Přehled vypsaných témat - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | Č | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Adaptace města Brna na změnu klimatu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-AEG
B-AEG
B-AEG
--
--
--
SBAE
SBVAES
SBPUOP
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
DP
Aleje a stromořadí v Jihomoravském kraji
Vavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
3.BP
Aleje a stromořadí v malých městech Jihomoravského kraje
Vavrouchová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
4.
DP
Analýza dlouhodobého měření na klimatologické stanici s využitím metadat
Středová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
5.DP
Analýza odpadového hospodářsví ve vybrané firmě
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
6.BP
Analýza podmínek pro vynětí půdy za zemědělského půdního fondu
Středová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
7.
BPAnalýza složení KO se zaměřením na využitelné složkyÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)----
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
8.
BP
Analýza složení komunálního odpadu se zaměřením na využitelné složkyÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
9.
BPAnalýza stávajících programů EVVO ve vybraném regionuÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
10.
DP
Analýza systému nakládání s odpady ve vybrané firměAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
BP
Analýza vývoje krajiny vybraného území
Kozlovská, S.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
12.
BP
Analýza změn struktury krajiny s využitím digitalizace mapových podkladůMašíček, T.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AF
Podrobnosti tématu1 / 1 Horníček, M.
13.DP
Aplikace agroenvironmentálních opatření v konkrétním podniku
Středová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZEI
N-ZEI-ABY
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
14.
BP
Biodegradabilní obalové materiályÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu
1 / 1
15.BPBiodegradabilní obalové materiályVaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.DPBiodegradabilní plasty a jejich vliv na odpadové hospodářstvíÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Trlidová, A.
17.
BP
Biodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----AFPodrobnosti tématu
1 / --
18.
BP
Biodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění.Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Škatulárová, J.
19.
BP
Biodegradable packaging and their impact on waste management
Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
20.
BP
Bioplasty a jejich vliv na životní prostředíÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-AEG
B-TO
--
B-TO-OH
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
21.BP
Cestovní ruch ve venkovské krajině
Šťastná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZSB-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
22.DPCílové charakteristiky krajiny v Zásadách územního rozvojeVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
23.DisP
Cultural tourism and its potential
Šťastná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-AKE
D-EOP-ALE
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
24.
BP
Černovická terasa - krajina a člověk
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
25.DisPČeské vesnice, zaniklé ve 20. stoletíVaishar, A.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
26.BP
Daňová soustava jeko nástroj ochrany životního prostředí
Středová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
----
AF
Podrobnosti tématu0 / 2--
27.
BP
Demonstrační farmy s environmentálním zaměřenímŠťastná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
28.DPDetermining biodegradablility of plastic materials under controlled and natural composting conditionsVaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
29.
DisPDizertační práce na volné témaÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
D-EOP-AKE
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
Chmelický, P.
Melezínková, P.
30.
BPDůsledky antropogenních aktivit na krajinu a její fungováníÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)------
AF
Podrobnosti tématu0 / 2--
31.
DP
Ekologizace v zemědělství - případová studieŠťastná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Štecová, L.
32.
DP
Environmental analysis of an in-vessel food waste composting
Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
33.
DP
Environmental analysis of an in-vessel food waste composting
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
34.DisP
Environmental effects of landfills -understanding and evaluating
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOPD-EOP-ALE
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
35.DisPEnvironmental effects of landfills -understanding and evaluatingÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALE
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
36.
DisP
Environmental effects of landfills -understanding and evaluating
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOPD-EOP-ALE--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
37.
DP
Environmentální aspekty inteligentních vesnic a městŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / 2
Pechová, V.
Kruntorád, V.
38.
DPEnvironmentální suchoÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.BP
Environmentální sucho
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
40.BP
Fenologická pozorování v kontextu agroekologie
Stehnová, E.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-AEG
--
--AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
41.
DPFenomén druhého bydlení ve vybraném periferním mikroregionu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
42.
DP
Food waste management - Perceptions, Decisions, and Actions
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Prushankin, E.
43.
DP
Fytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
N-ZS-AE
--AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
44.DP
Fytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
45.
DP
Fytotoxicita průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu Kuchyňky
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
46.
DisPHlavní faktory podmiňující produkční potenciál půd v podmínkách změny klimatuStředová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
----
AF
Podrobnosti tématu1 / -- Stehnová, E.
47.
DP
Hodnocení fytotoxicity kompostu
Adamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
48.
DP
Hodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky odpadůAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
49.
DP
Hodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu KuchyňkyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
50.
DPHodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádrže
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZSN-ZS-AE--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
51.
