Summary of topics offered - Department of Social Studies (FRDIS)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | D | I | K | M | N | P | R | S | T | V

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising department
Programme
Field of study
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.DT
Endogenní rozvoj vybrané obce z pohledu jejích obyvatel
Pomazalová, N.Department of Social Studies (FRDIS)--
--
FRDIS
Details of topic0 / ----
2.
DT Průzkum rezidenční spokojenosti obyvatelstva ve vybrané obci
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
3.
BT
Analysis and evaluation of questionnaire
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 1
--
4.
BT
Analýza demografického vývoje vybraného regionuHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)--
--
FRDIS
Details of topic0 / 1--
5.
BT
Analýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EU
Chromková Manea, B.-E.
Department of Social Studies (FRDIS)
----
FRDIS
Details of topic
1 / 1
6.
BT
Analýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firmě
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
7.
BT
Analýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný region
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
8.
BTAnalýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionuHübelová, D.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
9.BT
Analýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionu
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 1--
10.
DT
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.
Somerlíková, K.
Department of Social Studies (FRDIS)
----
FRDIS
Details of topic0 / ----
11.DTAnalýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.
Department of Social Studies (FRDIS)
----
FRDIS
Details of topic0 / ----
12.
DT
Demografický potenciál vybraného kraje
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
13.
BT
Demografický vývoj ČR v rámci EU
Department of Social Studies (FRDIS)
----FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
14.DTDemografický vývoj ve vybraných regionechDepartment of Social Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
1 / 3
15.BTInterpersonální charakteristiky manažerské práceKouřilová, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RD
B-RD-SEDR
FRDIS
Details of topic0 / 1
--
16.
BT
Komparace interkulturních odlišností v komunikaci v obchodním vyjednávání
Department of Social Studies (FRDIS)B-RD
B-RD-SEDR
MENDELUDetails of topic
0 / 1
--
17.
BT
Komparace vlivu face-to-face komunikace a elektronické komunikace ve vybrané instituci/firmě Hort, Z.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
18.
BT
Komunikace občana s veřejnoprávní institucí
Hort, Z.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
FRDIS
Details of topic
0 / 1--
19.BT
Mediální prezentace rozvoje lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
20.DTNaděje dožití ve zdravíHübelová, D.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
21.DTNejnovější trendy v naději dožitíHübelová, D.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 1
--
22.BTPercepce stresu ve vybrané nadnárodní instituci, porovnání interkulturních odlišnostíHort, Z.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
23.
BT
Populační vývoj vybraného mikroregionu
Department of Social Studies (FRDIS)
----
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
24.
DTProblematika brownfield ve vybraném městě/regionuDepartment of Social Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
25.DT
Průzkum sociálně-prostorové nerovnosti ve vybrané obci
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--FRDISDetails of topic
0 / --
--
26.
BT
Přeshraniční vztahy a spolupráce - vybrané aspekty
Ptáček, P.Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 3
--
27.
BT
Psychologické aspekty regionální identity
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
28.
BTRozvojové projekty a jejich sociální percepce.Hubík, S.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
--FRDISDetails of topic0 / 1--
29.
BT
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Hubík, S.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RDB-RD-SEDR
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
30.
BT
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Hubík, S.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1--
31.
BT
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Hubík, S.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD--FRDISDetails of topic0 / 1
--
32.
BT
Sociálně ekonomický dopad nezaměstnanosti ve vybraných oblastech České republiky a Spolkové republiky Německo.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
33.
BT
Sociální problémy vybraných lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.
Hubík, S.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
34.
BT
Statistické zpracování kvalitativních datDepartment of Social Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic0 / ----
35.
BT
Statistické zpracování marketingového výzkumu
Somerlíková, K.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--FRDIS
Details of topic
0 / ----
36.
BT
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČR
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
37.
BT
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Zlínského krajeDepartment of Social Studies (FRDIS)----FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
38.
DT
Téma dle vlastního návrhu.
Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic
0 / --
--
39.DT
The use of multivariate analysis to segment selected region in terms of demographics
Department of Social Studies (FRDIS)----
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
40.
BT
Typologie sítí ve vybraném regionu
Department of Social Studies (FRDIS)--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
41.
BT
Využívání turistických informačních center jako indikátor rozvoje.
Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
--FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
42.DT
Vývoj počtu studentů veřejných vysokých škol v ČR ve vybraném období
Ptáček, P.
Department of Social Studies (FRDIS)
----FRDIS
Details of topic
0 / 2
--