Přehled vypsaných témat - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | Č | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Adaptace města Brna na změnu klimatu
Fukalová, P.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-AEG
B-AEG
B-AEG
--
--
--
SBAE
SBVAES
SBPUOP
AFprohlížet
0 / 1
--
2.
DP
Aleje a stromořadí v Jihomoravském kraji
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AF
0 / 1
--
3.BPAleje a stromořadí v malých městech Jihomoravského kraje
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
0 / 2
--
4.
DP
Analýza dlouhodobého měření na klimatologické stanici s využitím metadatStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
0 / 3--
5.
DP
Analýza odpadového hospodářsví ve vybrané firmě
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
0 / 2
--
6.BP
Analýza podmínek pro vynětí půdy za zemědělského půdního fondu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--
--
AFprohlížet0 / 2--
7.
BP
Analýza složení KO se zaměřením na využitelné složky
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
--
MENDELU
0 / 5
--
8.
BP
Analýza složení komunálního odpadu se zaměřením na využitelné složky
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF0 / 1--
9.BPAnalýza stávajících programů EVVO ve vybraném regionuKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
0 / 5
--
10.
DP
Analýza systému nakládání s odpady ve vybrané firměAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
11.
BP
Analýza vývoje krajiny vybraného územíKozlovská, S.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AFprohlížet0 / 2--
12.
BPAnalýza změn struktury krajiny s využitím digitalizace mapových podkladůMašíček, T.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
--
--
AF
prohlížet
1 / 1
13.
DPAplikace agroenvironmentálních opatření v konkrétním podniku
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZEI
N-ZEI-ABY
--
AF
0 / 1--
14.
BP
Biodegradabilní obalové materiályVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
15.
BPBiodegradabilní obalové materiályVaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
16.
DP
Biodegradabilní plasty a jejich vliv na odpadové hospodářstvíVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----
--
AF
1 / 1 Trlidová, A.
17.BPBiodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
--
AF
prohlížet1 / 1 Škatulárová, J.
18.BPBiodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
1 / --
19.BPBiodegradable packaging and their impact on waste management
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
0 / 2
--
20.
BPBioplasty a jejich vliv na životní prostředí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-AEG
B-TO
--
B-TO-OH
--
--
AFprohlížet0 / 2--
21.
BP
Cestovní ruch v zemědělské krajině
Šťastná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
22.
BP
Cestovní ruch ve venkovské krajiněÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE--AF
0 / 1
--
23.
DP
Cílové charakteristiky krajiny v Zásadách územního rozvojeVavrouchová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----MENDELUprohlížet0 / 1--
24.
DisP
Cultural tourism and its potential
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-AKE
D-EOP-ALE
--
--
AFprohlížet0 / 1--
25.
BP
Černovická terasa - krajina a člověk
Kozlovská, S.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
--
--
AF
0 / 1
--
26.
DisP
České vesnice, zaniklé ve 20. stoletíVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--
AF
0 / --
--
27.
BP
Daňová soustava jeko nástroj ochrany životního prostředí
Středová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
----AFprohlížet
0 / 2
--
28.
BP
Demonstrační farmy s environmentálním zaměřením
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
29.
DP
Determining biodegradablility of plastic materials under controlled and natural composting conditions
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----
AF
prohlížet0 / 1
--
30.DisP
Dizertační práce na volné téma
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKE--
AF
3 / --
31.
BP
Důsledky antropogenních aktivit na krajinu a její fungováníVavrouchová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
------AF0 / 2--
32.
DP
Ekologické trendy v závlahových technologiích a jejich aplikaceŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
N-ZS
N-ZS
N-ZS-RV
N-ZS-ZEI
N-ZS-AE
--
--
--
AF
0 / 1
--
33.
DP
Ekologizace v zemědělství - případová studieŠťastná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
34.
DPEnvironmental analysis of an in-vessel food waste compostingVaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
--
AF
0 / --
--
35.
DPEnvironmental analysis of an in-vessel food waste composting
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
------
AF
prohlížet
0 / --
--
36.
DisP
Environmental effects of landfills -understanding and evaluating
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALE--AFprohlížet0 / --
--
37.DisPEnvironmental effects of landfills -understanding and evaluatingVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-ALE
--
AF
0 / --
--
38.
