Summary of topics offered - Department of Social Studies (FRDIS)Help


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | D | I | K | M | N | P | R | S | T | V

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of studyIntended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.
DT Endogenní rozvoj vybrané obce z pohledu jejích obyvatelPomazalová, N.Department of Social Studies (FRDIS)
--
--FRDIS
0 / --
--
2.
DT
Průzkum rezidenční spokojenosti obyvatelstva ve vybrané obci
Pomazalová, N.Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
3.
BT
Analysis and evaluation of questionnaire
Jadczaková, V.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDIS
0 / 1
--
4.
BT
Analýza demografického vývoje vybraného regionu
Department of Social Studies (FRDIS)--
--
FRDIS
prohlížet0 / 1--
5.BTAnalýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EUChromková Manea, B.-E.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
1 / 1
Kalmusová, S.
6.
BT
Analýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firmě
Hort, Z.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RDB-RD-SEDR
FRDIS
prohlížet0 / 2--
7.
BT
Analýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný region
Hübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)--
--
FRDIS
prohlížet0 / 2
--
8.
BT
Analýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionu
Department of Social Studies (FRDIS)
----
FRDIS
prohlížet0 / 1--
9.
BT
Analýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionu
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / 1
--
10.
DT
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.
Department of Social Studies (FRDIS)--
--
FRDIS0 / ----
11.DT
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.
Department of Social Studies (FRDIS)
----FRDIS0 / --
--
12.
DT
Demografický potenciál vybraného krajeHübelová, D.
Department of Social Studies (FRDIS)
----FRDISprohlížet0 / 2
--
13.
BT
Demografický vývoj ČR v rámci EU
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 2--
14.
DT
Demografický vývoj ve vybraných regionechHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
1 / 3
Huterová, A.
15.
BT
Interpersonální charakteristiky manažerské práce
Kouřilová, S.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
FRDIS
0 / 1
--
16.BT
Komparace interkulturních odlišností v komunikaci v obchodním vyjednávání
Hort, Z.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
MENDELU
0 / 1
--
17.
BT
Komparace vlivu face-to-face komunikace a elektronické komunikace ve vybrané instituci/firmě
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
FRDISprohlížet0 / 1
--
18.
BT
Komunikace občana s veřejnoprávní institucí
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
FRDIS
prohlížet0 / 1
--
19.
BT
Mediální prezentace rozvoje lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD--
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
20.
DT
Naděje dožití ve zdraví
Hübelová, D.
Department of Social Studies (FRDIS)
----
FRDIS
0 / 2
--
21.
DTNejnovější trendy v naději dožitíDepartment of Social Studies (FRDIS)--
--
FRDIS
0 / 1
--
22.BT
Percepce stresu ve vybrané nadnárodní instituci, porovnání interkulturních odlišností
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
FRDIS
0 / 1
--
23.
BT
Populační vývoj vybraného mikroregionu
Palát, M.
Department of Social Studies (FRDIS)
----FRDIS
0 / 3
--
24.DT
Problematika brownfield ve vybraném městě/regionu
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--FRDIS0 / 2
--
25.
DT
Průzkum sociálně-prostorové nerovnosti ve vybrané obci
Department of Social Studies (FRDIS)--
--
FRDIS
0 / --
--
26.
BT
Přeshraniční vztahy a spolupráce - vybrané aspekty
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 3
--
27.
BT
Psychologické aspekty regionální identity
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
FRDIS0 / 1--
28.
BT
Rozvojové projekty a jejich sociální percepce.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
--FRDIS0 / 1--
29.BTRozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.Hubík, S.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
FRDIS
0 / 1
--
30.BT
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Hubík, S.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
--FRDISprohlížet0 / 1
--
31.
BT
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Department of Social Studies (FRDIS)
----FRDIS
0 / 1
--
32.
BTSociálně ekonomický dopad nezaměstnanosti ve vybraných oblastech České republiky a Spolkové republiky Německo.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
--
FRDIS
0 / 1--
33.
BT
Sociální problémy vybraných lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.Hubík, S.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD--FRDISprohlížet
0 / 2
--
34.
BT
Statistické zpracování kvalitativních dat
Somerlíková, K.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
FRDISprohlížet0 / --
--
35.
BT
Statistické zpracování marketingového výzkumu
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
FRDISprohlížet
0 / --
--
36.BTStatisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČR
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
FRDISprohlížet0 / 3--
37.
BT
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Zlínského kraje
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 1
--
38.DT
Téma dle vlastního návrhu.
Department of Social Studies (FRDIS)----FRDIS0 / ----
39.DT
The use of multivariate analysis to segment selected region in terms of demographics
Jadczaková, V.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISprohlížet
0 / 1
--
40.
BTTypologie sítí ve vybraném regionuPomazalová, N.Department of Social Studies (FRDIS)--
--
FRDIS
0 / 3--
41.BTVyužívání turistických informačních center jako indikátor rozvoje.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RD
--
FRDISprohlížet0 / 1
--
42.
DTVývoj počtu studentů veřejných vysokých škol v ČR ve vybraném obdobíPtáček, P.Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 2--