Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
DP
A custom topicValtera, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)Z-EXC
N-EUFOR
N-EUFO
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
2.
DPA decision support system for customers
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
3.DisPA methodology for exploiting value potential of digital ecosystems with System EngineeringDařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
4.
BP
Aboriginal Australians and their assimilation in 20th century
Novák, P.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSAB-MTSA-MRSA
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
DisP
Accuracy improvement of quality determination of construction wood at the sawmills and at the building companies
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
6.
DisP
Acoustic properties of materials for musical iunstrumentsÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
7.BP
Active employment policy instruments in a firm
Ústav ekonomie (PEF)
B-EMAJ
B-EMAJ-MEAJ
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
8.
DisP
Active fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungi
Baar, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
BPAdaptace města Brna na změnu klimatuÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-AEG
B-AEG
B-AEG
--
--
--
SBAE
SBVAES
SBPUOP
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
10.BPAdaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
--
ICVPodrobnosti tématu1 / 1
11.
BP
Agilní přístupy k řízení projektů
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
BP
Agresivní chování žáků vůči učitelům středních škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
--
--
ICVPodrobnosti tématu0 / 1
--
13.
DP
Agroforestry systems in regions of Czech RepublicMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-EUFO
--
--
LDFPodrobnosti tématu
1 / --
Mitrová, A. M.
14.
DisP
Agrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klima
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / -- Bohuslav, J.
15.DP
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
16.
BP
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
17.
BP
Aktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
18.
BP
Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
------ICVPodrobnosti tématu0 / --
--
19.
DP
Aktuální a potenciální vegetace na úhorechÚstav biologie rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
20.
BP
Aktuální pohled na hodnocení kvality rostlinných bioproduktů a biopotravin
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.
DP
Aktuální problémy českého zdravotnictví
Dušková, J.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMN-EM-ME--
PEF
Podrobnosti tématu1 / 2 Kliková, G.
22.
BP
Aktuální stav EZ a produkce biopotravin v ČR
Dryšlová, T.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
--
AF
Podrobnosti tématu
3 / 4
23.
BP
Akumulace rtuti do rostlinných částí hrachu setého: vztah k historické těžbě cinabarituÚstav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu0 / ----
24.
BP
Akumulace rtuti do vodních rostlin - laboratorní studie
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
25.DP
Akviziční proces obchodní korporace (Dominika Nováčková - vlastní téma)
Kyncl, L.Ústav práva a humanitních věd (PEF)N-EM----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.
DisPAleje a stromořadí v historickém vývoji kulturní krajinyKučera, P.
Ústav plánování krajiny (ZF)
D-ZKAD-ZKA-ZKA--ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
27.
DPAleje a stromořadí v Jihomoravském krajiVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)------AFPodrobnosti tématu
1 / 1
Landgráf, M.
28.
BP
Aleje a stromořadí v malých městech Jihomoravského kraje
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
29.DisP
Allowable cut evaluation methods for rich-structure forests
Kneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
DP
Alocasia, Colocasia a Xanthosoma v ornamentálních záhonových výsadbách
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu
0 / --
--
31.
DPAlometrické rovnice pro odhad nadzemní biomasy mladých smrkových porostů na ŠLP KřtinySvětlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
32.BP
Alternativní investice na trhu nemovitostí
Ústav financí (PEF)
B-F
B-HPS
--
B-HPS-F
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
33.BPAlternativní systémy ustájení prasnicÚstav chovu a šlechtění zvířat (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
34.
DP
Alto Adige - nejsevernějsí italská vinařská oblast
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
Bureš, M.
35.DisPAmniová membrána, její struktura, funkce a využití v současných biotechnologiíchSláma, P.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOO----AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
36.DisPAnalyses of water balance parameters of different forest micro-watersheds
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
37.BPAnalysis and evaluation of questionnaireJadczaková, V.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
38.DP
Analysis of contract cheating market in selected country
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
----PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
39.
DP
Analysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and Halophytophthora
Botella Sánchez, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
BP
Analysis of financial performance of a selected enterpriseÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 2
--
41.
DP
Analysis of human behaviour using cell phone data
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
42.
