Přehled vypsaných témat - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | Č | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programOborUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DPAleje a stromořadí v Jihomoravském krajiVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
2.BPAleje a stromořadí v malých městech Jihomoravského krajeVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 2--
3.DPAnalýza dlouhodobého měření na klimatologické stanici s využitím metadatStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 3--
4.BPAnalýza podmínek pro vynětí půdy za zemědělského půdního fonduStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSAFprohlížet0 / 2--
5.BPAnalýza složení KO se zaměřením na využitelné složkyKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)MENDELUprohlížet1 / 5 Kadlčíková, V.
6.BPAnalýza složení komunálního odpadu se zaměřením na využitelné složkyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
7.BPAnalýza stávajících programů EVVO ve vybraném regionuKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 5--
8.DPAnalýza systému nakládání s odpady ve vybrané firměAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
9.BPAnalýza vývoje krajiny vybraného územíKozlovská, S.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 2--
10.BPAnalýza změn struktury krajiny s využitím digitalizace mapových podkladůMašíček, T.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFprohlížet1 / 1 Novotná, K.
11.DPAplikace agroenvironmentálních opatření v konkrétním podnikuStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZEIN-ZEI-ABYAFprohlížet0 / 1--
12.BPBiodegradabilní obalové materiályVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
13.BPBiodegradabilní obalové materiályVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
14.DPBiodegradabilní plasty a jejich vliv na odpadové hospodářstvíVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet1 / 1 Trlidová, A.
15.BPBiodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / ----
16.BPBiodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
17.BPBiodegradable packaging and their impact on waste managementVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 2--
18.DPCílové charakteristiky krajiny v Zásadách územního rozvojeVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
19.BPČernovická terasa - krajina a člověkKozlovská, S.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFprohlížet0 / 1--
20.DisPČeské vesnice, zaniklé ve 20. stoletíVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFprohlížet0 / ----
21.BPDaňová soustava jeko nástroj ochrany životního prostředíStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSAFprohlížet0 / 2--
22.BPDemonstrační farmy s environmentálním zaměřenímŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
23.DPDetermining biodegradablility of plastic materials under controlled and natural composting conditionsVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
24.DisPDizertační práce na volné témaKopp, R.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFprohlížet2 / -- Kosour, D.
Chmelický, P.
25.BPDůsledky antropogenních aktivit na krajinu a její fungováníVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet1 / 2 Doležalová, P.
26.DPEkologické trendy v závlahových technologiích a jejich aplikaceŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AE, N-ZS-RV, N-ZS-ZEIAFprohlížet0 / 1--
27.DPEkologizace v zemědělství - případová studieŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
28.DPEnvironmental analysis of an in-vessel food waste compostingVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / ----
29.DisPEnvironmental effects of landfills -understanding and evaluatingVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-ALEAFprohlížet0 / ----
30.DisPEnvironmental effects of landfills -understanding and evaluatingVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-ALEAFprohlížet0 / ----
31.DPEnvironmentální aspekty inteligentních vesnic a městŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFprohlížet0 / 2--
32.DPEnvironmentální suchoStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
33.BPEnvironmentální suchoStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
34.DPFenomén druhého bydlení ve vybraném periferním mikroregionuVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSMENDELUprohlížet0 / 1--
35.DPFood waste management - Perceptions, Decisions, and ActionsVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / ----
36.DPFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpaduVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
37.DPFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
38.DisPFyzikální podstata procesu větrné erozeKozlovsky Dufková, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFprohlížet0 / ----
39.DisPHlavní faktory podmiňující produkční potenciál půd v podmínkách změny klimatuStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPAFprohlížet1 / -- Stehnová, E.
40.DPHodnocení fytotoxicity kompostuAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
41.DPHodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky odpadůAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
42.DPHodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
43.DPHodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádržeVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFprohlížet0 / 2--
44.DPHodnocení kompostu vznikajícího na skládce tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
45.DPHodnocení rozkladu různých typů degradovatelných plastů v laboratorních podmínkách kompostoávníAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
46.DPHodnocení toxicity půd vybrané lokalityAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
47.DPHodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementuVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 2--
48.BPIdentifikace příčin vzniku odpadu v prodejnách potravinStejskal, B.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 5--
49.DisPIndustrial heritage in the Czech RepublicŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKE, D-EOP-ALEAFprohlížet0 / ----
50.DisPIn-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-ALEAFprohlížet0 / ----
51.DisPIn-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-ALEAFprohlížet0 / ----
52.DPKartografické porovnání vývoje land use ve vybraném územíSzturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 3--
53.BPKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet1 / 1 Mikešová, A.
