Přehled vypsaných témat - Ústav sociálních studií (FRRMS)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | D | I | K | M | N | P | R | S | T | V

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené proPodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Analysis and evaluation of questionnaire
Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
FRRMSprohlížet0 / 1--
2.BPAnalýza demografického vývoje vybraného regionuÚstav sociálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS
0 / 1--
3.BP
Analýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EU
Chromková Manea, B.-E.Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS
1 / 1
Kalmusová, S.
4.BPAnalýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firměHort, Z.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
FRRMS
prohlížet0 / 2--
5.
BP
Analýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný region
Hübelová, D.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2--
6.
BP
Analýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
7.
BP
Analýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionu
Hübelová, D.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
8.DPAnalýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----
FRRMS
prohlížet0 / --
--
9.
DP
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.Somerlíková, K.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--