BP
Analysis of the branch structure of the chosen region
Redlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-RR
B-RRA
B-MTSA
B-MTS
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
43.
DP
Analysis of the branch structure of the chosen regionRedlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
44.DPAnalysis of the municipalities' economy in a selected region.Chmelíková, G.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / --
--
45.
DP
Analytické a senzorické hodnocení odrůdových ovocných šťávŠnurkovič, P.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--NZTKPZFPodrobnosti tématu
1 / 1
46.DPAnalytické a senzorické hodnocení hroznových moštůŠnurkovič, P.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
47.
DP
Analýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komoditLos, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
48.
DisP
Analýza a indentifikace lokálních struktur DNA
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI----PEFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
49.DisP
Analýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computingu.
Šťastný, J.
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / ----
50.
BP
Analýza aktuálního stavu trhu se zvěřinou a návrh řešení pro podmínky ŠLP Křtiny, příp. jiné vybrané organizace
Dvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
51.
DisP
Analýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástroje
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
52.
DisP
Analýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástroje
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
53.
BP
Analýza a návrh modulu pro automatizované multiplatformní sdílení a synchronizaci souborů
Ústav informatiky (PEF)B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEFPodrobnosti tématu
1 / 1
54.
DP
Analýza a návrh optimalizace firemního informačního systému
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
55.
DP
Analýza a predikce lokálních struktur DNA
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-II-ARI--PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
56.
DP
Analýza a predikce lokálních struktur DNA
Šťastný, J.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
57.
BP
Analýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném kraji
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
58.DP
Analýza dat pozemní fenologie a fenokamer ve smíšeném lužním lese
Nezval, O.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
59.BP
Analýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směru
Sebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
60.
BP
Analýza demografického vývoje vybraného regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
61.DPAnalýza diference obvodové rychlosti hnacích kol traktoru 4WD
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
62.
DP
Analýza dlouhodobého měření na klimatologické stanici s využitím metadat
Středová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
63.
DisP
Analýza dynamických parametrů motorových vozidel a jejich vztah k emisím
Sedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
64.BP
Analýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČR
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
65.DisPAnalýza efektivního využití tuhých biopalivKlepárník, J.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
66.BP
Analýza faktorů hluku motorových pil během těžby
Ústav techniky (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
67.
BP
Analýza faktorů hluku působeného harvestory v lesní těžbě
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
68.
DP
Analýza faktorů ovlivňujících škody na hospodářských zvířatech způsobených vlkem obecným (Canis lupus).
Ústav ekologie lesa (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
69.
DP
Analýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti Beskydy
Ústav ekologie lesa (LDF)
N-LI
N-EUFO
N-KI
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
70.
BP
Analýza faktorů udržitelného rozvoje regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2--
71.
DP
Analýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní Moravy
Bartošová, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
72.
BP
Analýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
73.
DP
Analýza finanční stability vybraného podniku
Březina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI
N-DI
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
74.BPAnalýza formální úrovně závěrečných prací na PEFRybička, J.Ústav informatiky (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu1 / 1
75.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
76.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
77.DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
78.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
79.BP
Analýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EU
Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
1 / 1
80.
DisPAnalýza geneze půdních typů pomocí indexování makroprvků
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
81.
DP
Analýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířat
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
--
AF
Podrobnosti tématu1 / 1
82.
DP
Analýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podniku
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
83.
DP
Analýza hospodaření vybrané municipality
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / --
--
84.
DP
Analýza chování spotřebitelů na trhu dřevostavebHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-SNBD----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
85.
DisP
Analýza chování stavební konstrukce v návaznosti na chování zabudovaného dřeva při změně okrajových podmínek
Havířová, Z.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
86.
DisP
Analýza IADF u jehličnatých dřevinGryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTA
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
87.BPAnalýza image střední odborné školyAdamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
----ICVPodrobnosti tématu0 / ----
88.
BP
Analýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firměHort, Z.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
89.
BP
Analýza kmitání stromu metodou konečných prvků
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
------LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
90.
BP
Analýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný region
Ústav sociálních studií (FRRMS)----
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / 2--
91.