DP
Hodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádržeVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
N-ZS-AE
--AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
52.DP
Hodnocení kompostu vznikajícího na skládce tuhého komunálního odpadu Kuchyňky
Adamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
53.
DP
Hodnocení rozkladu různých typů degradovatelných plastů v laboratorních podmínkách kompostoávníAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
54.
DisP
Hodnocení toxicity půd vybrané lokalityÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
55.
DPHodnocení toxicity půd vybrané lokalityAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
56.
DP
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
57.
DP
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)------AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
58.
DisP
Industrial heritage in the Czech Republic
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ALE
D-EOP-AKE
--
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
59.DPInertní odpadAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
60.
BP
Inertní odpadAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
------AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
61.
DisPInertní odpad a jejich vliv na životní prostředíAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP--
--
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
62.
DisP
In-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainability
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALE
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
63.
DisPIn-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityVaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALE
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
64.
DisP
In-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainability
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-ALE
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
65.DP
Kartografické porovnání vývoje land use ve vybraném území
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
1 / 3
66.
BPKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu1 / 1
67.BP
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Adamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
68.
BP
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
69.
DisP
Krajina jako kulturní dědictví a jeho potenciál pro územní soudržnost v integrované Evropě
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
D-EOP
D-EOP-ALE
D-EOP-AKE
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / ----
70.DP
Krátké dodavatelské řetězce a komunitou podporované zemědělství
Šťastná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu1 / 1 Králová, L.
71.
BPLegislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotekÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS----AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
72.
BP
Legislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotek
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
73.BPLokální produkce potravin a samozásobení jako nástroj k udržitelnostiStehnová, E.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-AEG----
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
74.
DP
Malé město jako středisko venkovského mikroregionuÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / --
75.
BP
Měření infiltrace půdy na vybrané lokalitěUrbanová, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PU
B-ZS-AE
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
76.
BPMetody boje s invazivními druhy živočichů v České RepubliceÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AFPodrobnosti tématu
1 / 1
Čuprová, V.
77.DPMezoklimatické poměry krajiny
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 1--
78.
BP
Mimoprodukční funkce zemědělství – agroekologie a pedagogický potenciál farmyÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS-AE
--AFPodrobnosti tématu1 / 2
79.BP
Míra nežádoucích příměsí v nádobách pro tříděný sběr vybraných komodit v obci
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
80.
DPMístní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivěVavrouchová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu
1 / 2
Vlková, L.
81.BP
Místní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivě
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 3--
82.
BP
Monitoring jakosti vody na vybraném povodí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
--
--
AFPodrobnosti tématu
3 / 2
Purč, A.
Jarý, V.
Čermáková, D.
83.
BPMonitoring jakosti vody vybraného tokuÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AF
Podrobnosti tématu2 / 2 Veleba, M.
Zálešák, P.
84.
DP
Monitoring znečištění vybraného vodního toku odpadními vodami z vinařského průmyslu
Oppeltová, P.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--AFPodrobnosti tématu
1 / 1
85.
DPMornitoring vodních toků ve vinařských obcíchOppeltová, P.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZSN-ZS-RV--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
86.
DP
Možnosti aplikace prevenčních nástrojů ve vybraném procesu
Kotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
87.
DP
Možnosti rozvoje komunitního kompostování ve vybraném regionu
Kotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu0 / 4
--
88.
BP
Možnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředíVaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Fiodorová, D.
89.
BPMožnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředíÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
90.
BP
Nakládání s odpady ve vybrané obci či regionu
Adamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS-AE
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
91.
BPNakládání s odpady ve vybrané obci či regionuAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
92.
BP
Nakládání s pitnou, odpadní a srážkovou vodou v obci Křtomi
Oppeltová, P.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-PUO
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Chlup, D.
93.
BP
Nakládání s vodou ve vybrané obci
Oppeltová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-PUO--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Grünwald, V.
94.
BP
Návrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném území
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
95.BPNávrh na zlepšení kvality prostředí ve vybraném urbanizovaném územíFukalová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
96.
DP
Návrh revitalizace konkrétního brownfieldu
Šťastná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZSN-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Osinová, K.
97.
BP
Návrh revitalizace konkrétního brownfielduŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
98.
BP
Návrh úpravy malého vodního toku
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS-AE
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
99.DPNové formy kulturního cestovního ruchu - případová studieŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Řehánková, M.
100.
BP
Obnova narušené krajiny
Kozlovská, S.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
101.DP
Obnovitelné zdroje energie a rozvoj venkova
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Elischerová, V.
102.BP
ochrana a organizace vybraného povodí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-PUO--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
103.
BP
Ochrana a organizace vybraného povodí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PU
B-ZS-AE
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
104.
