Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramObor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Řebříček-hodnocení genofondu léčivých rostlin
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZIZ
--
NZ
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pečivová, K.
2.
DP
Řeč mužů a žen: rozdíly a jejich dopad na komunikaci
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
3.
BP
Řešení inovace obsahu výuky praktického vyučování na středních školách
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
BP
Řešení problematiky učebních úloh ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOV--ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1--
5.
BP
Řešení stanovišť nádob na odpad v kontextu veřejného prostoru města
Medlík, M.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.DisP
Řešení technologie výroby nábytku na úrovni "Smart Factory"
Krontorád, K.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTNB----LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
7.
BPŘešení vybrané úlohy pomocí kolaborativního robotického rameneOndroušek, V.Ústav informatiky (PEF)B-II
B-II-ARI
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
8.
BP
Řešení vybrané úlohy pomocí robotického ramene Fanuc
Ondroušek, V.Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-II-ARI--
PEF
Podrobnosti tématu0 / ----
9.
DP
Řízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničem
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZS--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
10.
DP
Řízení integračních soustavFarana, R.Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
11.DisP
Řízení procesů dojení a chlazení mléka
Fryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZSD-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
12.
DP
Řízení rizik v agilních projektech IT
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
13.
DisP
Řízení systému závlah a dávkování živin v hydroponii
Pokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
14.
DisP
Řízení technologických systémů s využitím nástrojů softcomputinguFarana, R.
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
--
--PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
15.BPŘízení točny v digitálním modelu kolejištěRybička, J.
Ústav informatiky (PEF)
----
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 2--
16.
DP
Řízení výrobních procesů v malých a středních podnicích
Zach, M.Oddělení expertního inženýrství (ICV)N-TZEI
N-TZEI-TZEI
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--