Summary of topics offered - Department of Social Studies (FRDIS)Help


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | D | I | K | M | N | P | R | S | T | V

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeField of studyIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DT Endogenní rozvoj vybrané obce z pohledu jejích obyvatelPomazalová, N.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / ----
2.DT Průzkum rezidenční spokojenosti obyvatelstva ve vybrané obciPomazalová, N.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / ----
3.BTAnalysis and evaluation of questionnaireJadczaková, V.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 1--
4.BTAnalýza demografického vývoje vybraného regionuHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 1--
5.BTAnalýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firměHort, Z.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDB-RD-SEDRFRDISprohlížet0 / 2--
6.BTAnalýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný regionHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 2--
7.BTAnalýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionuHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 1--
8.BTAnalýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionuHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 1--
9.DTAnalýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.Somerlíková, K.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / ----
10.DTAnalýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.Somerlíková, K.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / ----
11.DTDemografický potenciál vybraného krajeHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 2--
12.BTDemografický vývoj ČR v rámci EUPalát, M.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 2--
13.DTDemografický vývoj ve vybraných regionechHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISprohlížet1 / 3 Huterová, A.
14.BTInterpersonální charakteristiky manažerské práceKouřilová, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDB-RD-SEDRFRDISprohlížet0 / 1--
15.BTKomparace interkulturních odlišností v komunikaci v obchodním vyjednávání Hort, Z.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDB-RD-SEDRMENDELUprohlížet0 / 1--
16.BTKomparace vlivu face-to-face komunikace a elektronické komunikace ve vybrané instituci/firmě Hort, Z.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDB-RD-SEDRFRDISprohlížet0 / 1--
17.BTKomunikace občana s veřejnoprávní institucíHort, Z.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDB-RD-SEDRFRDISprohlížet0 / 1--
18.BTMediální prezentace rozvoje lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RD--FRDISprohlížet0 / 2--
19.DTNaděje dožití ve zdravíHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 2--
20.BTNegativní mezilidské vztahy na pracovištiChromková Manea, B.-E.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 1--
21.DTNejnovější trendy v naději dožitíHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 1--
22.BTPercepce stresu ve vybrané nadnárodní instituci, porovnání interkulturních odlišnostíHort, Z.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDB-RD-SEDRFRDISprohlížet0 / 1--
23.BTPopulační vývoj vybraného mikroregionuPalát, M.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 3--
24.DTPopulační vývoj vybraného mikroregionuPalát, M.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 3--
25.DTProblematika brownfield ve vybraném městě/regionuPtáček, P.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 2--
26.DTPrůzkum sociálně-prostorové nerovnosti ve vybrané obciPomazalová, N.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / ----
27.BTPřeshraniční vztahy a spolupráce - vybrané aspektyPtáček, P.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 3--
28.BTPsychologické aspekty regionální identityKouřilová, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDB-RD-SEDRFRDISprohlížet0 / 1--
29.BTRozvojové projekty a jejich sociální percepce.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RD--FRDISprohlížet0 / 1--
30.BTRozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDB-RD-SEDRFRDISprohlížet0 / 1--
31.BTRozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 1--
32.BTRozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RD--FRDISprohlížet0 / 1--
33.BTSociálně ekonomický dopad nezaměstnanosti ve vybraných oblastech České republiky a Spolkové republiky Německo.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RD--FRDISprohlížet0 / 1--
34.BTSociální problémy vybraných lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RD--FRDISprohlížet0 / 2--
35.BTStatistické zpracování kvalitativních datSomerlíková, K.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / ----
36.BTStatistické zpracování marketingového výzkumuSomerlíková, K.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / ----
37.BTStatisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČRPalát, M.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 3--
38.BTStatisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Zlínského krajePalát, M.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 1--
39.DTTéma dle vlastního návrhu.Somerlíková, K.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / ----
40.DTThe use of multivariate analysis to segment selected region in terms of demographicsJadczaková, V.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 1--
41.BTTypologie sítí ve vybraném regionuPomazalová, N.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 3--
42.BTVyužívání turistických informačních center jako indikátor rozvoje.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RD--FRDISprohlížet0 / 1--
43.DTVývoj počtu studentů veřejných vysokých škol v ČR ve vybraném obdobíPtáček, P.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 2--