BP
Ochrana a organizace vybraného povodíÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
--
B-ZS-AE
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
105.
DP
Ochrana přírody a krajiny v kamenolomech a pískovnáchVavrouchová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu1 / 2
106.
BP
Péče o krajinné prvky ve vybraném územíKozlovská, S.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
107.
DisP
Pneumatiky a jejich vliv na životní prostředíÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
--
--AFPodrobnosti tématu
1 / --
108.DisPPochopení a evaluace dlouhodobých environmentálních rizik spojených s vybranou skládkouVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
D-EOP-AKE
--
AF
Podrobnosti tématu1 / --
109.
BP
Porovnání současného stavu porostů ve vybraných ÚSES s jejich původním návrhem
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
110.DPPotenciály a bariéry rozvoje tradičního produkčního zemědělského mikroregionu moravských (českých) nížinÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
--
--MENDELUPodrobnosti tématu
0 / --
--
111.
DP
Potenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na státní hraniciVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / 2
Bažo, V.
112.
DP
Potenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na vnitřní periferii
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
113.
BP
Pozemkové úpravy a udržitelný rozvoj zemědělské krajiny
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-PUO
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / 2
114.
DP
Proměny české kulturní krajiny.
Šťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / 4
115.
BPProvozní příčiny změn režimu klimatických prvků na klimatologických stanicích
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
116.
DP
Přeshraniční plánování venkovského prostoru v česko-slovenském pomezíVavrouchová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
117.
BP
Rebonitace zemědělského půdního fondu ve vybrané lokalitě
Szturc, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
3 / 3
Slováková, J.
Slezák, V.
Kličková, M.
118.DP
Regionální disparity na úrovni okresů a Česka s důrazem na rozvoj venkova
Vaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
N-ZS-RV
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
119.
BPRegulační nástroje v oblasti ochrany klimatického systému ZeměStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
120.DP
Role rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládky
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
121.
DP
Role rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládkyÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)------
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
122.DP
Role rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládky
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
123.
BP
Role zemědělského podniku v krajině - případová studie Suchdol nad Odrou
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kireeva, K.
124.BPRozbor současného stavu vybraného území v procesu Pozemkových úprav
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 2
125.BP
Rozptýlená zeleň v České republice
Šťastná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZSB-ZS-AE--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
126.
DP
Rozvojové možnosti příhraničního venkovského mikroregionu
Vaishar, A.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZSN-ZS-RV
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
127.BP
Skládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpadu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
128.
BP
Skládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpaduAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
129.BPSkládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpaduÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
130.
BP
Sociální zemědělství a jeho environmentální přesahÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
131.DP
Sociální zemědělství jako jedna z jeho mimoprodukčních funkcí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
132.
DP
Souvislosti změn na trhu práce a struktury využití území
Vavrouchová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1
--
133.
DisP
Stanovení intenzity eolické eroze pomocí počítačových modelů
Kozlovsky Dufková, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
D-EOP-AKE
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
134.DPStanovení intenzity větrné erozeÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS
N-ZS-RV
N-ZS-AE
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
135.
DP
Stanovení odnosu půdy větrem
Kozlovsky Dufková, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
----AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
136.
DP
Stanovení ohroženosti pozemků vodní erozí na vybraném území s využitím programu ArcGIS
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
N-ZS
N-ZS-AE
N-ZS-RV
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
137.
BP
Stanovení produkčního potenciálu města Olomouce za pomocí analýzy v GIS
Mašíček, T.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Navrátilová, A.
138.
DP
Studie hydrologického režimu v k. ú. Trojanovice
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZSN-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu1 / 1 Lančová, M.
139.
BP
Studie možných zdrojů znečištění na vybraném úseku povodí
Hubačíková, V.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 3
140.
BP
Studie nakládání s gastroodpadyÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
141.BP
Studie nakládání s gastroodpady
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
142.
BP
Studie nakládání s gastroodpady
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
143.
BP
Studie nakládání s gastroodpady
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
144.
DisP
Studie nakládání s gastroodpady se zaměřením na kompostování
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
145.
DP
Sucho jako bezpečností riziko
Středová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
146.
BP
Sucho jako bezpečností rizikoStředová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
147.
DPSynergické a kumulativní vztahy v územíVavrouchová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
148.
BP
Technologie nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v regionu Náměšťsko
Adamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)------
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
149.
DisP
Teleworking jako alternativní zaměstnání obyvatel českého venkova
Vaishar, A.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
150.DPTemporální vývoj záborů zemědělské půdy ve vybraném území a jeho dopady na krajinu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
151.
