Přehled vypsaných témat - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | Č | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramOborUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DPAleje a stromořadí v Jihomoravském krajiVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
2.BPAleje a stromořadí v malých městech Jihomoravského krajeVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 2--
3.DPAnalýza dlouhodobého měření na klimatologické stanici s využitím metadatStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 3--
4.DPAnalýza odpadového hospodářsví ve vybrané firměAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 2--
5.BPAnalýza podmínek pro vynětí půdy za zemědělského půdního fonduStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS--AFPodrobnosti tématu0 / 2--
6.BPAnalýza složení KO se zaměřením na využitelné složkyKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu1 / 5 Kadlčíková, V.
7.BPAnalýza složení komunálního odpadu se zaměřením na využitelné složkyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
8.BPAnalýza stávajících programů EVVO ve vybraném regionuKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 5--
9.DPAnalýza systému nakládání s odpady ve vybrané firměAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti tématu0 / 1--
10.BPAnalýza vývoje krajiny vybraného územíKozlovská, S.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 2--
11.BPAnalýza změn struktury krajiny s využitím digitalizace mapových podkladůMašíček, T.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AFPodrobnosti tématu1 / 1 Horníček, M.
12.DPAplikace agroenvironmentálních opatření v konkrétním podnikuStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZEIN-ZEI-ABYAFPodrobnosti tématu0 / 1--
13.BPBiodegradabilní obalové materiályVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
14.BPBiodegradabilní obalové materiályVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
15.DPBiodegradabilní plasty a jejich vliv na odpadové hospodářstvíVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 1 Trlidová, A.
16.BPBiodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 1 Škatulárová, J.
17.BPBiodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / -- Radová, K.
18.BPBiodegradable packaging and their impact on waste managementVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 2--
19.BPBioplasty a jejich vliv na životní prostředíAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-AEG
B-TO
--
B-TO-OH
AFPodrobnosti tématu0 / 2--
20.BPCestovní ruch v zemědělské krajin슝astná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti tématu0 / 1--
21.BPCestovní ruch ve venkovské krajin슝astná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti tématu0 / 1--
22.DPCílové charakteristiky krajiny v Zásadách územního rozvojeVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1--
23.DisPCultural tourism and its potentialŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
D-EOP
D-EOP-AKE
D-EOP-ALE
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
24.BPČernovická terasa - krajina a člověkKozlovská, S.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
25.DisPČeské vesnice, zaniklé ve 20. stoletíVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti tématu0 / ----
26.BPDaňová soustava jeko nástroj ochrany životního prostředíStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS--AFPodrobnosti tématu0 / 2--
27.BPDemonstrační farmy s environmentálním zaměřenímŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti tématu0 / 1--
28.DPDetermining biodegradablility of plastic materials under controlled and natural composting conditionsVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
29.DisPDizertační práce na volné témaKopp, R.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti tématu3 / -- Kosour, D.
Melezínková, P.
Chmelický, P.
30.BPDůsledky antropogenních aktivit na krajinu a její fungováníVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 2 Doležalová, P.
31.DPEkologické trendy v závlahových technologiích a jejich aplikaceŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
N-ZS
N-ZS
N-ZS-RV
N-ZS-ZEI
N-ZS-AE
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
32.DPEkologizace v zemědělství - případová studieŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti tématu0 / 1--
33.DPEnvironmental analysis of an in-vessel food waste compostingVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / ----
34.DPEnvironmental analysis of an in-vessel food waste compostingVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / ----
35.DisPEnvironmental effects of landfills -understanding and evaluatingVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-ALEAFPodrobnosti tématu0 / ----
36.DisPEnvironmental effects of landfills -understanding and evaluatingVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-ALEAFPodrobnosti tématu0 / ----
37.DisPEnvironmental effects of landfills -understanding and evaluatingVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-ALEAFPodrobnosti tématu0 / ----
38.DPEnvironmentální aspekty inteligentních vesnic a městŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti tématu0 / 2--
39.DPEnvironmentální suchoStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
40.BPEnvironmentální suchoStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
41.DPFenomén druhého bydlení ve vybraném periferním mikroregionuVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS--MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1--
42.DPFood waste management - Perceptions, Decisions, and ActionsVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / ----
43.DPFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpaduVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti tématu0 / 1--
44.DPFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpaduVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti tématu0 / 1--
45.DPFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti tématu0 / 1--
46.DisPHlavní faktory podmiňující produkční potenciál půd v podmínkách změny klimatuStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP--AFPodrobnosti tématu1 / -- Stehnová, E.
