Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | Č | D | E | F | I | M | P | R | S | T | U | V | Z

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Odbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Analýza sociální politiky vybraného latinskoamerického státu
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.
BP
Analýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské Ameriky
Hrabálek, M.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----FRRMSPodrobnosti témy0 / --
--
3.
BP
Arabsko-izraelský konflikt
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
4.
DP
Arabsko-izraelský konflikt
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
5.
BP
Čelíme klimatickým změnám – strategie rozvojových zemí ve středně a dlouhodobém horizontu.Korecki, Z.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----FRRMSPodrobnosti témy
0 / 5
--
6.
BP
Demokratický deficit v Evropské uniiÚstav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / --
--
7.
BP
Dopady Lisabonské smlouvy na Evropskou unii
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----FRRMSPodrobnosti témy
0 / --
--
8.
BP
Environmentální migrace a její socioekonomické souvislosti
Palát, M.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
9.BP
EU external policies and their impact on various regions of the world
Mocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.
DP
Eurovision song contest - geopolitika nebo pěvecká soutěž?Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.DPFiskální dopady imigrace, imigrační politiky, veřejné finance
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--FRRMSPodrobnosti témy0 / 1--
12.
BP
Institucionální vývoj Evropské unie
Mocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
DPInternational Migration and Trade
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BP
Migrace, rozvoj venkova, chudoba a bezpečnost potravin: komparativní pohled
Korecki, Z.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / --
--
15.DP
Migrants and Entrepreneurship
Palát, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
DPMongolia: economic miracle or another case of resource curse?Blížkovský, P.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--PEF
Podrobnosti témy
0 / --
--
17.
BPPosition of the European Parliament in the institutional setting of the European UnionMocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
18.
BP
Postavení Evropského parlamentu v institucionálním nastavení Evropské unie
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / ----
19.
DP
Rabies: a fatal and neglected zoonotic disease, Focus on South-East Asia regionÚstav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / ----
20.
BP
Reforma bezpečnostního sektoru v rozvojových zemích Korecki, Z.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)B-MTS--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 5
--
21.BP
Relationship Between Art and Social Hierarchy
Ryška, T.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / 1
--
22.
BP
Současná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.
Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
23.DPSoučasná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--FRRMSPodrobnosti témy0 / ----
24.
BP
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / --
--
25.
DP
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.
Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--FRRMSPodrobnosti témy0 / --
--
26.
BP
Strategie potravinové bezpečnosti v rozvojových zemích Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 5
--
27.
BP
Světové a regionální organizace působící na Blízkém a Středním východě včetně OSN.
Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--FRRMSPodrobnosti témy0 / --
--
28.
DPTeorie hystereze a její praktické implikaceÚstav teritoriálních studií (FRRMS)----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
BP
The analysis of development problems in a particular African country.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)B-MTSA
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
30.
BP
The comparison of two different companies using social media as a marketing tool
Darkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1--
31.BP
The democratic deficit in the European Union
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
32.
BP
The development, importance and contribution of tourism to the economic development of a selected country in Asia, Africa or Latin AmericaDarkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
33.
BP
The economic consequences of international migration on sending and receiving countries
Darkwah, S. A.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
34.BP
The effect of colonialism on the socio-economic development of a particular country in Africa south of the Sahara
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / 2
--
35.
BP
The Impact of Migration on the Nigeria Labour Market
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-RRB-RR-SERRFRRMSPodrobnosti témy
0 / 1
--
36.BP
The impact of the Lisbon Treaty on European Union
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
37.
BP
The importance and potential development of ecotourism in developing countries
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 1--
38.BPThe importance of Small and Medium Business Enterprises to regional developmentDarkwah, S. A.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
39.
BP
The importance of Small and Medium Business Enterprises to the Economy of any African, Asian or Latin American country.
Darkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)B-MTSA
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
40.
BPThe institutional development of the European Union
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
41.
BP
The role of women in the economic development of Africa.Darkwah, S. A.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
42.
BPThe role of women in the socio-economic development of ghanaDarkwah, S. A.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTS
B-MTS-MRS
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 1
--
43.
DP
Unie pro Středomoří
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / --
--
44.
BP
Unie pro StředomoříÚstav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
45.
BP
Vnější politiky Evropské unie a jejich dopad na jednotlivé regiony světa
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----FRRMSPodrobnosti témy
0 / --
--
46.DPVolunteer tourismÚstav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / --
--
47.BP
Zahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.
Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
48.
DP
Zahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--