54.BPKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
55.BPKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
56.DisPKrajina jako kulturní dědictví a jeho potenciál pro územní soudržnost v integrované Evrop슝astná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKE, D-EOP-ALEAFprohlížet0 / ----
57.BPLegislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotekStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSAFprohlížet0 / 2--
58.BPLegislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotekStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSAFprohlížet0 / 2--
59.DPMalé město jako středisko venkovského mikroregionuVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSMENDELUprohlížet0 / ----
60.BPManagement vodního hospodářství ve vybrané obciHubačíková, V.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFprohlížet1 / 5 Pšenica, A.
61.BPMěření infiltrace půdy na vybrané lokalitěUrbanová, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUAFprohlížet0 / 1--
62.BPMetody boje s invazivními druhy živočichů v České RepubliceFukalová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFprohlížet0 / 1--
63.DPMezoklimatické poměry krajinyStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
64.BPMimoprodukční funkce zemědělství – agroekologie a pedagogický potenciál farmyŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet0 / 2--
65.BPMíra nežádoucích příměsí v nádobách pro tříděný sběr vybraných komodit v obciStejskal, B.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet1 / 1 Hanzlíčková, L.
66.DPMístní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivěVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 2--
67.BPMístní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivěVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 3--
68.BPMonitoring jakosti vody na vybraném povodíOppeltová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFprohlížet3 / 2 Tihlařík, F.
Zalubilová, K.
Lančová, M.
69.BPMonitoring jakosti vody vybraného tokuMašíček, T.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFprohlížet0 / 2--
70.DPMožnosti aplikace prevenčních nástrojů ve vybraném procesuKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 2--
71.DPMožnosti rozvoje komunitního kompostování ve vybraném regionuKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet1 / 4 Šebrle, J.
72.BPMožnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředíVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
73.BPMožnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředíVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
74.DisPMultispektrální hodnocení krajiny venkova.Šťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFprohlížet0 / ----
75.BPNakládání s pitnou, dešťovou i odpadní vodou ve vybraných domácnostechHubačíková, V.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFprohlížet1 / 5 Molková, M.
76.BPNakládání s odpady ve vybrané obci či regionuAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet0 / 2--
77.BPNakládání s pitnou, odpadní a srážkovou vodou v obci KřtomiOppeltová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-PUOAFprohlížet1 / 1 Chlup, D.
78.BPNávrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném územíFukalová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFprohlížet0 / 1--
79.BPNávrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném územíFukalová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFprohlížet0 / 1--
80.DPNávrh revitalizace konkrétního brownfielduŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
81.BPNávrh revitalizace konkrétního brownfielduŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
82.BPNávrh úpravy malého vodního tokuOppeltová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet1 / 1 Šindelářová, A.
83.BPNová úloha moderních zoologických zahradFukalová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFprohlížet1 / 1 Valčíková, A.
84.BPObnova narušené krajinyKozlovská, S.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSAFprohlížet0 / 2--
85.DPObnovitelné zdroje energie a rozvoj venkovaVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSAFprohlížet0 / 2--
86.BPochrana a organizace vybraného povodíPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-PUOAFprohlížet0 / 1--
87.BPOchrana a organizace vybraného povodíPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUAFprohlížet0 / 3--
88.BPOchrana a organizace vybraného povodíPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet0 / 3--
89.BPPéče o krajinné prvky ve vybraném územíKozlovská, S.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 4--
90.BPPodklady protierozních opatřeníKozlovsky Dufková, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSAFprohlížet0 / 1--
91.DisPPochopení a evaluace dlouhodobých environmentálních rizik spojených s vybranou skládkouVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFprohlížet1 / -- Maxianová, A.
