Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Špecializácia:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Por.TypNázov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Špecializácia
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DPA custom topicValtera, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
Z-EXC
N-EUFOR
N-EUFO
--
--
--
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / ----
2.
DP
A decision support system for customersDařena, F.Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 5
--
3.
DizP
A methodology for exploiting value potential of digital ecosystems with System Engineering
Dařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA--
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
4.BP
Aboriginal Australians and their assimilation in 20th century
Novák, P.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DizP
Accuracy improvement of quality determination of construction wood at the sawmills and at the building companies
Janák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
6.
DizP
Acoustic properties of materials for musical iunstruments
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
BP
Active employment policy instruments in a firmDušková, J.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EMAJ
B-EMAJ-MEAJ
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DizP
Active fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungi
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
9.
BP
Adaptace města Brna na změnu klimatuFukalová, P.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-AEG
B-AEG
B-AEG
--
--
--
SBAE
SBVAES
SBPUOP
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
BP
Adaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠ
Kamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--
ICVPodrobnosti témy1 / 1 Kamenská, Z.
11.
BP
Agilní přístupy k řízení projektů
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti témy0 / 1
--
12.BPAgresivní chování žáků vůči učitelům středních školOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1--
13.DP
Agroforestry systems in regions of Czech Republic
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-EUFO
----LDF
Podrobnosti témy
1 / --
14.
DizP
Agrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klimaÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABK
--
AF
Podrobnosti témy1 / -- Bohuslav, J.
15.DP
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Šlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
16.
BP
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
17.BP
Aktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)------ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
18.
BP
Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacíchPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
ICV
Podrobnosti témy0 / --
--
19.DPAktuální a potenciální vegetace na úhorechÚstav biologie rostlin (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti témy
1 / -- Smetanová, S.
20.
BP
Aktuální pohled na hodnocení kvality rostlinných bioproduktů a biopotravin
Kopta, T.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
DP
Aktuální problémy českého zdravotnictví
Dušková, J.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 2
Kliková, G.
22.BP
Aktuální stav EZ a produkce biopotravin v ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy3 / 4
23.
BP
Akumulace rtuti do rostlinných částí hrachu setého: vztah k historické těžbě cinabarituPelcová, P.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--AFPodrobnosti témy0 / ----
24.
BP
Akumulace rtuti do vodních rostlin - laboratorní studie
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
25.
DizP
Aleje a stromořadí v historickém vývoji kulturní krajiny
Kučera, P.Ústav plánovania krajiny (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Klepárník, R.
26.
DP
Aleje a stromořadí v Jihomoravském kraji
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
------AF
Podrobnosti témy
1 / 1
Landgráf, M.
27.
BP
Aleje a stromořadí v malých městech Jihomoravského kraje
Vavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----AFPodrobnosti témy0 / 2
--
28.BPAlergenní rostliny ve floristické tvorbě, zadáno VyvlečkováNeugebauerová, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)B-FT
B-FT-FT
--
ZFPodrobnosti témy1 / 1 Vyvlečková, A.
29.
DizP
Allowable cut evaluation methods for rich-structure forests
Kneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
30.DPAlocasia, Colocasia a Xanthosoma v ornamentálních záhonových výsadbáchUher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / ----
31.DP
Alometrické rovnice pro odhad nadzemní biomasy mladých smrkových porostů na ŠLP Křtiny
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.BP
Alternativní systémy ustájení prasnic
Nevrkla, P.
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
--
----
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
33.DPAlto Adige - nejsevernějsí italská vinařská oblast
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
Bureš, M.
34.
BP
Amfiteátr jako prvek zahradní a krajinářské architektury
Martinková Kuchyňková, H.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Doubková, E.
35.
DizP
Amniová membrána, její struktura, funkce a využití v současných biotechnologiích
Sláma, P.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
D-ZOO
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
36.DizPAnalyses of water balance parameters of different forest micro-watershedsKupec, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-TOK--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
37.BPAnalysis and evaluation of questionnaireÚstav sociálních studií (FRRMS)------
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
38.DP
Analysis of contract cheating market in selected country
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
----
PEF
Podrobnosti témy0 / ----
39.DPAnalysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and HalophytophthoraBotella Sánchez, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
40.
