Přehled vypsaných témat - Ústav sociálních studií (FRRMS)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | D | I | K | M | N | P | R | S | T | V

Poř.TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramObor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Endogenní rozvoj vybrané obce z pohledu jejích obyvatelÚstav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
2.
DP Průzkum rezidenční spokojenosti obyvatelstva ve vybrané obciPomazalová, N.Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
3.
BP
Analysis and evaluation of questionnaire
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 1
--
4.
BP
Analýza demografického vývoje vybraného regionu
Hübelová, D.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 1
--
5.
BP
Analýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EU
Chromková Manea, B.-E.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----
FRRMS
1 / 1
Kalmusová, S.
6.
BP
Analýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firmě
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERRFRRMSprohlížet0 / 2--
7.
BP
Analýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný regionHübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--FRRMSprohlížet
0 / 2
--
8.
BPAnalýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionuÚstav sociálních studií (FRRMS)----FRRMSprohlížet0 / 1
--
9.
BP
Analýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
10.DPAnalýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.Somerlíková, K.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----
FRRMS
0 / --
--
11.
DP
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.Somerlíková, K.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----FRRMSprohlížet0 / --
--
12.
DP
Demografický potenciál vybraného kraje
Hübelová, D.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 2
--
13.BPDemografický vývoj ČR v rámci EUPalát, M.Ústav sociálních studií (FRRMS)----
FRRMS
prohlížet0 / 2--
14.
DP
Demografický vývoj ve vybraných regionech
Hübelová, D.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----FRRMSprohlížet
1 / 3
Huterová, A.
15.BP
Interpersonální charakteristiky manažerské práce
Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RRB-RR-SERR
FRRMS
prohlížet0 / 1--
16.
BP
Komparace interkulturních odlišností v komunikaci v obchodním vyjednávání
Hort, Z.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RRB-RR-SERRMENDELUprohlížet0 / 1--
17.
BP
Komparace vlivu face-to-face komunikace a elektronické komunikace ve vybrané instituci/firmě
Hort, Z.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
FRRMS0 / 1
--
18.
BP
Komunikace občana s veřejnoprávní institucí
Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RR
B-RR-SERR
FRRMS
0 / 1--
19.
BP
Mediální prezentace rozvoje lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.Hubík, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
FRRMS
prohlížet0 / 2--
20.DP
Naděje dožití ve zdraví
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2--
21.
DPNejnovější trendy v naději dožitíHübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)----FRRMSprohlížet0 / 1--
22.
BP
Percepce stresu ve vybrané nadnárodní instituci, porovnání interkulturních odlišností
Hort, Z.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
FRRMSprohlížet0 / 1
--
23.
BPPopulační vývoj vybraného mikroregionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS0 / 3--
24.
DP
Problematika brownfield ve vybraném městě/regionu
Ptáček, P.Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS0 / 2--
25.
DPPrůzkum sociálně-prostorové nerovnosti ve vybrané obciPomazalová, N.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / --
--
26.
BP
Přeshraniční vztahy a spolupráce - vybrané aspekty
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 3
--
27.
BP
Psychologické aspekty regionální identity
Kouřilová, S.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERRFRRMSprohlížet
0 / 1
--
28.
BP
Rozvojové projekty a jejich sociální percepce.
Hubík, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--FRRMSprohlížet0 / 1--
29.
BP
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERRFRRMS
0 / 1
--
30.
BPRozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 1
--
31.BPRozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
FRRMS
0 / 1
--
32.
BP
Sociálně ekonomický dopad nezaměstnanosti ve vybraných oblastech České republiky a Spolkové republiky Německo.
Hubík, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
FRRMS
0 / 1
--
33.BP
Sociální problémy vybraných lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
FRRMS
prohlížet0 / 2
--
34.
BPStatistické zpracování kvalitativních datSomerlíková, K.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--FRRMSprohlížet
0 / --
--
35.BP
Statistické zpracování marketingového výzkumu
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----
FRRMS
prohlížet0 / ----
36.
BP
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČR
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 3
--
37.
BP
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Zlínského krajePalát, M.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----FRRMSprohlížet0 / 1
--
38.
DP
Téma dle vlastního návrhu.
Somerlíková, K.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--FRRMS0 / ----
39.
DP
The use of multivariate analysis to segment selected region in terms of demographics
Jadczaková, V.Ústav sociálních studií (FRRMS)----FRRMS
0 / 1
--
40.
BP
Typologie sítí ve vybraném regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS
0 / 3
--
41.BP
Využívání turistických informačních center jako indikátor rozvoje.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--FRRMSprohlížet0 / 1
--
42.
DPVývoj počtu studentů veřejných vysokých škol v ČR ve vybraném obdobíPtáček, P.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--FRRMS
0 / 2
--