92.DPPorovnání výsledků použitých softwaru při vyhodnocení ztráty půdy vodní erozí ve vybraném územíSzturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 2--
93.BPPosouzení možnosti opětovného použití elektrotechnických a elektronických komunálních odpadů v obciStejskal, B.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 2--
94.DPPotenciály a bariéry rozvoje tradičního produkčního zemědělského mikroregionu moravských (českých) nížinVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSMENDELUprohlížet0 / ----
95.DPPotenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na státní hraniciVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSMENDELUprohlížet0 / 2--
96.DPPotenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na vnitřní periferiiVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSMENDELUprohlížet0 / 2--
97.BPPozemkové úpravy a udržitelný rozvoj zemědělské krajinyPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-PUOAFprohlížet1 / 2 Luskač, J.
98.DPProměny české kulturní krajiny.Šťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet2 / 4 Svitková, K.
Drobílková, K.
99.BPProvozní příčiny změn režimu klimatických prvků na klimatologických stanicíchStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 2--
100.DPPřeshraniční plánování venkovského prostoru v česko-slovenském pomezíVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 3--
101.BPRebonitace zemědělského půdního fondu ve vybrané lokalitěSzturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 3--
102.DPRegionální disparity na úrovni okresů a Česka s důrazem na rozvoj venkovaVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-RVAFprohlížet0 / 1--
103.BPRegulační nástroje v oblasti ochrany klimatického systému ZeměStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSAFprohlížet0 / 2--
104.DPRole rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládkyVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
105.DPRole rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládkyVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet1 / 1 Smutný, R.
106.BPRole zemědělského podniku v krajině - případová studie Suchdol nad OdrouVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
107.BPRozptýlená zeleň v České republiceŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
108.DPRozvojové možnosti příhraničního venkovského mikroregionuVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-RVAFprohlížet0 / ----
109.BPSkládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpaduVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
110.BPSkládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpaduAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet1 / 1 Petláková, K.
111.BPSkládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpaduVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet1 / 1 Zourková, A.
112.BPSociální zemědělství a jeho environmentální přesahŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
113.DPSociální zemědělství jako jedna z jeho mimoprodukčních funkc튝astná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
114.DPSouvislosti změn na trhu práce a struktury využití územíVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
115.DisPStanovení intenzity eolické eroze pomocí počítačových modelůKozlovsky Dufková, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFprohlížet0 / ----
116.DPStanovení intenzity větrné erozeMašíček, T.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AE, N-ZS-RVAFprohlížet0 / 1--
117.DPStanovení odnosu půdy větremKozlovsky Dufková, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSAFprohlížet0 / 1--
118.DPStanovení ohroženosti pozemků vodní erozí na vybraném území s využitím programu ArcGISMašíček, T.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AE, N-ZS-RVAFprohlížet1 / 2 Pijáček, R.
119.BPStudie možných zdrojů znečištění na vybraném úseku povodíHubačíková, V.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet0 / 3--
120.BPStudie nakládání s gastroodpadyVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet1 / 1 Havran, L.
121.BPStudie nakládání s gastroodpadyVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFprohlížet0 / 1--
122.DisPStudie nakládání s gastroodpady se zaměřením na kompostováníVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFprohlížet0 / ----
123.BPStudie revitalizace vybraného úseku vodního toku nebo vodní nádržeHubačíková, V.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFprohlížet1 / 3 Nátrová, T.
124.BPSucho jako bezpečností rizikoStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
125.DPSucho jako bezpečností rizikoStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
126.DPSynergické a kumulativní vztahy v územíVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
127.BPTechnologie nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v regionu NáměšťskoAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
128.DisPTeleworking jako alternativní zaměstnání obyvatel českého venkovaVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFprohlížet0 / ----
129.DPTemporální vývoj záborů zemědělské půdy ve vybraném území a jeho dopady na krajinuSzturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 3--
130.DPTemporální vývoj záborů zemědělské půdy ve vybraném území a jeho dopady na krajinuPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 2--
131.DPTvorba návrhu plánu společných zařízení ve vybraném územíSzturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 2--
132.BPUdržitelný rozvoj kulturní krajiny Šťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet0 / 4--
133.DPÚloha místních akčních skupin v rozvoji venkovaVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSAFprohlížet0 / ----
134.DPÚzemní plán v praxi – případová studie BrnoVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)MENDELUprohlížet0 / 1--
135.DPÚzemní plánování - stav a vývoj ve vybraném krajiVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet1 / 2 Schejbal, J.