BP
Analysis of financial performance of a selected enterprise
Blažková, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 2
--
41.
DP
Analysis of human behaviour using cell phone data
Ústav informatiky (PEF)N-SIA
--
--PEFPodrobnosti témy0 / 1--
42.
BP
Analysis of the branch structure of the chosen region
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
B-RRA
B-MTSA
B-MTS
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / ----
43.
DP
Analysis of the branch structure of the chosen regionRedlichová, R.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti témy0 / ----
44.DP
Analysis of the municipalities' economy in a selected region.
Chmelíková, G.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / ----
45.DP
Analytické a senzorické hodnocení odrůdových ovocných šťáv
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)N-ZIZ--
NZTKP
ZFPodrobnosti témy
1 / 1
46.
DPAnalytické a senzorické hodnocení hroznových moštůŠnurkovič, P.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
47.
DPAnalýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komoditLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
48.DizPAnalýza a indentifikace lokálních struktur DNA
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2--
49.DizP
Analýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computingu.
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / --
--
50.
BP
Analýza aktuálního stavu trhu se zvěřinou a návrh řešení pro podmínky ŠLP Křtiny, příp. jiné vybrané organizace
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
51.DizP
Analýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástroje
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
52.
DizP
Analýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástroje
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
53.BP
Analýza a návrh modulu pro automatizované multiplatformní sdílení a synchronizaci souborů
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEFPodrobnosti témy
1 / 1
54.
DP
Analýza a návrh optimalizace firemního informačního systémuTrenz, O.Ústav informatiky (PEF)N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 1--
55.
DP
Analýza a predikce lokálních struktur DNA
Ústav informatiky (PEF)
N-IIN-II-ARI--
PEF
Podrobnosti témy0 / 1--
56.
DP
Analýza a predikce lokálních struktur DNA
Šťastný, J.Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
57.
BP
Analýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném kraji
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 5--
58.
DP
Analýza dat pozemní fenologie a fenokamer ve smíšeném lužním leseÚstav ekologie lesa (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy0 / ----
59.BPAnalýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směruSebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
60.
BP
Analýza demografického vývoje vybraného regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1--
61.
DPAnalýza diference obvodové rychlosti hnacích kol traktoru 4WDSlimařík, D.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)------
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
62.
DP
Analýza dlouhodobého měření na klimatologické stanici s využitím metadat
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----AF
Podrobnosti témy
0 / 3--
63.DizP
Analýza dynamických parametrů motorových vozidel a jejich vztah k emisím
Sedlák, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
64.BP
Analýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČR
Plhal, R.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
65.
DizP
Analýza efektivního využití tuhých biopaliv
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
66.
BP
Analýza faktorů hluku motorových pil během těžbyStaněk, L.Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
67.BPAnalýza faktorů hluku působeného harvestory v lesní těžběStaněk, L.
Ústav techniky (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
68.
DP
Analýza faktorů ovlivňujících škody na hospodářských zvířatech způsobených vlkem obecným (Canis lupus).Ústav ekologie lesa (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
69.
DP
Analýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti Beskydy
Kutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)
N-LI
N-EUFO
N-KI
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
70.
BPAnalýza faktorů udržitelného rozvoje regionuGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
71.
DP
Analýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní Moravy
Bartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
72.
BP
Analýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / --
--
73.
DP
Analýza finanční stability vybraného podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
N-DI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
74.
BP
Analýza formální úrovně závěrečných prací na PEF
Rybička, J.Ústav informatiky (PEF)--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
Mitrová, V.
75.DizPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
76.DizPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
77.
DizP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
78.
DizPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI----LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
79.BP
Analýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EU
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
1 / 1
80.
DizP
Analýza geneze půdních typů pomocí indexování makroprvkůVranová, V.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
81.
DP
Analýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířat
Urban, T.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1 Ryšavá, M.
82.BPAnalýza historického vývoje systému zeleně sídlaÚstav biotechniky zeleně (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Vondálová, M.
83.
DP
Analýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
84.
DP
Analýza hospodaření vybrané municipality
Živělová, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
85.
DizP
Analýza chování stavební konstrukce v návaznosti na chování zabudovaného dřeva při změně okrajových podmínek
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DID-DI-TZD--LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
86.