DPAnalýza konstrukčního spoje
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
92.
DP
Analýza konstrukčních/návrhových postupů ve vývoji nábytku
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
93.
BP
Analýza konvergence regionálního rozvoje
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 4
--
94.
DP
Analýza lidského chování pomocí dat z mobilních telefonů
Ústav informatiky (PEF)N-SI
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
95.
DP
Analýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínekLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
96.
BP
Analýza morfologie kořene mutantů v drahách odpovědí na stres endoplazmatického retikula
CEITEC MENDELU (AF)
B-AGB
B-AGB
B-MBI
B-AGB
B-AGB-FY
B-AGB-MBB
--
B-AGB-BR
--
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Orlova, S.
97.
DisPAnalýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TO--AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Smutný, L.
98.
DP
Analýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěže
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-TO
N-ZS-AE
N-TO-TMO
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1--
99.DP
Analýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.
Ústav techniky (LDF)
----
--
MENDELUPodrobnosti tématu0 / --
--
100.
BP
Analýza možností využívání různých komponentů pro tvorbu školkařských substrátů
Salaš, P.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
101.
BP
Analýza nabídky keřů na českém trhu
Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Folwarczna, A.
102.
BPAnalýza nabídky trvalek na českém trhuÚstav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Koluchová, L.
103.
DP
Analýza nábytku vzhledem k technickému řešení a funkciŠimek, M.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
104.
DP
Analýza nakládání s odpady ve vybrané obci
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
105.
BP
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém území
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-RSZ
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
106.DPAnalýza, návrh a implementace modulu informačního systému pro sběr a vyhodnocení podnikových datTrenz, O.
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
107.
DisP
Analýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EU
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
108.
DisP
Analýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
109.
DP
Analýza odpadového hospodářsví ve vybrané firmě
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----AFPodrobnosti tématu0 / 2--
110.
DPAnalýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
111.
DP
Analýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízení
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-BO
N-BO-BMO
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
112.
BP
Analýza plodnosti dubu letního na LZ Židlochovice
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
113.
BP
Analýza podmínek pro vynětí půdy za zemědělského půdního fondu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
114.
BPAnalýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostůKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
115.
DP
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
116.
DisP
Analýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvkůČermák, P.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
117.DP
Analýza procesu Národního lesnického programu
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
118.
BP
Analýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkemHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
119.
DP
Analýza provozu a jeho klasifikace podle neobvyklosti provozuJedlička, P.Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
120.
BP
Analýza předpokladů úspěšného projektového manažera
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
121.
DisP
Analýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republice
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
122.BP
Analýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školce
Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
123.DPAnalýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
124.
DP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN
--
--MENDELUPodrobnosti tématu0 / --
--
125.BP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
126.
BP
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 5
--
127.
DPAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
128.
DPAnalýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - HádyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1--
129.BP
Analýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
----FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
130.
BP
Analýza rentability provozu odvozní soupravyHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
131.DisPAnalýza rozhodovacích procesů člověka vyvolaných působením změn životního prostředíMarek, M. V.Ústav ekologie lesa (LDF)
D-EOP
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
132.
BP
Analýza rozvoje vybrané obce
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 3
--
133.
BP
Analýza rozvoje vybrané obce
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------FRRMSPodrobnosti tématu0 / 3--
134.BPAnalýza rozvojových problémů AfrikyGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
135.DP
Analýza rozvojových problémů Afriky
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
136.
DP
Analýza rozvojových problémů Afriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 2
--
137.
BPAnalýza rozvojových problémů AsieGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 2
--
138.
BP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
139.
DP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 2--
140.
BP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / 2
--
141.
BP
Analýza sil působící na automobilČermák, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
142.
BP
Analýza sil působící na automobil
Čermák, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
143.BP
Analýza složení KO se zaměřením na využitelné složky
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu0 / 5--
144.
BP
Analýza složení komunálního odpadu se zaměřením na využitelné složky
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
145.
BP
Analýza sociální politiky vybraného latinskoamerického státuHrabálek, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
146.
