Summary of topics offered - Department of Regional Development (FRDIS)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | B | E | F | G | H | I | M | P | T | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Bariéry rozvoje alternativních zdrojů energie na území vybraného regionu a možnosti jejich překonání
Klusáček, P.
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 5
--
2.
BT
Environmentální aspekty rozvoje cestovního ruchu
Ruda, A.Department of Regional Development (FRDIS)B-RD
B-RD-SEDR
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
3.
BT
Ex-post evaluation of chosen public development project
Department of Regional Development (FRDIS)
B-RDE
B-RDE-SEDREFRDIS
Details of topic
0 / 1
--
4.
DT
Future features and development of connected model of public administration in the Czech RepublicDepartment of Regional Development (FRDIS)
C-RDE
C-RDE-SEDRE
FRDISDetails of topic
0 / 1
--
5.
BT
GMO as the way forward to food security &  population increaseDepartment of Regional Development (FRDIS)----FRDIS
Details of topic
0 / ----
6.
DT
Hodnocení rozvojového potenciálu brownfields na území vybraného regionu
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FRDISDetails of topic0 / 2--
7.
DT
Hodnocení veřejných projektů pomocí kvantitativních manažerských metod
Dorée, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FRDISDetails of topic0 / 1
--
8.
DT
Identita, kultura a image konkrétní organizace
Foret, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FBE
Details of topic
0 / 3
--
9.
DT
Identita, kultura a image konkrétního území nebo místa
Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISDetails of topic
0 / --
--
10.
DT
Inovativní metody řízení veřejné správy v kontextu regionálního rozvoje ČRDorée, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
11.
DT
Marketingová komunikace konkrétního podniku
Department of Regional Development (FRDIS)
C-RDE
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
12.DT
Marketingová komunikace konkrétního území
Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)C-RD--
FRDIS
Details of topic
0 / 3--
13.BT
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Rohatec
Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
14.
BTMožnosti rozvoje cestovního ruchu v obci RohatecForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)--
--
FRDISDetails of topic
0 / 1
--
15.
BT
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cesty
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
16.
BTPartnerství pro místní rozvoj a Moravské vinařské stezkyDepartment of Regional Development (FRDIS)
B-RD
--
FRDIS
Details of topic
0 / 5
--
17.
DT
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cestyForet, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
MENDELU
Details of topic0 / 2--
18.
BT
Podnik a místní rozvojDepartment of Regional Development (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 5
--
19.DTPodniková komunikace konkrétní organizace
Department of Regional Development (FRDIS)
----FRDIS
Details of topic
0 / 2--
20.
BT
Proces deindustrializace a jeho dopady na území vybraného statutárního města
Klusáček, P.Department of Regional Development (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
21.DTProgramové financování v podmínkách veřejných rozpočtů ČRDorée, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
----
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
22.DT
The Application of the Concept Partnership for Local Development
Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FRDISDetails of topic0 / 3--
23.
DT
The City Indentity, Culture and Image
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--FBE
Details of topic
0 / ----
24.
DT
The Corporate Identity, Culture and Image
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--FBEDetails of topic
0 / 3
--
25.
DT
Tourism potential identification using GIS tools
Ruda, A.Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
26.
BT
Využití konceptu Partnerství pro místní rozvoj na příkladu konkrétního podnikuDepartment of Regional Development (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
27.
DT
Využití konceptu Partnerství pro místní rozvoj v konkrétním místě
Department of Regional Development (FRDIS)
----FRDISDetails of topic
0 / 2
--
28.
DT
Využití marketingového výzkumu při zavádění nového produktu na trh
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--FRDISDetails of topic0 / 2
--
29.
BT
Využití marketingu v podnikání Department of Regional Development (FRDIS)
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
30.
BT
Využití marketingu v regionálním rozvojiDepartment of Regional Development (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
31.
DT
Zavádění nového produktu místního cestovního ruchuForet, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--