DP
Temporální vývoj záborů zemědělské půdy ve vybraném území a jeho dopady na krajinu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
------AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
152.DPTestování bioplastů v laboratorních a reálných podmínkáchÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)------AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
153.DPTvorba návrhu plánu společných zařízení ve vybraném územíSzturc, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / 2
154.BP
Udržitelný rozvoj kulturní krajiny
Šťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-AE--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
155.
DP
Úloha místních akčních skupin v rozvoji venkovaVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
156.
DP
Územní plán v praxi – případová studie BrnoVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
157.
DPÚzemní plánování - stav a vývoj ve vybraném krajiVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / 2 Ille, P.
Schejbal, J.
158.
DP
Venkovské brownfieldy ve vybraném regionu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
N-ZS-RV
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2--
159.
DP
Venkovský cestovní ruch ve vybraném mikroregionuVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-RV
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
160.
DPVesnice, zaniklá ve 20. století
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 3
161.DP
Vliv vybraného velkého zemědělského podniku na venkovskou obec
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-RV
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
162.DPVliv zemědělského podniku na krajinu - případová studie Suchdol nad OdrouVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
163.
BP
Volné táma
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
------
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
164.
DisPvolné témaÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / -- Lešková, A.
165.
DisP
volné téma
Podhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP--
--
AFPodrobnosti tématu6 / --
166.
DisPVolné témaToman, F.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKE
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / -- Brzezina, J.
Jedlička, J.
167.
BP
Volné témaStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
168.
DP
Volné téma
Středová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
1 / 2
169.
DP
Volné téma
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 2
170.
BP
Volné témaSzturc, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu2 / 3 Mičánek, E.
Kaplánek, T.
171.BP
Volné téma
Szturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
172.DP
Volné téma
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
173.
DisP
Volné téma
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
174.
DisP
Volné témaVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKE
--
AF
Podrobnosti tématu
3 / --
Bitner, K.
Smutný, R.
Martínez Barroso, P.
175.
DisP
Volné téma
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-AKE
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
176.
BP
Volné téma
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AFPodrobnosti tématu
1 / 4
Manabayeva, A.
177.
DisP
Volné témaÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
178.
DisP
Volné téma
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
179.
DisP
Volné téma
Středová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALE
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
180.
DisPVolné téma / Free topic
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ALE
D-EOP-AKE
--
--
AFPodrobnosti tématu3 / -- Oulehla, J.
Blažková, K.
Tuzová, K.
181.
BP
Volné téma v oblasti environmentalistikyStehnová, E.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-AEG
----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
182.
DP
Volné téma z oboru vodního hospodářství
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS
N-ZS-RV
N-ZS-AE
--
--
AF
Podrobnosti tématu1 / 2
183.
BP
Volné téma z oboru vodního hospodářství
Hubačíková, V.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZSB-ZS-AE--AFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
184.
BP
Volné téma z oboru vodního hospodářství
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
185.
DisP
Vyhodnocení vybraných parametrů kvality ovzduší
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
--
--
AF
Podrobnosti tématu1 / -- Novotný, I.
186.DPVyužití a ochrana území opatřeními pozemkových úpravPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS
N-ZS-AE
N-ZS-RV
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2--
187.BPVyužití nástrojů pozemkových úprav v závlahovém hospodářství
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
188.BPVývoj biodegradabilních plastů na českém trhu.Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
189.
DPVývoj charakteristik klimatického regionu BPEJStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
190.
DP
Výzkum možností rozšíření informovanosti obyvatel při nakládání s odpady ve vybrané lokalitěÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----AFPodrobnosti tématu1 / 3 Tichý, Z.
191.
BP
Významné krajinné prvky vybraného území (zhodnocení aktuálního stavu)
Knotek, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2--
192.
BP
Zaniklá sídla Moravy a SlezskaVavrouchová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu
1 / 2
Příhoda, J.
193.
DP
Zaniklá sídla Moravy a Slezska
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)------AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
194.DP
Zavedení dobrovolného nástroje environmentální politiky v praxi
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
195.
BP
Zhodnocení revitalizace - volné téma
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2--
196.
BP
Zhodnocení stávajícího stavu třídění biologicky rozložitelných odpadů v obcích
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 5--
197.
BP
Zhodnocení účinnosti vybrané kořenové čistírny odpadních vod
Oppeltová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
198.
BP
Zhodnocení způsobu nakládání s odpadem ve vybraném regionuKotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
199.
DP
Změny vybraného venkovského regionu po roce 1990
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-RV
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
200.
DP
Zpracování projektové dokumentace vybrané polní cestySzturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
201.
BP
Způsoby nakládání s odpadním papírem získaným tříděným sběrem v obcíchStejskal, B.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu1 / 1 Hejč, P.