Prehľad vypísaných tém - Ústav sociálních studií (FRRMS)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | D | I | K | M | N | P | R | S | T | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramOdborUrčené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Endogenní rozvoj vybrané obce z pohledu jejích obyvatel
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.DP Průzkum rezidenční spokojenosti obyvatelstva ve vybrané obciPomazalová, N.Ústav sociálních studií (FRRMS)----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.BP
Analysis and evaluation of questionnaire
Jadczaková, V.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 1
--
4.
BP
Analýza demografického vývoje vybraného regionuÚstav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 1
--
5.
BP
Analýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EU
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
1 / 1
Kalmusová, S.
6.
BPAnalýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firměÚstav sociálních studií (FRRMS)B-RR
B-RR-SERR
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
7.
BP
Analýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný region
Hübelová, D.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
8.
BP
Analýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionu
Hübelová, D.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----FRRMSPodrobnosti témy0 / 1
--
9.
BP
Analýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.DPAnalýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
11.
DP
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.
Somerlíková, K.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / --
--
12.
DP
Demografický potenciál vybraného krajeÚstav sociálních studií (FRRMS)
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
13.
BP
Demografický vývoj ČR v rámci EU
Palát, M.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2--
14.
DP
Demografický vývoj ve vybraných regionech
Hübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)----
FRRMS
Podrobnosti témy
1 / 3 Huterová, A.
15.
BP
Interpersonální charakteristiky manažerské práceÚstav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERRFRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1--
16.
BP
Komparace interkulturních odlišností v komunikaci v obchodním vyjednávání
Hort, Z.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
MENDELUPodrobnosti témy
0 / 1
--
17.BP
Komparace vlivu face-to-face komunikace a elektronické komunikace ve vybrané instituci/firmě
Hort, Z.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RRB-RR-SERR
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
BP
Komunikace občana s veřejnoprávní institucí
Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RR
B-RR-SERR
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
BP
Mediální prezentace rozvoje lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.Hubík, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 2
--
20.
DP
Naděje dožití ve zdravíHübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
21.
DPNejnovější trendy v naději dožitíÚstav sociálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
BP
Percepce stresu ve vybrané nadnárodní instituci, porovnání interkulturních odlišnostíHort, Z.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
BP
Populační vývoj vybraného mikroregionu
Palát, M.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3
--
24.
DP
Problematika brownfield ve vybraném městě/regionuÚstav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
25.
DPPrůzkum sociálně-prostorové nerovnosti ve vybrané obciPomazalová, N.Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
26.BPPřeshraniční vztahy a spolupráce - vybrané aspektyPtáček, P.Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 3
--
27.
BP
Psychologické aspekty regionální identity
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 1--
28.
BP
Rozvojové projekty a jejich sociální percepce.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / 1--
29.
BP
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Hubík, S.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.
BP
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1--
31.BPRozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.Hubík, S.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.BPSociálně ekonomický dopad nezaměstnanosti ve vybraných oblastech České republiky a Spolkové republiky Německo.Hubík, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--FRRMSPodrobnosti témy0 / 1--
33.BP
Sociální problémy vybraných lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / 2
--
34.
BP
Statistické zpracování kvalitativních dat
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----FRRMSPodrobnosti témy0 / ----
35.BPStatistické zpracování marketingového výzkumuSomerlíková, K.Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
36.
BP
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČRPalát, M.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3
--
37.BP
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Zlínského kraje
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----FRRMSPodrobnosti témy
0 / 1
--
38.
DPTéma dle vlastního návrhu.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
39.DPThe use of multivariate analysis to segment selected region in terms of demographicsJadczaková, V.Ústav sociálních studií (FRRMS)----FRRMSPodrobnosti témy
0 / 1
--
40.BP
Typologie sítí ve vybraném regionu
Pomazalová, N.Ústav sociálních studií (FRRMS)----FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3
--
41.
BP
Využívání turistických informačních center jako indikátor rozvoje.
Hubík, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RR--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1--
42.
DP
Vývoj počtu studentů veřejných vysokých škol v ČR ve vybraném období
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2--