Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | Č | D | E | F | I | M | P | R | S | T | U | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramOdbor
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.DPUnie pro StředomoříNovotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / --
--
2.
BP
Unie pro Středomoří
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--