Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | E | G | H | I | K | L | N | O | P | R | S | T | V

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracoviště
Program
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Ecosystem services of the wine regionSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
2.
BP
Ecosystem services within spatial planning in selected country
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 5
--
3.
DP
Ekologické farmy - podnikání v ekologickém zemědělstvíÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.BP
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny - literární přehled
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 3
--
5.
DP
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném území
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
1 / 3
Szewieczek, J.
6.BPEkosystémové služby v územních plánech vybraných měst a obcí v ČRÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)----
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
7.
DP
Ekosystémové služby ve strategických plánech MAS
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 5--
8.DP
Ekosystémové služby zemědělských brownfields
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
9.
DP
Environmentální indikace vybraných hospodářských aktivit v krajiněRuda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
10.
DPGeocaching a jeho vliv na velkoplošná zvláště chráněná územíSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--FRRMSPodrobnosti tématu0 / 3
--
11.
DP
Hodnocení ekosystémových služeb vybraného územíSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
12.BPIdentifikace ekosystémových služeb vybraného území
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
13.
DP
Impact of geocaching on large-scale protected areasSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
14.
DP
Konceptualizace strategických dokumentů
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RRN-RR-SERRFRRMSPodrobnosti tématu1 / 2 Martinková, S.
15.
DP
Lokalizační analýza v GIS
Ruda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
16.
BP
Nástroje pro hodnocení ekosystémových služeb a jejich použití v podmínkách České republiky
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
17.
BP
Nature conservation as a regional development factorÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
B-RRA
B-RRA-SERRA
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 10
--
18.
DPOchota platit za ekosystémové služby ve velkoplošných chráněných územích
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / ----
19.DisP
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová služba
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)D-KRAJD-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Zourková, I.
20.DP
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová služba
Ruda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.DP
Povědomí veřejnosti o funkcích lesů
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
22.
DPPovodně vs změna územního plánuRuda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)----FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 2
--
23.
BP
Reakce na bleskové povodně ve vybraných obcích
Ruda, A.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--FRRMSPodrobnosti tématu0 / 2--
24.
DP
Regionální analýza jako podklad pro strategické plánování.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2--
25.
BP
Rekreační potenciál krajiny regionu Arequipa (Peru) jako faktor rozvoje regionu
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
26.
BP
Rekreační potenciál krajiny regionu Puno (Peru) jako faktor rozvoje regionuÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
27.
DP
Rozhodovací techniky v koncepčních dokumentech
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERRFRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2--
28.BP
Souhrnné review systémů pro hodnocení ekosystémových služeb
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
----FRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--
29.
DP
Support of recreational function of suburban forests of large cities
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 10
--
30.
BPSystém MAES - Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services a jeho použitelnost v podmínkách ČRÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
31.BP
Systém TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity a jeho použitelnost v podmínkách ČR
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
32.
BP
Tourism in Costa Rica Review
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
----
FRRMS
Podrobnosti tématu1 / 1 Šafránková, S.
33.
BP
Tourism in Nicaragua ReviewSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
34.
BP
Tourism in Perú ReviewÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.
DisP
Únosnost zatížení krajiny cestovním ruchemRuda, A.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
36.
BP
Vybrané ekosystémové služby a jejich využití v podmínkách České republiky
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 6
--
37.
DP
Vyhodnocení střetů rekreace a ochrany přírody ve vybraném CHKO nebo NP na Slovensku
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)N-RR--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
38.DP
Vzdělávací a výchovná funkce CHKO Moravský kras
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)N-RR
N-RR-SERR
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--