Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | Č | D | E | F | I | M | P | R | S | T | U | V | Z

Por.
Typ
Názov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
OdborUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Teorie hystereze a její praktické implikacePalát, M.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--FRRMSPodrobnosti témy0 / 1--
2.
BP
The analysis of development problems in a particular African country.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)B-MTSA
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.
BPThe comparison of two different companies using social media as a marketing toolÚstav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
The democratic deficit in the European Union
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.
BP
The development, importance and contribution of tourism to the economic development of a selected country in Asia, Africa or Latin AmericaÚstav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
6.BPThe economic consequences of international migration on sending and receiving countriesDarkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)B-MTSA--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / ----
7.
BP
The effect of colonialism on the socio-economic development of a particular country in Africa south of the Sahara
Darkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
8.
BP
The Impact of Migration on the Nigeria Labour MarketDarkwah, S. A.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.BP
The impact of the Lisbon Treaty on European Union
Mocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / ----
10.BP
The importance and potential development of ecotourism in developing countries
Darkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.BPThe importance of Small and Medium Business Enterprises to regional developmentÚstav teritoriálních studií (FRRMS)----FRRMSPodrobnosti témy0 / ----
12.BP
The importance of Small and Medium Business Enterprises to the Economy of any African, Asian or Latin American country.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / ----
13.
BPThe institutional development of the European UnionMocek, O.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
14.
BPThe role of women in the economic development of Africa.Darkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
15.BP
The role of women in the socio-economic development of ghana
Darkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTS
B-MTS-MRS
FRRMSPodrobnosti témy
0 / 1
--