DisP
Environmental effects of landfills -understanding and evaluating
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALE--AF
0 / --
--
39.DPEnvironmentální aspekty inteligentních vesnic a městŠťastná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE--
AF
prohlížet
0 / 2
--
40.DP
Environmentální sucho
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AFprohlížet
0 / 1
--
41.
BPEnvironmentální suchoÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
42.
DP
Fenomén druhého bydlení ve vybraném periferním mikroregionu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS--
--
MENDELU
prohlížet
0 / 1
--
43.DPFood waste management - Perceptions, Decisions, and ActionsVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
44.
DPFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--AF
0 / 1
--
45.
DP
Fytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpaduVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
0 / 1
--
46.DPFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu KuchyňkyÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
N-ZS-AE
--
AFprohlížet
0 / 1
--
47.DisPHlavní faktory podmiňující produkční potenciál půd v podmínkách změny klimatu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
--
--
AF
prohlížet
1 / --
Stehnová, E.
48.
DP
Hodnocení fytotoxicity kompostu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----
--
AF
0 / 1
--
49.
DP
Hodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky odpadů
Adamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AE--
AF
0 / 1--
50.
DP
Hodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu Kuchyňky
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--AFprohlížet0 / 1
--
51.
DP
Hodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádržeVaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AFprohlížet
0 / 2
--
52.
DP
Hodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádrže
Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZSN-ZS-AE--
AF
0 / 2
--
53.
DP
Hodnocení kompostu vznikajícího na skládce tuhého komunálního odpadu Kuchyňky
Adamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
N-ZS-AE
--AFprohlížet
0 / 1
--
54.
DP
Hodnocení rozkladu různých typů degradovatelných plastů v laboratorních podmínkách kompostoávní
Adamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----AF
0 / 1
--
55.
DP
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AF
0 / 1
--
56.
DisPHodnocení toxicity půd vybrané lokality
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
--
--
AFprohlížet0 / 1
--
57.
DP
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementu
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----
AF
0 / 2
--
58.
DP
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementuÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF0 / 2--
59.
BP
Identifikace příčin vzniku odpadu v prodejnách potravin
Stejskal, B.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / 5
--
60.
DisP
Industrial heritage in the Czech Republic
Šťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ALE
D-EOP-AKE
--
--
--
--
AF
0 / --
--
61.
DPInertní odpadAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
0 / 1
--
62.BPInertní odpadAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFprohlížet0 / 1--
63.
DisP
Inertní odpad a jejich vliv na životní prostředí
Adamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
--
--AF0 / ----
64.
DisP
In-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALE--AFprohlížet0 / --
--
65.
DisP
In-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainability
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALE
--
AFprohlížet
0 / --
--
66.
DisP
In-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainability
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALE
--AFprohlížet0 / ----
67.DPKartografické porovnání vývoje land use ve vybraném územíÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----
AF
prohlížet
1 / 3
68.
BP
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----
AF
1 / 1
69.
BPKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)------
AF
0 / 1
--
70.
BP
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
0 / 1--
71.
DisPKrajina jako kulturní dědictví a jeho potenciál pro územní soudržnost v integrované Evrop슝astná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
D-EOP
D-EOP-ALE
D-EOP-AKE
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
72.
BP
Legislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotek
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
73.
BPLegislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotekStředová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
----
AF
0 / 2--
74.DPMalé město jako středisko venkovského mikroregionu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
--
MENDELU
0 / --
--
75.
BP
Měření infiltrace půdy na vybrané lokalitě
Urbanová, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-PU
B-ZS-AE
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
76.
BP
Metody boje s invazivními druhy živočichů v České Republice
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
--
--
AF1 / 1
77.
DP
Mezoklimatické poměry krajiny
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----
MENDELU
0 / 1
--
78.
BP
Mimoprodukční funkce zemědělství – agroekologie a pedagogický potenciál farmy
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE--AF
1 / 2
Štěpničková, V.
79.
BP
Míra nežádoucích příměsí v nádobách pro tříděný sběr vybraných komodit v obci
Stejskal, B.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AF
1 / 1
80.
