Prehľad vypísaných tém - Ústav demografie a aplikované statistiky (FRRMS)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce: Vedúci témy:

* | A | D | N | P | S | T

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programOdborUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAnalysis and evaluation of questionnaireJadczaková, V.Ústav demografie a aplikované statistiky (FRRMS)FRRMSPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPAnalýza demografického vývoje vybraného regionuHübelová, D.Ústav demografie a aplikované statistiky (FRRMS)FRRMSPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPAnalýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný regionHübelová, D.Ústav demografie a aplikované statistiky (FRRMS)FRRMSPodrobnosti témy0 / 2--
4.BPAnalýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionuHübelová, D.Ústav demografie a aplikované statistiky (FRRMS)FRRMSPodrobnosti témy0 / 1--
5.BPAnalýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionuHübelová, D.Ústav demografie a aplikované statistiky (FRRMS)FRRMSPodrobnosti témy0 / 1--
6.DPAnalýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.Somerlíková, K.Ústav demografie a aplikované statistiky (FRRMS)FRRMSPodrobnosti témy0 / ----
7.DPAnalýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.Somerlíková, K.Ústav demografie a aplikované statistiky (FRRMS)FRRMSPodrobnosti témy0 / ----
8.DPDemografický potenciál vybraného krajeHübelová, D.Ústav demografie a aplikované statistiky (FRRMS)FRRMSPodrobnosti témy0 / 2--
9.BPDemografický vývoj ČR v rámci EUPalát, M.Ústav demografie a aplikované statistiky (FRRMS)FRRMSPodrobnosti témy0 / 2--
10.DPDemografický vývoj ve vybraných regionechHübelová, D.Ústav demografie a aplikované statistiky (FRRMS)FRRMSPodrobnosti témy2 / 3 Tomková, M.
Huterová, A.
11.DPNaděje dožití ve zdravíHübelová, D.Ústav demografie a aplikované statistiky (FRRMS)FRRMSPodrobnosti témy0 / 2--
12.DPNejnovější trendy v naději dožitíHübelová, D.Ústav demografie a aplikované statistiky (FRRMS)FRRMSPodrobnosti témy0 / 1--
13.BPPopulační vývoj vybraného mikroregionuPalát, M.Ústav demografie a aplikované statistiky (FRRMS)FRRMSPodrobnosti témy0 / 3--
14.DPPopulační vývoj vybraného mikroregionuPalát, M.Ústav demografie a aplikované statistiky (FRRMS)FRRMSPodrobnosti témy0 / 3--
15.BPStatistické zpracování kvalitativních datSomerlíková, K.Ústav demografie a aplikované statistiky (FRRMS)FRRMSPodrobnosti témy0 / ----
16.BPStatistické zpracování marketingového výzkumuSomerlíková, K.Ústav demografie a aplikované statistiky (FRRMS)FRRMSPodrobnosti témy0 / ----
17.BPStatisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČRPalát, M.Ústav demografie a aplikované statistiky (FRRMS)FRRMSPodrobnosti témy0 / 3--
18.BPStatisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Zlínského krajePalát, M.Ústav demografie a aplikované statistiky (FRRMS)FRRMSPodrobnosti témy0 / 1--
19.DPTéma dle vlastního návrhu.Somerlíková, K.Ústav demografie a aplikované statistiky (FRRMS)FRRMSPodrobnosti témy0 / ----
20.DPThe use of multivariate analysis to segment selected region in terms of demographicsJadczaková, V.Ústav demografie a aplikované statistiky (FRRMS)FRRMSPodrobnosti témy0 / 1--