Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.
TypNázev tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DPA custom topicÚstav geologie a pedologie (LDF)
Z-EXC
N-EUFOR
N-EUFO
--
--
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
2.
DPA decision support system for customersDařena, F.Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
prohlížet
0 / 5
--
3.
DisP
A methodology for exploiting value potential of digital ecosystems with System Engineering
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
--
--
PEF
1 / 1
Nürk, J.
4.
BPAboriginal Australians and their assimilation in 20th centuryNovák, P.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
0 / 1
--
5.
DisP
Accuracy improvement of quality determination of construction wood at the sawmills and at the building companies
Janák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
--
LDF
0 / --
--
6.DisP
Acoustic properties of materials for musical iunstruments
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
--
LDF
0 / 1
--
7.
BP
Active employment policy instruments in a firmÚstav ekonomie (PEF)
B-EMAJ
B-EMAJ-MEAJ--PEF0 / 1--
8.
DisP
Active fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungi
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
--
LDF
0 / 1--
9.BPAdaptace města Brna na změnu klimatu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-AEG
B-AEG
B-AEG
--
--
--
SBAE
SBVAES
SBPUOP
AF0 / 1
--
10.
BP
Adaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠKamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--
ICV
prohlížet1 / 1 Kamenská, Z.
11.
BP
Agilní přístupy k řízení projektů
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet0 / 1--
12.
BP
Agresivní chování žáků vůči učitelům středních školČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
--
--
ICV
0 / 1
--
13.DPAgroforestry systems in regions of Czech Republic
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF
1 / --
Mitrová, A. M.
14.
DisP
Agrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klimaŽalud, Z.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
--
AFprohlížet1 / -- Bohuslav, J.
15.
DP
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Šlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2--
16.
BP
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
17.
BP
Aktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
prohlížet0 / ----
18.
BP
Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--ICVprohlížet
0 / --
--
19.
DP
Aktuální a potenciální vegetace na úhorech
Ústav biologie rostlin (AF)
--
----
AF
prohlížet1 / -- Smetanová, S.
20.
BPAktuální pohled na hodnocení kvality rostlinných bioproduktů a biopotravinÚstav zelinářství a květinářství (ZF)------
ZF
prohlížet
0 / 1
--
21.
DP
Aktuální problémy českého zdravotnictvíDušková, J.Ústav ekonomie (PEF)N-EM
N-EM-ME
--
PEF
1 / 2
22.
BP
Aktuální stav EZ a produkce biopotravin v ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
3 / 4 Maduda, M.
Skřivánková, E.
Pražák, D.
23.BP
Akumulace rtuti do rostlinných částí hrachu setého: vztah k historické těžbě cinabaritu
Pelcová, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / --
--
24.
BP
Akumulace rtuti do vodních rostlin - laboratorní studie
Pelcová, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
25.
DP
Akviziční proces obchodní korporace (Dominika Nováčková - vlastní téma)
Kyncl, L.
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
N-EM----
PEF
prohlížet
0 / 1
--
26.
DisPAleje a stromořadí v historickém vývoji kulturní krajinyKučera, P.
Ústav plánování krajiny (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA--
ZF
prohlížet
1 / 1
Klepárník, R.
27.
DPAleje a stromořadí v Jihomoravském krajiÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)----
--
AF
1 / 1 Landgráf, M.
28.BPAleje a stromořadí v malých městech Jihomoravského krajeVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----AF
0 / 2
--
29.
BPAlergenní rostliny ve floristické tvorbě, zadáno VyvlečkováNeugebauerová, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)B-FTB-FT-FT--ZF
1 / 1
Vyvlečková, A.
30.DisP
Allowable cut evaluation methods for rich-structure forests
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDF
0 / 1
--
31.DP
Alocasia, Colocasia a Xanthosoma v ornamentálních záhonových výsadbách
Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----ZFprohlížet
0 / --
--
32.DP
Alometrické rovnice pro odhad nadzemní biomasy mladých smrkových porostů na ŠLP Křtiny
Světlík, J.
Ústav ekologie lesa (LDF)
----
--
LDFprohlížet0 / 1
--
33.
BP
Alternativní investice na trhu nemovitostí
Ústav financí (PEF)
B-F
B-HPS
--
B-HPS-F
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
34.
BP
Alternativní systémy ustájení prasnic
Nevrkla, P.
