Summary of topics offered - Department of Regional Development (FRDIS)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | B | E | F | G | H | I | M | P | T | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeField of study
Intended for
DetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTBariéry rozvoje alternativních zdrojů energie na území vybraného regionu a možnosti jejich překonáníKlusáček, P.
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 5
--
2.
BT
Environmentální aspekty rozvoje cestovního ruchu
Ruda, A.
Department of Regional Development (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
3.
BT
Ex-post evaluation of chosen public development projectDepartment of Regional Development (FRDIS)B-RDE
B-RDE-SEDRE
FRDISDetails of topic
0 / 1
--
4.
DTFuture features and development of connected model of public administration in the Czech RepublicDorée, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
C-RDE
C-RDE-SEDRE
FRDISDetails of topic
0 / 1
--
5.
BT
GMO as the way forward to food security &  population increase
Ankomah, E. K.
Department of Regional Development (FRDIS)
----
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
6.DTHodnocení rozvojového potenciálu brownfields na území vybraného regionu
Department of Regional Development (FRDIS)
----FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
7.
DT
Hodnocení veřejných projektů pomocí kvantitativních manažerských metodDorée, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
8.
DT
Identita, kultura a image konkrétní organizace
Foret, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FBE
Details of topic
0 / 3
--
9.
DT
Identita, kultura a image konkrétního území nebo místa
Department of Regional Development (FRDIS)
----FRDISDetails of topic
0 / --
--
10.DT
Inovativní metody řízení veřejné správy v kontextu regionálního rozvoje ČR
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 1
--
11.
DT
Marketingová komunikace konkrétního podniku
Department of Regional Development (FRDIS)C-RDE--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
12.
DT
Marketingová komunikace konkrétního území
Foret, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
C-RD
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
13.
BT
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Rohatec
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
14.
BT
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Rohatec
Foret, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
15.
BTPartnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cestyForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)
--
--MENDELUDetails of topic0 / 2--
16.
BT
Partnerství pro místní rozvoj a Moravské vinařské stezky
Department of Regional Development (FRDIS)
B-RD
--
FRDISDetails of topic0 / 5--
17.
DT
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cesty
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
18.BTPodnik a místní rozvojForet, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 5
--
19.
DT
Podniková komunikace konkrétní organizace
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
20.
BT
Proces deindustrializace a jeho dopady na území vybraného statutárního města
Department of Regional Development (FRDIS)
B-RDB-RD-SEDR
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
21.
DT
Programové financování v podmínkách veřejných rozpočtů ČR
Dorée, M.Department of Regional Development (FRDIS)
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 1--
22.
DT
The Application of the Concept Partnership for Local Development
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3--
23.DT
The City Indentity, Culture and Image
Department of Regional Development (FRDIS)--
--
FBE
Details of topic
0 / --
--
24.
DT
The Corporate Identity, Culture and Image
Foret, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FBE
Details of topic
0 / 3--
25.
DT
Tourism potential identification using GIS tools
Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
26.
BT
Využití konceptu Partnerství pro místní rozvoj na příkladu konkrétního podniku
Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
27.
DT
Využití konceptu Partnerství pro místní rozvoj v konkrétním místě
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
28.
DT
Využití marketingového výzkumu při zavádění nového produktu na trh
Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)----
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
29.
BTVyužití marketingu v podnikání Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
30.
BT
Využití marketingu v regionálním rozvoji
Department of Regional Development (FRDIS)--
--
FRDISDetails of topic0 / 2--
31.
DT
Zavádění nového produktu místního cestovního ruchu
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 3--