BP
Analýza sortimentu a jakostních parametrů oranžových vín na českém trhu
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZIZ
--
VAVZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
147.ZPAnalýza spojovací lamely Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
148.
BP
Analýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwary
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 6
--
149.
BP
Analýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní MoravyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
150.
BP
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
151.
DP
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
152.
DP
Analýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podloží
Ševelová, L.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
153.BP
Analýza stávajících programů EVVO ve vybraném regionu
Kotovicová, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
154.
BPAnalýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochrany
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
155.
BP
Analýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v Brně
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
156.
BP
Analýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionu
Hübelová, D.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
157.DP
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.
Somerlíková, K.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
------FRRMSPodrobnosti tématu0 / --
--
158.
DP
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.Somerlíková, K.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
----FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
159.
BP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-RRA
B-MTSA
B-RR
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / --
--
160.
DP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-MTS
N-MTSA
N-RR
N-RRA
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
161.
BP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
162.
DP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
163.DP
Analýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celku
Konrád, Z.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-BO
N-TO
N-BO-BMO
N-TO-TMO
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
164.DPAnalýza systému nakládání s odpady ve vybrané firměAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
165.
BPAnalýza témat a zaměření českých vědeckých lesnických časopisůHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES
B-LESN
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
166.
DisP
Analýza toků skleníkových plynů v lužním lesePavelka, M.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
167.
DisP
Analýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystému
Janouš, D.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
168.
DP
Analýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionech
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
169.
DP
Analýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.
Chmelíková, G.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-RR----
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
170.BP
Analýza učebnice odborného předmětu
Danielová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
2 / --
Brhlová, M.
Aulichová, T.
171.DP
Analýza uplatnění absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studia
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
172.
BP
Analýza území s hodnocením dopadu rekreačních a sportovních aktivit na krajinu
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Jagošová, K.
173.
BPAnalýza území z pohledu rekreačního využívání krajiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
174.
DP
Analýza vhodných operačních systémů pro HMI v zemědělské technice
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
175.
DisPAnalýza vlastností svarových spojů pomocí nedestruktivní defektoskopieÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--AF
Podrobnosti tématu
1 / --
176.
DisP
Analýza vlivu parametrů pracovních nástrojů křovinořezů a motorových pil na BOZPÚstav techniky (LDF)D-TTLP--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
177.
DP
Analýza vlivu rozteče u tříbodého ohybu na výslednou tuhost a pevnost dřeva
Sebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-STAV
N-DI
N-NI
N-SNBD
N-STAV-STAV
N-DI-DI
N-NI-NI
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
178.
DPAnalýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané zeměGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti tématu0 / 2--
179.
BPAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutíLongauer, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
180.
BP
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínek
Longauer, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
181.BP
Analýza vybrané části krajiny a návrh kompenzačních opatření v kontextu přítomných enviromentálních problémů
Balková, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-KRAJ
--
--LDFPodrobnosti tématu
1 / 2
182.
BP
Analýza vybrané komoditní vertikály
Blažková, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
183.
BP
Analýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské Ameriky
Hrabálek, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
184.
BP
Analýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristikyRedlichová, R.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--
185.BP
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Junga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
186.BPAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
187.
DP
Analýza vybraných rizikových vlastností elektroodpaduKudělka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TON-TO-TMO--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
188.BP
Analýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchovině
Knott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
189.
DisPAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
190.
DisPAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOP
D-EOP-ABK
--AF
Podrobnosti tématu
1 / -- Meitner, J.
191.
BP
Analýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.
Michal, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-KRAJ
B-STAV
B-DREV
B-KRAJ-KRAJ
B-STAV-STAV
B-DREV-DREV
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
192.
DisP
Analýza využití matoliny pro separaci semen a energetické účely
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
193.
BP
Analýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČR
Junga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
194.BPAnalýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenciÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO
B-TO-OH
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
195.BP
Analýza vývoje krajiny vybraného území
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
196.
BP
Analýza vývoje nakládání s odpadem v ČR
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TOB-TO-OH--AFPodrobnosti tématu0 / 2--
197.BP
Analýza vývoje poptávky na trhu se stavbami na bázi dřeva
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-SNBD--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
198.