DP
Místní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivěVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
0 / 2
--
81.BPMístní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivěVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
prohlížet0 / 3
--
82.BPMonitoring jakosti vody na vybraném povodí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
--
--
AF
0 / 2
--
83.
BPMonitoring jakosti vody vybraného toku
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AF
prohlížet2 / 2
84.
DP
Možnosti aplikace prevenčních nástrojů ve vybraném procesuÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
85.DP
Možnosti rozvoje komunitního kompostování ve vybraném regionu
Kotovicová, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AF0 / 4
--
86.
BP
Možnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředíVaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
1 / 1
Fiodorová, D.
87.BPMožnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředíVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS-AE
--AFprohlížet
0 / 1
--
88.
BP
Nakládání s odpady ve vybrané obci či regionu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AFprohlížet
0 / 2
--
89.BPNakládání s odpady ve vybrané obci či regionuAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
0 / 2--
90.BPNakládání s pitnou, odpadní a srážkovou vodou v obci KřtomiOppeltová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-PUO
--
AFprohlížet1 / 1
91.
BP
Návrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném území
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
--
--
AFprohlížet0 / 1
--
92.BPNávrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném území
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
--
--
AFprohlížet0 / 1
--
93.
BP
Návrh revitalizace konkrétního brownfieldu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZSB-ZS-AE--AF
0 / 1
--
94.DP
Návrh revitalizace konkrétního brownfieldu
Šťastná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--AF
0 / 1
--
95.BPNávrh úpravy malého vodního toku
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
96.
BP
Nová úloha moderních zoologických zahrad
Fukalová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
97.
DP
Nové formy cestovního ruchu - případová studieŠťastná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AFprohlížet
0 / 2
--
98.
BP
Obnova narušené krajiny
Kozlovská, S.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--
--AF
0 / 2
--
99.
DPObnovitelné zdroje energie a rozvoj venkovaVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
--
AF
prohlížet0 / 2
--
100.
BPochrana a organizace vybraného povodíÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS-PUO
--AFprohlížet0 / 1--
101.
BP
Ochrana a organizace vybraného povodí
Podhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PU
B-ZS-AE
--
--
AFprohlížet0 / 3--
102.BP
Ochrana a organizace vybraného povodí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
--
B-ZS-AE
--
--
AF
prohlížet0 / 3--
103.
DP
Ochrana přírody a krajiny v kamenolomech a pískovnách
Vavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)------AFprohlížet
1 / 2
104.
BP
Péče o krajinné prvky ve vybraném území
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 4
--
105.
DisP
Pneumatiky a jejich vliv na životní prostředí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
--
--
AFprohlížet1 / -- Šourková, M.
106.
DisP
Pochopení a evaluace dlouhodobých environmentálních rizik spojených s vybranou skládkou
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--
AF
prohlížet
1 / --
107.
BP
Porovnání současného stavu porostů ve vybraných ÚSES s jejich původním návrhem
Kozlovsky Dufková, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--
--
AF
prohlížet0 / 1
--
108.
BP
Posouzení možnosti opětovného použití elektrotechnických a elektronických komunálních odpadů v obciStejskal, B.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)------
AF
0 / 2
--
109.
DP
Potenciály a bariéry rozvoje tradičního produkčního zemědělského mikroregionu moravských (českých) nížin
Vaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
----MENDELU0 / --
--
110.
DP
Potenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na státní hranici
Vaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / 2
--
111.DP
Potenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na vnitřní periferii
Vaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS----
MENDELU
prohlížet0 / 2--
112.BPPozemkové úpravy a udržitelný rozvoj zemědělské krajinyÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-PUO
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
113.
DPProměny české kulturní krajiny.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
2 / 4 Mádr, L.
Pecková, N.
114.BP
Provozní příčiny změn režimu klimatických prvků na klimatologických stanicích
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----AF0 / 2
--
115.
DP
Přeshraniční plánování venkovského prostoru v česko-slovenském pomezí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
0 / 3--
116.
BP
Rebonitace zemědělského půdního fondu ve vybrané lokalitěÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)------AFprohlížet
2 / 3
Kličková, M.
Slezák, V.
117.
