Přehled vypsaných témat - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | Č | D | E | F | I | M | P | R | S | T | U | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.BP
Analýza sociální politiky vybraného latinskoamerického státu
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----FRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--
2.
BP
Analýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské Ameriky
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
3.
BPArabsko-izraelský konflikt
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / ----
4.DPArabsko-izraelský konfliktNovotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--FRRMSPodrobnosti tématu0 / ----
5.
BP
Čelíme klimatickým změnám – strategie rozvojových zemí ve středně a dlouhodobém horizontu.Korecki, Z.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 5
--
6.
BP
Demokratický deficit v Evropské unii
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / --
--
7.
BP
Dopady Lisabonské smlouvy na Evropskou unii
Mocek, O.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--FRRMSPodrobnosti tématu0 / --
--
8.BP
Environmentální migrace a její socioekonomické souvislosti
Palát, M.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----FRRMSPodrobnosti tématu0 / 2
--
9.
BPEU external policies and their impact on various regions of the worldMocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / ----
10.DP
Eurovision song contest - geopolitika nebo pěvecká soutěž?
Mocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
DP
Fiskální dopady imigrace, imigrační politiky, veřejné finance
Palát, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
BP
Institucionální vývoj Evropské unie
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
DP
International Migration and Trade
Palát, M.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / 1
--
14.BP
Migrace, rozvoj venkova, chudoba a bezpečnost potravin: komparativní pohled
Korecki, Z.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
15.
DP
Migrants and Entrepreneurship
Palát, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.
DPMongolia: economic miracle or another case of resource curse?Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / ----
17.
BP
Position of the European Parliament in the institutional setting of the European UnionÚstav teritoriálních studií (FRRMS)----FRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--
18.
BP
Postavení Evropského parlamentu v institucionálním nastavení Evropské unieMocek, O.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--
19.
DP
Rabies: a fatal and neglected zoonotic disease, Focus on South-East Asia regionPavlík, I.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / --
--
20.
BP
Reforma bezpečnostního sektoru v rozvojových zemích Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTS
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 5--
21.BP
Relationship Between Art and Social Hierarchy
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1--
22.
BPSoučasná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
23.
DPSoučasná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--
24.
BP
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.
Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--
25.
DP
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / --
--
26.
BP
Strategie potravinové bezpečnosti v rozvojových zemích
Korecki, Z.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
27.BPSvětové a regionální organizace působící na Blízkém a Středním východě včetně OSN.Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
28.DPTeorie hystereze a její praktické implikace
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / 1--
29.BP
The analysis of development problems in a particular African country.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
30.
BP
The comparison of two different companies using social media as a marketing tool
Darkwah, S. A.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.BPThe democratic deficit in the European UnionÚstav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
32.
BP
The development, importance and contribution of tourism to the economic development of a selected country in Asia, Africa or Latin AmericaDarkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
33.
BPThe economic consequences of international migration on sending and receiving countriesDarkwah, S. A.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--
34.
BP
The effect of colonialism on the socio-economic development of a particular country in Africa south of the Sahara
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
35.
BP
The Impact of Migration on the Nigeria Labour Market
Darkwah, S. A.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
36.
BP
The impact of the Lisbon Treaty on European Union
Mocek, O.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / --
--
37.
BP
The importance and potential development of ecotourism in developing countriesÚstav teritoriálních studií (FRRMS)----FRRMSPodrobnosti tématu0 / 1--
38.BP
The importance of Small and Medium Business Enterprises to regional development
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / ----
39.
BP
The importance of Small and Medium Business Enterprises to the Economy of any African, Asian or Latin American country.Darkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)B-MTSA--FRRMSPodrobnosti tématu0 / --
--
40.
BP
The institutional development of the European Union
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / --
--
41.
BPThe role of women in the economic development of Africa.Darkwah, S. A.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
42.BPThe role of women in the socio-economic development of ghanaÚstav teritoriálních studií (FRRMS)B-MTS
B-MTS-MRS
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
DP
Unie pro StředomoříNovotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / ----
44.
BPUnie pro StředomoříNovotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
45.
BPVnější politiky Evropské unie a jejich dopad na jednotlivé regiony světaÚstav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
46.
DP
Volunteer tourismÚstav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / --
--
47.
BP
Zahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
48.
DP
Zahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.
Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--