Summary of topics offered - Department of Regional Development (FRDIS)Help


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | B | E | F | G | H | I | M | P | T | V | Z

Ord.TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of studyIntended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Bariéry rozvoje alternativních zdrojů energie na území vybraného regionu a možnosti jejich překonáníKlusáček, P.Department of Regional Development (FRDIS)--
--
FRDISprohlížet
0 / 5
--
2.BTEnvironmentální aspekty rozvoje cestovního ruchu
Department of Regional Development (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
3.BTEx-post evaluation of chosen public development projectDorée, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
B-RDE
B-RDE-SEDREFRDIS
0 / 1
--
4.
DT
Future features and development of connected model of public administration in the Czech RepublicDepartment of Regional Development (FRDIS)C-RDEC-RDE-SEDRE
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
5.BT
GMO as the way forward to food security &  population increase
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FRDIS0 / --
--
6.
DT
Hodnocení rozvojového potenciálu brownfields na území vybraného regionu
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
7.
DT
Hodnocení veřejných projektů pomocí kvantitativních manažerských metodDepartment of Regional Development (FRDIS)
--
--FRDIS
0 / 1
--
8.
DT
Identita, kultura a image konkrétní organizaceForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----
FBE
0 / 3
--
9.
DT
Identita, kultura a image konkrétního území nebo místaForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
10.
DT
Inovativní metody řízení veřejné správy v kontextu regionálního rozvoje ČR
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / 1
--
11.
DT
Marketingová komunikace konkrétního podniku Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)C-RDE--
FRDIS
0 / 3--
12.
DT
Marketingová komunikace konkrétního území
Department of Regional Development (FRDIS)
C-RD
--
FRDIS
prohlížet0 / 3
--
13.
BTMožnosti rozvoje cestovního ruchu v obci RohatecForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----
FBE
0 / 1
--
14.
BT
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Rohatec
Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)--
--
FRDIS
0 / 1--
15.
BT
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cestyDepartment of Regional Development (FRDIS)----MENDELUprohlížet0 / 2--
16.BTPartnerství pro místní rozvoj a Moravské vinařské stezky
Department of Regional Development (FRDIS)
B-RD
--
FRDIS
0 / 5
--
17.
DT
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cestyDepartment of Regional Development (FRDIS)
--
--
MENDELUprohlížet0 / 2
--
18.
BT
Podnik a místní rozvoj
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FRDISprohlížet
0 / 5
--
19.
DT
Podniková komunikace konkrétní organizaceDepartment of Regional Development (FRDIS)
--
--
FRDISprohlížet0 / 2
--
20.
BT
Proces deindustrializace a jeho dopady na území vybraného statutárního města Klusáček, P.Department of Regional Development (FRDIS)B-RD
B-RD-SEDR
FRDISprohlížet
0 / 3
--
21.
DT
Programové financování v podmínkách veřejných rozpočtů ČRDepartment of Regional Development (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / 1--
22.DTThe Application of the Concept Partnership for Local DevelopmentForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)
--
--FRDISprohlížet
0 / 3
--
23.
DT
The City Indentity, Culture and Image
Foret, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FBE
0 / --
--
24.
DT
The Corporate Identity, Culture and Image
Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FBE
0 / 3
--
25.
DT
Tourism potential identification using GIS tools
Ruda, A.
Department of Regional Development (FRDIS)
----
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
26.BT
Využití konceptu Partnerství pro místní rozvoj na příkladu konkrétního podniku
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / 2
--
27.DTVyužití konceptu Partnerství pro místní rozvoj v konkrétním místě Foret, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
----
FRDIS
0 / 2--
28.
DT
Využití marketingového výzkumu při zavádění nového produktu na trhForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FRDIS0 / 2--
29.
BT
Využití marketingu v podnikání Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FRDISprohlížet0 / 2
--
30.BTVyužití marketingu v regionálním rozvojiForet, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FRDISprohlížet0 / 2
--
31.
DT
Zavádění nového produktu místního cestovního ruchu
Foret, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / 3
--