Summary of topics offered - Department of Territorial Studies (FRDIS)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | Č | D | E | F | I | M | P | R | S | T | U | V | Z

Ord.Type
Topic
Thesis supervisorSupervising departmentProgrammeField of study
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Analýza sociální politiky vybraného latinskoamerického státuHrabálek, M.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDIS
Details of topic
0 / --
--
2.
BT
Analýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské AmerikyHrabálek, M.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDIS
Details of topic
0 / --
--
3.
BT
Arabsko-izraelský konflikt
Novotná, Y.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
4.
DT
Arabsko-izraelský konfliktNovotná, Y.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / ----
5.
BT
Čelíme klimatickým změnám – strategie rozvojových zemí ve středně a dlouhodobém horizontu.Korecki, Z.Department of Territorial Studies (FRDIS)----
FRDIS
Details of topic
0 / 5
--
6.
BT
Demokratický deficit v Evropské unii
Department of Territorial Studies (FRDIS)
----
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
7.
BT
Dopady Lisabonské smlouvy na Evropskou unii
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
8.
BT
Environmentální migrace a její socioekonomické souvislostiPalát, M.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
----FRDISDetails of topic
0 / 2
--
9.
BT
EU external policies and their impact on various regions of the worldDepartment of Territorial Studies (FRDIS)----FRDIS
Details of topic
0 / --
--
10.
DT
Eurovision song contest - geopolitika nebo pěvecká soutěž?Mocek, O.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1--
11.
DT
Fiskální dopady imigrace, imigrační politiky, veřejné finance
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1--
12.
BT
Institucionální vývoj Evropské unie
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
13.DT
International Migration and Trade
Palát, M.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
14.
BT
Migrace, rozvoj venkova, chudoba a bezpečnost potravin: komparativní pohledKorecki, Z.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDIS
Details of topic
0 / --
--
15.
DT
Migrants and EntrepreneurshipPalát, M.Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 1--
16.DTMongolia: economic miracle or another case of resource curse?
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
FBE
Details of topic
0 / --
--
17.
BT
Position of the European Parliament in the institutional setting of the European Union
Mocek, O.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
18.BT
Postavení Evropského parlamentu v institucionálním nastavení Evropské unie
Mocek, O.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
----
FRDIS
Details of topic0 / ----
19.DT
Rabies: a fatal and neglected zoonotic disease, Focus on South-East Asia region
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
20.BT
Reforma bezpečnostního sektoru v rozvojových zemích
Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-ITS--FRDISDetails of topic0 / 5
--
21.BT
Relationship Between Art and Social Hierarchy
Department of Territorial Studies (FRDIS)----
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
22.
BT
Současná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.
Novotná, Y.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
23.
DT
Současná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.
Novotná, Y.Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / ----
24.
BT
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.
Department of Territorial Studies (FRDIS)--
--
FRDISDetails of topic
0 / --
--
25.DTSpolupráce EU s arabskými/islámskými státy.Novotná, Y.Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic0 / --
--
26.BTStrategie potravinové bezpečnosti v rozvojových zemích Department of Territorial Studies (FRDIS)--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 5
--
27.
BT
Světové a regionální organizace působící na Blízkém a Středním východě včetně OSN.
Novotná, Y.Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
28.DT
Teorie hystereze a její praktické implikace
Department of Territorial Studies (FRDIS)
----
FRDIS
Details of topic0 / 1
--
29.BT
The analysis of development problems in a particular African country.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-ITSE--FRDISDetails of topic0 / ----
30.BT
The comparison of two different companies using social media as a marketing tool
Darkwah, S. A.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
----FRDIS
Details of topic
0 / 1--
31.
BT
The democratic deficit in the European Union
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
32.
BT
The development, importance and contribution of tourism to the economic development of a selected country in Asia, Africa or Latin AmericaDarkwah, S. A.Department of Territorial Studies (FRDIS)----
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
33.
BTThe economic consequences of international migration on sending and receiving countriesDarkwah, S. A.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-ITSE
--FRDISDetails of topic0 / ----
34.
BT
The effect of colonialism on the socio-economic development of a particular country in Africa south of the SaharaDarkwah, S. A.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
35.BT
The Impact of Migration on the Nigeria Labour Market
Darkwah, S. A.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
FRDISDetails of topic
0 / 1
--
36.
BTThe impact of the Lisbon Treaty on European UnionDepartment of Territorial Studies (FRDIS)--
--
FRDIS
Details of topic0 / ----
37.
BT
The importance and potential development of ecotourism in developing countriesDepartment of Territorial Studies (FRDIS)
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 1--
38.
BT
The importance of Small and Medium Business Enterprises to regional development
Darkwah, S. A.Department of Territorial Studies (FRDIS)----
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
39.
BT
The importance of Small and Medium Business Enterprises to the Economy of any African, Asian or Latin American country.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-ITSE
--
FRDISDetails of topic0 / --
--
40.
BT
The institutional development of the European UnionDepartment of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / ----
41.
BT
The role of women in the economic development of Africa.Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-ITSE
B-ITSE-IDSE
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
42.
BT
The role of women in the socio-economic development of ghana
Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-ITS
B-ITS-IDSA
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
43.DT
Unie pro Středomoří
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
44.
BT
Unie pro Středomoří
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / ----
45.
BT
Vnější politiky Evropské unie a jejich dopad na jednotlivé regiony světaMocek, O.Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--FRDIS
Details of topic
0 / --
--
46.DTVolunteer tourismRyška, T.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
FRDISDetails of topic0 / --
--
47.BT
Zahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
----FRDIS
Details of topic
0 / --
--
48.
DT
Zahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
FRDISDetails of topic
0 / --
--