Přehled vypsaných témat - Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | B | E | F | G | H | I | M | P | T | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.BPBariéry rozvoje alternativních zdrojů energie na území vybraného regionu a možnosti jejich překonání
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--FRRMSprohlížet0 / 5
--
2.
BP
Environmentální aspekty rozvoje cestovního ruchu
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
B-RRB-RR-SERR
FRRMS
0 / 1
--
3.
BP
Ex-post evaluation of chosen public development project
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)B-RRA
B-RRA-SERRA
FRRMSprohlížet
0 / 1
--
4.
DP
Future features and development of connected model of public administration in the Czech RepublicDorée, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
N-RRA
N-RRA-SERRA
FRRMS
prohlížet0 / 1--
5.BPGMO as the way forward to food security &  population increaseAnkomah, E. K.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
6.
DP
Hodnocení rozvojového potenciálu brownfields na území vybraného regionu
Klusáček, P.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
----FRRMS0 / 2
--
7.
DP
Hodnocení veřejných projektů pomocí kvantitativních manažerských metod
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet0 / 1
--
8.DPIdentita, kultura a image konkrétní organizaceÚstav regionálního rozvoje (FRRMS)----PEF
0 / 3
--
9.
DP
Identita, kultura a image konkrétního území nebo místa
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / ----
10.DP
Inovativní metody řízení veřejné správy v kontextu regionálního rozvoje ČR
Dorée, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)----FRRMSprohlížet0 / 1--
11.
DP
Marketingová komunikace konkrétního podniku
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
N-RRA
--
FRRMS
0 / 3
--
12.
DP
Marketingová komunikace konkrétního území
Foret, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
N-RR
--
FRRMS0 / 3
--
13.
BP
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci RohatecForet, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--PEFprohlížet0 / 1--
14.BP
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Rohatec
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 1
--
15.
BP
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cesty
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
MENDELUprohlížet0 / 2--
16.
BP
Partnerství pro místní rozvoj a Moravské vinařské stezkyForet, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
B-RR
--
FRRMS
0 / 5
--
17.
DP
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cesty
Foret, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
MENDELU
0 / 2
--
18.
BPPodnik a místní rozvoj
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet0 / 5--
19.
DPPodniková komunikace konkrétní organizaceÚstav regionálního rozvoje (FRRMS)----
FRRMS
0 / 2
--
20.
BP
Proces deindustrializace a jeho dopady na území vybraného statutárního města Klusáček, P.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
B-RRB-RR-SERR
FRRMS
0 / 3
--
21.
DP
Programové financování v podmínkách veřejných rozpočtů ČR
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 1
--
22.DP
The Application of the Concept Partnership for Local Development
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 3
--
23.
DPThe City Indentity, Culture and Image
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
PEF
prohlížet
0 / --
--
24.
DP
The Corporate Identity, Culture and Image
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--PEF
0 / 3
--
25.
DP
Tourism potential identification using GIS tools
Ruda, A.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2--
26.BPVyužití konceptu Partnerství pro místní rozvoj na příkladu konkrétního podnikuForet, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet0 / 2
--
27.DP
Využití konceptu Partnerství pro místní rozvoj v konkrétním místě
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
----FRRMS
0 / 2
--
28.
DP
Využití marketingového výzkumu při zavádění nového produktu na trh
Foret, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
29.
BPVyužití marketingu v podnikání Foret, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)----
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
30.
BP
Využití marketingu v regionálním rozvoji
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 2
--
31.
DP
Zavádění nového produktu místního cestovního ruchu
Foret, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 3
--