47.DPHodnocení fytotoxicity kompostuAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
48.DPHodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky odpadůAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti tématu0 / 1--
49.DPHodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti tématu0 / 1--
50.DPHodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádržeVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti tématu0 / 2--
51.DPHodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádržeVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti tématu0 / 2--
52.DPHodnocení kompostu vznikajícího na skládce tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti tématu0 / 1--
53.DPHodnocení rozkladu různých typů degradovatelných plastů v laboratorních podmínkách kompostoávníAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
54.DisPHodnocení toxicity půd vybrané lokalityAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP--AFPodrobnosti tématu0 / 1--
55.DPHodnocení toxicity půd vybrané lokalityAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
56.DPHodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementuVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 2--
57.DPHodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementuVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 2--
58.BPIdentifikace příčin vzniku odpadu v prodejnách potravinStejskal, B.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 5--
59.DisPIndustrial heritage in the Czech RepublicŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ALE
D-EOP-AKE
--
AFPodrobnosti tématu0 / ----
60.DPInertní odpadAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
61.BPInertní odpadAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
62.DisPInertní odpad a jejich vliv na životní prostředíAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP--AFPodrobnosti tématu0 / ----
63.DisPIn-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-ALEAFPodrobnosti tématu0 / ----
64.DisPIn-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-ALEAFPodrobnosti tématu0 / ----
65.DisPIn-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-ALEAFPodrobnosti tématu0 / ----
66.DPKartografické porovnání vývoje land use ve vybraném územíSzturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 3 Absolín, P.
67.BPKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
68.BPKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 1 Mikešová, A.
69.BPKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
70.DisPKrajina jako kulturní dědictví a jeho potenciál pro územní soudržnost v integrované Evrop슝astná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
D-EOP
D-EOP-ALE
D-EOP-AKE
AFPodrobnosti tématu0 / ----
71.BPLegislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotekStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS--AFPodrobnosti tématu0 / 2--
72.BPLegislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotekStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS--AFPodrobnosti tématu0 / 2--
73.DPMalé město jako středisko venkovského mikroregionuVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS--MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
74.BPMěření infiltrace půdy na vybrané lokalitěUrbanová, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-PU
B-ZS-AE
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
75.BPMetody boje s invazivními druhy živočichů v České RepubliceFukalová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AFPodrobnosti tématu1 / 1 Čuprová, V.
76.DPMezoklimatické poměry krajinyStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1--
77.BPMimoprodukční funkce zemědělství – agroekologie a pedagogický potenciál farmyŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti tématu1 / 2 Štěpničková, V.
78.BPMíra nežádoucích příměsí v nádobách pro tříděný sběr vybraných komodit v obciStejskal, B.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 1 Hanzlíčková, L.
79.BPMístní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivěVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 3--
80.DPMístní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivěVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 2--
81.BPMonitoring jakosti vody na vybraném povodíOppeltová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
AFPodrobnosti tématu3 / 2 Lančová, M.
Zalubilová, K.
Tihlařík, F.
82.BPMonitoring jakosti vody vybraného tokuMašíček, T.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AFPodrobnosti tématu2 / 2 Veleba, M.
Zálešák, P.
83.DPMožnosti aplikace prevenčních nástrojů ve vybraném procesuKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 2--
84.DPMožnosti rozvoje komunitního kompostování ve vybraném regionuKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 4--
85.BPMožnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředíVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 1 Fiodorová, D.
86.BPMožnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředíVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti tématu0 / 1--
87.BPNakládání s odpady ve vybrané obci či regionuAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti tématu0 / 2--
88.BPNakládání s odpady ve vybrané obci či regionuAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti tématu0 / 2--
89.BPNakládání s pitnou, odpadní a srážkovou vodou v obci KřtomiOppeltová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-PUOAFPodrobnosti tématu1 / 1 Chlup, D.
90.BPNávrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném územíFukalová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
91.BPNávrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném územíFukalová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
92.DPNávrh revitalizace konkrétního brownfielduŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti tématu0 / 1--
93.BPNávrh revitalizace konkrétního brownfielduŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti tématu0 / 1--
94.BPNávrh úpravy malého vodního tokuOppeltová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti tématu1 / 1 Šindelářová, A.
95.BPNová úloha moderních zoologických zahradFukalová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AFPodrobnosti tématu1 / 1 Valčíková, A.
96.DPNové formy cestovního ruchu - případová studieŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti tématu1 / 2 Bezrouková, D.
97.BPObnova narušené krajinyKozlovská, S.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS--AFPodrobnosti tématu0 / 2--
98.DPObnovitelné zdroje energie a rozvoj venkovaVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS--AFPodrobnosti tématu0 / 2--
99.BPochrana a organizace vybraného povodíPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-PUOAFPodrobnosti tématu0 / 1--
100.BPOchrana a organizace vybraného povodíPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-PU
B-ZS-AE
AFPodrobnosti tématu0 / 3--
101.BPOchrana a organizace vybraného povodíPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
--
B-ZS-AE
AFPodrobnosti tématu0 / 3--
102.DPOchrana přírody a krajiny v kamenolomech a pískovnáchVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 2 Die, T.
