Přehled vypsaných témat - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | Č | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramOborUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
DP
Aleje a stromořadí v Jihomoravském kraji
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
2.
BP
Aleje a stromořadí v malých městech Jihomoravského kraje
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--AF0 / 2--
3.
DP
Analýza dlouhodobého měření na klimatologické stanici s využitím metadatStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 3--
4.
DP
Analýza odpadového hospodářsví ve vybrané firmě
Adamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
5.BP
Analýza podmínek pro vynětí půdy za zemědělského půdního fondu
Středová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--
AF
0 / 2
--
6.BPAnalýza složení KO se zaměřením na využitelné složkyKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
MENDELU
0 / 5--
7.
BP
Analýza složení komunálního odpadu se zaměřením na využitelné složky
Adamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
AF
prohlížet0 / 1
--
8.
BP
Analýza stávajících programů EVVO ve vybraném regionu
Kotovicová, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----AF
0 / 5
--
9.DP
Analýza systému nakládání s odpady ve vybrané firmě
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
AF
0 / 1--
10.
BP
Analýza vývoje krajiny vybraného území
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 2
--
11.
BP
Analýza změn struktury krajiny s využitím digitalizace mapových podkladů
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AFprohlížet1 / 1 Horníček, M.
12.
DP
Aplikace agroenvironmentálních opatření v konkrétním podnikuÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZEI
N-ZEI-ABY
AF
0 / 1
--
13.
BP
Biodegradabilní obalové materiály
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----AFprohlížet
0 / 1
--
14.
BP
Biodegradabilní obalové materiályÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)----
AF
prohlížet
0 / 1
--
15.DPBiodegradabilní plasty a jejich vliv na odpadové hospodářstvíVaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
1 / 1
16.BPBiodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
1 / --
17.BP
Biodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----
AF
1 / 1
Škatulárová, J.
18.BPBiodegradable packaging and their impact on waste managementVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AF0 / 2
--
19.BPBioplasty a jejich vliv na životní prostředíÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-AEG
B-TO
--
B-TO-OH
AF0 / 2--
20.BPCestovní ruch v zemědělské krajin슝astná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
0 / 1
--
21.
BP
Cestovní ruch ve venkovské krajin슝astná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
0 / 1--
22.
DP
Cílové charakteristiky krajiny v Zásadách územního rozvoje
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
MENDELU
0 / 1
--
23.DisPCultural tourism and its potentialÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-AKE
D-EOP-ALE
AF
0 / 1
--
24.BPČernovická terasa - krajina a člověkKozlovská, S.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
AF
0 / 1
--
25.
DisP
České vesnice, zaniklé ve 20. století
Vaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKE
AF
prohlížet
0 / --
--
26.BPDaňová soustava jeko nástroj ochrany životního prostředí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS--AF0 / 2
--
27.BPDemonstrační farmy s environmentálním zaměřením
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
prohlížet
0 / 1
--
28.
DP
Determining biodegradablility of plastic materials under controlled and natural composting conditions
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 1--
29.DisPDizertační práce na volné témaKopp, R.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
AF
prohlížet3 / --
30.BP
Důsledky antropogenních aktivit na krajinu a její fungování
Vavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
31.DPEkologické trendy v závlahových technologiích a jejich aplikaceŠťastná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS
N-ZS
N-ZS-RV
N-ZS-ZEI
N-ZS-AE
AF
prohlížet
0 / 1
--
32.
DPEkologizace v zemědělství - případová studie
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AEAF
0 / 1
--
33.
DPEnvironmental analysis of an in-vessel food waste compostingVaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--AFprohlížet0 / ----
34.
DP
Environmental analysis of an in-vessel food waste compostingÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFprohlížet0 / --
--
35.DisP
Environmental effects of landfills -understanding and evaluating
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
D-EOP-ALE
AF
0 / --
--
36.
DisP
Environmental effects of landfills -understanding and evaluating
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
D-EOP-ALE
AFprohlížet
0 / --
--
37.DisPEnvironmental effects of landfills -understanding and evaluatingVaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALE
AF
prohlížet0 / --
--
38.DPEnvironmentální aspekty inteligentních vesnic a městŠťastná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
AF
0 / 2
--
39.
