Summary of topics offered - Department of Social Studies (FRDIS)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis: Topic supervisor:

* | A | D | I | K | M | N | P | R | S | T | V

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeField of studyIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DT Endogenní rozvoj vybrané obce z pohledu jejích obyvatelPomazalová, N.Department of Social Studies (FRDIS)FRDISDetails of topic0 / ----
2.DT Průzkum rezidenční spokojenosti obyvatelstva ve vybrané obciPomazalová, N.Department of Social Studies (FRDIS)FRDISDetails of topic0 / ----
3.BTAnalysis and evaluation of questionnaireJadczaková, V.Department of Social Studies (FRDIS)FRDISDetails of topic0 / 1--
4.BTAnalýza demografického vývoje vybraného regionuHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)FRDISDetails of topic0 / 1--
5.BTAnalýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firměVykoukalová, Z.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDB-RD-SEDRFRDISDetails of topic0 / 2--
6.BTAnalýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný regionHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)FRDISDetails of topic0 / 2--
7.BTAnalýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionuHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)FRDISDetails of topic0 / 1--
8.BTAnalýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionuHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)FRDISDetails of topic0 / 1--
9.DTAnalýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.Somerlíková, K.Department of Social Studies (FRDIS)FRDISDetails of topic0 / ----
10.DTAnalýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.Somerlíková, K.Department of Social Studies (FRDIS)FRDISDetails of topic0 / ----
11.DTDemografický potenciál vybraného krajeHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)FRDISDetails of topic0 / 2--
12.BTDemografický vývoj ČR v rámci EUPalát, M.Department of Social Studies (FRDIS)FRDISDetails of topic0 / 2--
13.DTDemografický vývoj ve vybraných regionechHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)FRDISDetails of topic1 / 3 Huterová, A.
14.BTInterpersonální charakteristiky manažerské práceKouřilová, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDB-RD-SEDRFRDISDetails of topic0 / 1--
15.BTKomparace interkulturních odlišností v komunikaci v obchodním vyjednávání Vykoukalová, Z.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDB-RD-SEDRMENDELUDetails of topic0 / 1--
16.BTKomparace vlivu face-to-face komunikace a elektronické komunikace ve vybrané instituci/firmě Vykoukalová, Z.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDB-RD-SEDRFRDISDetails of topic0 / 1--
17.BTKomunikace občana s veřejnoprávní institucíVykoukalová, Z.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDB-RD-SEDRFRDISDetails of topic0 / 1--
18.BTMediální prezentace rozvoje lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDFRDISDetails of topic0 / 2--
19.DTNaděje dožití ve zdravíHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)FRDISDetails of topic0 / 2--
20.DTNejnovější trendy v naději dožitíHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)FRDISDetails of topic0 / 1--
21.BTPercepce stresu ve vybrané nadnárodní instituci, porovnání interkulturních odlišnostíVykoukalová, Z.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDB-RD-SEDRFRDISDetails of topic0 / 1--
22.BTPopulační vývoj vybraného mikroregionuPalát, M.Department of Social Studies (FRDIS)FRDISDetails of topic0 / 3--
23.DTPopulační vývoj vybraného mikroregionuPalát, M.Department of Social Studies (FRDIS)FRDISDetails of topic0 / 3--
24.DTProblematika brownfield ve vybraném městě/regionuPtáček, P.Department of Social Studies (FRDIS)FRDISDetails of topic0 / 2--
25.DTPrůzkum sociálně-prostorové nerovnosti ve vybrané obciPomazalová, N.Department of Social Studies (FRDIS)FRDISDetails of topic0 / ----
26.BTPřeshraniční vztahy a spolupráce - vybrané aspektyPtáček, P.Department of Social Studies (FRDIS)FRDISDetails of topic0 / 3--
27.BTPsychologické aspekty regionální identityKouřilová, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDB-RD-SEDRFRDISDetails of topic0 / 1--
28.BTRozvojové projekty a jejich sociální percepce.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDFRDISDetails of topic0 / 1--
29.BTRozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDB-RD-SEDRFRDISDetails of topic0 / 1--
30.BTRozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)FRDISDetails of topic0 / 1--
31.BTRozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDFRDISDetails of topic0 / 1--
32.BTSociálně ekonomický dopad nezaměstnanosti ve vybraných oblastech České republiky a Spolkové republiky Německo.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDFRDISDetails of topic0 / 1--
33.BTSociální problémy vybraných lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDFRDISDetails of topic0 / 2--
34.BTStatistické zpracování kvalitativních datSomerlíková, K.Department of Social Studies (FRDIS)FRDISDetails of topic0 / ----
35.BTStatistické zpracování marketingového výzkumuSomerlíková, K.Department of Social Studies (FRDIS)FRDISDetails of topic0 / ----
36.BTStatisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČRPalát, M.Department of Social Studies (FRDIS)FRDISDetails of topic0 / 3--
37.BTStatisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Zlínského krajePalát, M.Department of Social Studies (FRDIS)FRDISDetails of topic0 / 1--
38.DTTéma dle vlastního návrhu.Somerlíková, K.Department of Social Studies (FRDIS)FRDISDetails of topic0 / ----
39.DTThe use of multivariate analysis to segment selected region in terms of demographicsJadczaková, V.Department of Social Studies (FRDIS)FRDISDetails of topic0 / 1--
40.BTTypologie sítí ve vybraném regionuPomazalová, N.Department of Social Studies (FRDIS)FRDISDetails of topic0 / 3--
41.BTVyužívání turistických informačních center jako indikátor rozvoje.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDFRDISDetails of topic0 / 1--
42.DTVývoj počtu studentů veřejných vysokých škol v ČR ve vybraném obdobíPtáček, P.Department of Social Studies (FRDIS)FRDISDetails of topic0 / 2--