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
35.DPAlto Adige - nejsevernějsí italská vinařská oblastÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZF
1 / --
36.BPAmfiteátr jako prvek zahradní a krajinářské architekturyMartinková Kuchyňková, H.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
ZFprohlížet
1 / 1
Doubková, E.
37.
DisPAmniová membrána, její struktura, funkce a využití v současných biotechnologiích
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
D-ZOO
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
38.
DisP
Analyses of water balance parameters of different forest micro-watersheds
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK--
LDF
prohlížet0 / --
--
39.
BP
Analysis and evaluation of questionnaire
Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMS0 / 1
--
40.
DP
Analysis of contract cheating market in selected country
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
--
--PEFprohlížet
0 / --
--
41.
DP
Analysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and Halophytophthora
Botella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
0 / 1
--
42.
BP
Analysis of financial performance of a selected enterprise
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
43.
DPAnalysis of human behaviour using cell phone data
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
44.
BP
Analysis of the branch structure of the chosen regionÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
B-RRA
B-MTSA
B-MTS
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
45.
DP
Analysis of the branch structure of the chosen regionRedlichová, R.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
46.DPAnalysis of the municipalities' economy in a selected region.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMS
0 / ----
47.
DP
Analytické a senzorické hodnocení odrůdových ovocných šťáv
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZTKPZFprohlížet1 / 1 Prokop, J.
48.
DP
Analytické a senzorické hodnocení hroznových moštů
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIN-ZI-RZT
--
ZF
prohlížet0 / 1
--
49.
DP
Analýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komodit
Los, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
----
AF
0 / 2
--
50.DisP
Analýza a indentifikace lokálních struktur DNA
Ústav informatiky (PEF)D-ARI
--
--
PEFprohlížet0 / 2--
51.
DisPAnalýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computingu.Ústav informatiky (PEF)D-SID-SI-EI--
PEF
prohlížet0 / --
--
52.
BP
Analýza aktuálního stavu trhu se zvěřinou a návrh řešení pro podmínky ŠLP Křtiny, příp. jiné vybrané organizace
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
53.DisP
Analýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástroje
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI----LDFprohlížet0 / 2--
54.
DisP
Analýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástrojeTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-DI-TZD
--LDF
0 / 3
--
55.BP
Analýza a návrh modulu pro automatizované multiplatformní sdílení a synchronizaci souborů
Trenz, O.
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEF
1 / 1
56.DP
Analýza a návrh optimalizace firemního informačního systému
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEFprohlížet0 / 1
--
57.DPAnalýza a predikce lokálních struktur DNAÚstav informatiky (PEF)
N-II
N-II-ARI--PEFprohlížet
0 / 1
--
58.
DP
Analýza a predikce lokálních struktur DNAÚstav informatiky (PEF)N-SI----
PEF
0 / 1
--
59.
BP
Analýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném krajiDolinová, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / 5
--
60.
DP
Analýza dat pozemní fenologie a fenokamer ve smíšeném lužním lese
Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--
LDF
0 / --
--
61.
BP
Analýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směruSebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
62.
BP
Analýza demografického vývoje vybraného regionuÚstav sociálních studií (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet0 / 1
--
63.DPAnalýza diference obvodové rychlosti hnacích kol traktoru 4WDSlimařík, D.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
64.DP
Analýza dlouhodobého měření na klimatologické stanici s využitím metadat
Středová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 3
--
65.
DisPAnalýza dynamických parametrů motorových vozidel a jejich vztah k emisím Sedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS-TMZ
--AFprohlížet
0 / --
--
66.
BP
Analýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČR
Plhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
0 / --
--
67.DisP
Analýza efektivního využití tuhých biopaliv
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF0 / ----
68.
BP
Analýza faktorů hluku motorových pil během těžby
Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDF
0 / 1
--
69.
BPAnalýza faktorů hluku působeného harvestory v lesní těžběStaněk, L.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
70.
DP
Analýza faktorů ovlivňujících škody na hospodářských zvířatech způsobených vlkem obecným (Canis lupus).
Ústav ekologie lesa (LDF)------
LDF
prohlížet
0 / 1
--
71.
DP
Analýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti Beskydy
Kutal, M.
Ústav ekologie lesa (LDF)
N-LI
N-EUFO
N-KI
--
--
--
--
--
--
LDF
0 / 1
--
72.
BP
Analýza faktorů udržitelného rozvoje regionu
Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2--
73.DP
Analýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní Moravy
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
74.