DP
Environmentální sucho
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF0 / 1--
40.
BP
Environmentální sucho
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
AF0 / 1--
41.
DPFenomén druhého bydlení ve vybraném periferním mikroregionu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS--
MENDELU
prohlížet0 / 1
--
42.DP
Food waste management - Perceptions, Decisions, and Actions
Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AFprohlížet0 / ----
43.
DPFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpaduÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
N-ZS-AE
AF
0 / 1
--
44.
DP
Fytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AEAFprohlížet
0 / 1
--
45.
DPFytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
AF
0 / 1
--
46.
DisP
Hlavní faktory podmiňující produkční potenciál půd v podmínkách změny klimatu
Středová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
--
AF
1 / --
47.
DP
Hodnocení fytotoxicity kompostuAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 1
--
48.DP
Hodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky odpadů
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
49.
DP
Hodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu Kuchyňky
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
N-ZS-AE
AF
0 / 1
--
50.
DP
Hodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádrže
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AEAF
0 / 2
--
51.
DP
Hodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádrže
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
AF
0 / 2
--
52.
DPHodnocení kompostu vznikajícího na skládce tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
AFprohlížet
0 / 1
--
53.
DP
Hodnocení rozkladu různých typů degradovatelných plastů v laboratorních podmínkách kompostoávníAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
AF
prohlížet0 / 1
--
54.
DisP
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
--
AF
prohlížet0 / 1
--
55.
DP
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality
Adamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
56.
DP
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementu
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
0 / 2
--
57.
DP
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementu
Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
AF
0 / 2
--
58.
BPIdentifikace příčin vzniku odpadu v prodejnách potravinStejskal, B.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 5
--
59.
DisPIndustrial heritage in the Czech RepublicŠťastná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ALE
D-EOP-AKE
--
AF0 / ----
60.
DPInertní odpadAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--AF0 / 1
--
61.
BPInertní odpadÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFprohlížet
0 / 1
--
62.
DisP
Inertní odpad a jejich vliv na životní prostředí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
--AF0 / --
--
63.DisPIn-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALEAF0 / ----
64.
DisP
In-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALE
AF0 / --
--
65.
DisP
In-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainability
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALEAF0 / --
--
66.DP
Kartografické porovnání vývoje land use ve vybraném území
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
prohlížet
1 / 3
67.
BPKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--AF1 / 1 Mikešová, A.
68.
BP
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 1--
69.BPKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 1
--
70.
DisP
Krajina jako kulturní dědictví a jeho potenciál pro územní soudržnost v integrované Evropě
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
D-EOP
D-EOP-ALE
D-EOP-AKE
AF
prohlížet
0 / --
--
71.
BPLegislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotekStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS--AFprohlížet
0 / 2
--
72.
BPLegislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotekStředová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--AFprohlížet
0 / 2
--
73.DP
Malé město jako středisko venkovského mikroregionu
Vaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
MENDELUprohlížet
0 / --
--
74.
BP
Měření infiltrace půdy na vybrané lokalitě
Urbanová, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PU
B-ZS-AE
AF
0 / 1--
75.
BP
Metody boje s invazivními druhy živočichů v České Republice
Fukalová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AF
prohlížet
1 / 1
Čuprová, V.
76.DPMezoklimatické poměry krajinyStředová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / 1
--
77.BPMimoprodukční funkce zemědělství – agroekologie a pedagogický potenciál farmyŠťastná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AEAF1 / 2 Štěpničková, V.
78.
BPMíra nežádoucích příměsí v nádobách pro tříděný sběr vybraných komodit v obci
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
prohlížet
1 / 1
Hanzlíčková, L.
79.
DP
Místní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivě
Vavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFprohlížet0 / 2
--
80.
BPMístní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivě
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
0 / 3
--
81.BPMonitoring jakosti vody na vybraném povodí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
AF
0 / 2
--
82.
