Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | E | G | H | I | K | L | N | O | P | R | S | T | V

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramOborUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
DP
Ecosystem services of the wine regionÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 5--
2.BP
Ecosystem services within spatial planning in selected country
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--FRRMSPodrobnosti tématu0 / 5
--
3.
DP
Ekologické farmy - podnikání v ekologickém zemědělství
Vyskot, I.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RRN-RR-SERRFRRMSPodrobnosti tématu0 / 1
--
4.
BP
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny - literární přehled
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
5.DP
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném území
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu1 / 3 Szewieczek, J.
6.
BP
Ekosystémové služby v územních plánech vybraných měst a obcí v ČR
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
7.DPEkosystémové služby ve strategických plánech MAS
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
----
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 5--
8.
DP
Ekosystémové služby zemědělských brownfields
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
9.
DPEnvironmentální indikace vybraných hospodářských aktivit v krajině
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
10.
DP
Geocaching a jeho vliv na velkoplošná zvláště chráněná území
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
11.DP
Hodnocení ekosystémových služeb vybraného území
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
12.BPIdentifikace ekosystémových služeb vybraného územíSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
13.
BP
Identifikace environmentálních disparit v rozvojových zemí
Ruda, A.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
B-MTS
B-MTS-MRS
FRRMSPodrobnosti tématu0 / 2
--
14.DP
Impact of geocaching on large-scale protected areas
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 3
--
15.
DP
Konceptualizace strategických dokumentůÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR
FRRMS
Podrobnosti tématu
1 / 2
16.
DP
Lokalizační analýza v GIS
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 3--
17.
BP
Nástroje pro hodnocení ekosystémových služeb a jejich použití v podmínkách České republiky
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)----
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / ----
18.BPNature conservation as a regional development factorSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
B-RRA
B-RRA-SERRA
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 10
--
19.
DP
Ochota platit za ekosystémové služby ve velkoplošných chráněných územíchÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
20.DisPPotenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová službaRuda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
21.
DP
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová službaRuda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.DP
Povědomí veřejnosti o funkcích lesů
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)----FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3--
23.
DP
Povodně vs změna územního plánu
Ruda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
24.BPReakce na bleskové povodně ve vybraných obcích
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
25.DPRegionální analýza jako podklad pro strategické plánování.Ruda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--FRRMSPodrobnosti tématu0 / 2--
26.
BP
Rekreační potenciál krajiny regionu Arequipa (Peru) jako faktor rozvoje regionuÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)----FRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--
27.BP
Rekreační potenciál krajiny regionu Puno (Peru) jako faktor rozvoje regionu
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / --
--
28.
DP
Rozhodovací techniky v koncepčních dokumentech
Ruda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)N-RRN-RR-SERR
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
29.
BP
Souhrnné review systémů pro hodnocení ekosystémových služeb
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
30.DPSupport of recreational function of suburban forests of large citiesSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 10--
31.
BP
Systém MAES - Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services a jeho použitelnost v podmínkách ČRSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
32.
BP
Systém TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity a jeho použitelnost v podmínkách ČR
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
33.
BP
Tourism in Costa Rica ReviewSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu1 / 1
34.
BP
Tourism in Nicaragua ReviewSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1--
35.BP
Tourism in Perú Review
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 1
--
36.DisP
Únosnost zatížení krajiny cestovním ruchem
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
D-KRAJD-KRAJ-TOKLDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
37.
BP
Vybrané ekosystémové služby a jejich využití v podmínkách České republiky
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 6
--
38.
DP
Vyhodnocení střetů rekreace a ochrany přírody ve vybraném CHKO nebo NP na Slovensku
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / --
--
39.
DPVzdělávací a výchovná funkce CHKO Moravský kras
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERRFRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--