BP
Analýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
PEF
0 / --
--
75.DP
Analýza finanční stability vybraného podniku
Březina, D.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
N-DI
--
--
--
--
LDF
0 / 2
--
76.
BPAnalýza formální úrovně závěrečných prací na PEF
Ústav informatiky (PEF)
--
----PEFprohlížet
1 / 1
Mitrová, V.
77.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
----LDFprohlížet
0 / 2
--
78.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----
LDF
0 / 2
--
79.DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
----LDFprohlížet
0 / 2
--
80.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI--
--
LDF
0 / 2
--
81.
BP
Analýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EUChromková Manea, B.-E.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet
1 / 1
Kalmusová, S.
82.
DisP
Analýza geneze půdních typů pomocí indexování makroprvků
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
0 / 1
--
83.DP
Analýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířat
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
--
AF
1 / 1
84.
BP
Analýza historického vývoje systému zeleně sídlaZámečník, R.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF1 / 1
85.
DPAnalýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI--
--
LDF0 / 2
--
86.
DP
Analýza hospodaření vybrané municipalityŽivělová, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet0 / --
--
87.
DP
Analýza chování spotřebitelů na trhu dřevostaveb
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-SNBD
--
--
LDF
0 / 1
--
88.
DisP
Analýza chování stavební konstrukce v návaznosti na chování zabudovaného dřeva při změně okrajových podmínek
Havířová, Z.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--
LDF
0 / 1
--
89.
DisP
Analýza IADF u jehličnatých dřevin
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTA
--
--LDF
0 / --
--
90.BPAnalýza image střední odborné školyOddělení sociálních věd (ICV)--
--
--
ICV
prohlížet
0 / --
--
91.
BP
Analýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firměHort, Z.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMSprohlížet0 / 2
--
92.
BP
Analýza kmitání stromu metodou konečných prvků
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
------LDF0 / --
--
93.
BP
Analýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný regionÚstav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / 2
--
94.
DPAnalýza konstrukčního spojeŠimek, M.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
95.
DP
Analýza konstrukčních/návrhových postupů ve vývoji nábytku
Šimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
96.BPAnalýza konvergence regionálního rozvojeGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------
FRRMS
prohlížet0 / 4--
97.
DP
Analýza lidského chování pomocí dat z mobilních telefonů
Stojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
0 / 1
--
98.
DP
Analýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínek
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
99.
BP
Analýza morfologie kořene mutantů v drahách odpovědí na stres endoplazmatického retikula
Zouhar, J.CEITEC MENDELU (AF)
B-AGB
B-AGB
B-MBI
B-AGB
B-AGB-FY
B-AGB-MBB
--
B-AGB-BR
--
--
--
--
AF
prohlížet
1 / 1
Orlova, S.
100.DisPAnalýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TOD-TO-TO
--
AF
prohlížet
1 / --
Smutný, L.
101.
DP
Analýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěže
Junga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-TO
N-ZS-AE
N-TO-TMO
--
--
MENDELU
prohlížet0 / 1--
102.DP
Analýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / --
--
103.BPAnalýza možností využívání různých komponentů pro tvorbu školkařských substrátůSalaš, P.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
0 / --
--
104.BPAnalýza nabídky keřů na českém trhuŠimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet1 / 1
105.
BPAnalýza nabídky trvalek na českém trhuŠimek, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
----
--
ZF
prohlížet1 / 1 Koluchová, L.
106.
DP
Analýza nábytku vzhledem k technickému řešení a funkciŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
107.DPAnalýza nakládání s odpady ve vybrané obciKrčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TON-TO-TMO
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
108.
BP
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém území
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-RSZ
--
--
ZF0 / 2--
109.BPAnalýza naučných stezek ve vybraném modelovém území
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
----ZF
1 / 1
Dědová, I.
110.BPAnalýza naučných stezek ve vybraném modelovém územíLacina, D.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
2 / 2
111.
DP
Analýza, návrh a implementace modulu informačního systému pro sběr a vyhodnocení podnikových dat
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
112.
DisP
Analýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EU
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--LDFprohlížet
0 / 1
--
113.DisPAnalýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostůCudlín, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
114.
DPAnalýza odpadového hospodářsví ve vybrané firměAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)------AFprohlížet0 / 2
--
115.
DP
Analýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
116.
DPAnalýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízení
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-BO
N-BO-BMO--
AF
0 / 2
--
117.