BP
Monitoring jakosti vody vybraného tokuMašíček, T.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AF
prohlížet
2 / 2
83.DP
Možnosti aplikace prevenčních nástrojů ve vybraném procesu
Kotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
AF
0 / 2
--
84.
DP
Možnosti rozvoje komunitního kompostování ve vybraném regionu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 4
--
85.
BP
Možnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
1 / 1 Fiodorová, D.
86.
BP
Možnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
0 / 1
--
87.
BP
Nakládání s odpady ve vybrané obci či regionu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AFprohlížet
0 / 2
--
88.
BPNakládání s odpady ve vybrané obci či regionuAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF0 / 2
--
89.BPNakládání s pitnou, odpadní a srážkovou vodou v obci Křtomi
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZSB-ZS-PUO
AF
prohlížet
1 / 1
90.
BP
Návrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném území
Fukalová, P.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AF
0 / 1
--
91.
BP
Návrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném území
Fukalová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
AF
0 / 1
--
92.DPNávrh revitalizace konkrétního brownfielduŠťastná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AEAFprohlížet
0 / 1
--
93.BPNávrh revitalizace konkrétního brownfieldu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
0 / 1--
94.
BP
Návrh úpravy malého vodního toku
Oppeltová, P.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
0 / 1--
95.
BP
Nová úloha moderních zoologických zahradÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AF
0 / 1
--
96.DPNové formy cestovního ruchu - případová studieŠťastná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AEAF0 / 2
--
97.
BP
Obnova narušené krajiny
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS--
AF
0 / 2
--
98.
DP
Obnovitelné zdroje energie a rozvoj venkovaÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--AFprohlížet0 / 2
--
99.
BP
ochrana a organizace vybraného povodí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-PUO
AF
0 / 1
--
100.
BP
Ochrana a organizace vybraného povodí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-PU
B-ZS-AE
AFprohlížet
0 / 3
--
101.
BP
Ochrana a organizace vybraného povodí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
--
B-ZS-AE
AF
prohlížet
0 / 3
--
102.
DP
Ochrana přírody a krajiny v kamenolomech a pískovnách
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
prohlížet1 / 2 Die, T.
103.
BP
Péče o krajinné prvky ve vybraném území
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
AF
0 / 4
--
104.
DisP
Pneumatiky a jejich vliv na životní prostředí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
--AF
1 / --
Šourková, M.
105.
DisP
Pochopení a evaluace dlouhodobých environmentálních rizik spojených s vybranou skládkou
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
AF
1 / --
106.
BP
Porovnání současného stavu porostů ve vybraných ÚSES s jejich původním návrhem
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--AFprohlížet
0 / 1
--
107.BPPosouzení možnosti opětovného použití elektrotechnických a elektronických komunálních odpadů v obciStejskal, B.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
AF
prohlížet
0 / 2
--
108.DP
Potenciály a bariéry rozvoje tradičního produkčního zemědělského mikroregionu moravských (českých) nížin
Vaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS--
MENDELU
0 / ----
109.
DP
Potenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na státní hraniciÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
MENDELU
0 / 2
--
110.
DPPotenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na vnitřní periferiiVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
--
MENDELUprohlížet
0 / 2
--
111.
BP
Pozemkové úpravy a udržitelný rozvoj zemědělské krajiny
Podhrázská, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-PUO
AF0 / 2--
112.
DP
Proměny české kulturní krajiny.
Šťastná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
prohlížet2 / 4 Mádr, L.
Pecková, N.
113.
BP
Provozní příčiny změn režimu klimatických prvků na klimatologických stanicích
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
AF
0 / 2--
114.DPPřeshraniční plánování venkovského prostoru v česko-slovenském pomezí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----AF0 / 3--
115.
BPRebonitace zemědělského půdního fondu ve vybrané lokalitěSzturc, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----AF
2 / 3
Kličková, M.
Slezák, V.
