Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | Č | D | E | F | I | M | P | R | S | T | U | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgram
Odbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BPAnalýza sociální politiky vybraného latinskoamerického státu
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----FRRMSPodrobnosti témy
0 / --
--
2.
BP
Analýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské Ameriky
Hrabálek, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.
BP
Arabsko-izraelský konfliktNovotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / ----
4.
DP
Arabsko-izraelský konflikt
Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--