BP
Analýza plodnosti dubu letního na LZ Židlochovice
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
--
--LDF
0 / 1
--
118.
BP
Analýza podmínek pro vynětí půdy za zemědělského půdního fondu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--
--
AF
0 / 2
--
119.BPAnalýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostůKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
120.
DP
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / ----
121.
DisP
Analýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvků
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDFprohlížet0 / 1
--
122.DP
Analýza procesu Národního lesnického programu
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
123.BP
Analýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkem
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDFprohlížet0 / 1--
124.
DP
Analýza provozu a jeho klasifikace podle neobvyklosti provozu
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF0 / 1
--
125.
BP
Analýza předpokladů úspěšného projektového manažera
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
126.
DisP
Analýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republice
Zemánek, T.Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
127.
BP
Analýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školceJankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
128.
DP
Analýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionu
Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMS0 / 2
--
129.DP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN
----
MENDELU
prohlížet0 / --
--
130.
BP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDF
0 / 2
--
131.
BPAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
prohlížet
0 / 5
--
132.
DP
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 5--
133.
DP
Analýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - HádyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
MENDELU
0 / 1
--
134.
BP
Analýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----
--
FRRMSprohlížet0 / 1
--
135.BP
Analýza rentability provozu odvozní soupravy
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
0 / 2
--
136.
DisP
Analýza rozhodovacích procesů člověka vyvolaných působením změn životního prostředí
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-EOP
--
--
AF0 / --
--
137.
BP
Analýza rozvoje vybrané obce
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMS
0 / 3
--
138.
BP
Analýza rozvoje vybrané obce
Dolinová, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 3
--
139.BPAnalýza rozvojových problémů Afriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2--
140.
DPAnalýza rozvojových problémů AfrikyGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 2
--
141.
DP
Analýza rozvojových problémů AfrikyGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 2
--
142.BP
Analýza rozvojových problémů Asie
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS0 / 2
--
143.BP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 2
--
144.DP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
145.
BP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS0 / 2
--
146.
BPAnalýza sil působící na automobilÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
--
--
AF
1 / --
147.BP
Analýza sil působící na automobil
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
--
--
AF0 / ----
148.
BP
Analýza složení KO se zaměřením na využitelné složky
Kotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----MENDELUprohlížet0 / 5--
149.
BP
Analýza složení komunálního odpadu se zaměřením na využitelné složky
Adamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----
AF
0 / 1
--
150.
BP
Analýza sociální politiky vybraného latinskoamerického státuHrabálek, M.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
151.
BP
Analýza sortimentu a jakostních parametrů oranžových vín na českém trhu
Horák, M.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--ZFprohlížet0 / 1--
152.
ZP
Analýza spojovací lamely
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / --
--
153.BP
Analýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwary
Lenoch, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 6
--
154.
BP
Analýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní Moravy
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELUprohlížet0 / 2
--
155.
BP
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
156.DP
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
0 / 2
--
157.
DP
Analýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podloží
Ševelová, L.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI--LDF0 / 1
--
158.
BP
Analýza stávajících programů EVVO ve vybraném regionuKotovicová, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
--
AF
0 / 5
--
159.
BP
Analýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochrany
Praus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
160.
BPAnalýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v BrněÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
--
LDF0 / 5
--
161.
BP
Analýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionuÚstav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 1
--
162.
DP
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.
Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
163.
DPAnalýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
164.
BPAnalýza struktury odvětví ve vybraném regionuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-RRA
B-MTSA
B-RR
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS0 / ----
165.
DP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Redlichová, R.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-MTS
N-MTSA
N-RR
N-RRA
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
166.BP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
--
--
LDF
0 / --
--
167.DP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)M-LIN
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
168.
DP
Analýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celku
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-BO
N-TO
N-BO-BMO
N-TO-TMO
--
--
AFprohlížet0 / 2--
169.
DPAnalýza systému nakládání s odpady ve vybrané firměAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE--AF
0 / 1
--
170.
BP
Analýza témat a zaměření českých vědeckých lesnických časopisů
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES
B-LESN
--
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
171.
DisP
Analýza toků skleníkových plynů v lužním lese
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
prohlížet0 / 1--
172.
DisP
Analýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystémuJanouš, D.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOP
D-EOP-ABK
--
AF
0 / --
--
173.
