Summary of topics offered - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)Help


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | E | G | H | I | K | L | N | O | P | R | S | T | V

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DTEcosystem services of the wine regionSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----
FRDIS
prohlížet0 / 5--
2.
BT
Ecosystem services within spatial planning in selected countrySchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDIS
0 / 5
--
3.
DT
Ekologické farmy - podnikání v ekologickém zemědělství
Vyskot, I.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RDC-RD-SEDR
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
4.BTEkosystémové služby degradované a rekultivované krajiny - literární přehledSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--FRDIS0 / 3--
5.DT
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném území
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
FRDISprohlížet
1 / 3
Szewieczek, J.
6.BT
Ekosystémové služby v územních plánech vybraných měst a obcí v ČR
Schneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 5
--
7.DTEkosystémové služby ve strategických plánech MASDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / 5
--
8.
DT
Ekosystémové služby zemědělských brownfields
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
FRDIS0 / 3
--
9.
DT
Environmentální indikace vybraných hospodářských aktivit v krajině
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RD
C-RD-SEDR
FRDIS0 / 2
--
10.
DT
Geocaching a jeho vliv na velkoplošná zvláště chráněná území
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
FRDISprohlížet
0 / 3
--
11.
DT
Hodnocení ekosystémových služeb vybraného územíDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / ----
12.
BT
Identifikace ekosystémových služeb vybraného území
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet0 / ----
13.
BT
Identifikace environmentálních disparit v rozvojových zemí
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)B-ITSB-ITS-IDSA
FRDIS
0 / 2--
14.
DT
Impact of geocaching on large-scale protected areas
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
----
FRDIS
prohlížet
0 / 3
--
15.DTKonceptualizace strategických dokumentůDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)C-RDC-RD-SEDRFRDIS
1 / 2
16.
DTLokalizační analýza v GISRuda, A.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 3--
17.BTNástroje pro hodnocení ekosystémových služeb a jejich použití v podmínkách České republikySchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
FRDIS0 / ----
18.
BT
Nature conservation as a regional development factor
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
B-RDE
B-RDE-SEDRE
FRDISprohlížet
0 / 10
--
19.
DT
Ochota platit za ekosystémové služby ve velkoplošných chráněných územích
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / --
--
20.
DisT
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová službaRuda, A.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
D-KRAJD-LAND-LM
FFWT
prohlížet0 / 1
--
21.
DTPotenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová službaDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----
FRDIS
prohlížet0 / 1--
22.
DT
Povědomí veřejnosti o funkcích lesů
Schneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 3
--
23.
DT
Povodně vs změna územního plánu
Ruda, A.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)--
--
FRDISprohlížet
0 / 2
--
24.BT
Reakce na bleskové povodně ve vybraných obcích
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)--
--
FRDIS
prohlížet0 / 2--
25.DTRegionální analýza jako podklad pro strategické plánování.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
----FRDISprohlížet0 / 2--
26.BT
Rekreační potenciál krajiny regionu Arequipa (Peru) jako faktor rozvoje regionu
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--FRDISprohlížet0 / ----
27.BT
Rekreační potenciál krajiny regionu Puno (Peru) jako faktor rozvoje regionu
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / --
--
28.
DT
Rozhodovací techniky v koncepčních dokumentech
Ruda, A.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RD
C-RD-SEDR
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
29.
BT
Souhrnné review systémů pro hodnocení ekosystémových služeb
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--FRDIS
0 / --
--
30.
DT
Support of recreational function of suburban forests of large cities
Schneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--FRDISprohlížet0 / 10--
31.
BTSystém MAES - Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services a jeho použitelnost v podmínkách ČRSchneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
FRDIS0 / --
--
32.
BTSystém TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity a jeho použitelnost v podmínkách ČRSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / --
--
33.
BT
Tourism in Costa Rica ReviewSchneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--FRDISprohlížet
1 / 1
34.
BT
Tourism in Nicaragua ReviewSchneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
----
FRDIS
prohlížet0 / 1--
35.BTTourism in Perú Review
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
FRDIS0 / 1
--
36.DisTÚnosnost zatížení krajiny cestovním ruchem
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
D-KRAJD-LAND-LM
FFWT
prohlížet0 / 1--
37.
BT
Vybrané ekosystémové služby a jejich využití v podmínkách České republiky
Schneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / 6
--
38.
DT
Vyhodnocení střetů rekreace a ochrany přírody ve vybraném CHKO nebo NP na Slovensku
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RD--
FRDIS
0 / --
--
39.DT
Vzdělávací a výchovná funkce CHKO Moravský kras
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RD
C-RD-SEDR
FRDIS
prohlížet
0 / --
--