136.DPVenkovské brownfieldy ve vybraném regionuVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-RVAFprohlížet0 / 2--
137.DPVesnice, zaniklá ve 20. stoletíVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSAFprohlížet0 / 3--
138.DPVliv vybraného velkého zemědělského podniku na venkovskou obecVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-RVAFprohlížet0 / 1--
139.DPVliv zemědělského podniku na krajinu - případová studie Suchdol nad OdrouVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
140.DisPvolné témaVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFprohlížet1 / -- Lešková, A.
141.DPvolné témaŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 4--
142.DisPvolné témaPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPAFprohlížet5 / -- Vaníčková, M.
Kučera, J.
Svejkovská, A.
Šrámek, J.
Brychta, J.
143.DisPVolné témaToman, F.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFprohlížet3 / -- Brzezina, J.
Ripelová, R.
Jedlička, J.
144.BPVolné témaStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet1 / 2 Petr, O.
145.DPVolné témaStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet1 / 2 Tulis, P.
146.DPVolné témaSzturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet1 / 2 Cymorková, B.
147.DisPVolné témaVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFprohlížet0 / ----
148.DisPVolné témaVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFprohlížet1 / -- Šindelář, O.
149.BPVolné témaŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE, B-ZS-PUOAFprohlížet2 / 4 Manabayeva, A.
Kruntorád, V.
150.DisPVolné témaOppeltová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFprohlížet1 / -- Poloprutská, T.
151.DisPVolné témaKozlovsky Dufková, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKEAFprohlížet1 / -- Urbanová, M.
152.DisPVolné témaStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-ALEAFprohlížet0 / ----
153.DisPVolné téma / Free topicŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKE, D-EOP-ALEAFprohlížet0 / ----
154.DPVyhodnocení účinnosti čistírny odpadních vod ve vybrané obciHubačíková, V.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AE, N-ZS-RVAFprohlížet1 / 3 Navrátilová, S.
155.DisPVyhodnocení vybraných parametrů kvality ovzdušíStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPAFprohlížet1 / -- Novotný, I.
156.DPVyužití a ochrana území opatřeními pozemkových úpravPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AE, N-ZS-RVAFprohlížet0 / 2--
157.DPVyužití dešťových vod v urbanizovaném územíHubačíková, V.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFprohlížet0 / 2--
158.BPVyužití nástrojů pozemkových úprav v závlahovém hospodářstvíPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / ----
159.BPVývoj biodegradabilních plastů na českém trhu.Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
160.DPVývoj charakteristik klimatického regionu BPEJStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
161.DPVýzkum možností rozšíření informovanosti obyvatel při nakládání s odpady ve vybrané lokalitěKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet1 / 3 Tichý, Z.
162.BPVýznamné krajinné prvky vybraného území (zhodnocení aktuálního stavu)Knotek, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 2--
163.BPZaniklá sídla Moravy a SlezskaVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 2--
164.DPZaniklá sídla Moravy a SlezskaVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet1 / 3 Prachařová, H.
165.BPZhodnocení revitalizace - volné témaOppeltová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 2--
166.BPZhodnocení stávajícího stavu třídění biologicky rozložitelných odpadů v obcíchKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 5--
167.BPZhodnocení způsobu nakládání s odpadem ve vybraném regionuKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet1 / 3 Škrobánková, S.
168.DPZměny vybraného venkovského regionu po roce 1990Vaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-RVAFprohlížet0 / 3--
169.DPZpracování projektové dokumentace vybrané polní cestySzturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet0 / 1--
170.BPZpůsoby nakládání s odpadními plasty získaných tříděným sběrem v obcíchStejskal, B.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet1 / 1 Pavlík, J.
171.BPZpůsoby nakládání s odpadním papírem získaným tříděným sběrem v obcíchStejskal, B.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)AFprohlížet1 / 1 Hejč, P.