DP
Analýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionechTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
--
AF
0 / 1
--
174.DPAnalýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-RR
--
--FRRMSprohlížet0 / --
--
175.
BP
Analýza učebnice odborného předmětu
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--
ICV
prohlížet
2 / --
176.DPAnalýza uplatnění absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studiaHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
----
--
LDF
0 / 2
--
177.BP
Analýza území s hodnocením dopadu rekreačních a sportovních aktivit na krajinu
Žallmannová, E.Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet1 / 1 Jagošová, K.
178.
BP
Analýza území z pohledu rekreačního využívání krajiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ--LDF
0 / 3
--
179.
DP
Analýza vhodných operačních systémů pro HMI v zemědělské technice
Čupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)------
AF
0 / 1--
180.
DisP
Analýza vlastností svarových spojů pomocí nedestruktivní defektoskopie
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--AF
1 / --
181.DisP
Analýza vlivu parametrů pracovních nástrojů křovinořezů a motorových pil na BOZP
Zemánek, T.Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
182.
DP
Analýza vlivu rozteče u tříbodého ohybu na výslednou tuhost a pevnost dřevaSebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-STAV
N-DI
N-NI
N-SNBD
N-STAV-STAV
N-DI-DI
N-NI-NI
--
--
--
--
--
LDF
0 / 1
--
183.
DP
Analýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané země
Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------
FRRMS
prohlížet0 / 2--
184.
BP
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutíÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
0 / 2
--
185.
BP
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínekLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
186.
BPAnalýza vybrané části krajiny a návrh kompenzačních opatření v kontextu přítomných enviromentálních problémů
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-KRAJ
--
--LDF1 / 2 Šenk, M.
187.BP
Analýza vybrané komoditní vertikály
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 3--
188.
BPAnalýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské AmerikyHrabálek, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--FRRMS
0 / --
--
189.
BPAnalýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristikyRedlichová, R.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet
0 / --
--
190.
BPAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
--
--
MENDELU0 / 1
--
191.
BP
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Junga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
--
--
MENDELUprohlížet
0 / 3
--
192.
DP
Analýza vybraných rizikových vlastností elektroodpadu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
--AF0 / 1--
193.
BP
Analýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchovině
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF0 / ----
194.
DisPAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AF
0 / --
--
195.DisPAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
--
AF
1 / --
196.
BP
Analýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.
Michal, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ
B-STAV
B-DREV
B-KRAJ-KRAJ
B-STAV-STAV
B-DREV-DREV
--
--
--
LDF
0 / 1
--
197.DisP
Analýza využití matoliny pro separaci semen a energetické účely
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
0 / 1
--
198.
BP
Analýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČR
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
MENDELU
0 / 2
--
199.
BP
Analýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
Krčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
--
AFprohlížet
0 / 1
--
200.
BPAnalýza vývoje krajiny vybraného územíKozlovská, S.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 2
--
201.
BP
Analýza vývoje nakládání s odpadem v ČR
Krčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OH
--
AF0 / 2
--
202.
BPAnalýza vývoje poptávky na trhu se stavbami na bázi dřevaHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-SNBD
--
--LDF
0 / 2
--
203.
DisP
Analýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesa
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--LDFprohlížet
0 / 1
--
204.
DisP
Analýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostů
Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-BOTA
--
--LDF1 / 1 Surovcová, K.
205.BP
Analýza změn struktury krajiny s využitím digitalizace mapových podkladů
Mašíček, T.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AF
1 / 1
206.
DisP
Analýza změn technicko-ekonomických parametrů motorů pracujících s biopalivy Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
prohlížet0 / ----
207.DP
Analýze větrné kamamity z léta 2017 v NP Šumava
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
208.BPAnalyzing the state of digital knowledge and skillsÚstav informatiky (PEF)
B-SIA
B-EMAJ
--
--
--
--
PEF
0 / 2
--
209.
BP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------
LDF
0 / 2
--
210.
DP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--LDF
0 / 2
--
211.
DPAnatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
212.
BP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
213.
BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
214.
DP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----
LDF
prohlížet0 / 2
--
215.
BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
216.
DP
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
------
LDF
0 / 2
--
217.DPAnonymita v informační doběÚstav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
0 / --
--
218.
DisP
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismyKalhotka, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TP
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
219.
DisP
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismyÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPO
D-TPO-ZZM
--
AF
1 / --
Chodáková, K.
220.DPAntitrust policy and its manifestations in the food processing industryBlažková, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
221.
