Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | Č | D | E | F | I | M | P | R | S | T | U | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Současná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.
Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.DPSoučasná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.BP
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.
Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.
DP
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.
Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.
BPStrategie potravinové bezpečnosti v rozvojových zemích Korecki, Z.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 5
--
6.BPSvětové a regionální organizace působící na Blízkém a Středním východě včetně OSN.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--