Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | E | G | H | I | K | L | N | O | P | R | S | T | V

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.DP
Ecosystem services of the wine region
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 5
--
2.
BP
Ecosystem services within spatial planning in selected countrySchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 5
--
3.
DP
Ekologické farmy - podnikání v ekologickém zemědělství
Vyskot, I.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)N-RRN-RR-SERR
FRRMS
0 / 1--
4.
BP
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny - literární přehled
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 3
--
5.DP
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném území
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
1 / 3
6.
BPEkosystémové služby v územních plánech vybraných měst a obcí v ČRSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 5--
7.
DP
Ekosystémové služby ve strategických plánech MAS
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)----FRRMS0 / 5
--
8.
DPEkosystémové služby zemědělských brownfieldsSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)----FRRMSprohlížet
0 / 3
--
9.
DP
Environmentální indikace vybraných hospodářských aktivit v krajině
Ruda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)N-RR
N-RR-SERR
FRRMS
prohlížet0 / 2--
10.DP
Geocaching a jeho vliv na velkoplošná zvláště chráněná území
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 3
--
11.
DP
Hodnocení ekosystémových služeb vybraného území
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
----FRRMS
0 / --
--
12.BPIdentifikace ekosystémových služeb vybraného územíSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / --
--
13.
BPIdentifikace environmentálních disparit v rozvojových zemíÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)B-MTS
B-MTS-MRS
FRRMS0 / 2
--
14.
DP
Impact of geocaching on large-scale protected areas
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
FRRMS
prohlížet0 / 3
--
15.
DP
Konceptualizace strategických dokumentů
Ruda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR
FRRMS
prohlížet
1 / 2
Martinková, S.
16.
DP
Lokalizační analýza v GIS
Ruda, A.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 3
--
17.
BP
Nástroje pro hodnocení ekosystémových služeb a jejich použití v podmínkách České republiky
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)----
FRRMS
0 / ----
18.
BPNature conservation as a regional development factor
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
B-RRA
B-RRA-SERRAFRRMSprohlížet0 / 10
--
19.
DP
Ochota platit za ekosystémové služby ve velkoplošných chráněných územích
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)----FRRMSprohlížet0 / --
--
20.
DisP
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová služba
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
D-KRAJD-KRAJ-TOK
LDF
prohlížet0 / 1--
21.
DP
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová služba
Ruda, A.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 1
--
22.
DP
Povědomí veřejnosti o funkcích lesů
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 3
--
23.
DP
Povodně vs změna územního plánu
Ruda, A.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2
--
24.
BP
Reakce na bleskové povodně ve vybraných obcích
Ruda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2
--
25.DP
Regionální analýza jako podklad pro strategické plánování.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 2
--
26.
BP
Rekreační potenciál krajiny regionu Arequipa (Peru) jako faktor rozvoje regionu
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
27.
BP
Rekreační potenciál krajiny regionu Puno (Peru) jako faktor rozvoje regionu
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--FRRMS
0 / --
--
28.
DP
Rozhodovací techniky v koncepčních dokumentech
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RRN-RR-SERRFRRMSprohlížet
0 / 2
--
29.
BP
Souhrnné review systémů pro hodnocení ekosystémových služeb
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / --
--
30.DP
Support of recreational function of suburban forests of large cities
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet0 / 10--
31.
BP
Systém MAES - Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services a jeho použitelnost v podmínkách ČRSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
32.
BP
Systém TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity a jeho použitelnost v podmínkách ČRSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
FRRMSprohlížet0 / --
--
33.
BP
Tourism in Costa Rica ReviewSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
1 / 1
34.
BP
Tourism in Nicaragua Review
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
----FRRMSprohlížet
0 / 1
--
35.
BP
Tourism in Perú ReviewSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 1
--
36.
DisPÚnosnost zatížení krajiny cestovním ruchemRuda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDFprohlížet
0 / 1
--
37.
BP
Vybrané ekosystémové služby a jejich využití v podmínkách České republiky
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
----
FRRMS
0 / 6
--
38.DPVyhodnocení střetů rekreace a ochrany přírody ve vybraném CHKO nebo NP na SlovenskuSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
39.DPVzdělávací a výchovná funkce CHKO Moravský krasVyskot, I.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR
FRRMS
prohlížet
0 / --
--