DPRegionální disparity na úrovni okresů a Česka s důrazem na rozvoj venkovaVaishar, A.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-RV
--
AF
prohlížet0 / 1
--
118.BP
Regulační nástroje v oblasti ochrany klimatického systému Země
Středová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
119.DP
Role rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládky
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
prohlížet0 / 1
--
120.
DP
Role rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládky
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
121.
DP
Role rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládky
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AF
0 / 1
--
122.
BP
Role zemědělského podniku v krajině - případová studie Suchdol nad OdrouÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
123.
BP
Rozbor současného stavu vybraného území v procesu Pozemkových úprav
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
------AFprohlížet1 / 2
124.
BP
Rozptýlená zeleň v České republiceŠťastná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZSB-ZS-AE--
AF
prohlížet0 / 1--
125.DPRozvojové možnosti příhraničního venkovského mikroregionu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZSN-ZS-RV
--
AF
0 / ----
126.BP
Skládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpadu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 1--
127.
BP
Skládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpadu
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE--
AF
prohlížet
0 / 1
--
128.BP
Skládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpadu
Adamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
------AFprohlížet0 / 1
--
129.
BP
Sociální zemědělství a jeho environmentální přesah
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
0 / 1
--
130.
DP
Sociální zemědělství jako jedna z jeho mimoprodukčních funkcí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
0 / 1
--
131.DP
Souvislosti změn na trhu práce a struktury využití území
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / 1
--
132.
DisP
Stanovení intenzity eolické eroze pomocí počítačových modelů
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--
AF
0 / --
--
133.
DP
Stanovení intenzity větrné eroze
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
N-ZS
N-ZS-RV
N-ZS-AE
--
--
AF
1 / 1
Fidler, M.
134.DP
Stanovení odnosu půdy větrem
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
--
AF
prohlížet0 / 1
--
135.
DP
Stanovení ohroženosti pozemků vodní erozí na vybraném území s využitím programu ArcGIS
Mašíček, T.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
N-ZS
N-ZS-AE
N-ZS-RV
--
--
AFprohlížet1 / 2
136.
BP
Studie možných zdrojů znečištění na vybraném úseku povodíÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
prohlížet
0 / 3
--
137.
BP
Studie nakládání s gastroodpady
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--AF1 / 1
138.
BP
Studie nakládání s gastroodpady
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
139.BP
Studie nakládání s gastroodpady
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AF
prohlížet0 / 1--
140.BPStudie nakládání s gastroodpadyÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
141.
DisP
Studie nakládání s gastroodpady se zaměřením na kompostováníVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--
AFprohlížet
0 / --
--
142.
BP
Sucho jako bezpečností riziko
Středová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
0 / 1--
143.
DP
Sucho jako bezpečností riziko
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
144.
DP
Synergické a kumulativní vztahy v území
Vavrouchová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
--
AF
0 / 1--
145.BP
Technologie nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v regionu Náměšťsko
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF0 / 1
--
146.
DisP
Teleworking jako alternativní zaměstnání obyvatel českého venkova
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE--
AF
0 / --
--
147.
DP
Temporální vývoj záborů zemědělské půdy ve vybraném území a jeho dopady na krajinu
Szturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF0 / 3--
148.
DP
Temporální vývoj záborů zemědělské půdy ve vybraném území a jeho dopady na krajinuÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--AF
0 / 2
--
149.
DP
Testování bioplastů v laboratorních a reálných podmínkách
Adamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFprohlížet0 / 1
--
150.
DPTvorba návrhu plánu společných zařízení ve vybraném územíSzturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
1 / 2
151.
BP
Udržitelný rozvoj kulturní krajiny Šťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE--AFprohlížet0 / 4--
152.
DP
Úloha místních akčních skupin v rozvoji venkova
Vaishar, A.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
----
AF
prohlížet
0 / --
--
153.
DP
Územní plán v praxi – případová studie BrnoÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--MENDELUprohlížet0 / 1
--
154.
DP
Územní plánování - stav a vývoj ve vybraném krajiVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)------AFprohlížet
1 / 2
155.
DP
Venkovské brownfieldy ve vybraném regionu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-RV--
AF
0 / 2
--
156.DPVesnice, zaniklá ve 20. stoletíVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
----
AF
0 / 3
--
157.
