Přehled vypsaných témat - Ústav sociálních studií (FRRMS)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | D | I | K | M | N | P | R | S | T | V

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Endogenní rozvoj vybrané obce z pohledu jejích obyvatel
Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS
prohlížet0 / ----
2.DP Průzkum rezidenční spokojenosti obyvatelstva ve vybrané obciPomazalová, N.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----
FRRMS
0 / --
--
3.
BP
Analysis and evaluation of questionnaireJadczaková, V.Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS0 / 1--
4.
BP
Analýza demografického vývoje vybraného regionuHübelová, D.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
5.
BP
Analýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EU
Chromková Manea, B.-E.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----
FRRMS
1 / 1
6.BP
Analýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firmě
Hort, Z.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
7.
BP
Analýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný region
Hübelová, D.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2
--
8.
BPAnalýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 1
--
9.
BP
Analýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionu
Hübelová, D.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----FRRMSprohlížet0 / 1--
10.
DP
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.Somerlíková, K.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / --
--
11.DPAnalýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.Somerlíková, K.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
12.
DP
Demografický potenciál vybraného kraje
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 2
--
13.
BP
Demografický vývoj ČR v rámci EU
Palát, M.Ústav sociálních studií (FRRMS)----
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
14.
DPDemografický vývoj ve vybraných regionechHübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
1 / 3
Huterová, A.
15.
BP
Interpersonální charakteristiky manažerské práceKouřilová, S.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
FRRMS
0 / 1
--
16.
BP
Komparace interkulturních odlišností v komunikaci v obchodním vyjednávání
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RRB-RR-SERR
MENDELU
prohlížet0 / 1--
17.
BP
Komparace vlivu face-to-face komunikace a elektronické komunikace ve vybrané instituci/firmě
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
FRRMS0 / 1--
18.
BP
Komunikace občana s veřejnoprávní institucí
Hort, Z.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
19.BPMediální prezentace rozvoje lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR--FRRMSprohlížet0 / 2
--
20.
DP
Naděje dožití ve zdraví
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 2
--
21.DPNejnovější trendy v naději dožitíÚstav sociálních studií (FRRMS)
--
--FRRMS0 / 1
--
22.
BP
Percepce stresu ve vybrané nadnárodní instituci, porovnání interkulturních odlišností
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
23.BP
Populační vývoj vybraného mikroregionu
Palát, M.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 3
--
24.
DPProblematika brownfield ve vybraném městě/regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----FRRMSprohlížet0 / 2
--
25.
DP
Průzkum sociálně-prostorové nerovnosti ve vybrané obci
Pomazalová, N.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----
FRRMS
prohlížet0 / --
--
26.
BP
Přeshraniční vztahy a spolupráce - vybrané aspekty
Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS
0 / 3--
27.BPPsychologické aspekty regionální identityKouřilová, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERRFRRMSprohlížet
0 / 1
--
28.BP
Rozvojové projekty a jejich sociální percepce.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
FRRMS
0 / 1
--
29.
BP
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Hubík, S.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
FRRMSprohlížet0 / 1--
30.
BP
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERRFRRMS
0 / 1
--
31.BPRozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.Hubík, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS
0 / 1
--
32.
BP
Sociálně ekonomický dopad nezaměstnanosti ve vybraných oblastech České republiky a Spolkové republiky Německo.
Hubík, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RR--
FRRMS
0 / 1--
33.BPSociální problémy vybraných lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.Hubík, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RR--
FRRMS
0 / 2
--
34.
BP
Statistické zpracování kvalitativních datSomerlíková, K.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / --
--
35.BPStatistické zpracování marketingového výzkumuSomerlíková, K.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / --
--
36.
BP
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČRPalát, M.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----FRRMS
0 / 3
--
37.
BP
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Zlínského kraje
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS0 / 1--
38.
DPTéma dle vlastního návrhu.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / --
--
39.DP
The use of multivariate analysis to segment selected region in terms of demographics
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----
FRRMS
0 / 1--
40.BP
Typologie sítí ve vybraném regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 3
--
41.BPVyužívání turistických informačních center jako indikátor rozvoje.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
42.
DP
Vývoj počtu studentů veřejných vysokých škol v ČR ve vybraném období
Ptáček, P.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 2
--