BP
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2
--
222.
DP
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Bajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--LDF0 / 2--
223.
BP
Aplikace a životnost anorganických antikorozních systémů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--AFprohlížet
0 / 3
--
224.
BP
Aplikace a životnost organických nátěrových systémůÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)------
AF
prohlížet
0 / 2
--
225.
BPAplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SRSalašová, A.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
1 / 1
Bačkovský, R.
226.
BP
Aplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SR
Salašová, A.Ústav plánování krajiny (ZF)B-KA
--
--ZF0 / 1
--
227.BP
Aplikace aditivní výroby v průmyslu
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PT
--
AF
1 / --
Šenkýř, J.
228.
DP
Aplikace agroenvironmentálních opatření v konkrétním podniku
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZEIN-ZEI-ABY--
AF
0 / 1--
229.
DisP
Aplikace akustické emise pro monitoring stresu rostlinDostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--AFprohlížet0 / 1--
230.
DP
Aplikace akustické emise v zemědělství
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----
--
AF0 / 2
--
231.DisP
Aplikace digitálního tisku v interiéru
Hála, B.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTN
--
--
LDF0 / 1--
232.
DisP
Aplikace digitálního tisku v interiéru
Tauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTNB
--
--
LDF
1 / 2
233.
BP
Aplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxi
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
--
--LDF0 / --
--
234.
DisP
Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEF
0 / --
--
235.
DisPAplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodováníFarana, R.
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI----
PEF
1 / 1
236.BP
Aplikace informatiky při řešení ekonomických problémů
Ústav informatiky (PEF)
B-HPS
B-EM
--
--
--
--
PEF
0 / 2
--
237.
BPAplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP KřtinyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 1--
238.
BP
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1
--
239.
DisP
Aplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismy
Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--AF0 / ----
240.
DP
Aplikace kryoterapie jako metody pro eliminaci rostlinných virů
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
0 / 1
--
241.
DisP
Aplikace PPL a jejich vliv na kvalitu půdyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOD-FYTO-OPR--
AF
prohlížet
0 / --
--
242.
BP
Aplikace pro vyhodnocování výsledků analýzy sentimentuPřichystal, J.Ústav informatiky (PEF)B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEFprohlížet1 / 1 But, A.
243.
DP
Aplikace růstových regulátorů pro multiplikaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)N-ZI
N-ZI-RZT
--ZF
0 / 1
--
244.
DisP
Aplikace statistického řízení v procesu měření akustické emise
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS--
--
AFprohlížet2 / --
245.
DisPAplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské technikyÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZS--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
246.DP
Aplikace teorie portfólia na vybrane trhy
Ústav financí (PEF)
--
--
--
PEFprohlížet
2 / 1
Sychra, J.
Frýbort, L.
247.
DP
Aplikace vápenatých přípravků a kaolínu jako možnost ochrany proti sluneční spále hroznů révy.
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
248.
BP
Aplikace založené na blockchainu
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
--
--
--
--
PEF0 / --
--
249.
DP
Aplikace založené na blockchainuFoltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
--
--
--
--
PEF
prohlížet0 / --
--
250.BP
Aplikačně specifická hesla / Více hesel pro jednoho uživatele ve FreeIPA
Jedlička, P.
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
251.
BP
Aplikační možnosti aditivních technologií
Šustr, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZSB-ZS-PT--
AF
1 / -- Krejčí, O.
252.DisPAplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných územíHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDFprohlížet0 / 2
--
253.
DisP
Application of hierarchical fuzzy expert systems for decision supportFarana, R.
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
D-SIA-EIA
--
PEF
prohlížet0 / --
--
254.
DP
Application of multiple transport connections to improve the response characteristics
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
N-SIA-EIA
SNANPEFprohlížet1 / 1
255.
DisP
Application of quantile regression for distribution exploration of income and consumption expendituresAdamec, V.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
D-EMA
D-EAM
D-EMA-REPA
--
--
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
256.BPApplication-specific passwords / Multiple passwords for one user in FreeIPAJedlička, P.
Ústav informatiky (PEF)
B-SIA
B-SIA-EIA
--PEFprohlížet
0 / 1
--
257.
DisP
Aquaponic vegetable production
Pokluda, R.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
prohlížet0 / 2--
258.
BPAquaponie pro produkci rostlin a rybÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet
0 / --
--
259.
DP
Arabsko-izraelský konflikt
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
260.