103.BPPéče o krajinné prvky ve vybraném územíKozlovská, S.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 4--
104.DisPPneumatiky a jejich vliv na životní prostředíAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP--AFPodrobnosti tématu1 / -- Šourková, M.
105.DisPPochopení a evaluace dlouhodobých environmentálních rizik spojených s vybranou skládkouVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti tématu1 / -- Maxianová, A.
106.BPPorovnání současného stavu porostů ve vybraných ÚSES s jejich původním návrhemKozlovsky Dufková, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS--AFPodrobnosti tématu0 / 1--
107.BPPosouzení možnosti opětovného použití elektrotechnických a elektronických komunálních odpadů v obciStejskal, B.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 2--
108.DPPotenciály a bariéry rozvoje tradičního produkčního zemědělského mikroregionu moravských (českých) nížinVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS--MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
109.DPPotenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na státní hraniciVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS--MENDELUPodrobnosti tématu0 / 2--
110.DPPotenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na vnitřní periferiiVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS--MENDELUPodrobnosti tématu0 / 2--
111.BPPozemkové úpravy a udržitelný rozvoj zemědělské krajinyPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-PUOAFPodrobnosti tématu1 / 2 Luskač, J.
112.DPProměny české kulturní krajiny.Šťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu4 / 4 Svitková, K.
Pecková, N.
Mádr, L.
Drobílková, K.
113.BPProvozní příčiny změn režimu klimatických prvků na klimatologických stanicíchStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 2--
114.DPPřeshraniční plánování venkovského prostoru v česko-slovenském pomezíVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 3--
115.BPRebonitace zemědělského půdního fondu ve vybrané lokalitěSzturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu2 / 3 Kličková, M.
Slezák, V.
116.DPRegionální disparity na úrovni okresů a Česka s důrazem na rozvoj venkovaVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-RVAFPodrobnosti tématu0 / 1--
117.BPRegulační nástroje v oblasti ochrany klimatického systému ZeměStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS--AFPodrobnosti tématu0 / 2--
118.DPRole rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládkyVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
119.DPRole rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládkyVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 1 Smutný, R.
120.DPRole rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládkyVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
121.BPRole zemědělského podniku v krajině - případová studie Suchdol nad OdrouVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
122.BPRozbor současného stavu vybraného území v procesu Pozemkových úpravSzturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 2 Marek, L.
123.BPRozptýlená zeleň v České republiceŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti tématu0 / 1--
124.DPRozvojové možnosti příhraničního venkovského mikroregionuVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-RVAFPodrobnosti tématu0 / ----
125.BPSkládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpaduVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 1 Zourková, A.
126.BPSkládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpaduVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti tématu0 / 1--
127.BPSkládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpaduAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 1 Petláková, K.
128.BPSociální zemědělství a jeho environmentální přesahŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti tématu0 / 1--
129.DPSociální zemědělství jako jedna z jeho mimoprodukčních funkc튝astná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti tématu0 / 1--
130.DPSouvislosti změn na trhu práce a struktury využití územíVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1--
131.DisPStanovení intenzity eolické eroze pomocí počítačových modelůKozlovsky Dufková, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti tématu0 / ----
132.DPStanovení intenzity větrné erozeMašíček, T.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
N-ZS
N-ZS-RV
N-ZS-AE
AFPodrobnosti tématu1 / 1 Fidler, M.
133.DPStanovení odnosu půdy větremKozlovsky Dufková, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS--AFPodrobnosti tématu0 / 1--
134.DPStanovení ohroženosti pozemků vodní erozí na vybraném území s využitím programu ArcGISMašíček, T.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
N-ZS
N-ZS-AE
N-ZS-RV
AFPodrobnosti tématu1 / 2 Pijáček, R.
135.BPStudie možných zdrojů znečištění na vybraném úseku povodíHubačíková, V.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti tématu0 / 3--
136.BPStudie nakládání s gastroodpadyVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 1 Havran, L.
137.BPStudie nakládání s gastroodpadyVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
138.BPStudie nakládání s gastroodpadyVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
139.BPStudie nakládání s gastroodpadyVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
140.DisPStudie nakládání s gastroodpady se zaměřením na kompostováníVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti tématu0 / ----
141.BPSucho jako bezpečností rizikoStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
142.DPSucho jako bezpečností rizikoStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
143.DPSynergické a kumulativní vztahy v územíVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
144.BPTechnologie nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v regionu NáměšťskoAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
145.DisPTeleworking jako alternativní zaměstnání obyvatel českého venkovaVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti tématu0 / ----
146.DPTemporální vývoj záborů zemědělské půdy ve vybraném území a jeho dopady na krajinuSzturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 3--
147.DPTemporální vývoj záborů zemědělské půdy ve vybraném území a jeho dopady na krajinuPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 2--
148.DPTestování bioplastů v laboratorních a reálných podmínkáchAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
149.DPTvorba návrhu plánu společných zařízení ve vybraném územíSzturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 2 Prachowski, J.
