Přehled vypsaných témat - Ústav sociálních studií (FRRMS)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | D | I | K | M | N | P | R | S | T | V

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
DP
Endogenní rozvoj vybrané obce z pohledu jejích obyvatel
Pomazalová, N.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--FRRMS0 / ----
2.DP
Průzkum rezidenční spokojenosti obyvatelstva ve vybrané obci
Pomazalová, N.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--FRRMS
0 / --
--
3.
BPAnalysis and evaluation of questionnaireJadczaková, V.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----
FRRMS
0 / 1
--
4.
BP
Analýza demografického vývoje vybraného regionuÚstav sociálních studií (FRRMS)----FRRMSprohlížet0 / 1--
5.
BP
Analýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EU
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet1 / 1 Kalmusová, S.
6.
BP
Analýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firmě
Hort, Z.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
FRRMS
prohlížet0 / 2
--
7.
BPAnalýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný region
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--FRRMS0 / 2--
8.
BP
Analýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionu
Hübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet0 / 1
--
9.
BPAnalýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionuHübelová, D.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 1
--
10.
DP
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.Somerlíková, K.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet0 / ----
11.
DPAnalýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.Somerlíková, K.Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS
0 / --
--
12.
DPDemografický potenciál vybraného kraje
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----FRRMS
0 / 2
--
13.BPDemografický vývoj ČR v rámci EUPalát, M.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
14.
DP
Demografický vývoj ve vybraných regionechÚstav sociálních studií (FRRMS)--
--
FRRMS
1 / 3
15.
BPInterpersonální charakteristiky manažerské práceKouřilová, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
FRRMS0 / 1--
16.
BP
Komparace interkulturních odlišností v komunikaci v obchodním vyjednávání Hort, Z.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERRMENDELUprohlížet
0 / 1
--
17.
BP
Komparace vlivu face-to-face komunikace a elektronické komunikace ve vybrané instituci/firmě
Hort, Z.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RRB-RR-SERRFRRMSprohlížet0 / 1
--
18.
BP
Komunikace občana s veřejnoprávní institucí
Hort, Z.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RR
B-RR-SERR
FRRMS
0 / 1
--
19.
BPMediální prezentace rozvoje lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
FRRMS
0 / 2
--
20.DPNaděje dožití ve zdraví
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2
--
21.
DPNejnovější trendy v naději dožitíÚstav sociálních studií (FRRMS)----
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
22.
BP
Percepce stresu ve vybrané nadnárodní instituci, porovnání interkulturních odlišnostíÚstav sociálních studií (FRRMS)B-RR
B-RR-SERR
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
23.
BP
Populační vývoj vybraného mikroregionuPalát, M.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--FRRMSprohlížet
0 / 3
--
24.
DP
Problematika brownfield ve vybraném městě/regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----
FRRMS
0 / 2
--
25.
DP
Průzkum sociálně-prostorové nerovnosti ve vybrané obciÚstav sociálních studií (FRRMS)----FRRMSprohlížet0 / --
--
26.BP
Přeshraniční vztahy a spolupráce - vybrané aspekty
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 3--
27.
BP
Psychologické aspekty regionální identity
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERRFRRMSprohlížet0 / 1
--
28.
BP
Rozvojové projekty a jejich sociální percepce.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--FRRMSprohlížet
0 / 1
--
29.BPRozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.Hubík, S.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
FRRMSprohlížet
0 / 1
--
30.
BPRozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS0 / 1
--
31.
BPRozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.Hubík, S.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
FRRMSprohlížet0 / 1
--
32.
BPSociálně ekonomický dopad nezaměstnanosti ve vybraných oblastech České republiky a Spolkové republiky Německo.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
33.BPSociální problémy vybraných lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.Hubík, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--FRRMSprohlížet0 / 2--
34.
BP
Statistické zpracování kvalitativních dat
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS0 / --
--
35.
BP
Statistické zpracování marketingového výzkumuÚstav sociálních studií (FRRMS)----FRRMS0 / ----
36.
BP
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČRPalát, M.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 3
--
37.
BP
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Zlínského kraje
Palát, M.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 1
--
38.DP
Téma dle vlastního návrhu.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / --
--
39.
DPThe use of multivariate analysis to segment selected region in terms of demographics
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----
FRRMS
prohlížet0 / 1--
40.BP
Typologie sítí ve vybraném regionu
Pomazalová, N.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS
0 / 3
--
41.
BPVyužívání turistických informačních center jako indikátor rozvoje.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RR
--
FRRMS
0 / 1
--
42.
DPVývoj počtu studentů veřejných vysokých škol v ČR ve vybraném období
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
FRRMS0 / 2--