BP
Arabsko-izraelský konfliktÚstav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
261.
BP
Are climate clubs a solution to the free-riding in environmental conventions?
Issever Grochová, L.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EMAJ
----PEFprohlížet
0 / 1
--
262.
BP
Archeologie v zahradě
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZF
0 / 1
--
263.
BPArchitektonická studie obnovy vybraného městského prostoruÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
prohlížet1 / 1 Kratochvilová, J.
264.BP
Architektonická studie obnovy vybraného městského prostoru
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
265.
DP
Architektura a tvar stromu jako tvůrčí nástroj v díle krajinářského architekta
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--
ZF
prohlížet0 / 1
--
266.DPAroklimatická rajonizace vinné révyRožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZIZ
--
NVAVZF1 / 2
267.
BP
Aroklimatická rajonizace vinné révyRožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZF
0 / 2
--
268.
BP
Aromatické látky v bílých vínech
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
0 / 1
--
269.
BPArt déco a jeho vliv na současný nábytkový designÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DREV
B-DSGN
B-DREV-DREV
B-DSGN-DSGN
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
270.DPArtificial Intelligence in Corporate Financial Management.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)N-EMN-EM-ME-AJ--PEF0 / 2--
271.
BP
Asistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzdělávání
Kamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICVprohlížet1 / 2
272.
DPAsociace vybraného genu kura s fyziologickými parametry
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
--
AF
2 / 2 Bartošková, A.
Petrášová, A.
273.
BP
Aspekty moderných dřevostavebÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
1 / --
Čiháček, M.
274.
BP
Aspekty výběru vinohradnické mechanizace s ohledem na spon výsadbyBurg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
275.
BP
Aspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
--ICV
1 / 1
276.DisP
Assessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banks
Šlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
--
--
LDF
0 / 2
--
277.DPAssessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.Kusbach, A.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF0 / 2
--
278.DPAudio-Video nábytekÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DESGN
--
--LDF0 / --
--
279.
BPAukce dříví jako obchodní příležitostPospíšil, T.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet0 / 5--
280.BP
Australská „ovčí“ kampaň
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
281.BP
Autodiagnostika učitele střední školy
Janderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
--
ICV
prohlížet
0 / --
--
282.DisPAutomated machine learningDařena, F.Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
--
--
PEFprohlížet0 / 3--
283.
DPAutomatic categorization of customer requestsDařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA--
--
PEF
0 / 5
--
284.
DP
Automatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between trees
Kneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFO
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
285.DP
Automatická kategorizace zákaznických požadavků
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)N-SI
--
--
PEF
0 / 5
--
286.
DPAutomatické zapalování kotlů na biomasu - ověření funkce a experimentální stanovení energetické náročnostiÚstav techniky (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
287.
DisP
Automation of repeated statistic forest management inventory data analysis as a base for management planning in rich-structure forestsÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
288.DisP
Automatizace logistických procesů zemědělské výroby
Kebo, V.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
--
AF
prohlížet0 / 1
--
289.
DPAutomatizace povrchového kaleníČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZS
N-ZS-AD
--
AF0 / 1--
290.
DisP
Automatizace vyhodnocení dat opakovaných inventarizací trvalých zkusných ploch jako základ hospodářské úpravy strukturně bohatých lesů
Kneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF0 / 2
--
291.
BP
Automatizované sledování konkurence
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)B-SI--
--
PEFprohlížet
0 / 5
--
292.
DisP
Automatizované strojové učeníÚstav informatiky (PEF)D-ARI
D-SI
--
--
--
--
PEF
prohlížet0 / 3--
293.DPAutomatizované vyhodnocování odpovědí na otevřené otázky v didaktickcýh testechÚstav informatiky (PEF)N-SI
N-II
--
--
--
--
PEFprohlížet
0 / --
--
294.DPAutoredukce přirozené obnovy - NP KrkonošeDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
295.
BPAutorita učitele na středních školáchAdamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
----
ICV
prohlížet2 / 2
296.
BP
Autorita učitele pohledem žáků střední odborné školy
Pírko, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICV1 / 2
297.
BP
Autorita v kontexte strednej odbornej školy
Oddělení sociálních věd (ICV)----
--
ICV
0 / 2
--
298.
BP
AUTOSAROddělení expertního inženýrství (ICV)B-TZPB-TZP-TZP--
ICV
prohlížet0 / 1--