DizP
Analýza IADF u jehličnatých dřevinGryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-BOTA
--
--LDFPodrobnosti témy0 / --
--
87.BP
Analýza image střední odborné školy
Adamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
88.BPAnalýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firměHort, Z.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
89.
BP
Analýza kmitání stromu metodou konečných prvků
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
90.
BP
Analýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný regionHübelová, D.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / 2
--
91.
DP
Analýza konstrukčního spoje
Šimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
92.DPAnalýza konstrukčních/návrhových postupů ve vývoji nábytkuŠimek, M.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
93.
BPAnalýza konvergence regionálního rozvoje
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 4
--
94.
DP
Analýza lidského chování pomocí dat z mobilních telefonů
Stojanov, R.Ústav informatiky (PEF)N-SI--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
95.
DP
Analýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínek
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
96.
BP
Analýza morfologie kořene mutantů v drahách odpovědí na stres endoplazmatického retikula
CEITEC MENDELU (AF)
B-AGB
B-AGB
B-MBI
B-AGB
B-AGB-FY
B-AGB-MBB
--
B-AGB-BR
--
--
--
--
AF
Podrobnosti témy1 / 1
97.
DizP
Analýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TO
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
98.
DP
Analýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěže
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZS
N-TO
N-ZS-AE
N-TO-TMO
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 1--
99.
DP
Analýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / --
--
100.
BP
Analýza možností využívání různých komponentů pro tvorbu školkařských substrátůÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / --
--
101.
BP
Analýza nabídky keřů na českém trhuÚstav biotechniky zeleně (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
102.BPAnalýza nabídky trvalek na českém trhuŠimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
103.
DP
Analýza nábytku vzhledem k technickému řešení a funkci
Šimek, M.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
104.DP
Analýza nakládání s odpady ve vybrané obci
Krčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
--AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
105.
BP
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém území
Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
2 / 2
106.
BP
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém území
Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy1 / 1
107.
DP
Analýza, návrh a implementace modulu informačního systému pro sběr a vyhodnocení podnikových datÚstav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
108.DizP
Analýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EU
Šafařík, D.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
109.
DizPAnalýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostůCudlín, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
110.
DPAnalýza odpadového hospodářsví ve vybrané firměAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
111.
DP
Analýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízení
Krčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-BON-BO-BMO--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
112.
BP
Analýza plodnosti dubu letního na LZ Židlochovice
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
113.
BP
Analýza podmínek pro vynětí půdy za zemědělského půdního fondu
Středová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
----AFPodrobnosti témy
0 / 2
--
114.
BP
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostůÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
115.
DP
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
116.
DizP
Analýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvků
Čermák, P.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
117.DPAnalýza procesu Národního lesnického programuVala, V.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
118.
BP
Analýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkem
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-NABB-NAB-TVN--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
119.DP
Analýza provozu a jeho klasifikace podle neobvyklosti provozu
Jedlička, P.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
120.BPAnalýza předpokladů úspěšného projektového manažera
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti témy0 / 1--
121.
DizP
Analýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republice
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
122.
BP
Analýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školce
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
123.DP
Analýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 2--
124.
DP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
125.BP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
126.BPAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 5
--
127.
DP
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 5
--
128.DP
Analýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - Hády
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 1--
129.
BPAnalýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionuHübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 1--
130.BPAnalýza rentability provozu odvozní soupravyHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
131.DizPAnalýza rozhodovacích procesů člověka vyvolaných působením změn životního prostředíMarek, M. V.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-EOP
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / ----
132.
BP
Analýza rozvoje vybrané obce
Dolinová, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3--
133.
BPAnalýza rozvoje vybrané obceDolinová, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3
--
134.
BP
Analýza rozvojových problémů AfrikyÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
135.
DP
Analýza rozvojových problémů Afriky
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMSPodrobnosti témy
0 / 2
--
136.
DP
Analýza rozvojových problémů Afriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
137.BPAnalýza rozvojových problémů AsieGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
138.
BP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 2
--
139.
DP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
140.BP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
141.
BPAnalýza sil působící na automobil
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
--
--
AFPodrobnosti témy
1 / --
Bednář, Š.
142.