DisP
Analýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesaJankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
199.
DisP
Analýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostů
Jankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-BOTA
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
200.
BP
Analýza změn struktury krajiny s využitím digitalizace mapových podkladůÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
201.
DisP
Analýza změn technicko-ekonomických parametrů motorů pracujících s biopalivy
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZSD-ZS-TMZ--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
202.
DP
Analýze větrné kamamity z léta 2017 v NP ŠumavaÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
203.BPAnalyzing the state of digital knowledge and skillsDannhoferová, J.Ústav informatiky (PEF)
B-SIA
B-EMAJ
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
204.
BP
Anamorfózy a jejich použití v zahradní tvorběŠamánek, D.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-KA
B-ZKA
--
B-ZKA-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
205.
BP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
206.
DP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
207.
DP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
208.
BP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
209.
BPAnatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
210.
DP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
211.
BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
212.
DPAnatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
213.
DP
Anonymita v informační době
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / --
--
214.DisPAntimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TP
----AFPodrobnosti tématu0 / --
--
215.
DisP
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM
--AFPodrobnosti tématu
1 / --
Chodáková, K.
216.
DP
Antitrust policy and its manifestations in the food processing industryBlažková, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
217.
BP
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Bajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
218.
DPAntropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Ústav geologie a pedologie (LDF)
------LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
219.BPAplikace a životnost anorganických antikorozních systémů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
220.
BP
Aplikace a životnost organických nátěrových systémůVotava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
221.
BP
Aplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SRSalašová, A.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bačkovský, R.
222.
BP
Aplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SR
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-KA
--
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
223.BPAplikace aditivní výroby v průmysluÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZS
B-ZS-PT
--
AFPodrobnosti tématu
1 / --
224.
DP
Aplikace agroenvironmentálních opatření v konkrétním podnikuStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZEI
N-ZEI-ABY
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
225.
DisP
Aplikace akustické emise pro monitoring stresu rostlin
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZSD-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
226.DPAplikace akustické emise v zemědělství
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
227.DisP
Aplikace digitálního tisku v interiéru
Hála, B.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
228.
DisP
Aplikace digitálního tisku v interiéru
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTNB
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2 Bastlová, I.
229.
BP
Aplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxiHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
230.
DisP
Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování
Ústav informatiky (PEF)
D-SID-SI-EI
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / ----
231.
DisP
Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování
Farana, R.
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
--
--
PEFPodrobnosti tématu1 / 1 Rouš, R.
232.
BP
Aplikace informatiky při řešení ekonomických problémů
Haluza, P.Ústav informatiky (PEF)
B-HPS
B-EM
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
233.
BP
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
234.
BP
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP Křtiny
Dvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
235.
DisPAplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismy
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--AFPodrobnosti tématu0 / --
--
236.DPAplikace kryoterapie jako metody pro eliminaci rostlinných virůVetešková, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
237.DisPAplikace PPL a jejich vliv na kvalitu půdyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
238.
BP
Aplikace pro vyhodnocování výsledků analýzy sentimentuPřichystal, J.Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEFPodrobnosti tématu1 / 1 But, A.
239.
DP
Aplikace růstových regulátorů pro multiplikaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)N-ZI
N-ZI-RZT
--ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
240.DisPAplikace statistického řízení v procesu měření akustické emiseDostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS--
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
241.
DisP
Aplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské techniky
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
242.
DPAplikace teorie portfólia na vybrane trhyBenada, L.
Ústav financí (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
2 / 1
243.
DP
Aplikace vápenatých přípravků a kaolínu jako možnost ochrany proti sluneční spále hroznů révy.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
244.
BP
Aplikace založené na blockchainu
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
245.
DP
Aplikace založené na blockchainuFoltýnek, T.Ústav informatiky (PEF)N-SI
N-II
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / ----
246.BP
Aplikačně specifická hesla / Více hesel pro jednoho uživatele ve FreeIPA
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
247.BP
Aplikační možnosti aditivních technologií
Šustr, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
248.
DisP
Aplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných území
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
249.
