Summary of topics offered - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)Help


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | D | E | F | H | I | K | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeField of study
Intended for
DetailsOccupied/Max.
Project participants
1.
BT
Agilní přístupy k řízení projektů
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / 1
--
2.
BT
Analysis of financial performance of a selected enterpriseDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / 2
--
3.
DT
Analysis of the branch structure of the chosen regionRedlichová, R.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
4.
BT
Analysis of the branch structure of the chosen region
Redlichová, R.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RDE
B-RD
B-ITSE
B-ITS
--
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
5.
DT
Analysis of the municipalities' economy in a selected region.
Chmelíková, G.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--FRDIS0 / --
--
6.
BT
Analýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném kraji
Dolinová, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
FRDIS
0 / 5
--
7.
BT
Analýza faktorů udržitelného rozvoje regionuGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--FRDISprohlížet
0 / 2
--
8.
BT
Analýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FBEprohlížet0 / --
--
9.DT
Analýza hospodaření vybrané municipality
Živělová, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--FRDISprohlížet0 / ----
10.
BT
Analýza konvergence regionálního rozvoje
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDIS
0 / 4
--
11.
BT
Analýza předpokladů úspěšného projektového manažera
Dolinová, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--FRDIS
0 / 1
--
12.
DT
Analýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDISprohlížet0 / 2--
13.
BT
Analýza rozvoje vybrané obceDolinová, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 3--
14.
BT
Analýza rozvoje vybrané obce
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----FRDIS
0 / 3
--
15.
BT
Analýza rozvojových problémů Afriky
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-ITSE
--
--
FRDIS
0 / 2--
16.
DT
Analýza rozvojových problémů Afriky
Grega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / 2
--
17.
DT
Analýza rozvojových problémů Afriky
Grega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / 2
--
18.
BT
Analýza rozvojových problémů Asie
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-ITSE
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
19.
BT
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-ITSE
--
--
FRDIS0 / 2
--
20.
DTAnalýza rozvojových problémů Latinské AmerikyDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / 2
--
21.BTAnalýza rozvojových problémů Latinské AmerikyDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)B-ITS
B-ITSE
--
--
FRDIS
0 / 2
--
22.
DT
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Redlichová, R.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)C-ITS
C-ITSE
C-RD
C-RDE
--
--
--
--
FRDISprohlížet0 / ----
23.
BT
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)B-ITS
B-RDE
B-ITSE
B-RD
--
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / --
--
24.
DT
Analýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.
Chmelíková, G.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
C-RD
--
FRDIS
0 / --
--
25.DT
Analýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané země
Grega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / 2
--
26.
BT
Analýza vybrané komoditní vertikályBlažková, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
FRDIS
0 / 3
--
27.
BT
Analýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristiky
Redlichová, R.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
28.
DT
Antitrust policy and its manifestations in the food processing industryBlažková, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
FRDIS
prohlížet0 / 1
--
29.
DisT
Dopad společné zemědělské politiky na změny podnikatelského prostředí agrárního sektoru
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EM--FBEprohlížet
0 / 1
--
30.BT
Economic and regional context of a selected commodity chain
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
31.BT
Efektivnost finančních prostředků vynaložených na podporu zaměstnanosti ve vybraném regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDISprohlížet0 / ----
32.BT
Ekonomická efektivnost podniku a možnosti jeho dalšího rozvoje
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
FRDIS
prohlížet0 / ----
33.
BT
Evaluation of a publicly beneficial project.Chmelíková, G.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--FRDIS
0 / --
--
34.
DisT
Evaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)Department of Regional and Business Economics (FRDIS)D-EMA
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
35.
DisT
Evaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EMA
--FBEprohlížet2 / 2 Krause, S.
Adjei, R. K.
36.
BT
Faktory formování poptávky po venkovské a šetrné turistice
Miškolci, S.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
MENDELU
prohlížet0 / 2--
37.
BT
Faktory udržitelného rozvoje podniku
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
FRDIS
0 / --
--
38.
DT
Financial analysis and business valuation of a selected enterprise
Blažková, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / 1
--
39.
BT
Financial analysis of a business and its influence on the local economic development.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS0 / --
--
40.
DT
Financování neziskového projektu
Rajchlová, J.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISprohlížet0 / 1
--
41.
BT
Financování vybraného podniku
Svatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
FRDIS
prohlížet0 / ----
42.DT
Financování zvoleného projektu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
1 / 5
43.
BT
Finanční analýza podniku na základě rozboru účetních výkazůDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
FRDIS
0 / 4--
44.DTFinanční řízení vybraného podnikuSvatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
45.
BT
Formování cen v rámci vybrané komoditní vertikály
Tamáš, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--FRDIS0 / --
--
46.
BT
Formování cen v rámci komoditní vertikály mléka
Bečvářová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
--
FRDIS
0 / 1
--
47.
BTFormování cen v rámci komoditní vertikály mlékaDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
--
FRDISprohlížet
0 / 1
--
48.