BP
Analýza sil působící na automobil
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / ----
143.BP
Analýza složení KO se zaměřením na využitelné složky
Kotovicová, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 5--
144.
BP
Analýza složení komunálního odpadu se zaměřením na využitelné složky
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
145.BP
Analýza sociální politiky vybraného latinskoamerického státu
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
------FRRMSPodrobnosti témy
0 / --
--
146.
BP
Analýza sortimentu a jakostních parametrů oranžových vín na českém trhu
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
147.
ZP
Analýza spojovací lamely
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
148.
BP
Analýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwaryÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy0 / 6--
149.BPAnalýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní MoravyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
150.BP
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
151.
DP
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
152.
DP
Analýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podloží
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
153.
BP
Analýza stávajících programů EVVO ve vybraném regionuÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)----
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 5--
154.
BPAnalýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochranyPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-KRAJ
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
155.
BP
Analýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v Brně
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 5--
156.
BP
Analýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionu
Hübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)----
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / 1
--
157.
DP
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.
Somerlíková, K.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti témy
0 / --
--
158.DP
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.
Somerlíková, K.Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
159.
BPAnalýza struktury odvětví ve vybraném regionuRedlichová, R.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-RRA
B-MTSA
B-RR
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / --
--
160.
DP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)N-MTS
N-MTSA
N-RR
N-RRA
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
161.
BP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
----LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
162.
DP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
163.
DPAnalýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celkuÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-BO
N-TO
N-BO-BMO
N-TO-TMO
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
164.
DP
Analýza systému nakládání s odpady ve vybrané firmě
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
165.
BP
Analýza témat a zaměření českých vědeckých lesnických časopisůÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LESN
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
166.
DizP
Analýza toků skleníkových plynů v lužním lese
Pavelka, M.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
167.DizPAnalýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystému
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOPD-EOP-ABK
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
168.
DP
Analýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionech
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
------
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
169.
DP
Analýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-RR
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / ----
170.
BPAnalýza učebnice odborného předmětuOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--
ICV
Podrobnosti témy
2 / -- Brhlová, M.
Aulichová, T.
171.
DP
Analýza uplatnění absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studiaHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
172.BPAnalýza území s hodnocením dopadu rekreačních a sportovních aktivit na krajinuŽallmannová, E.Ústav plánovania krajiny (ZF)------
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
173.
BP
Analýza území z pohledu rekreačního využívání krajiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
174.
DP
Analýza vhodných operačních systémů pro HMI v zemědělské technice
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
175.
DizP
Analýza vlastností svarových spojů pomocí nedestruktivní defektoskopie
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AFPodrobnosti témy
1 / --
Černý, P.
176.
DizP
Analýza vlivu parametrů pracovních nástrojů křovinořezů a motorových pil na BOZP
Zemánek, T.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
177.DP
Analýza vlivu rozteče u tříbodého ohybu na výslednou tuhost a pevnost dřeva
Sebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-STAV
N-DI
N-NI
N-SNBD
N-STAV-STAV
N-DI-DI
N-NI-NI
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
178.DP
Analýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané země
Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
179.
BPAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutíLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
180.
BP
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínekÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / ----
181.
BP
Analýza vybrané části krajiny a návrh kompenzačních opatření v kontextu přítomných enviromentálních problémů
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 2
182.BP
Analýza vybrané komoditní vertikály
Blažková, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3
--
183.BPAnalýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské AmerikyÚstav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / ----
184.
BP
Analýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristiky
Redlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
185.
BP
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
186.BPAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
--
--
MENDELUPodrobnosti témy
0 / 3
--
187.
DP
Analýza vybraných rizikových vlastností elektroodpadu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
--AFPodrobnosti témy0 / 1
--
188.BPAnalýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchoviněKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
189.DizP
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AFPodrobnosti témy0 / --
--
190.
DizP
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
--AFPodrobnosti témy1 / --
191.
BP
Analýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ
B-STAV
B-DREV
B-KRAJ-KRAJ
B-STAV-STAV
B-DREV-DREV
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
192.DizP
Analýza využití matoliny pro separaci semen a energetické účely
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
193.BP
Analýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČR
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
194.BP
Analýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TOB-TO-OH
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
195.
BP
Analýza vývoje krajiny vybraného území
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)------
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
196.
