Summary of topics offered - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | E | G | H | I | K | L | N | O | P | R | S | T | V

Ord.TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeField of study
Intended for
DetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTEcosystem services of the wine region
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 5
--
2.
BT
Ecosystem services within spatial planning in selected country
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)--
--
FRDISDetails of topic0 / 5--
3.
DT
Ekologické farmy - podnikání v ekologickém zemědělstvíDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RD
C-RD-SEDRFRDIS
Details of topic
0 / 1
--
4.
BT
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny - literární přehledDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic
0 / 3
--
5.DTEkosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném územíDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
1 / 3
6.BT
Ekosystémové služby v územních plánech vybraných měst a obcí v ČR
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 5
--
7.
DT
Ekosystémové služby ve strategických plánech MAS
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 5
--
8.
DT
Ekosystémové služby zemědělských brownfieldsDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 3
--
9.DTEnvironmentální indikace vybraných hospodářských aktivit v krajiněDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)C-RDC-RD-SEDR
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
10.
DT
Geocaching a jeho vliv na velkoplošná zvláště chráněná území
Schneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3--
11.
DTHodnocení ekosystémových služeb vybraného územíDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
12.
BT
Identifikace ekosystémových služeb vybraného území
Schneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--FRDIS
Details of topic
0 / --
--
13.
BT
Identifikace environmentálních disparit v rozvojových zemí
Ruda, A.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
B-ITS
B-ITS-IDSA
FRDISDetails of topic
0 / 2
--
14.
DT
Impact of geocaching on large-scale protected areas
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
15.DT
Konceptualizace strategických dokumentů
Ruda, A.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)C-RD
C-RD-SEDR
FRDISDetails of topic1 / 2 Martinková, S.
16.
DT
Lokalizační analýza v GIS
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
17.
BT
Nástroje pro hodnocení ekosystémových služeb a jejich použití v podmínkách České republiky
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
----
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
18.
BT
Nature conservation as a regional development factor
Schneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
B-RDEB-RDE-SEDREFRDIS
Details of topic
0 / 10
--
19.
DTOchota platit za ekosystémové služby ve velkoplošných chráněných územíchDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
20.
DisT
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová služba
Ruda, A.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
D-KRAJ
D-LAND-LM
FFWT
Details of topic
0 / 1--
21.DT
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová služba
Ruda, A.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
22.
DT
Povědomí veřejnosti o funkcích lesůDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic
0 / 3
--
23.
DT
Povodně vs změna územního plánu
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
24.
BT
Reakce na bleskové povodně ve vybraných obcích
Ruda, A.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
25.
DT
Regionální analýza jako podklad pro strategické plánování.
Ruda, A.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
26.BT
Rekreační potenciál krajiny regionu Arequipa (Peru) jako faktor rozvoje regionu
Schneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDIS
Details of topic
0 / --
--
27.
BT
Rekreační potenciál krajiny regionu Puno (Peru) jako faktor rozvoje regionu
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
----FRDIS
Details of topic
0 / --
--
28.DT
Rozhodovací techniky v koncepčních dokumentech
Ruda, A.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RD
C-RD-SEDR
FRDIS
Details of topic0 / 2
--
29.
BT
Souhrnné review systémů pro hodnocení ekosystémových služebDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)--
--
FRDISDetails of topic0 / ----
30.
DT
Support of recreational function of suburban forests of large citiesSchneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 10
--
31.
BT
Systém MAES - Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services a jeho použitelnost v podmínkách ČR
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--FRDIS
Details of topic
0 / --
--
32.BTSystém TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity a jeho použitelnost v podmínkách ČRSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
33.
BT
Tourism in Costa Rica ReviewSchneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
----FRDISDetails of topic1 / 1 Šafránková, S.
34.BTTourism in Nicaragua Review
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1--
35.BT
Tourism in Perú Review
Schneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)--
--
FRDISDetails of topic
0 / 1
--
36.DisT
Únosnost zatížení krajiny cestovním ruchem
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
D-KRAJ
D-LAND-LM
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
37.
BT
Vybrané ekosystémové služby a jejich využití v podmínkách České republikyDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 6
--
38.
DT
Vyhodnocení střetů rekreace a ochrany přírody ve vybraném CHKO nebo NP na Slovensku
Schneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RD
--
FRDIS
Details of topic0 / --
--
39.
DTVzdělávací a výchovná funkce CHKO Moravský krasVyskot, I.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RD
C-RD-SEDRFRDISDetails of topic0 / ----