150.BPUdržitelný rozvoj kulturní krajiny Šťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti tématu0 / 4--
151.DPÚloha místních akčních skupin v rozvoji venkovaVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS--AFPodrobnosti tématu0 / ----
152.DPÚzemní plán v praxi – případová studie BrnoVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu1 / 1 Vaculovič, T.
153.DPÚzemní plánování - stav a vývoj ve vybraném krajiVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 2 Schejbal, J.
154.DPVenkovské brownfieldy ve vybraném regionuVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-RVAFPodrobnosti tématu0 / 2--
155.DPVesnice, zaniklá ve 20. stoletíVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS--AFPodrobnosti tématu0 / 3--
156.DPVliv vybraného velkého zemědělského podniku na venkovskou obecVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-RVAFPodrobnosti tématu0 / 1--
157.DPVliv zemědělského podniku na krajinu - případová studie Suchdol nad OdrouVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
158.BPVolné támaAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
159.DisPvolné témaVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti tématu1 / -- Lešková, A.
160.DisPvolné témaPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP--AFPodrobnosti tématu4 / -- Brychta, J.
Šrámek, J.
Svejkovská, A.
Kučera, J.
161.DisPVolné témaStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-ALEAFPodrobnosti tématu0 / ----
162.DisPVolné témaVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti tématu2 / -- Bitner, K.
Martínez Barroso, P.
163.DisPVolné témaAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP--AFPodrobnosti tématu0 / ----
164.DPVolné témaSzturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 2 Cymorková, B.
165.BPVolné témaSzturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu2 / 3 Kaplánek, T.
Mičánek, E.
166.DPVolné témaSzturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 3--
167.BPVolné témaŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AFPodrobnosti tématu2 / 4 Manabayeva, A.
Kruntorád, V.
168.DisPVolné témaOppeltová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti tématu2 / -- Ulrich, O.
Poloprutská, T.
169.DisPVolné témaVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
D-EOP
D-EOP-AKE
--
AFPodrobnosti tématu1 / -- Šindelář, O.
170.BPVolné témaStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 2 Petr, O.
171.DisPVolné témaToman, F.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti tématu3 / -- Brzezina, J.
Jedlička, J.
Ripelová, R.
172.DisPVolné témaKozlovsky Dufková, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFPodrobnosti tématu1 / -- Urbanová, M.
173.DPVolné témaStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 2 Tulis, P.
174.DisPVolné téma / Free topicŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
D-EOP
D-EOP-ALE
D-EOP-AKE
AFPodrobnosti tématu3 / -- Oulehla, J.
Blažková, K.
Tuzová, K.
175.DisPVyhodnocení vybraných parametrů kvality ovzdušíStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP--AFPodrobnosti tématu1 / -- Novotný, I.
176.DPVyužití a ochrana území opatřeními pozemkových úpravPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
N-ZS
N-ZS-AE
N-ZS-RV
AFPodrobnosti tématu0 / 2--
177.DPVyužití dešťových vod v urbanizovaném územíHubačíková, V.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti tématu0 / 2--
178.BPVyužití nástrojů pozemkových úprav v závlahovém hospodářstvíPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / ----
179.BPVývoj biodegradabilních plastů na českém trhu.Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
180.DPVývoj charakteristik klimatického regionu BPEJStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
181.DPVýzkum možností rozšíření informovanosti obyvatel při nakládání s odpady ve vybrané lokalitěKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 3 Tichý, Z.
182.BPVýznamné krajinné prvky vybraného území (zhodnocení aktuálního stavu)Knotek, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 2--
183.BPZaniklá sídla Moravy a SlezskaVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 2--
184.DPZaniklá sídla Moravy a SlezskaVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu2 / 3 Prachařová, H.
Mikula, M.
185.DPZavedení dobrovolného nástroje environmentální politiky v praxiAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 2--
186.BPZhodnocení revitalizace - volné témaOppeltová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 2--
187.BPZhodnocení stávajícího stavu třídění biologicky rozložitelných odpadů v obcíchKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 5--
188.BPZhodnocení způsobu nakládání s odpadem ve vybraném regionuKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 3 Škrobánková, S.
189.DPZměny vybraného venkovského regionu po roce 1990Vaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-RVAFPodrobnosti tématu0 / 3--
190.DPZpracování projektové dokumentace vybrané polní cestySzturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
191.BPZpůsoby nakládání s odpadními plasty získaných tříděným sběrem v obcíchStejskal, B.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 1 Pavlík, J.
192.BPZpůsoby nakládání s odpadním papírem získaným tříděným sběrem v obcíchStejskal, B.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 1 Hejč, P.