BP
Analýza vývoje nakládání s odpadem v ČR
Krčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
--AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
197.
DizPAnalýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesaJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
198.
DizP
Analýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostůJankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-BOTA
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
Surovcová, K.
199.BP
Analýza změn struktury krajiny s využitím digitalizace mapových podkladů
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
200.
DizP
Analýza změn technicko-ekonomických parametrů motorů pracujících s biopalivy
Sedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
201.
DP
Analýze větrné kamamity z léta 2017 v NP ŠumavaMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
202.BPAnalyzing the state of digital knowledge and skillsDannhoferová, J.Ústav informatiky (PEF)B-SIA
B-EMAJ
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
203.
BP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
204.
DP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
205.
DP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
206.
BP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
207.
BPAnatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
208.
DP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
209.
BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
210.DP
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
211.
DP
Anonymita v informační době
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
----
PEF
Podrobnosti témy
0 / --
--
212.DizP
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TP----
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
213.DizP
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Kalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPO
D-TPO-ZZM
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
214.
DP
Antitrust policy and its manifestations in the food processing industryBlažková, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
215.
BP
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusÚstav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
216.
DP
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Bajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
217.
BP
Aplikace a životnost anorganických antikorozních systémůVotava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3--
218.
BP
Aplikace a životnost organických nátěrových systémů
Votava, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----AFPodrobnosti témy0 / 2
--
219.BP
Aplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SR
Salašová, A.Ústav plánovania krajiny (ZF)B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Bačkovský, R.
220.
BPAplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SRSalašová, A.Ústav plánovania krajiny (ZF)B-KA--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
221.
BP
Aplikace aditivní výroby v průmyslu
Šustr, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti témy1 / -- Šenkýř, J.
222.
DP
Aplikace agroenvironmentálních opatření v konkrétním podnikuStředová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZEIN-ZEI-ABY--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
223.DizP
Aplikace akustické emise pro monitoring stresu rostlin
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZ--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
224.DPAplikace akustické emise v zemědělství
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 2--
225.
DizP
Aplikace digitálního tisku v interiéru
Hála, B.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
226.DizPAplikace digitálního tisku v interiéruÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTNB
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 2
Bastlová, I.
227.
BP
Aplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxi
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
----LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
228.
DizP
Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování
Farana, R.
Ústav informatiky (PEF)
D-SID-SI-EI--PEF
Podrobnosti témy
0 / --
--
229.DizP
Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování
Ústav informatiky (PEF)D-ARI--
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
Rouš, R.
230.BP
Aplikace informatiky při řešení ekonomických problémů
Ústav informatiky (PEF)
B-HPS
B-EM
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2--
231.
BP
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
232.BPAplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
233.
DizP
Aplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismy
Adam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHED-CHE-ZCH--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
234.
DP
Aplikace kryoterapie jako metody pro eliminaci rostlinných virů
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
235.DizPAplikace PPL a jejich vliv na kvalitu půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
236.BPAplikace pro vyhodnocování výsledků analýzy sentimentuÚstav informatiky (PEF)B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
237.DPAplikace růstových regulátorů pro multiplikaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitroVetešková, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
238.DizP
Aplikace statistického řízení v procesu měření akustické emise
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--
--
AF
Podrobnosti témy
2 / --
239.
DizP
Aplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské techniky
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
240.
DP
Aplikace teorie portfólia na vybrane trhy
Ústav financí (PEF)
--
--
--PEF
Podrobnosti témy
2 / 1
Sychra, J.
Frýbort, L.
241.
DP
Aplikace vápenatých přípravků a kaolínu jako možnost ochrany proti sluneční spále hroznů révy.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
242.
BP
Aplikace založené na blockchainu
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / --
--
243.
DP
Aplikace založené na blockchainu
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy0 / ----
244.
BP
Aplikačně specifická hesla / Více hesel pro jednoho uživatele ve FreeIPA
Jedlička, P.
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 1--
245.BPAplikační možnosti aditivních technologií
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT--AFPodrobnosti témy1 / -- Krejčí, O.
246.DizPAplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných územíHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
247.
DizP
Application of hierarchical fuzzy expert systems for decision support
Farana, R.
