Přehled vypsaných témat - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | Č | D | E | F | I | M | P | R | S | T | U | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracoviště
Program
OborUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.BP
Analýza sociální politiky vybraného latinskoamerického státu
Hrabálek, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----FRRMSPodrobnosti tématu0 / --
--
2.
BP
Analýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské AmerikyHrabálek, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
3.
BP
Arabsko-izraelský konflikt
Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
4.
DPArabsko-izraelský konflikt
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--FRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--
5.
BP
Čelíme klimatickým změnám – strategie rozvojových zemí ve středně a dlouhodobém horizontu.
Korecki, Z.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / 5--
6.
BP
Demokratický deficit v Evropské uniiMocek, O.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
7.
BP
Dopady Lisabonské smlouvy na Evropskou uniiMocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--FRRMSPodrobnosti tématu0 / ----
8.
BP
Environmentální migrace a její socioekonomické souvislosti
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 2
--
9.
BP
EU external policies and their impact on various regions of the world
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
10.
DPEurovision song contest - geopolitika nebo pěvecká soutěž?Mocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
DP
Fiskální dopady imigrace, imigrační politiky, veřejné financeÚstav teritoriálních studií (FRRMS)----
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
BP
Institucionální vývoj Evropské unie
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
DPInternational Migration and Trade
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 1--
14.BP
Migrace, rozvoj venkova, chudoba a bezpečnost potravin: komparativní pohled
Korecki, Z.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
15.
DPMigrants and EntrepreneurshipPalát, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.
DP
Mongolia: economic miracle or another case of resource curse?
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
17.BP
Position of the European Parliament in the institutional setting of the European Union
Mocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----FRRMSPodrobnosti tématu0 / --
--
18.
BP
Postavení Evropského parlamentu v institucionálním nastavení Evropské unie
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
19.
DP
Rabies: a fatal and neglected zoonotic disease, Focus on South-East Asia region
Pavlík, I.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
20.BPReforma bezpečnostního sektoru v rozvojových zemích
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTS--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 5
--
21.
BPRelationship Between Art and Social Hierarchy Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
BPSoučasná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / --
--
23.
DP
Současná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
24.
BP
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
25.DP
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.
Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----FRRMSPodrobnosti tématu0 / ----
26.
BP
Strategie potravinové bezpečnosti v rozvojových zemích
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
27.
BP
Světové a regionální organizace působící na Blízkém a Středním východě včetně OSN.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
28.
DP
Teorie hystereze a její praktické implikacePalát, M.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.BP
The analysis of development problems in a particular African country.
Darkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)B-MTSA
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--
30.
BP
The comparison of two different companies using social media as a marketing tool
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
BP
The democratic deficit in the European Union
Mocek, O.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----FRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--
32.
BP
The development, importance and contribution of tourism to the economic development of a selected country in Asia, Africa or Latin America
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----FRRMSPodrobnosti tématu0 / 2
--
33.BPThe economic consequences of international migration on sending and receiving countriesDarkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
34.
BP
The effect of colonialism on the socio-economic development of a particular country in Africa south of the Sahara
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / 2
--
35.
BP
The Impact of Migration on the Nigeria Labour Market
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-RRB-RR-SERRFRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1--
36.BP
The impact of the Lisbon Treaty on European Union
Mocek, O.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
37.
BP
The importance and potential development of ecotourism in developing countries
Darkwah, S. A.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
38.BPThe importance of Small and Medium Business Enterprises to regional developmentDarkwah, S. A.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
39.
BP
The importance of Small and Medium Business Enterprises to the Economy of any African, Asian or Latin American country.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
40.BP
The institutional development of the European Union
Mocek, O.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / ----
41.
BP
The role of women in the economic development of Africa.Darkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)B-MTSA
B-MTSA-MRSA
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--
42.BPThe role of women in the socio-economic development of ghanaDarkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTS
B-MTS-MRS
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1--
43.DPUnie pro StředomoříÚstav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
44.
BP
Unie pro StředomoříNovotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--
45.BPVnější politiky Evropské unie a jejich dopad na jednotlivé regiony světa
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
46.DP
Volunteer tourism
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--FRRMSPodrobnosti tématu0 / --
--
47.
BPZahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
48.DPZahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----