116.DPRegionální disparity na úrovni okresů a Česka s důrazem na rozvoj venkova
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZSN-ZS-RVAFprohlížet0 / 1
--
117.BP
Regulační nástroje v oblasti ochrany klimatického systému Země
Středová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS--
AF
0 / 2--
118.DPRole rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládkyVaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
119.
DP
Role rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládky
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
120.
DP
Role rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládky
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--AF0 / 1--
121.
BP
Role zemědělského podniku v krajině - případová studie Suchdol nad OdrouVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--AF0 / 1--
122.
BP
Rozbor současného stavu vybraného území v procesu Pozemkových úprav
Szturc, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--AFprohlížet
1 / 2
Marek, L.
123.BP
Rozptýlená zeleň v České republice
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
0 / 1
--
124.
DP
Rozvojové možnosti příhraničního venkovského mikroregionu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZSN-ZS-RVAFprohlížet
0 / --
--
125.BPSkládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpadu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
0 / 1
--
126.
BP
Skládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpadu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--AF0 / 1
--
127.
BP
Skládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpadu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
AF
0 / 1
--
128.
BPSociální zemědělství a jeho environmentální přesahŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet
0 / 1
--
129.
DP
Sociální zemědělství jako jedna z jeho mimoprodukčních funkcí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
AF
prohlížet
0 / 1
--
130.DPSouvislosti změn na trhu práce a struktury využití územíVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
MENDELU
0 / 1
--
131.DisP
Stanovení intenzity eolické eroze pomocí počítačových modelů
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
AF
prohlížet
0 / --
--
132.
DP
Stanovení intenzity větrné eroze
Mašíček, T.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS
N-ZS-RV
N-ZS-AE
AF
1 / 1
Fidler, M.
133.
DP
Stanovení odnosu půdy větremÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--AFprohlížet0 / 1
--
134.
DP
Stanovení ohroženosti pozemků vodní erozí na vybraném území s využitím programu ArcGIS
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
N-ZS
N-ZS-AE
N-ZS-RV
AF
prohlížet
1 / 2
135.
BP
Studie možných zdrojů znečištění na vybraném úseku povodí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AFprohlížet
0 / 3
--
136.
BP
Studie nakládání s gastroodpady
Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
AF
prohlížet1 / 1 Havran, L.
137.
BP
Studie nakládání s gastroodpadyVaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AFprohlížet0 / 1
--
138.
BP
Studie nakládání s gastroodpadyVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AF
prohlížet0 / 1
--
139.
BP
Studie nakládání s gastroodpady
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
AF
0 / 1
--
140.
DisPStudie nakládání s gastroodpady se zaměřením na kompostování
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
AF
prohlížet0 / ----
141.
DP
Sucho jako bezpečností riziko
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----AF
0 / 1
--
142.BP
Sucho jako bezpečností riziko
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
143.DPSynergické a kumulativní vztahy v územíVavrouchová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--AFprohlížet
0 / 1
--
144.
BP
Technologie nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v regionu NáměšťskoAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----AF
0 / 1
--
145.DisP
Teleworking jako alternativní zaměstnání obyvatel českého venkova
Vaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
AF
0 / --
--
146.
DP
Temporální vývoj záborů zemědělské půdy ve vybraném území a jeho dopady na krajinu
Szturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----
AF
prohlížet
0 / 3
--
147.
DP
Temporální vývoj záborů zemědělské půdy ve vybraném území a jeho dopady na krajinuPodhrázská, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
0 / 2
--
148.DPTestování bioplastů v laboratorních a reálných podmínkáchAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
149.
DP
Tvorba návrhu plánu společných zařízení ve vybraném územíSzturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
AF
prohlížet1 / 2
150.
BP
Udržitelný rozvoj kulturní krajiny Šťastná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
AF
prohlížet
0 / 4
--
151.DPÚloha místních akčních skupin v rozvoji venkovaVaishar, A.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
AF
0 / --
--
152.DP
Územní plán v praxi – případová studie Brno
Vavrouchová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
MENDELU0 / 1
--
153.DP
Územní plánování - stav a vývoj ve vybraném kraji
Vavrouchová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AFprohlížet1 / 2 Schejbal, J.
