Summary of topics offered - Department of Regional Development (FRDIS)Help


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | B | E | F | G | H | I | M | P | R | T | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeField of studyIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAnalýza financování municipalitDamborský, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 5--
2.DTAnalýza financování municipalitDamborský, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 5--
3.BTAnalýza financování vybrané obceDamborský, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 5--
4.BTBariéry rozvoje alternativních zdrojů energie na území vybraného regionu a možnosti jejich překonáníKlusáček, P.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 5--
5.BTEnvironmentální aspekty rozvoje cestovního ruchuRuda, A.Department of Regional Development (FRDIS)B-RDB-RD-SEDRFRDISprohlížet0 / 1--
6.BTEx-post evaluation of chosen public development projectDorée, M.Department of Regional Development (FRDIS)B-RDEB-RDE-SEDREFRDISprohlížet0 / 1--
7.DTFuture features and development of connected model of public administration in the Czech RepublicDorée, M.Department of Regional Development (FRDIS)C-RDEC-RDE-SEDREFRDISprohlížet0 / 1--
8.BTGMO as the way forward to food security &  population increaseAnkomah, E. K.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / ----
9.DTHodnocení rozvojového potenciálu brownfields na území vybraného regionuKlusáček, P.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 2--
10.DTHodnocení veřejných projektů pomocí kvantitativních manažerských metodDorée, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 1--
11.DTIdentita, kultura a image konkrétní organizaceForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FBEprohlížet0 / 3--
12.DTIdentita, kultura a image konkrétního území nebo místaForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / ----
13.DTInovativní metody řízení veřejné správy v kontextu regionálního rozvoje ČRDorée, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 1--
14.DTMarketingová komunikace konkrétního podniku Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)C-RDE--FRDISprohlížet0 / 3--
15.DTMarketingová komunikace konkrétního územíForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)C-RD--FRDISprohlížet0 / 3--
16.BTMožnosti rozvoje cestovního ruchu v obci RohatecForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FBEprohlížet0 / 1--
17.BTMožnosti rozvoje cestovního ruchu v obci RohatecForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 1--
18.BTPartnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cestyForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----MENDELUprohlížet0 / 2--
19.BTPartnerství pro místní rozvoj a Moravské vinařské stezkyForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)B-RD--FRDISprohlížet0 / 5--
20.DTPartnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cestyForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----MENDELUprohlížet0 / 2--
21.BTPodnik a místní rozvojForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 5--
22.DTPodniková komunikace konkrétní organizaceForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 2--
23.BTProces deindustrializace a jeho dopady na území vybraného statutárního města Klusáček, P.Department of Regional Development (FRDIS)B-RDB-RD-SEDRFRDISprohlížet0 / 3--
24.DTProgramové financování v podmínkách veřejných rozpočtů ČRDorée, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 1--
25.DTPrůmyslové zóny ve vybraném regionuDamborský, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / ----
26.DTPřímé zahraniční investiceDamborský, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 5--
27.BTPřímé zahraniční investiceDamborský, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 5--
28.DTRole universit v rozvoji vybraného regionuDamborský, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / ----
29.DTRozvoj výzkum a vývoje v kontextu vývoje regionůDamborský, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 5--
30.DTThe Application of the Concept Partnership for Local DevelopmentForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 3--
31.DTThe City Indentity, Culture and ImageForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FBEprohlížet0 / ----
32.DTThe Corporate Identity, Culture and ImageForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FBEprohlížet0 / 3--
33.DTTourism potential identification using GIS toolsRuda, A.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 2--
34.BTVyužití konceptu Partnerství pro místní rozvoj na příkladu konkrétního podnikuForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 2--
35.DTVyužití konceptu Partnerství pro místní rozvoj v konkrétním místě Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 2--
36.DTVyužití marketingového výzkumu při zavádění nového produktu na trhForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 2--
37.BTVyužití marketingu v podnikání Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 2--
38.BTVyužití marketingu v regionálním rozvojiForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 2--
39.DTZavádění nového produktu místního cestovního ruchuForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 3--