Summary of topics offered - Department of Social Studies (FRDIS)Help


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | D | I | K | M | N | P | R | S | T | V

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgrammeField of studyIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Analysis and evaluation of questionnaire
Department of Social Studies (FRDIS)--
--
FRDIS
prohlížet0 / 1
--
2.
BT
Analýza demografického vývoje vybraného regionu
Hübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / 1--
3.
BT
Analýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EU
Department of Social Studies (FRDIS)
----
FRDIS
1 / 1
4.BT
Analýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firmě
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
FRDIS
0 / 2
--
5.
BT
Analýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný region
Hübelová, D.
Department of Social Studies (FRDIS)
----
FRDIS
0 / 2
--
6.
BT
Analýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionuHübelová, D.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--FRDIS0 / 1
--
7.
BTAnalýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionu
Department of Social Studies (FRDIS)
----
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
8.DT
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.
Somerlíková, K.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDIS
0 / --
--
9.
DT
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.
Somerlíková, K.Department of Social Studies (FRDIS)
--
--FRDISprohlížet0 / --
--