DisP
Application of hierarchical fuzzy expert systems for decision support
Farana, R.
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
D-SIA-EIA
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
250.
DP
Application of multiple transport connections to improve the response characteristics
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
N-SIA-EIASNAN
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
251.DisPApplication of quantile regression for distribution exploration of income and consumption expendituresAdamec, V.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
D-EMA
D-EAM
D-EMA-REPA
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1--
252.BP
Application-specific passwords / Multiple passwords for one user in FreeIPA
Jedlička, P.
Ústav informatiky (PEF)
B-SIA
B-SIA-EIA--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
253.
DisP
Aquaponic vegetable productionPokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZID-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
254.
BP
Aquaponie pro produkci rostlin a rybÚstav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--ZFPodrobnosti tématu
0 / --
--
255.
DP
Arabsko-izraelský konflikt
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
256.
BP
Arabsko-izraelský konflikt
Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
257.BPAre climate clubs a solution to the free-riding in environmental conventions?Issever Grochová, L.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EMAJ----PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
258.DP
Architektura a tvar stromu jako tvůrčí nástroj v díle krajinářského architekta
Ústav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKAN-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
259.
DP
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZIZ
--
NVAV
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Brimusová, L.
260.
BPAroklimatická rajonizace vinné révyRožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
261.DP
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
----
NVAV
ZFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
262.
BPArt déco a jeho vliv na současný nábytkový designÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DREV
B-DSGN
B-DREV-DREV
B-DSGN-DSGN
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
263.
DP
Artificial Intelligence in Corporate Financial Management.Polák, P.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-EM-ME-AJ
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
264.
BP
Asistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzdělávání
Kamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 2
Šťastná, R.
265.DPAsociace vybraného genu kura s fyziologickými parametryÚstav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
--AF
Podrobnosti tématu
2 / 2
Bartošková, A.
Petrášová, A.
266.
BP
Aspekty moderných dřevostaveb
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
267.BPAspekty výběru vinohradnické mechanizace s ohledem na spon výsadbyÚstav zahradnické techniky (ZF)------ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
268.
BPAspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučováníPecina, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SPB-SP-UPVOV
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
269.DisP
Assessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banks
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ----LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
270.
DP
Assessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.Kusbach, A.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-EUFO
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
271.
DP
Audio-Video nábytekMaňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-DESGN
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
272.BPAukce dříví jako obchodní příležitost
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
273.
BP
Australská „ovčí“ kampaň
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
274.
BP
Autodiagnostika učitele střední školyOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
--
ICVPodrobnosti tématu
0 / --
--
275.
DisP
Automated machine learning
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
276.
DP
Automatic categorization of customer requests
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 5--
277.
DPAutomatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between treesÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
278.DPAutomatická kategorizace zákaznických požadavků
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 5
--
279.DP
Automatické zapalování kotlů na biomasu - ověření funkce a experimentální stanovení energetické náročnosti
Ústav techniky (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
280.
DisP
Automation of repeated statistic forest management inventory data analysis as a base for management planning in rich-structure forestsKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
281.
DisP
Automatizace logistických procesů zemědělské výroby
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZS----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
282.
DP
Automatizace povrchového kalení
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZSN-ZS-AD--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
283.
DisP
Automatizace vyhodnocení dat opakovaných inventarizací trvalých zkusných ploch jako základ hospodářské úpravy strukturně bohatých lesů
Kneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
284.
BP
Automatizované sledování konkurenceÚstav informatiky (PEF)
B-SI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
285.
DisP
Automatizované strojové učeníDařena, F.Ústav informatiky (PEF)D-ARI
D-SI
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
286.
DPAutomatizované vyhodnocování odpovědí na otevřené otázky v didaktickcýh testechFoltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
287.
DP
Autoredukce přirozené obnovy - NP Krkonoše
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
288.
BP
Autorita učitele na středních školách
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
2 / 2
Houserová, J.
Charuzová, K.
289.
BP
Autorita učitele pohledem žáků střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 2
290.
BP
Autorita v kontexte strednej odbornej školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
----ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
291.
BPAUTOSARČupera, J.Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--