BTFormování cen v rámci komoditní vertikály prasata - vepřové masoDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)B-RD
--
FRDIS
0 / 1
--
49.BT
Formování cen v rámci komoditní vertikály skot - hovězí maso
Bečvářová, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
--
FRDIS
prohlížet0 / 1--
50.
BT
Hodnocení eko-efektivnosti činnosti podniku
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
FRDIS
prohlížet0 / 3
--
51.DTHodnocení hospodářské situace územně správních celků
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
52.
BT
Hodnocení investičních příležitostí a činností vybraného podniku
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDISprohlížet0 / --
--
53.
BT
Hodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělství
Grega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / 2
--
54.
DT
Hodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělstvíDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)----
FRDIS
0 / 2
--
55.
BT
Hodnocení rozvojového potenciálu vybraného regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
56.
BT
Hodnocení veřejně prospěšného projektu.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FBE
prohlížet0 / --
--
57.DT
Hodnocení výkonnosti podniku
Svatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / --
--
58.
BT
Implementace koncepce Smart City ve vybraném městě/regionu
Miškolci, S.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
FRDIS
0 / ----
59.
DisT
Institucionální determinanty přímých zahraničních investic v České republiceGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)D-EAM--FBEprohlížet1 / 1
60.
BTKomparace kvality života v Jihomoravském kraji a v kraji VysočinaDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
FRDIS
2 / -- Kluchová, M.
Machová, D.
61.
DT
komparace kvality života ve vybraných regionech
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)C-RD
--
FRDIS
0 / 2
--
62.BTKomparace nákladovosti vstupů zemědělských výrobců ve vybraných produkčních centrechTamáš, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
MENDELUprohlížet0 / 3--
63.
DT
Komparace vývoje vybraných regionů z hlediska výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotou
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
FRDIS
0 / ----
64.BTKonkurenceschopnost podniku v podmínkách udržitelného rozvojeDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / --
--
65.
BT
Konkurenceschopnost zemědělských podniků EU 27 ve vertikále prasata - vepřové maso
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----MENDELU
0 / 3
--
66.BTNetržní hodnocení rekreačních přínosů kulturní krajinyMiškolci, S.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
FRDISprohlížet0 / 2--
67.DTOceňení podniku Lucas Varity s.r.o.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----ILE
0 / --
--
68.
BT
Ochota spotřebitelů platit za environmentálně šetrné produkty
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
FRDIS
prohlížet0 / 2--
69.
BT
Pozice vybraného zemědělského nebo potravinářského podniku v komoditní vertikále
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDISprohlížet
0 / 3
--
70.BT
PR v neziskových organizacích
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / 1--
71.
BT
Procesní analýza neziskového subjektu
Rajchlová, J.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
3 / 5 Šimková, K.
Gavlíková, E.
Perevozchikova, E.
72.
BT
Project to finance company's technological development from EU funds. Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
FRDIS0 / ----
73.DT
Projekty mezinárodní spolupráce v oblasti oběhového hospodářství a bio-ekonomiky.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--FRDISprohlížet
0 / --
--
74.
DisT
Přínos malých a středních podniků pro rozvoj regionuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EM
--
FBEprohlížet
0 / 2
--
75.DisTRole agrárního sektoru ve vývoji regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EM
D-EM-ME
FBE
0 / 1
--
76.
BTSpolečenské hodnocení mimoprodukčních funkcí zemědělstvíDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 1--
77.
BTSpolečensko-ekonomické hodnocení investičního (rozvojového) projektuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDIS0 / 3
--
78.DTStrategic plan for municipality or micro-region.Chmelíková, G.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
79.
DT
Strategické přístupy regionálního rozvoje
Svatošová, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
FRDIS
0 / --
--
80.
DT
Strategický plán obce (mikroregionu)
Chmelíková, G.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDIS
0 / --
--
81.
BT
Studie proveditelnosti reálného projektu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS0 / 5
--
82.
BT
The Analysis of the Chosen Region in Terms of Given IndicatorDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)----
FRDIS
prohlížet0 / --
--
83.
BT
The comparison of two different companies using social media as a marketing tool
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDISprohlížet
1 / 1
84.DTThe development of price levels in a selected commodity chainDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--FRDISprohlížet
0 / 1
--
85.
DT
Trh práce a nezaměstnanost ve vybraném regionu
Živělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDISprohlížet0 / ----
86.BTUplatňování koncepce Smart City ve vybrané obci či regionuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDIS0 / --
--
87.DTUplatňování koncepce společenské odpovědnosti ve vybrané firmě/vybraném odvětvíMiškolci, S.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDIS
0 / --
--
88.DTVliv podnikatelských subjektů na rozvoj regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / --
--
89.
DisT
volné téma (free theme)
Živělová, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EMNG--FFWTprohlížet1 / 1
90.
BT
Využití metod projektového managementu ve vybraném podniku
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
FRDIS
0 / 5--
91.
DT
Význam malých a středních podniků v regionálním rozvojiDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
FRDIS
1 / --
Yefimova, L.
92.
BT
Zdroje financování podnikatelských záměrů malých firem
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDIS
0 / --
--
93.
DT
Znalostní management
Přibyl, M.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
FRDISprohlížet
0 / 1
--