventory data analysis as a base for management planning in rich-structure forestsKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
279.DisP
Automatizace logistických procesů zemědělské výroby
Kebo, V.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
280.
DP
Automatizace povrchového kalení
Černý, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS-AD
--AFPodrobnosti tématu0 / 1--
281.
DisP
Automatizace vyhodnocení dat opakovaných inventarizací trvalých zkusných ploch jako základ hospodářské úpravy strukturně bohatých lesů
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
282.
BP
Automatizované sledování konkurence
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)
B-SI
----PEFPodrobnosti tématu0 / 5
--
283.DisP
Automatizované strojové učení
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)D-ARI
D-SI
--
--
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 3--
284.
DPAutomatizované vyhodnocování odpovědí na otevřené otázky v didaktickcýh testechÚstav informatiky (PEF)N-SI
N-II
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
285.DP
Autoredukce přirozené obnovy - NP Krkonoše
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
286.
BP
Autorita učitele na středních školáchOddělení sociálních věd (ICV)--
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
2 / 2
287.
BPAutorita učitele pohledem žáků střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 2
288.
BP
Autorita v kontexte strednej odbornej školy
Štěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / 2
--
289.
BP
AUTOSAR
Čupera, J.Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--