154.DPVenkovské brownfieldy ve vybraném regionu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZSN-ZS-RVAFprohlížet0 / 2
--
155.DP
Vesnice, zaniklá ve 20. století
Vaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
AF
0 / 3
--
156.
DPVliv vybraného velkého zemědělského podniku na venkovskou obecVaishar, A.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZSN-ZS-RVAF
0 / 1
--
157.
DP
Vliv zemědělského podniku na krajinu - případová studie Suchdol nad Odrou
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
158.
BP
Volné támaAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----AF0 / 1--
159.
DisP
volné téma
Vaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
D-EOP-AKE
AF
prohlížet1 / -- Lešková, A.
160.DisPvolné témaPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP--
AF
4 / -- Brychta, J.
Šrámek, J.
Svejkovská, A.
Kučera, J.
161.DisPVolné témaToman, F.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
AF
3 / -- Ripelová, R.
Brzezina, J.
Jedlička, J.
162.BP
Volné téma
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
0 / 2
--
163.
DPVolné téma
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----AFprohlížet
0 / 2
--
164.
DP
Volné téma
Szturc, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
165.BPVolné témaSzturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
AF
prohlížet2 / 3
166.
DPVolné témaÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
AFprohlížet
0 / 3
--
167.
DisP
Volné téma
Adamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP--AF
0 / --
--
168.
DisP
Volné téma
Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOPD-EOP-AKE
AF
prohlížet
2 / --
169.DisPVolné témaVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
D-EOP
D-EOP-AKE
--
AF
1 / --
170.
BP
Volné téma
Šťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AF
1 / 4
Manabayeva, A.
171.DisP
Volné téma
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
AF
2 / --
Ulrich, O.
Poloprutská, T.
172.
DisPVolné téma
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
AFprohlížet
1 / --
173.
DisPVolné téma
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALEAF0 / --
--
174.
DisP
Volné téma / Free topicŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ALE
D-EOP-AKE
AF
prohlížet3 / --
175.DisPVyhodnocení vybraných parametrů kvality ovzdušíStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
--
AF
1 / --
Novotný, I.
176.
DP
Využití a ochrana území opatřeními pozemkových úpravPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS
N-ZS-AE
N-ZS-RV
AF
0 / 2--
177.
DP
Využití dešťových vod v urbanizovaném území
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
AF
0 / 2
--
178.
BPVyužití nástrojů pozemkových úprav v závlahovém hospodářstvíÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
179.
BP
Vývoj biodegradabilních plastů na českém trhu.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
MENDELUprohlížet0 / --
--
180.
DPVývoj charakteristik klimatického regionu BPEJStředová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
181.
DPVýzkum možností rozšíření informovanosti obyvatel při nakládání s odpady ve vybrané lokalitěKotovicová, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
1 / 3
182.BP
Významné krajinné prvky vybraného území (zhodnocení aktuálního stavu)
Knotek, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
AF
0 / 2
--
183.
BP
Zaniklá sídla Moravy a Slezska
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
184.DPZaniklá sídla Moravy a SlezskaÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)----
AF
0 / 3
--
185.
DP
Zavedení dobrovolného nástroje environmentální politiky v praxiÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)----AFprohlížet
0 / 2
--
186.BPZhodnocení revitalizace - volné témaÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
AF0 / 2
--
187.
BP
Zhodnocení stávajícího stavu třídění biologicky rozložitelných odpadů v obcích
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--AFprohlížet0 / 5
--
188.
BP
Zhodnocení způsobu nakládání s odpadem ve vybraném regionu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
AF
prohlížet
0 / 3
--
189.
DP
Změny vybraného venkovského regionu po roce 1990
Vaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-RV
AFprohlížet0 / 3--
190.
DP
Zpracování projektové dokumentace vybrané polní cesty
Szturc, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
191.
BP
Způsoby nakládání s odpadními plasty získaných tříděným sběrem v obcíchÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
192.
BP
Způsoby nakládání s odpadním papírem získaným tříděným sběrem v obcích
Stejskal, B.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
AF
1 / 1
Hejč, P.