Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Časoprostorová aktivita velkých šelem a jejich kořisti v podmínkách střední Evropy zjištěná na základě fotomonitoringu
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
----LDF
0 / 1
--
2.
DisP
ČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCH
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF1 / 1
3.
DisP
ČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCH
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
--
LDF0 / 1--
4.
BP
Časová bilance produkce a respiračních ztrát lesního ekosystémuJanouš, D.
Ústav ekologie lesa (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDFprohlížet0 / 2
--
5.
BP
Čelíme klimatickým změnám – strategie rozvojových zemí ve středně a dlouhodobém horizontu.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------
FRRMS
0 / 5--
6.
BP
Černovická terasa - krajina a člověk
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
--
--
AFprohlížet0 / 1--
7.DisPČeské odrůdy lomikamenů (Saxifraga L.) ze sekce Porphyrion Tausch., jejich evaluace a možnosti konzervace Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZI--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
8.
DisP
České vesnice, zaniklé ve 20. století
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--AF0 / --
--
9.
BP
Čichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeli
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDF
0 / 1--
10.
DP
Čichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeli
Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-DI
N-DI-DI
--
LDF
0 / 1
--
11.
DP
Činnost experta v technickém znalectví a expertním inženýrstvíOddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI--
ICV
prohlížet0 / 2--
12.DPČirok ve výživě přežvýkavcůPavlata, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)----
--
AFprohlížet0 / --
--