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
D-SIA-EIA
--
PEFPodrobnosti témy
0 / --
--
248.
DP
Application of multiple transport connections to improve the response characteristicsSochor, T.
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
N-SIA-EIA
SNANPEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
249.DizPApplication of quantile regression for distribution exploration of income and consumption expenditures
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
D-EMA
D-EAM
D-EMA-REPA
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 1
--
250.BPApplication-specific passwords / Multiple passwords for one user in FreeIPAÚstav informatiky (PEF)
B-SIA
B-SIA-EIA
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 1--
251.
DizP
Aquaponic vegetable production
Pokluda, R.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z--ZFPodrobnosti témy0 / 2
--
252.
BP
Aquaponie pro produkci rostlin a ryb
Pokluda, R.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy
0 / --
--
253.
DP
Arabsko-izraelský konfliktNovotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
254.
BP
Arabsko-izraelský konflikt
Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / ----
255.BPArcheologie v zahradě
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
256.BP
Architektonická studie obnovy vybraného městského prostoru
Filipi, V.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
257.
BP
Architektonická studie obnovy vybraného městského prostoru
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
258.
DPArchitektura a tvar stromu jako tvůrčí nástroj v díle krajinářského architektaÚstav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
259.
DP
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZIZ--NVAV
ZF
Podrobnosti témy
1 / 2
260.
BP
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti témy
0 / 2--
261.BPAromatické látky v bílých vínechÚstav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZIB-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
262.
BP
Art déco a jeho vliv na současný nábytkový design
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DREV
B-DSGN
B-DREV-DREV
B-DSGN-DSGN
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
263.
DP
Artificial Intelligence in Corporate Financial Management.Polák, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-EM-ME-AJ
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
264.BP
Asistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzdělávání
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
----ICVPodrobnosti témy1 / 2 Šťastná, R.
265.
DPAsociace vybraného genu kura s fyziologickými parametryUrban, T.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOO
N-ZOO-ZB
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 2
266.
BP
Aspekty moderných dřevostaveb
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / --
267.BPAspekty výběru vinohradnické mechanizace s ohledem na spon výsadbyBurg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
268.
BP
Aspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
--
ICV
Podrobnosti témy1 / 1 Lupač, M.
269.DizPAssessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banksÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
270.
DPAssessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.Kusbach, A.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
271.
DP
Audio-Video nábytek
Maňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-DESGN
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
272.
BP
Aukce dříví jako obchodní příležitostPospíšil, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
273.
BP
Australská „ovčí“ kampaň
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 2
--
274.BP
Autodiagnostika učitele střední školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--
ICV
Podrobnosti témy0 / ----
275.
DizP
Automated machine learning
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
276.
DP
Automatic categorization of customer requests
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 5
--
277.
DP
Automatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between trees
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO--LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
278.DPAutomatická kategorizace zákaznických požadavkůÚstav informatiky (PEF)
N-SI
----PEFPodrobnosti témy0 / 5
--
279.
DizP
Automation of repeated statistic forest management inventory data analysis as a base for management planning in rich-structure forestsKneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
280.
DizP
Automatizace logistických procesů zemědělské výrobyKebo, V.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
281.
DPAutomatizace povrchového kaleníČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS-AD
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
282.
DizP
Automatizace vyhodnocení dat opakovaných inventarizací trvalých zkusných ploch jako základ hospodářské úpravy strukturně bohatých lesů
Kneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-HUL--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
283.
BPAutomatizované sledování konkurence
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
--
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 5
--
284.
DizP
Automatizované strojové učení
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
D-SI
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
285.
DP
Automatizované vyhodnocování odpovědí na otevřené otázky v didaktickcýh testechFoltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy0 / --
--
286.
DP
Autoredukce přirozené obnovy - NP Krkonoše
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
287.BP
Autorita učitele na středních školách
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
--
ICV
Podrobnosti témy2 / 2 Houserová, J.
Charuzová, K.
288.BP
Autorita učitele pohledem žáků střední odborné školy
Pírko, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 2 Horáková, L.
289.BPAutorita v kontexte strednej odbornej školyOddělení sociálních věd (ICV)--
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
290.
BP
AUTOSAROddelenie expertného inžinierstva (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
--
ICV
Podrobnosti témy0 / 1
--