DP
Vliv vybraného velkého zemědělského podniku na venkovskou obec
Vaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-RV
--
AF
0 / 1
--
158.
DP
Vliv zemědělského podniku na krajinu - případová studie Suchdol nad Odrou
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AF
0 / 1
--
159.BPVolné támaAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
------
AF
prohlížet
0 / 1
--
160.
DisP
volné téma
Podhrázská, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
--
--
AF
4 / --
Kučera, J.
Brychta, J.
Šrámek, J.
Svejkovská, A.
161.
DisP
volné téma
Vaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKE
--
AF1 / --
162.
DisP
Volné téma
Toman, F.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKE--
AF
3 / -- Ripelová, R.
Jedlička, J.
Brzezina, J.
163.
BP
Volné téma
Středová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
0 / 2
--
164.
DP
Volné téma
Středová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)------
AF
0 / 2
--
165.
DisPVolné téma
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALE
--
AF
prohlížet0 / --
--
166.
DP
Volné téma
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----AFprohlížet
0 / 2
--
167.
DP
Volné téma
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 3
--
168.
DisP
Volné téma
Adamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
--
--
AFprohlížet0 / ----
169.
BP
Volné téma
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
--
AF
prohlížet
2 / 3
170.
BP
Volné témaŠťastná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AF
1 / 4
Manabayeva, A.
171.
DisP
Volné téma
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP
--
D-EOP-AKE
--
--
AF
1 / --
172.
DisP
Volné témaVaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE--
AF
2 / -- Bitner, K.
Martínez Barroso, P.
173.
DisP
Volné téma
Oppeltová, P.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOPD-EOP-AKE
--
AF
prohlížet2 / -- Poloprutská, T.
Ulrich, O.
174.
DisP
Volné téma
Kozlovsky Dufková, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
D-EOP-AKE
--
AF
prohlížet
1 / --
Urbanová, M.
175.
DisP
Volné téma / Free topic
Šťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ALE
D-EOP-AKE
--
--
AF
3 / --
176.
DisP
Vyhodnocení vybraných parametrů kvality ovzdušíStředová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP----
AF
1 / --
177.
DP
Využití a ochrana území opatřeními pozemkových úprav
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS
N-ZS-AE
N-ZS-RV
--
--
AF0 / 2
--
178.DPVyužití dešťových vod v urbanizovaném územíHubačíková, V.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
0 / 2
--
179.BP
Využití nástrojů pozemkových úprav v závlahovém hospodářství
Podhrázská, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / --
--
180.
BP
Vývoj biodegradabilních plastů na českém trhu.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
181.
DPVývoj charakteristik klimatického regionu BPEJÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)------AF
0 / 1
--
182.
DP
Výzkum možností rozšíření informovanosti obyvatel při nakládání s odpady ve vybrané lokalitě
Kotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet1 / 3 Tichý, Z.
183.
BPVýznamné krajinné prvky vybraného území (zhodnocení aktuálního stavu)Knotek, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
184.
BP
Zaniklá sídla Moravy a Slezska
Vavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--AFprohlížet
0 / 2
--
185.
DPZaniklá sídla Moravy a Slezska
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
0 / 3
--
186.
DPZavedení dobrovolného nástroje environmentální politiky v praxi
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
187.
BP
Zhodnocení revitalizace - volné témaOppeltová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----AF0 / 2
--
188.BPZhodnocení stávajícího stavu třídění biologicky rozložitelných odpadů v obcíchKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)------AFprohlížet0 / 5
--
189.
BP
Zhodnocení způsobu nakládání s odpadem ve vybraném regionuKotovicová, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 3--
190.DP
Změny vybraného venkovského regionu po roce 1990
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZSN-ZS-RV--
AF
prohlížet0 / 3--
191.
DP
Zpracování projektové dokumentace vybrané polní cesty
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
192.
BP
Způsoby nakládání s odpadními plasty získaných tříděným sběrem v obcíchStejskal, B.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
193.
BP
Způsoby nakládání s odpadním papírem získaným tříděným sběrem v obcíchStejskal, B.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
prohlížet1 / 1 Hejč, P.